Cập nhật: 25/07/2014 00:12 GMT+7
3f34x51e8xd54dxa4a5x98d5x6f47xc70fx4c7fx4bebxX7xb00cxa609x77cex5200x59ccx961bxX5x6ac3xXaxd701x71dfx6b95xX6x635dxX10x80a8xX3xacbcx6efaxXbxX3xXexX16xbb4fxX3xX5xc488xXdxX3xX4xX1x74d1xX3xXexX16x703cxc826xX3xX13xXdx7972xX14xX3xX1axXdxX2dxX1xX3x6b08xXdx5523xX2dxX0x91d3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb31axX10xX6x7ea1xXaxX12xXcxXcxcb92xX3x8f56xX3xa638xX6xX2dxX3xXexc45axX3xX4xX1x56e3xX4xX3xb2cfxXdx7e41xXdxX3xdc99xX6xX3xX6axXdx9510xX6xX3x7182xc7e2xX6xX3xX4x7642xX2dxX6fxX3xbbe5x9bf5xX3xX5xX1bxX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX39xbaf0xX14xX3x6039xb6d1xX6xX3xX7bx4177xX2dxX6fxX3x8427xc156xX2x9ebaxX57xX94xX95xX2x4682xX3xXexX16xX28xX2dxX6fxX3xX39xX90xX3xX5x670excceexXexX3xX39xXdxX3xXexX16xX2cxX2dxX3xX13xXdxX31xX14xX3xX1axXdxX2dxX1xX3xX39xXdxX3bxX2dxX3xX6fxXdx7063xX6xX3x48b6xX10xX6xX5xX3x87f9xX6xX50xX16xXdxX50xX3xX72xb443xX3xX59xX6xX16xX4xX10xX5xX28xX2dxX6xX3xX7x486axX3xX50xXdx4ce2xX2dxX3xX16xX6xX3xX2dxX6fxXd5x5a55xX3xX94xa929xX57xX2xX95x8f55xX3xX2dxX6fxX6xXefxX3xX39x9235xX2dxX6fxX3xXexX1x4adfxXdxX3xX39xXdxX3bxX8bxX3xX13xX14xX6xX16xX10xX18xX3xX1xc94bxXexX3xcc16xX2dxX3xXbxX1xX23xXex84d7xX0xXexX6xX7bxX5xX10xX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXaxX8bxX6xX16xX6fxXdxX2dx4cdfxX94xXbx8d95xX3xX6xX14xXexX28xXaxX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX50xX12xX0xXdxX8bxX6fxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX3exX3exX7xXexX6xXexXdxX4xX11exXexX1xX10xXexX1xX6xX28xX11exXexX14xX28xXdxXexX16xX10xX11exX72xX2dxX3exXdxX3exX7xX97x54c5xc775xX3exX94xX95xX2xX97xX3exX95x6c21xX3exX18x7c21xc063xX10xX189x4323xX5xXf2xX11exX189xXbxX6fxXaxX3exX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX50xX12xX6axX14xXdxX7xX3xX13xX14xX6xX16xX10xX18xX3xXexX16xX28xX2dxX6fxX3xXexX16xX2cxX2dxX3xd74cxX16xX14xX6fxX14xX6xXefxX3xX6fx945bxXbxX3xcb9cxX3xXexX23xXdxX3x7ffbxX28xX16xX5xX50xX3x5324xX14xXbxX3xX94xX95xX2xX97xX3xX72xXd5xX28xX3xX2dxX6fxXd5xXefxX3xX94xX97xX57xXf2xX3xX57xX3x8832xX2dxX1xX133xX3xXc8xX10xX14xXexX10xX16xX7xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexX16xX12xX0xX3exXexX6xX7bxX5xX10xX12x8c92xX2dxX3xXbxX1xX23xXexX3xX4xX88xX8bxX3xX1xX28xX23xXexX3xX39x5e98xX2dxX6fxX3xX7bxX90xX2dxX6fxX3xX39xX117xX3xXexX16xX28xX2dxX6fxX3xX97xX3xXexX1xX117xX2dxX6fxX3xX4xbd66xX6xX3xX13xX14xX6xX16xX10xX18xX3xX72x4f2cxX3xX5xd579xXdxX3xX4xa2d7xX2dxX3xXexX16xX14xX2dxX6fxX3xX72x8c5dxX3xX1d7xX1xXdxX10xX5xX5xXdxX2dxXdxX3xbd5bxX1cbxa078xX3xXexX23xXdxX3xX1d1xX28xX16xX5xX50xX3xX1d7xX14xXbxX3xX94xX95xX2xX97xX3xX39xXa8xXa9xX4xX3x5f04x8bbcxX27fxdc77xX3xX39xXa8xX6xX3xX16xX6xX3xX72xXd5xX28xX3xX2dxX6fxXd5xXefxX3xX2xX57xX185xX11exX3xXcxX14xXefxX3xX2dxX1xXdxX31xX2dxXf6xX3xX117xX2dxX3xXbxX1xX23xXexX3xX5xX23xXdxX3xXex52daxX2dxX1xX3xX7bxX24dxXexX3xX39x6384xX14xX3xX72xXd5xX28xX3xX5xXfexX4xX3xX136xX67xXefxX3xX16xX6xX3xX7x6c6exX3xX72xXdxX257xX4xXf6xX3xX39xX90xX3xX5xXd5xX3xX2dxX6fxXd5xXefxX3xX94xX97xX57xXf2xX11exX3xc387xX246xX3xX72xX2cxXefxXf6xX3xXexX16xX28xX2dxX6fxX3xXexX16xXa8xX104xX2dxX6fxX3xX1xXa9xXbxX3xX13xX14xX6xX16xX10xX18xX3xX1axX1xX77xX2dxX6fxX3xX39xXa8xXa9xX4xX3xX6fxXdxX67xX8bxX3xX117xX2dxXf6xX3xX6xX2dxX1xX3xX72xc5bbxX2dxX3xX39xX23bxX3xXexXa8xX3xX4xX117xX4xX1xX3xXexX1xX6xX8bxX3xX50xX2cdxX3xXexX16xX2cxX2dxX3xX13xXdxX31xX14xX3xX1axXdxX2dxX1xX3xX39xXdxX3bxX2dxX3xXexX16xX31xX2dxX3xX7x5148xX2dxX3xX59xX10xX16xX2dxX6xX7bxX10xX14xX3xX72xXd5xX28xX3xX2dxX6fxXd5xXefxX3xX94xXf2xX57xX2xX95xX11exX3xXcxX16xX2cxX2dxX3xX13xXdxX31xX14xX3xX1axXdxX2dxX1xX3xX39xXdxX3bxX2dxX3xX5xXa8xXa9xXexX3xX72x7f7bxX3xXexX16xX31xX2dxX3xX7xX34fxX2dxX3xa19dxX28xX14xX3xX1d7xX6xX8bxXbxX3xX7xXe2xX3xX50xXdxXe6xX2dxX3xX16xX6xX3xX72xXd5xX28xX3xX2dxX6fxXd5xXefxX3xX94xX94xX57x6b42xX57xX94xX95xX2xX9cxX11exX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX28xX50xXefxXaxX12xXcxX1xX2cxX8bxX3xX4xX1xX2b1xXf6xX3xXexX1xX10xX28xX3xXexXdxX2dxX3xXexX73xX3xXexX104xX3xX65xX28xX6xX5xXf6xX3xXcxd3b6xX6xX3xX117xX2dxX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX28xX3x98cfxX14xX7cxX4xX3xXexX114xX3xX263xX1d7xX282xX13xX265xX3xX2dxX1xXdxX385xX14xX3xX1axX1xX67xX3xX2dx9eb8xX2dxX6fxX3xX7xXe2xX3xX6fxXdxX67xX8bxX3xX117xX2dxX3xXbxX1xX23xXexX3xX4xX88xX8bxX3xX97xX3xXexX1xX117xX2dxX6fxX3xX1xX28xX23xXexX3xX39xX220xX2dxX6fxX3xX7bxX90xX2dxX6fxX3xX39xX117xX3xX4xX23bxX6xX3xX13xX14xX6xX16xX10xX18xXf6xX3xX6fxXdxXfexXbxX3xX4xX2baxX14xX3xXexX1xX23bxX3xX2dxXd5xXefxX3xX4xX90xX3xXexX1xX3bxX3xX6fxX90xXbxX3xX8bxX1c8xXexX3xXexX16xX28xX2dxX6fxX3xXexX16xX2cxX2dxX3xX8bxX20xX3xX8bxXd5xX2dxX3xX6axX6xX3xX6axXdxX6fxX6xX3xX4xX23bxX6xX3xX59xX6xX16xX4xX10xX5xX28xX2dxX6xX11exX3xXcxX14xXefxX3xX2dxX1xXdxX31xX2dxXf6xX3xX117xX2dxX3xXbxX1xX23xXexX3xX4xX88xX8bxX3xX17cxX3xXexX16xX2cxX2dxX3xXexX1xXdxX3xX39xX88xX14xX3xX50xXa8x5659xXdxX3xX8bxXd5xX14xX3xX117xX28xX3xXexX14xXefxX3bxX2dxX3xX1bfxX16xX14xX6fxX14xX6xXefxX3xX2dxX1xXdxX385xX14xX3xX1axX1xX67xX3xX2dxX414xX2dxX6fxX3xX72xX31fxX2dxX3xX7xXe2xX3xX6fxXdxXc5xX3xX2dxX6fxX14xXefxX31xX2dxX11exX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX28xX50xXefxXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xX5xX1bxX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX39xX88xX14xX3xX72xX73xX6xX3xX4xX77xX2dxX6fxX3xX7bxX7cxXf6xX3xX4xX67xX3xXc8xX10xX6xX5xX3xXcdxX6xX50xX16xXdxX50xX3xX5xX31fxX2dxX3xX59xX6xX16xX4xX10xX5xX28xX2dxX6xX3xX39xX385xX14xX3xX39xX117xX3xX8bxX20xX3xX8bxXd5xX2dxX3xX6axX6xX3xX6axXdxX6fxX6xX3xXexX16xX31xX2dxX3xX7xX34fxX2dxX3xX2dxX1xXd5xX3xX72xXd5xX28xX3xX4xX14xX7cxXdxX3xXexX14xX2baxX2dxX3xX2dxX6fxXd5xXefxX3xX94xX3b0xX3xX72xXd5xX3xX94xX97xX3xXexX1xX117xX2dxX6fxX3xX17dxX11exX3xXc8xX10xX6xX5xX3xXcdxX6xX50xX16xXdxX50xX3xX6fxX1c8xXbxX3xX39xX220xXdxX3xX7bxX90xX2dxX6fxX3xX8bxX4c3xXdxX3xX5xX31xX2dxX3xX1xX23xX2dxX6fxX3xX1d7xX28xX16xX50xX28xX7bxX6xX3xXexX16xX28xX2dxX6fxX3xX1axX1xXdxX3xX59xX6xX16xX4xX10xX5xX28xX2dxX6xX3xXexXdxX114xXbxX3xX18cxX5xX4xX1xX10xX11exX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX28xX50xXefxXaxX12xXcxX16xX28xX2dxX6fxX3xX1axX1xXdxX3xX39xX90xX3xX2dxX1xXd5xX3xX39xXa8x43daxX2dxX6fxX3xX1axXdxX8bxX3xX72xX77xX3xX39xX1bxX4xX1xX3xX282xXexX5xX10xXexXdxX4xX28xX3xXcdxX6xX50xX16xXdxX50xX3xX4xX90xX3xXexX16xX2cxX2dxX3xX8bxX20xX3xX8bxXd5xX2dxX3xX39xX114xX2dxX3xX5xXd5xX8bxX3xX1axX1xX117xX4xX1xX3xXexX16xX31xX2dxX3xX7xX34fxX2dxX3xXc8xX6xXefxX28xX3xX2e6xX6xX5xX5xX10xX4xX6xX2dxX28xX11exX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX28xX50xXefxXaxX12xXcxX16xXa8xX4c3xX4xX3xX1axX1xXdxX3xX4xX1xX2b1xX2dxX1xX3xXexX1xX62xX4xX3xX7bxXa8xX4c3xX4xX3xX72xXd5xX28xX3xX8bxX8cxX6xX3xX7bxX90xX2dxX6fxX3xX8bxX4c3xXdxXf6xX3xXc8xX10xX6xX5xX3xXcdxX6xX50xX16xXdxX50xX3xX39xX117xX3xXexX16xX2cxX2dxX3xXexX16xX6xX2dxX1xX3xX13xXdxX31xX14xX3xX4xXfexXbxX3xX4xX1xX34fxX14xX3xac9axX14xX3xX6fxX1c8xXbxX3xX39x707fxX2dxX6fxX3xX1xXa8xX60axX2dxX6fxX3xX13xX10xX72xXdxX5xX5xX6xX3xX72xXd5xX28xX3xX5xXfexX4xX3xX2xX6fxX97xX9cxX3xX2dxX6fxXd5xXefxX3xX2xX3b0xX57xX17dxX11exX3xX13xX6xX14xX3xX39xX90xX3xX1x92c7xX3xX7xXe2xX3xX6fxX1c8xXbxX3xX282xXexX5xX10xXexXdxX4xX28xX3xXcdxX6xX50xX16xXdxX50xX3xX20xX3xXexX16xX2cxX2dxX3xXexX16xX6xX2dxX1xX3xX13xXdxX31xX14xX3xX4xXfexXbxX3xXcxX34fxXefxX3xX59xX6xX2dxX3xX390xX1xX6xXf6xX3xX5xXa8xXa9xXexX3xX39xXdxX3xX2dxX6fxXd5xXefxX3xX2xX17cxX57xX17dxX3xX72xXd5xX3xX5xXa8xXa9xXexX3xX72xX385xX3xX2dxX6fxXd5xXefxX3xX94xX94xX57xX17dxX11exX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX28xX50xXefxXaxX12xX1d7xa8c7xX2dxX6fxX3xXexX16xX28xX2dxX6fxX3xXexX14xX2baxX2dxX3xX2dxXd5xXefxXf6xX3xX7bxX6xX2dxX3xXexX5exX3xX4xX1xX62xX4xX3xX6axX6xX3xX6axXdxX6fxX6xX3xX39x92b9xX3xX39xX6d0xX2dxX6fxX3xc993xX3xX4xX1xX28xX3xXexX16xX702xX2dxX6fxX3xXexXd5xXdxX3xX7x604cxX3xX50x6e22xX2dxX6fxX3xX72xX23xX4xX1xX3xX72xX77xXdxX3xXexX2cdxX3xX1xX23bxXefxX3xX1axX1xXdxX3xXexX1xX2cdxX4xX3xX1xXdxX257xX2dxX3xX4xX117xX4xX3xX3fbxX14xX67xX3xX39xX117xX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX16xX28xX2dxX6fxX3xXexX16xX2cxX2dxX11exX3xXcxX4dxX1f0xX55xX3xX390xX65xX1bfx5fd5xa0d1xX390xX0xX3exXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh

Bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh
2023-03-23 08:25:00

(Baoquangngai.vn)- Di tích Văn hoá Sa Huỳnh được Chính phủ xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt không chỉ khẳng định tầm vóc, giá trị của một trong ba nền văn minh lớn nhất...

Bi kịch gia đình hậu “Ly hôn”

Bi kịch gia đình hậu “Ly hôn”
2014-07-24 05:01:52

(TNO) - Đề cập đến ly hôn nhưng bộ phim Ly hôn (đang phát trên HTV7 lúc 20 giờ chủ nhật đến thứ năm hằng tuần) không khai thác sâu những lý do dẫn đến tình trạng này mà tập...

Chơi với cải lương

Chơi với cải lương
2014-07-24 05:01:20

TT - Dạo gần đây, mỗi lần lướt qua các trang xã hội là lại thấy nhiều người trẻ chia sẻ: “Link đầy đủ của vở Tiếng trống Mê Linh này mọi người ơi!”, hay “Lần đầu tiên xem cụ Hà...

Guardiola: “Phải tin vào những gì mình đang làm”

Guardiola: “Phải tin vào những gì mình đang làm”
2014-07-24 05:01:06

TTO - HLV Pep Guardiola của Bayern Munich khẳng định sẽ bị sa thải nếu như trong mùa này không đạt các chỉ tiêu mà đội bóng đề ra. Ông cũng chia sẻ về việc nhiều đội bóng đang...

Fabregas khát khao chinh phục danh hiệu cùng Chelsea

Fabregas khát khao chinh phục danh hiệu cùng Chelsea
2014-07-24 05:00:55

TTO - Trên website chính thức của Chelsea, tiền vệ người Tây Ban Nha Cesc Fabregas đã chia sẻ những tham vọng của anh khi quyết định bỏ Barcelona để chuyển về sân Stamford...

Đình chỉ thi đấu 6 cầu thủ Đồng Nai

Đình chỉ thi đấu 6 cầu thủ Đồng Nai
2014-07-24 05:00:43

TTO- Trưa 23-7, ban kỷ luật thuộc LĐBĐ VN (VFF) đã gởi đến CLB Đồng Nai quyết định đình chỉ thi đấu 6 cầu thủ vừa bị bắt khẩn cấp trong vụ án cầu thủ Đồng Nai dàn xếp tỉ số ở...

Ba phim Việt mới trên VTV

Ba phim Việt mới trên VTV
2014-07-23 03:43:02

TT - Ðó là ba bộ phim Bánh đúc có xương, Lời thì thầm từ quá khứ và Bão qua làng. Mỗi phim truyền tải một đề tài riêng biệt.Phim Lời thì thầm từ quá khứ - Ảnh: VFC Bánh đúc có...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết