Cập nhật:  GMT+7
acbdxed99xdf1bx1157axcf25xfcf5xe2ffx10782x10056xX7x126a6xe710x1281axae3axc0bdx107c3xX5x125c6xXaxd2ccxd30bxX4xX1xX6xX5xf6d4xX10xX3xX7xX6xX3xXexX1xde9axXdxX3xffabx125dexcefbxX3xX23xf6caxX28x115a6xX3xX13xXexX10x1027cxX10x11e9bxX7xX0x10e32xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX6xb1a5xXaxX12xb1bbxXcxfa8bx10af3xc7f2xX3xed36xX3xX23xX28xf705xX31xX3xX5xX28x100bdx124c2xX31xX3xX2fxXdxc530xX31xX3xX49xX23xX24xX25xX4dxX3xX23xX28xX28xX2axX3xX13xXexX10xX2fxX10xX31xX7xX3xb5f3xbcacxX3xX4xX1xbf90xX31xX1xX3xXexX1x11d70xX4xX3xX2ax105b9xX3xf8b9xX24xbabdxX3xX13xX4xX1xX6xX5xX18xX10xX3xX7xX6xX3xXexX1xX20xXdxX3xX79xXexX3xeb85xXdxe417xX3xX7xX6xX28xX3xXexX1xX53xXexX3xX2axfe24xXdxX3xX2xX4fxb62dxX3xXexbdf1xX5exX31xX3xX7xd512xX31xX3xX31xX1x13175xX3xXexXb2xc41bxd38bxX4xX3xX74x130afxXdxX3xX58xe395xX28xX3x12dcfxXb2xX10xXdxX2axX28xXb2xX9cxeb8fxX3xd73fxX3xX2fx10bacxX31xX9cxX3xX2x11333xX3xX87xX28xX31xX46xX10xX7xX5xXdxX9cxX6xX3xX46xXdxeffexX31xX3xXb2xX6xX3xXb2xXaaxX31xX9cxX3xX7x10193xX31xX9cxX3xX2x115dfx1100cxX2xf429xX3xX49xX9cxXdxX9exX3xX25xX4bxX4dxXffxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87x100d9xX46xX58xXaxX12xX0xXexX6xX2axX5xX10xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXax100dcxX6xXb2xX9cxXdxX31x12b53xX101xXbxca7dxX3xX6xX28xXexX11cxXaxX12xX0xXexXb2xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX12fxX9cxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXb2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX135xX34xX34xXexX1xX10xXexX1xX6xX11cxXffxXexX1xX6xX31xX1xX31xXdxX10xX31xXffxX4xX11cxX12fxXffxX2fxX31xX34x10fd2xXdxX4xXexX28xXb2xX10xX7xX101x11206xX2xX101xX2xX101xX34xX87x1280dx114cbxXcxX34xX101xX182xX2xX101xX4fxX2xX101xX4fxX2xce6bxXcxX2xf8b4xX182xXafxX196xXafxae75xb718xX2xXafx10751xX199xX196xX199xX199xX1a2xX2xXafxX19fxX87xacfaxX101x124e3xXdexX85xXccxX2x12a85xX1b3xe5dfxX182xX2xX19fx11435xXcxX1b9xX1acx11b05xX189xX179xX19fxXafxX19fxX13xX4cxX85xX85xX1aexX1b9xX4fxf8c8xX1aexX1b9xX1acxX1bdxX4bx1178cxXffx10589xXbxX9cxXaxX34xX12xX23xX28xX28xX2axX3xX13xXexX10xX2fxX10xX31xX7xX3xX74xX75xX3xX4xX1xX79xX31xX1xX3xXexX1xX7fxX4xX3xX2axX83xX3xX85xX24xX87xX3xX13xX4xX1xX6xX5xX18xX10xX3xX7xX6xX3xXexX1xX20xXdxX3xX4fxX3xe46cxX31xX1xX135xX3xX1b9xX10xX28xXexX10xXb2xX7xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexXb2xX12xX0xX34xXexX6xX2axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX11cxX46xX58xXaxX12xX18axX28xX58xXc9xXexX3xX74xX83xX31xX1xX3xXexXb2xX5exX31xX3xX74xXc0xb34bxX4xX3xX4x11f23xX31xX9cxX3xX2axf82fxX3xXexXb2xX5exX31xX3x12c6dxX10xX2axX7xXdxXexX10xX3xX4x12457xX6xX3xX85xX87xX3xX13xX4xX1xX6xX5xX18xX10xXffxX3xXcxX1xX10xX11cxX3xX74xbc30xXd4xX3xX12fxb397xX4xX3xX46x105dbxX3xX9cxXdx10dc1xXbxX3x12641xX24xbcf4xX3xX74xX11cxXbcxX31xX3xX138xX6xX31xX1x10f4cxX3xX5x11272xXexX3xX2fxXbcxX11cxX3xX2fxXd9xX31xX9cxX3xX18xX31xX11cxX4xX18xX4fxX11cxX28xXexX3xX85xX1xX6xX12fxXbxXdxX11cxX31xX7xX3xX24xX10xX6xX9cxX28xX10xXd4xX3xX31xX1xXc0xX31xX9cxX3xX101xX3xX74xXdx1056fxX12fxX3xXexXb2xX11cxX31xX9cxX3xXfexX3xXexXb2x1191dxX31xX3xX9cx1359bxX31xX3xX31xX1xX53xXexX3xXd6xX3xX9cxXdxX20xXdxX3x1145bxX28xX25axX4xX3xX31xXc5xXdxX3xX74xX75xX3xX18xX1xXdxXc9xX31xX3xX2axX6xX31xX3xX5xX75xX31xX1xX3xX74xXaaxX11cxX3xX13xX4xX1xX6xX5xX18xX10xX3xX18xX1xX255xX31xX9cxX3xX4xXd9xX31xX3xX9cxXdxX290xX3xX74xXc0xX251xX4xX3xX7xec19xX3xX18xXdxX5exX31xX3xX31xX1xe4f7xX31xX3xX2fxXc1xXdxX3xX23xX24xX25xX3xX13xXexX10xX2fxX10xX31xX7xXffxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX11cxX46xX58xXaxX12xX23xX24xX25xX3xX74xXc5xXdxX3xXexXb2xc609xX3xX5xXbcxX3xX1b3xX10xX31xX7xX3xb1a6xX10xX5xX5xX10xXb2xX3xX7x105e6xX3xXexXaaxX12fxX3xXexX1xX9exXdxX3xXexX1xX6xX58xX3xXexX1xXc9xX3xX4xX1xX11cxX3xX31xX1xXbcxX3xX4xX2e1xX12fxX3xX2f0xX28xXb7xX31xX3xX31xX9cxXc0xX9exXdxX3xX23xXbcxX3xX24xX6xX31xX3xXexXb2xX11cxX31xX9cxX3xXexXb2xX2ddxX31xX3xX9cxX283xXbxX3xX1acxX6xXdxX31xd4a4xX3xXexXaaxXdxX3xX85xX28bxXbxX3xX2f0xX28xX25axX4xX3xX9cxXdxX6xX3x109cdxX7fxX4xX3xX2fxXbcxX11cxX3xX9cxXdxX290xX6xX3xXexX28xX2e1xX31xX3xXexXc1xXdxXffxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX11cxX46xX58xXaxX12xXcxX1xX10xX11cxX3xX1b9xX10xX28xXexX10xXb2xX7xXd4xX3xX7xX6xX28xX3xXexX1xX53xXexX3xX2axXaaxXdxX3xX31xX27fxXdxX3xXexXb2xX5exX31xXd4xX3xX23xX24xX25xX3xX13xXexX10xX2fxX10xX31xX7xX3xX74xX75xX3xX2axXdxXc9xXexX3xX7xX25axX3xXbxX1xX2ddxX31xX3xX4xX26axX6xX3xX12fxe791xX31xX1xX3xX7xX6xX28xX3xX12fxXc5xXexX3xX4xX28xXc5xX4xX3xX1xX29exXbxX3xX4xX1xX27fxX31xX9cxX3xX2fxXf9xX31xX1xX3xX4xX26axX6xX3xX1xXc5xXdxX3xX74x13493xX31xX9cxX3xX2f0xX28xX20xX31xX3xXexXb2xX83xX3xX74xXc5xXdxX3xX2axX27fxX31xX9cxXd4xX3xX2axX53xXexX3xX4xX1xX53xXbxX3xX7xX32bxX3xX18xX1xX255xX31xX9cxX3xX1xXbcxXdxX3xX5xXd9xX31xX9cxX3xX4xX26axX6xX3xX4xXf9xX4xX3xX4xX2e1xX28xX3xXexX1xX26axXffxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX11cxX46xX58xXaxX12xX28ex10d2dxX31xX9cxX3xX53xX58xX3xX2fxX334xX31xX3xX4xXd9xX31xX3xXexX1x12276xX6xX3xX18xX1xXf9xXexX3xX18xX1xX6xX11cxX3xX74xX2d0xX3xX4xX1xX79xX31xX1xX3xXbxX1xf957xX4xX3xX46xX6xX31xX1xX3xX1xXdxX59xX28xX3xX2fxXbcxX3xX2fxX32bxX4xX3xX46xX2ddxX58xX3xX74xXc5xXdxX3xX2axX27fxX31xX9cxXffxX3xXcxX255xXdxX3xX31xX9cxX1x10b26xX3xX18xX1xX255xX31xX9cxX3xX31xX5exX31xX3xX74x1006fxX3xX5x11d18xXdxX3xX4xX1xX11cxX3xX23xX24xX25xX3xX7xX6xX28xX3xX4xX1xX28xX524xXdxX3xXexXb2xX2ddxX31xX3xXexX59xX3xX1xXaaxXdxX3xX2fxX4d3xX6xX3xX2f0xX28xX6xXd4xX3xX12fxXbcxX3xX4xX1xX28bxX31xX9cxX3xXexX255xXdxX3xX4xca7cxX31xX9cxX3xX4xX27fxX3xX12fxXc5xXexX3xXbxX1xX2e1xX31xX3xXexXb2xXf9xX4xX1xX3xX31xX1xXdxX59xX12fxX29bxXd4xX3xXexXdx10272xX31xX3xX2fxX59xX3xX1b3xX10xXb2xX12fxX6xXdxX31xX10xX3xX1b3xX11cxX31xX10xX7xX3xX4xX26axX6xX3xX13xX4xX1xX6xX5xX18xX10xX3xX31xX27fxXdxX3xX2fxXc1xXdxX3xX18xX5exX31xX1xX3xXexXb2xX28xX58xX57cxX31xX3xX1xX441xX31xX1xX3xX13xX18xX58xX3xXffxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX11cxX46xX58xXaxX12xXcxXb2xX5exX31xX3xXexX1xX32bxX4xX3xXexXc9xXd4xX3xX2f0xX28xX58xXc9xXexX3xX74xX83xX31xX1xX3xXexXb2xX5exX31xX3xX4xX55cxX31xX9cxX3xX18xX1xX255xX31xX9cxX3xX1xX57cxX3xX46xXedxX3xX46xXbcxX31xX9cxX3xX74xX25axXdxX3xX2fxXc1xXdxX3xX2axX6xX31xX3xX5xX75xX31xX1xX3xX74xXaaxX11cxX3xX4xX26axX6xX3xX74xXc5xXdxX3xX4xX1xX26axX3xX7xXb7xX31xX3xX25xX10xX5xXexXdxX31xX7xX4fxX1bdxXb2xX10xX31xX6xX3xX2axXd6xXdxX3xX31xX1xXbcxX3xX4xX2e1xX12fxX3xX2f0xX28xXb7xX31xX3xX23xXbcxX3xX24xX6xX31xX3xX2fxX4d3xX6xX3xX74xXc0xX251xX4xX3xX2axX441xX31xX1xX3xX4xX1xX29exX31xX3xX5xXbcxX3xX23xX24xX25xX3xX138xX28xX53xXexX3xX7xe72axX4xX3xX31xX1xX53xXexX3xXexX1xXc9xX3xX18x12108xX3xX4xX26axX6xX3xX74xXc5xXdxX3xX2axX27fxX31xX9cxXffxX3xX189xX334xX58xX3xX2fxX2ddxX58xXd4xX3xX2fxXc1xXdxX3xX2fxXdxX59xX4xX3xXb2xXc1xXexX3xX138xX28xX25axX31xX9cxX3xX2fxX83xX3xXexXb2xX79xX3xXexX1xX7fxX3x1184exX3xX2fxXbcxX3xX9cxX2e1xX31xX3xX31xX1xXc0xX3xX1xXc9xXexX3xX1xX58xX3xX2fxX29exX31xX9cxX3xX4xXaaxX31xX1xX3xXexXb2xX6xX31xX1xX3xX4xX1xX7fxX4xX3xX2fxX255xX3xX74xX83xX4xX1xX3xX46xX11cxX3xX18x11611xX12fxX3xX87xX6xX58xX10xXb2xX31xX3xX1acxX28xX31xXdxX4xX1xX3xX74xXc9xX31xX3xX2xX6b3xX3xX74xXdxX2d0xX12fxXd4xX3xX2f0xX28xX58xXc9xXexX3xX74xX83xX31xX1xX3xX4xX26axX6xX3xX2axX6xX31xX3xX5xX75xX31xX1xX3xX74xXaaxX11cxX3xX74xXc5xXdxX3xX2axX27fxX31xX9cxX3xX2fxX287xX31xX9cxX3xX1caxX10xX5xX7xX10xX31xX18xXdxXb2xX4xX1xX10xX31xX3xXbxX1xX2e1xX31xX3xX31xXbcxX11cxX3xX31xX1xX2ddxX31xX3xX74xXc0xX251xX4xX3xX7xX32bxX3xX26axX31xX9cxX3xX1xXc5xX3xX4xX26axX6xX3xX31xX9cxXc0xX9exXdxX3xX1xXb7xX12fxX3xX12fxXc5xXffxX3xXcxXb7xX58xX3xX4bxX9cxX28xX58xX5exX31xX0xX34xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Liverpool gục ngã trên sân nhà

Liverpool gục ngã trên sân nhà
2012-12-17 08:06:40

(TNO) - Dù được chơi trên sân nhà Anfield nhưng Liverpool đã thất thủ trước Aston Villa 1-3. Đây cũng là trận thứ 6 trong 9 trận sân nhà mùa này, “Đoàn quân đỏ” không biết thắng.

Ấn tượng Phạm Minh Tuấn

Ấn tượng Phạm Minh Tuấn
2012-12-17 08:06:18

(TNO) - Trong ngày thi đấu thứ 2 giải quần vợt các tay vợt xuất sắc Cúp Vietravel 2012 (Master Cup) tại CLB Phú Thọ, tay vợt Phạm Minh Tuấn đến từ Đà Nẵng đã bất ngờ có chiến...

Phát sóng phim “Siêu thị tình yêu”

Phát sóng phim “Siêu thị tình yêu”
2012-12-17 07:38:09

(TNO) - Ca khúc chủ đề của bộ phim Siêu thị tình yêu - Nơi tình yêu bắt đầu lâu nay đã được khán giả biết đến nhiều, qua giọng ca của Bằng Kiều - Lam Anh và đặc biệt là từ khi...

Hồng Nhung biểu diễn trong Giọng hát Việt

Hồng Nhung biểu diễn trong Giọng hát Việt
2012-12-16 07:59:01

TT - Nữ ca sĩ từng là cố vấn của đội Thu Minh ở vòng đối đầu sẽ biểu diễn một ca khúc do chính cô đồng sáng tác với ca sĩ, nhạc sĩ Mai Thang trong live show 9 của chương trình...

Đêm trao những giải vàng

Đêm trao những giải vàng
2012-12-16 07:58:48

(TNO) - Tối qua 15.12, tại TP.HCM đồng thời diễn ra chương trình trao giải của 3 cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy, Người dẫn chương trình truyền hình 2012 và Tiệc phim ngắn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết