Cập nhật: 16/02/2013 13:05 GMT+7
8792x8b70x1156dx138d7xb092xc32fx10cf4xe257x119cfxX7xfae3xb169x9e61x9cd7xd052xfcf8xX5xfd4fxXax87b7x123bdxf6c9xa212xX3xa108xX1x9b74xdfa2xX3x109c3xca4dxX4xX1xX3x1062fxb910x10266xX15xc3e1xX3xXcxX1x8c75xXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3x958bxX23xX15xX3xX32x891dxX15xX25xX3xXexf6bcxc2a3xX15xX3x10218x8ac6xX3x12925x9b00xX3xX32xXdx8b5cxX15xX0xfccfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6xX32xXaxX12xb912xX13x9eddxX62x11164xd0efxa5a5xX3x922dxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX23xX15xX25xX3xXcxX1xX29xXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX43x117abxX6xX3xX17xc8c3xX3xX15xXdxbb2exedd3xX3x8db6xX3xX15xbde0xX93xX3xXexX1xX23xX15xX1xX3xX5x13c7axXbx9277xX3xX1xX22xda9fxXexX3xeb72xeeabxX15xX25xX3xXbxX1x112d0xX4xX3xX43xXb2xX3xX4x12c3fxX15xX25xX3xX4xX1x132c4xX15xX25xX3xce62xX3dxX1axX3xX17xX1dxX4xX1xX3xX4xc7f3xX6xX3xXcxX64xX66xX3xX13xX6xX1axX3xX95xX3xX15xX98xX93xX3xX1xdbf3xX15xX1xX3xXexX1xX23xX15xX1xXa4xX3xXabx8a92xX15xX3xX43xX1dxX3xXabxf8c3xX3xX32xX23xX15xX3xX32xX37xX15xX25xX3xXexX3cxX3dxX15xX3xX40xX41xX3xX43xX44xX3xX32xXdxX48xX15xXa4xX3xXexX3cxX22xX15xX25xX3xXabxc387xX3xX15xX1xXdx10d15xX1axX3xX43xX44xX3xX32xXdxX48xX15xX3xXabxb45ex133cbxX4xX3xXabx13cbdxX15xX25xX3xX15xX25xX1xXdxX92xXbxX3xX43xX23xX3xXabxXb9xX15xX25xX3xXabxaa99xX22xX3xX4xXb9xX15xX25xX3xX4xX1xXbfxX15xX25xX3xX15xX25xX127xXdxX3xX17xX1xX10xX15xXa4xX3xXabxX29xX15xX1xX3xX25xXdxX29xX3xX4xX6xX22xX3xX15xX1xX126xc438xX3x9feexX3xXexX1xX29xX15xX25xX3xX6xX15xX1xX3xX43xX23xX3xX10xX93xXa4xX3xXcxX1xb507xX3xXc3xX3dxX1axX3xX5x12019xX15xX3xX15x97c9xX6xXa4xX3xeb75xX29xX93xX3xXebxX15xX3xX93xXdfxX15xX1xX3xXabxXf2xX3xXc3xX3dxX1axX3xX10xX93xXa4xX3xd7c2xX23xX1axX3xX4xXcdxX6xX3xXexXdfxX15xX1xX3xXc3xX3dxX1axXa4xX3x10e3fxX17fxX6xX3xXabxd52dxXdxX3xX15xX25xXebxX3xX15xX25xX29xX4xXa4xX3xXcxXdfxX15xX1xX3xX32xX1axXc3xX3dxX15xX3xXexX1xX1axX44xX3xXexX3cxX126x99c5xX4xXa4xX3xX1b7xX25xX126xX1bcxXdxX3xXabxXdxX3dxX15xX3xXexX3cxX22xX15xX25xX3xX15xX25xXb9xXdxX3xX15xX1xX23xX3xX4x12a64xXa4xX3xXcxX3cxX186xX15xX3xX25xXdxX6xX15xX3xXbxX1xX13fxXdxX3xX4xX115xX3xXexXdfxX15xX1xX3xXc3xX3dxX1axXa4xX3xX1a5xX1axX6xX3x101caxX13fxX22xX3xX1xXdx13037xX93xX3xXexXdfxX15xX1xf38cxX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX21exX5xX10xX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxX93xX6xX3cxX25xXdxX15xX168xX40xXbx8c98xX3xX6xX1axXexX22xXaxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxecf0xX22xX32xXc3xXaxX12xX0xXdxX93xX25xX3xX21exX22xX3cxX32xX10xX3cxX9xXaxX41xXaxX3xX15xX6xX93xX10xX9xXaxXdxX93xX6xX25xX10xX64xX1xX22xXexX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x10ddaxXdxX32xXexX1xX9xXaxX95x968bxX299xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX4bxX4bxX291xX291xX291xX66xX7xX25xX25xXbxX66xX22xX3cxX25xX66xX43xX15xX4bxX32xX6xXexX6xXdxX93xX6xX25xX10xX7xX4bxX22xX3cxXdxX25xXdxX15xX6xX5xX4bxX40xX41xX2xX95xX4bxX41xX40xX4bxXdxX93xX6xX25xX10xX7xa874xX2dbxX299xX40xX299xX40xc015x10028x13b23xX6xX66xd188xXbxX25xXaxX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX32xX12xX0xX4bxXexX3cxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX262xX22xX32xXc3xXaxX12xX1b7xX25xX1xX92xX3xX7x8c24xX3x13d9dxXdxX3xX1b7xX1xX126xX3xX60xXbxX1xX13fxXdxX65xX3xX43xX23xX3xX21xX12bxX15xX25xX3xX31bxX15xX1xX3xXexX3cxX22xX15xX25xX3xX43xX44xX3xX1b7xX17fxX6xX3xXabxX1bcxXdxX3xX15xX25xXebxX3xX15xX25xX29xX4xX66xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX32xX12xX0xX4bxXexX3cxX12xX0xX4bxXexX6xX21exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX262xX22xX32xXc3xXaxX12xXcxX8axX3xX17xX1xXdxX3xXexX1xX23xX15xX1xX3xX5xXa2xXbxX3xXabxc77bxX15xX3xX15xX6xXc3xXa4xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX23xX15xX25xX3xXcxX1xX29xXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX5xX1axXb9xX15xX3xX4xX1xXbfxX3xXexX3cx8a5fxX15xX25xX3xX4xX1xX19xXexX3xX5xX126xX127xX15xX25xX3xX43xX44xX3xX32xXdxX48xX15xX3xX43xX23xX3xX4xX1axX15xX25xX3xX4xX29xX4xX1xX3xXbxX1xXb2xX4xX3xX43xXb2xX3xX4xXb9xX15xX25xX3xX4xX1xXbfxX15xX25xX66xX3xX21xXdxX92xX15xX3xX15xX6xXc3xXa4xX3xX7xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX1axX3xX15xX23xXc3xX3xX5xX23xX3xX7xX23xX15xX3xX32xXdxX48xX15xX3xX4xXcdxX6xX3xX4xX29xX4xX3xX15xX25xX1xX92xX3xX7xX319xX3xa84exX1axX10xX15xX3xXexX1xX1axXacxX4xX3xX15xX1xX126xX3xX1b7xX13xd8d0xXcxX3xXcxX1xX23xX15xX1xX3xX21xXacxXdxXa4xX3xX1b7xX13xX436xXcxX3xX1cxXdxX93xX3x126e8xX1axX14xX15xXa4xX3xX15xX25xX1xX92xX3xX7xX319xX3xX31bxXdxX3xX1b7xX1xX126xXa4xX3xX1cxXdxX93xX3xX1cxX1xX29xX15xX1xXa4xX3xX21xX12bxX15xX25xX3xX31bxX15xX1xXa4xX3xXcxX1axXc3xX388xXexX3xXcxX1xX1axXa4xX3xXcxX3cxX126xXebxX15xX25xX3xX1a5xXdxX15xX1xX3x94f6xX1axc6a7xX4xX3xXcxX1xX29xXdxXa4xX3xXcxX3cxd836xX3xX48fxX1axX6xX15xX25xXa4xX3xX1cxXdxX93xX3xX21xX1axXc3xX11axX15xXa4xX3xX1cxXdxX93xX3xX21xXdxX11axX15xXa4xX3xX48fxX1axX6xX15xX25xX3xXcxX1xX13fxX22xXa4xX3xX1b7xX25xX3baxX4xX3xXcxX126xX44xX15xX25xXa4xX3xXcxX1axXc3xX388xXexX3xX1a5xX6xXdxX22bxX3xX43xX23xX3xXabxXb9xX15xX25xX3xXabxX13fxX22xX3xX15xX25xX1xX92xX3xX7xX319xX3xXexX3cxdc36xX66xX3xcb15xX66xX21xX6xX0xX4bxXbxX12


Các tin đã đưa

Biến tướng lễ hội

Biến tướng lễ hội
2013-02-16 13:02:55

(TNO) - Theo thống kê của Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ VH-TT-DL, hiện cả nước có khoảng 8.000 lễ hội, trong đó phần lớn là lễ hội dân gian. Có ảnh hưởng tới đời sống văn hóa của...

Arsenal chạy đà cho Champions League

Arsenal chạy đà cho Champions League
2013-02-16 13:02:00

(TNO) - Chỉ gặp Blackburn có quá nhiều thay đổi kể từ khi rớt hạng, Arsenal được dự báo sẽ dễ dàng giành chiến thắng ngay sân nhà Emirates ở cuộc gặp tại vòng 5 FA Cup tối nay,...

Theo thơ đi chợ tết

Theo thơ đi chợ tết
2013-02-16 12:40:03

(QT Xuân) - Xưa và nay, chợ tết thường mang trong nó những sắc màu, âm thanh tươi tắn, nhộn nhịp trước thềm năm mới. Từ giữa tháng Chạp, dẫu vẫn còn đấy mưa phùn gió bấc ẩm ướt...

Có Hoài Linh là ăn khách

Có Hoài Linh là ăn khách
2013-02-15 06:57:28

(NLĐ) - Nghệ sĩ hài có cường độ làm việc căng thẳng vào những ngày Tết vừa qua vẫn là Hoài Linh. Anh diễn từ sáng đến tận khuya tại các điểm: Công viên Văn hóa Đầm Sen, Sân...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết