Cập nhật:  GMT+7
5189x5c5fx7a58x5d4cxa29bx60b9x86c7xcacbxb59bxX7x547bxce21x6779x6352x6368xaa30xX5x7d3bxXax63f9x5788x6c61xX4x7f08xX3x52a6xXexX14x6002xc31dxX3xb7b3xX3xXaxXexX1xXdxd16bxc11exX3x5f2cxac7exXexXaxX3x7f09x5f8fx7e54xX3xX2x68c6xc955xX31xX31xX31xX3xX16xX1x9366xX2exX3xX2cxXdx87baxX3x52d8x957cxX3xc967x74d9xX2exX2cxX0x8e27xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9e7fxX10xX6x9742xXaxX12xb3d1xXcxX43x9f70xa0ffxX3x6796xX3xX40xX24xX1cxX3xX2exX1x908dxX4xX3xX13xX14xX4xX16xX3xX18xXexX14xX1bxX1cxX3xX1exX3xX27xca91xX3xX5xX41xX1cxX3xXexX1xa193xX6xX3xX5x83bfxX2exX2cxX3xX2cxX2dxX2exX3xX2xX31xX32xX31xX31xX31xX3xX2exX2cx8ee2x7fc8xXdxX3xX1x8f19xX1cxX3xX1cx59afxX3xXexX6bxXdxX3xX18xX9exX2exX3xcb0axa244xX2exX3xX27xXa2xX2exX2cxX3x74b4xX25xX9exX2exX3xX16xX1xX25xX3xcc7bxX3xX5dxXcx7491xX32xX40xX41xX3xX43xX44xX2exX2cxX61xX32xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxca11xX14xX5ax7581xXaxX12xX0xXexX6x6339xX5xX10xX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxX1cxX6xX1bxX2cxXdxX2exbef7x6545xXbx75ebxX3xX6xX25xXexX14xXaxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX5axX12xX0xXdxX1cxX2cxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x967cxXdxX5axXexX1xX9xXaxc8a8xXbexX31xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxc9caxX31xX31xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf6xX48xX48xXe5xX6xX14x8490xX25xX6xX2exX2cxXexX1bxXdxX32xXacxX2exX48xXbxX14xX1bxXexX6xX5xX7xX48xX31xX48xXcxX1bxX25xX14xX2exX2cxX13dxX25xX6xX2exX2cxX1xXdxX10xXbxX48xX1bxX14xX4xX16x5f71x8690xX115xXf9xX1xX14xX32xa96fxXbxX2cxXaxX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX1bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX14xX5axXdfxXaxX12xX2xX31xX32xX31xX31xX31xX3xX16xX1xX39xX2exX3xX2cxXdxX3exX3xX40xX41xX3xX43xX44xX2exX2cxX3x8c12xX4xX1xX39xXdfx8b03xX3xX4x9618xX2exX2cxX3xX13xX14xX4xX16xX3xX18xXexX14xX1bxX1cxX3xX63xX3x8507xX2exX1xXf6xX3xX43xX2cxX25xXdfxb446xX2exX3xXcx8a9exX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX1bxX12xX0xX48xXexX6xXe5xX5xX10xX12xX43xc9c2xXexX3xX1cx807bxXdxX3xX4x5411xX6xX3xX13xX14xX4xX16xX3xX18xXexX14xX1bxX1cxX3xX1cxX1bbxX6xX3xXexX1x77f8xX3xX1exX3xX5xX41xX3xX4xX39xX4xX3xXe5xX6xX2exX3xX2exX1xX6bxX4xX3xX4x98d1xX3xXexX1xX9axXdxX3xX2cxXdxX6xX2exX3xX4xX1x8630xXdxX3xX5axX41xXdxX3xX1xX230xX2exX3xXacxX41xX3xX4xX230xX3xX1xXa2xXdxX3xXexX1x803axX3xX1xXdxb271xX2exX3xX2exX1xXdx87c7xX25xX3xX1xX230xX2exX3xXexX1bxX24xX2exX3xX7xX9exX2exX3xX16xX1xb9eaxX25xX3xX4xX1bbxX2exX2cxX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX2cxXdxX6xX14xX3xX5xX99xX25xX3xXacxX1f5xXdxX3xX16xX1xX39xX2exX3xX2cxXdxX3exX32xX3xa1b9x5214xX4xX3xX4xX1xX14xX3xXexX1bxX9axXdxX3xX1cxX99xX6xX3xX16xX1f1xX14xX3xX5axX41xXdxX3xXex7301xX3xX4xX1xXdxX251xX25xca30xX3xX4xX39xX4xX3xX16xX1xX39xX2exX3xX2cxXdxX3exX3xXacx6ebdxX2exX3xX4xX222xX3xX1cxX288xXexX3x52acxX3xX7xX9exX2exX3xXexX2a1xX3xX1bxX263xXexX3xX7xX1f5xX1cxX32xX3xX287xX2c2xX3xX1cxX41xX2exX3xX4xX1xX99xX230xX2exX2cxX3xXexX1bxcd1dxX2exX1xX3xX5xX41xX3xXe5xX6xX2exX3xX2exX1xX6bxX4xX3xXc2xX6xX1bxX6xX7xXdxXexX10xX2a8xX3xXacxX1f5xXdxX3xX2cxXdx8a58xX2exX2cxX3xX2ex76a8xX3xX4xX1xbeecxX2exX1xX3xXcxX1xX84xX3xXcxX1bxX6xX25xX1cxX6xX32xX3xa85axX2dxX2exX3xX27xX2dxX25xX3xX1bxX6xX3xX1cxa31exXexX3xXexX6bxXdxX3xX40xX41xX3xX43xX44xX2exX2cxX2a8xX3xXe5xX6xX2exX3xX2exX1xX6bxX4xX3xX27xa041xX2exX3xXexX2a1xX3xXcxXc2xX32xX57xa084xX287xX3xX27xX7cxX3xX2cxXdxX1f5xXdxX3xXexX1xXdxX24bxX25xX3xX5axX88xX2exX2cxX3xX2exX1xX6bxX4xX3xX2cxX14xXexX1xXdxX4xX48xX6xX5xXexX10xX1bxX2exX6xXexXdxXacxX10xX32xX3xX1b3xXb5xX25xbcb2xX3xc8eaxX2exX2cxX3xX1xX39xXexX3xX13xX14xX4xX16xX1b8xX3xXc2xX1xX6bxX1cxX3x8ee8xX2exX1xX3xc40cxX1xX14xX6xX3xX4xX1bbxX2exX2cxX3xXc2xX394xX398xX3xXdcxX6xX2exX5axX3xX4x654fxX2exX2cxX3xX27xX99x6630xX4xX3xXexXdxX343xXbxX3xX5xbe95xX6xX3xX16xX1xXdxX3xX2exX1xXadxX2exX3xX7xaccdxX3xX4xa6d4xX3xXacxX3acxX3xX1xX41xX14xX3xX1xX20dxX2exX2cxX3xX4xX1f9xX6xX3xX16xX1xX39xX2exX3xX2cxXdxX3exX2a8xX3xX4xX1bbxX2exX2cxX3xX1xX88xX6xX3xX2cxXdxX304xX2exX2cxX3xXexX1xX10xX14xX3xX4xX1xX25x83caxXdxX3xX4xX6xX3xX16xX1xX1d9xX4xX3xa644xXadxXdfxX3xX1cxX41xX3xX27xXdxX2a8xX3xX43xX2cxX2b8xX25xX3xX1xX20dxX2exX2cxX3xX7xX381xX2exX2cxX3xX57xbe67xX2exX2cxX2a8xX3xXcxX2e4xX2exX1xX3xX4xX6xX2a8xX3xX31dxX39xX3xX27xX84xX3xX32xX3xXdcxX6xX2exX3xX2exX1xX6bxX4xX3xX287xXdxX4xX1bxX14xX115xX6xXacxX10xX3xXacxX1f5xXdxX3xXbxX1xX14xX2exX2cxX3xX4xX39xX4xX1xX3xX43xX25xX3xX287xX10xXexX6xX5xX3xX27xX222xX2exX2cxX3xXacxX6xXdxX3xXexX1bxX88xX3xX27xX288xX4xX3xXe5xXdxX24bxXexX3xX4xX1f9xX6xX3xX4xX1xX99xX230xX2exX2cxX3xXexX1bxX2e4xX2exX1xX3xX16xX1xXdxX3xXexX1xX247xX3xX1xXdxX24bxX2exX3xX4xX6xX3xX16xX1xX1d9xX4xX3xX4xX1xX30dxX2exX1xX3xXexX1xX20dxX4xX3xX4xX1f9xX6xX3xX13xX14xX4xX16xX3xX18xXexX14xX1bxX1cxX3xX1exX3xX1cxX6xX2exX2cxX3xXexX24xX2exX3xX31dxX88xX2exX2cxX3xXexX3c8xX3xX1xX41xX14xX3xXexX1xX247xX3xX1xXdxX24bxX2exX3xX4xX1xX1f9xX3xX27xX251xX3xX57xX41xX14xX3xX16xX1xX30dxX3xX40xX381xX2exX2cxX3xX394xX32xX3xX287xXa2xXexX3xX2exX1xX222xX1cxX3xX2exX1xX6bxX4xX3xX16xX1xX39xX4xX3xX4xX222xX3xX2cxXdxX304xX2exX2cxX3xX4xX6xX3xX2exX309xX3xXf9xX25xX263xXexX3xX1xXdxX24bxX2exX3xX2c2xX3xX13xX14xX4xX16xX3xX18xXexX14xX1bxX1cxX3xX1exX3xXexX6bxXdxX3xX40xX41xX3xX43xX44xX2exX2cxX3xX5xX41xX3xX2exX1xX222xX1cxX3xXdcxX3exX2exX3xX43xX2cxX25xXdfxX24xX2exX3xX4xX1f9xX6xX3xX57xX41xX3xXcxX1bxX2dxX2exX32xX3xXdcxX6xX2exX3xX2exX1xX6bxX4xX3xX2exX41xXdfxX3xX2cxX9exXdfxX3xXe5xX263xXexX3xX2exX2cxX9axX3xX4xX1xX14xX3xX16xX1xX39xX2exX3xX2cxXdxX3exX3xXe5xX2c2xXdxX3xX16xX1xX381xX2exX2cxX3xX4xX1x5915xX3xX4xX39xX4xX3xX2cxX99xX230xX2exX2cxX3xX1cxX288xXexX3xX2exX3cbxXdxX3xXexXdxX343xX2exX2cxX3xX2exX1xX99xX3xX2exX1xX6bxX4xX3xX7xb350xX3xXcxX1xX6xX2exX1xX3xXc2xX1xX99xX230xX2exX2cxX3xX4xX1xX230xXdxX3xX2cxX25xXdxXexX6xX1bxX2a8xX3xXexX6xXdfxX3xXexX1bxX28xX2exX2cxX3xX57xX1bbxX2exX2cxX3xX34dxX99xX9axX2exX2cxX2a8xX3xXexX6xXdfxX3xXe5xX6xX7xX7xX3xX57xX3exXdxX3xXdcxcec1xX2exX2cxX3xX1cxX41xX3xX16xX247xX3xX4xX3exX3xX27xX6bxX14xX3xX5axXdxX1d5xX2exX3xXb5xX25xX28xX4xX3xXcxX1bxX25xX2exX2cxX3xX4xX3acxX2exX2cxX3xX2cxX222xXbxX3xX1cxX288xXexX32xX3xX57xX41xX3xXcxX1bxX2dxX2exX3xX4xX1xX14xX3xX1xX6xXdfxX3xXdcxX3exX2exX3xX43xX2cxX25xXdfxX24xX2exX3xX5xX41xX3xXexX24xX2exX3xX4xX1f9xX6xX3xX1cxXa2xXexX3xX5axX3c8xX3xX39xX2exX3xX9exX1cxX3xX2exX1xX6bxX4xX3xX4xX1f9xX6xX3xX4xX1x9444xX3xXacxX41xX3xX2exX1xX6bxX4xX3xX7xX5afxX3xXcxX1xX6xX2exX1xX3xXc2xX1xX99xX230xX2exX2cxX3xXacxX41xX3xX7xX6xX25xX3x652bxX3xX2ex5ee6xX1cxX3xX2exX25xX2exX2cxX3xX2exX263xX25xX2a8xX3xX27xX343xX2exX3xX2exX6xXdfxX2a8xX3xX27xX7cxX3xXexX1bxX2e4xX2exX1xX3xX5xX41xX2exX2cxX3xX16xX1xX381xX2exX2cxX3xX2cxXdxX6xX2exX3xX2exX1xX6bxX4xX3xX1bxX14xX4xX16xX3xX1xXdxX24bxX2exX3xX27xX6bxXdxX2a8xX3xX4xX222xX3xX7xX3c8xX3xX2cxXdxX6xX14xX3xXexX1xX14xX6xX3xXacxX1f5xXdxX3xX10xX5xX10xX4xXexX1bxX14xX2a8xX3xX9exX1cxX3xX1xX99xX2c2xX2exX2cxX3xXcxX9exXdfxX3xXdcxX329xX4xX3xX13dxX25xX6xX3xX2exX1xX309xX2exX2cxX3xX4xX6xX3xX16xX1xX1d9xX4xX3xXcxX1xX680xX2exX2cxX3xX1xX14xX6xX2a8xX3xX287xX288xXexX3xX2exX6bxX2a8xX3xX40xX24xX1cxX2a8xX3xXdcxX424xX3xX4xX381xX2exX2cxX3xX6xX2exX1xX2a8xX3xX287xX2c2xX3xX1cxX329xXexX2a8xX3xX409xX24bxXexX3xXexX2dxX1cxX3xX2cxX6xXdxX3x9f06xX3xXdcxX20dxX4xX3xXcxX99xX9axX2exX2cxX3xX16xX1xX1f1xXbxX3xX5xX6bxXdxX3xX27xX24xX1cxX3xX5axXdxX1d5xX2exX3xXacxX1f5xXdxX3xX4xX39xX4xX3xX4xX6xX3xX16xX1xX1d9xX4xX3xX13dxX25xX10xX2exX3xXexX1xX25xXa2xX4xX3xX13xX14xX4xX16xX3xXf9xX25xXdfxX24xX2exX3xX1cxX41xX2exX3xX27xX24xX1cxX2a8xX3xX34dxX14xX2exX3xX7xX28xX3xX16xX1xX381xX2exX2cxX2a8xX3xXcxXdxX343xX2exX2cxX3xX2cxX304xXdxX2a8xX3xXcxX1xX39xX2exX2cxX3xX2xXf7xX3xXacxX41xX3xXcxX9exX1cxX3xX1xX424xX2exX3xX4xX1f9xX6xX3xX27xX39xX3xX32xX3xX43xX2cxX14xX41xXdxX3xX1bxX6xX2a8xX3xXe5xX6xX2exX3xX2exX1xX6bxX4xX3xX16xccc8xX3xX4xX3c8xX25xX3xX2exX41xXdfxX3xX4xX88xX2exX3xX2cxXdxX1f5xXdxX3xXexX1xXdxX24bxX25xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX6xX3xX16xX1xX1d9xX4xX3xX1cxX1f5xXdxX3xXexX1bxX14xX2exX2cxX3xX6xX5xXe5xX25xX1cxX3xX40xX263xXexX3xc3a1xXdxX24bxXexX3xXacxX2a1xX6xX3xX1bxX6xX3xX1cxX329xXexX3xX5xX41xX3xX43xX1xX309xX2exX2cxX3xX4xX1xX25xXdfxX343xX2exX3xX27xXdxX3xX5axX41xXdxX3xXacxX41xX3xX287xX10xX2exX3xX7xX6xXdfxX3xX32xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX14xX5axXdfxXaxX12xX43xX2cxX25xXdfxX1d5xX2exX3xXcxX1d9xX0xX48xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nổi giận là phải

Nổi giận là phải
2014-12-14 11:06:36

(TT) - Một nhân vật khá nổi tiếng (đề nghị không nêu tên) kể cho tôi nghe câu chuyện thế này: Chú của anh năm nay đã vào tuổi xưa nay hiếm. Ông cũng như bao người khác, mê bóng...

AFF không tìm thấy nghi vấn trận VN thua Malaysia

AFF không tìm thấy nghi vấn trận VN thua Malaysia
2014-12-14 11:05:06

(TTO) - Đối tác của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) là Sportradar- công ty dữ liệu thể thao với nhiệm vụ giám sát các trận đấu tại AFF Suzuki Cup 2014 vừa có báo cáo khẳng định, không...

Những giấc mơ ướt

Những giấc mơ ướt
2014-12-14 10:29:59

(QT) - Con đường bê tông dẫn vào khu “nhà lá” nhập nhòa ánh điện sau cơn mưa đột ngột. Hai đứa trẻ đứng dưới mái hiên bên cạnh những thùng xốp hứng nước mưa đợi người chị về....

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết