Cập nhật:  GMT+7
913cx9c12xba0bx9cffxe24exa06cxc67ax10a7exf54exX7x942ex10dd4xa72cxa305xa31bxe9e3xX5xbceexXaxa3acx973bxX6xX3x102d0xe2d1xXexX3xa2ecxec31xbe07xX3xX6xX5xX1ax100d1xX16xX3xX16xc02exXdxX3xX4x93c4xX6xX3xX1cxX1xd040xX4xX3xX7xf303xX3xb444xX1xX2exX16xX3xe5f7xX21xb534xX0xcddaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde32xX10xX6xd6f5xXaxX12xXcxXcxX3xa749xX3xe16cxb2b4xX1cxbebcxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxX1xe1f7xXexX3xX5x9f42xX1cxX3xXexX1xb7abxX3xc070x1097dxX3xX4xX29xX6xX3xX1cxX1xX2exX4xX3xX7xX32xX3xX34xX1xX2exX16xX3xX39xX21xX3bxX3xf384x10c2exX55xX2xa879xe0b2x109e3xX3xX1axX1bxX1cxX3xX6xX5xX1axX21xX16xX3xX16xX25xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX1cxX1xX2exX4xX3xX7xX32xX3x9edfx10a44xX3xXa8xce95xa5e3xX4xX3xX4cxXa9xX1cxX5axX3xXbxX1xXdxX16xX3xX34xX1xXacxc5e3xX1cxX5axX3x1091axX6xX16xX3xXbxX1xd319xXexX3xX1xd52fxX1cxX1xX3x10abdxXcbxac14xX3xXa8xX67xX21xX3xXexX1xXc7xX1cxX5axX3xX2xX8ax10908xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx109c4xXd1xX4fxX3bxXaxX12x928bxd884xX3xX5xXcbxX3xX34xX1xX2exX16xX3xX39xX21xX3bxX3xX55xX3xXf5xXdxX3xXa8xceccxX21xX3xX4xX1xXd1xX3xXexX1xXdxdff4xXbxX3xXexX1xX10xXd1xX3xX4xd5cbxX1cxX5axX3xX86xX3xc76dxX1cxX1xX3xX55xX3xX7xXc7xX21xX3xX4xX6xX3xX7xX32xX3xbf63xX1cxX1xX3xXcxX21xX3bxX114xXexX8cxX3xb467xX21xX6xX1cxX5axX3xe80dxXdxX1cxX1xX8cxX3xXcxf99dxX1cxX3xX57xXdxX1cxX1xX8cxX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xXcxX1xca51xX3bxX8cxX3x103bfxX1xXc7xX1cxX1xX3xX144xXdxX1cxX1xX8cxX3xXc1xX5axca0bxX4xX3xX160xX1xX21x1111exX8bxX8cxX3xX34xX1xX2exX16xX3xX39xX21xX3bxX3xX55xX3xe25cxX174xX21xX3xX5xXcbxX3xX4xX1xX114xXexX3xXex9fb5xXd1xX1cxX5axX3xX5xc372xX1cxX5axX3xX86xX1axX1bxX1cxX3xX4xX6xX3xX7xX32xX3xXc1xX5axX21xX3bxX174xX1cxX3xXcxX1xX123xXd1xX8cxX3xXf5xX6cxX4xX3xXcxX21xX14bxX1cxX8cxX3xX13exX21xX6xX1cxX5axX3xX39xa502xX1cxX5axX8cxX3xXcxX14bxX1cxX3xX57xXdxX1cxX1xX8bxX8cxX3xXcxXdxX114xX1cxX5axX3xXexX1xX21xX3xX86x10354xX1c3xX3xX4cxfe1axX1cxX5axX3xX160xX1xX6xX1cxX1xX3xXa8x9962xX4xX3xXexX14bxX21xX3xXbxXdxX6xX1cxXd1xX8bxX3xXcfxXcbxX3xXcxXdxX114xX1cxX5axX3xX7xXc7xXd1xX3xXexX1xXdxX174xX1cxX3xXexX1xX6xXdxX3xX86xXexX6cxX3xXexX14bxX21xfeaaxX3xXcfxXdxXd1xX5xXdxX1cxX3xXc1xX5axX21xX3bxf3f9xX1cxX3xXcxX2exX3xXcxX1xXdxf224xX1cxX8cxX3xXcfxXdxXd1xX5xX6xX3xXefxX11dxXdxX3xce9bxX1cxX1xX3x9259xXbdxX1cxX8cxX3xX4xX10xX5xX5xXd1xX3xX1dexf8b3xX3xXf5xXdxX1cxX5axX3xX160xX21xX10axX1cxX3xXcfxXcbxX3xXbxXdxX6xX1cxXd1xX3xX1dexX1c3xX3xX4cxX1e2xX1cxX5axX3xX160xX1xX6xX1cxX1xX8bxXdfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxXd1xX4fxX3bxXaxX12xX0xXexX6xX1axX5xX10xX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX190xX5axXdxX1cxX21axa4f8xXbxb59exX3xX6xX21xXexXd1xXaxX12xX0xXexX190xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX16xX5axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xec85xX16xX6xX5axX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX8axXaxX3xX1axXd1xX190xX4fxX10xX190xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX3bxXbxX10xX190xX5xXdxX1cxbebbxX9xXaxXaxX3xXd1xX1cxX4xX5xXdxX4xX2e7xX9xXaxX190xX10xXexX21xX190xX1cxX3xX7xX1xXd1xd62fxX2bbxX16xX6xX5axX10xX86xXexX1xXdxX7xXdfxX7xX190xX4xX8bxXaxX3xX7xX190xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21axX3dxX3dxXdxX16xX6xX5axX10xX7xX2xXdfxXexX21xXd1xXdxXexX190xX10xXdfxXcfxX1cxX3dxXexXdxX6xX1cxX3bxXd1xX1cxX3dxX2bbxX16xX6xX5axX10xX1dexXdxX10xX2ffxXdfxX6xX7xXbxX29exaf7cxXcxX1xX21xX16xX1axX1cxX6xXdxX5xX2bbxX39xX9xX87xX6exX2xa4dex1085bxf766xXaxX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX190xX12xX0xX3dxXexX6xX1axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxXd1xX4fxX3bxXaxX12xXc1xX5axXd1xXcbxXdxX3xX190xX6xX8cxX3xX34xX1xXacxXbdxX1cxX5axX3xXc1xX6xX16xX3xX4xX196xX1cxX3xXexe687xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX1xXacxXbdxX1cxX5axX3xXexX190x10cd0xX1cxX1xX3xX5axXdxX6xXd1xX3xX5xXacxX21xX3xX4xX6xX3xX1cxX1xX2exX4xX3xX34xX1xX2exX16xX3xX39xX21xX3bxX3xX55xX3xXcxX2exX3xXbdxX1cxX3xXa8xbf7bxXdxX3xXexX2exXdxX3xX1xX230xX3xXexX1xX1bxX1cxX5axX3xX4xXcbxX3xXbxX1xX174xX3xX7xXc7xX4xX1xX3xX4xX29xX6xX3xX34xX1xXacxXbdxX1cxX5axX3xXc1xX6xX16xX3x925fxX3xXc1xX5axX21xX3bxX227xX1cxX3xdf23xX6xX1cxX1xX8cxX3xX13exXdfx9fd1xX196xX3xX1dexX14bxXbxX8cxX3xXcxX34xXdfxX4cxe037xX57xX3xX86xX87xX55xX2xX8axX8bxac1dxX3xXcxX34xX3xX420xX67xX1cxX3xXcxX1xXbdxX3xX86x9f24xX55xX2xX8axX8bxX429xX3xXcxX34xX3xXf5xXcbxX3xX144xX2exXexX3xX86xX2xX8axX55xX2xX8axX8bxX3xXcfxXcbxX3xX403xX3xX5xXcbxX1cxX5axX3xX1cxX5axX1xc77axX3xX4cxX21xX114xX8cxX3xX2xX87xX3xX144xX174xX3xX144xXadxXdxX8cxX3xXcxX34xX3xX4cxX21xX114xX3xX86xX2xX29cxX55xX2xX8axX8bxX429xX3xXbxX1xX196xX1cxX5axX3xXexX190xXcbxX3xX39xX6xX3xX1dexXcbxX1cxX5axX8cxX3xXcxX34xXdfxX4cxX420xX57xX3xX86xX2xX356xX55xX2xX8axX8bxX3xXcfxX25xXdxX3xX1cxX1xXdxX45dxX21xX3xX4xX6xX3xX7xX32xX3xXexX174xX1cxX3xXexX21xX39dxXdxX8cxX3xXexX190xXd1xX1cxX5axX3xXa8xXf6xX3xX4xX6xX3xX7xX32xX3xX420xc196xX16xX3xX1dexX10axX1cxX3xX7xff1fxX3xX5xX67xX1cxX3xXa8xX67xX21xX3xXexXdxX174xX1cxX3xX1xXc7xXexX3xX1cxX1xX2exX4xX3xX34xX1xX2exX16xX3xX39xX21xX3bxXdfxX3xXcxXdfxXf5xX0xX3dxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sao châu Á chiếm lĩnh màn ảnh rộng

Sao châu Á chiếm lĩnh màn ảnh rộng
2012-10-04 06:55:55

(TNO) - Hàng loạt ngôi sao châu Á xuất hiện trong nhiều phim “bom tấn” của Trung Quốc, Hàn Quốc đang và sắp được khởi chiếu tại VN.

Navibank Sài Gòn trả lại đội bóng

Navibank Sài Gòn trả lại đội bóng
2012-10-04 06:55:38

(TNO) - Hôm qua, ông Nguyễn Vĩnh Thọ - Chủ tịch CLB bóng đá Navibank Sài Gòn đã gửi thư cho LĐBĐ TP.HCM (HFF) với nội dung là muốn trả lại đội Navibank Sài Gòn cho LĐBĐ TP.HCM....

Quang Nam thăng hoa với cú khảy gót điệu nghệ

Quang Nam thăng hoa với cú khảy gót điệu nghệ
2012-10-04 06:55:21

(TNO) - Sau trận đấu khá lâu, chàng tiền đạo 20 tuổi Vũ Quang Nam (18, SLNA - ảnh, giữa) vẫn chưa hết ngất ngây với bàn thắng rất đẹp mà anh ghi được trong trận đấu.

Bộ yêu cầu các đài bắt tay nhau

Bộ yêu cầu các đài bắt tay nhau
2012-10-04 06:55:06

(TNO) - Hôm qua, Ban Tổ chức, Ban Truyền thông Barclay - đơn vị sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh đã hẹn các đơn vị truyền hình tại VN vào tuần sau - chưa có ngày cụ thể,...

36 ca khúc viết cho Mai Vàng lọt vào vòng bình chọn

36 ca khúc viết cho Mai Vàng lọt vào vòng bình chọn
2012-10-03 06:46:46

(SGGPO).- Ban tổ chức giải Mai Vàng của báo Người lao động cho biết, nhằm tạo ra những ca khúc có chất lượng, phù hợp với việc dàn dựng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong...

Bảo tàng nhỏ, tầm nhìn lớn

Bảo tàng nhỏ, tầm nhìn lớn
2012-10-03 06:46:12

(TNO) - Chỉ là trưng bày của huyện, nhưng có sự tư vấn khoa học, “bảo tàng mini” huyện Đông Triều (Quảng Ninh) liên quan đến Phật hoàng Trần Nhân Tông thực sự gây ấn tượng mạnh...

MasterChef - Vua đầu bếp đến VN

MasterChef - Vua đầu bếp đến VN
2012-10-03 06:45:50

(TNO) - Công ty BHD cùng Đài truyền hình VN đã mua bản quyền chương trình truyền hình thực tế MasterChef (từ Shine International) và ra mắt báo giới vào chiều qua 2.10 tại TP.HCM.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết