Cập nhật:  GMT+7
c165x1399bxde0fx1631ex14b33xe55bx12d54x12ea2xe9e7xX7x17280x147afx11de8x1623excaebx1347dxX5x105cfxXax14804x10629x114a4x13041xc917xXdxX3xX5x16986xXbxX3xd196xX6x13734xX3xX1fxX1x165baxX4xX3xe041xd1cdxX4xcd47xX3x159a8xX26xX10xX6x1393axX3x130c5xffbaxX6xX3x144aaxX16xXdxX0xd7edxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx151fexX10xX6x1093dxXaxX12xe4b9xXcxX13x11c97xd008xX3x15c49xX3xf306xX6xX4xX29xX3x16c4axX26xX32xX4xX10x10f20xX3xX1fxX14xX15xX16xXdxX3xXexX1x102c1xX1fxX1xX3xX5xX1axXbxX3xX1dxX6xX1fxX3xX1fxX1xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX29xX3xX2bxX26xX10xX6xX2fxX3xXex123dcxX1fxX14xX3xX26x121d6xXexX3xX4xd62fxX3xdf1bxX1fxX1xX3xX1xX15x12a65xX1fxX14xX3xXexX23xXdxX3x128c6xX1fxX1xX3xX31xX32xcd3exX4xX3xXexX26xX27xX1fxX14xX3xX1fxX1xff90xX1fxX14xX3xX1fx12d0cxX2fxX3xX2x11bb3xf603xf4d1xX3x12720xd5bfxXdxX3xXexX6x169a7xX3xX14xX32xXdxXexX6xX26xX3x13575xX26xXdxX4xX3xX2bxX5xX6xXbxXexX27xX1fxX60xX3xXbexX87xX6xX3xX31xX32xX6xX3xX35xX16xXdxX3xX98xX3xXexX32x16967xXdxX3x11a02xX2xX60xX3xXexX1xX10xX27xX3x1192axX10xX32xXexX10xX26xX7xe10cxX0xX39xXbxX12xX0xXexX6xX1dxX5xX10xX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXaxX2fxX6xX26xX14xXdxX1fx1387axc342xXbx15b2exX3xX6xX32xXexX27xXaxX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX27xX4bxXc4xXaxX12xX0xXdxX2fxX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX87xX3xXexX26x12894xXdxX3xX7xX6xX1fxX14xX117xX3xXexX6xXc4xX3xX1dxX6xX7xX7xX3xX56xX6xX4xX29xX3xX5bxX26xX32xX4xX10xX60xX3xXexX6xXc4xX3xX14xX32xXdxXexX6xX26xX3xXcdxX26xXdxX4xX3xX2bxX5xX6xXbxXexX27xX1fxX3xXbexX6axX3xXexX6xXc4xX3xXexX26xXa6xX1fxX14xX3xc532xXdxX1fxX14xX10xX26xX3xX5bxX6xX29xX10xX26xX3xXexX26xX27xX1fxX14xX3xX2fxX6axX1fxX3xXexX26x121c9xX1fxX1xX3xX4bxXdx15c33xX1fxX3xXexX23xXdxX3xX13xX10x16fbfxX3x12bb0xX27xX26xX29xX3xX4exc5f6x1682bxX52xX3xXexX1xX14axX1fxX14xX3xX2xXbcxXfexX118xXbcxXbcx14a56xX3xX54xX3x163cbxX1fxX1xX117xX3xXf7xX10xX32xXexX10xX26xX7xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX39xX39xX1b5xX1b5xX1b5xXfexXexX1xX6xX1fxX1xX1fxXdxX10xX1fxXfexX4xX27xX2fxXfexXbexX1fxX39x1341axXdxX4xXexX32xX26xX10xX7xX118xXbcxX2xce33xX2xXbcxX39xX2bxX27xX1fxX14xc9c3x13e2bxX27xX1fxX14xX39xX118xXbbxX2xXbcxX2xX20bxX39xX1fxX1xX6xX4xX54xX26xX27xX4xX29xX54xX4bxXfexdfa0xXbxX14xXaxX39xX12xXcxX87xX3xXexX26xX14axXdxX3xX7xX6xX1fxX14xX117xX3xXexX6xXc4xX3xX1dxX6xX7xX7xX3xX56xX6xX4xX29xX3xX5bxX26xX32xX4xX10xX60xX3xXexX6xXc4xX3xX14xX32xXdxXexX6xX26xX3xXcdxX26xXdxX4xX3xX2bxX5xX6xXbxXexX27xX1fxX3xXbexX6axX3xXexX6xXc4xX3xXexX26xXa6xX1fxX14xX3xX18dxXdxX1fxX14xX10xX26xX3xX5bxX6xX29xX10xX26xX3xXexX26xX27xX1fxX14xX3xX2fxX6axX1fxX3xXexX26xX1a6xX1fxX1xX3xX4bxXdxX1acxX1fxX3xXexX23xXdxX3xX13xX10xX1b5xX3xX1b7xX27xX26xX29xX3xX4exX1bdxX1bexX52xX3xXexX1xX14axX1fxX14xX3xX2xXbcxXfexX118xXbcxXbcxX1cdxX3xX54xX3xX1d1xX1fxX1xX117xX3xXf7xX10xX32xXexX10xX26xX7xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX26xX12xX0xX39xXexX6xX1dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX27xX4bxXc4xXaxX12xf8d5xX1fxX14xX3xX35x16dbfxX3xX35xdc05xX1fxX14xX3xX7xX14axX1fxX14xX3xXexX14axX4xX3xX2fxf4c2xXexX3xX7xXa6xX3xX4xX6xX3xX29xX1xc455xX4xX3xX1xXdxXexX3xX4xc3bdxX6xX3xX2bxX26xX10xX6xX2fxX60xX3xX1dxX6xX27xX3xX14xX2f9xX2fxX3xX4xX14axX4xX3xX4xX6xX3xX29xX1xX312xX4xX3xX1fxX1xX15xX3xd543xX32xX1fxX7xX1xXdxX1fxX10xX3xX27x11f71xX3xX1b7xX27xX32xX26xX3xc603xX27xXbexX10xX60xX3xc52cxX3x13fcfxX10xX10xX5xX3xX355xX26xX10xX10x12b9cxX3xXexX26xX15xXbfxX4xX3xX29xX1xXdxX3xX1dxX6xX1fxX3xX1fxX1xX23xX4xX3xXexX6xX1fxX3xX26xX2f6xX3xX4xX1x16a4exX3xX1xX6xXdxX3xX1fxXb6xX2fxX3xX7xX6xX32xX3xX35xX90xX60xX3xX1fxXb6xX2fxX3xX2xXbaxXbbx125f9xXfexX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX27xX4bxXc4xXaxX12xX56xX6xX4xX29xX3xX5bxX26xX32xX4xX10xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX26xX6xX3xXexX23xXdxX3xX18dxX5xX6xX7xX14xX27xX1b5xX3xX4exX33cxX4xX27xXexX5xX6xX1fxX4bxX52xX60xX3xX1dxf8e8xXexX3xX35x1627cxX32xX3xX4xX1x13d5cxXdxX3xX1dxX6xX7xX7xX3xXexX87xX3xX29xX1xXdxX3xX5xX6axX3xXexX1xXdx121faxX32xX3xX1fxXdxf633xX1fxX3xXbexX6axX3xX31xX32xXc4xX3f6xXexX3xX35xf352xX1fxX1xX3xX1dxc331xX3xX1x14ed0xX4xX3xXexX23xXdxX3xXexX26xX15xX16xX1fxX14xX3xX1fxX1xX23xX4xX3xXbexX1a6xX3xX29xX1xd053xX1fxX14xX3xX35xX15x1040dxX4xX3xXbxX1x153d4xXbxX3xX4xX1xX3e1xXdxX3xX1fxX1xX23xX4xX3xX22cxX6x1391axX442xXfexX3xX33cxX6xX32xX3xX29xX1xXdxX3xX4xX32xXa6xX1fxX3xX1xX312xXexX3xXbexXbfxXdxX3xX4xX14axX4xX3xX1dxX6xX1fxX3xX1fxX1xX23xX4xX3xX1dxX5xX32xX10xX7xX3xX4xX31axX6xX3xXa0xX1fxX1xX60xX3xX428xX1fxX14xX3xX35xX2f6xX3xXexX87xX3xX4xX1xXa6xXdxX3xX1xX42exXbxX3xXexX14axX4xX3xXbexXbfxXdxX3xX4xX6xX3xX7x10c30xX3xX1fxX1xX23xX4xX3xX7xX27xX32xX5xX3xX1bdxX1bexX3xX1bdxX6xX26xXbexXdxX1fxX3xX18dxX6xXc4xX10xX3xX35xe5ecxX3xX35xXdxX3xX5xX1axXbxX3xX14xXdxX6xX3xX35xX1a6xX1fxX1xXfexX3xX2f1xX1fxX14xX3xX14x16a8bxXbxX3xXcdxX26xXdxX4xX3xX2bxX5xX6xXbxXexX27xX1fxX3xX29xX1xXdxX3xX35xX6xX1fxX14xX3xX4xX1xX3e1xXdxX3xX98xX3xX2fxX307xXexX3xX1dxX6xX1fxX3xX1fxX1xX23xX4xX3xX29xX1xX14axX4xX3xXbexX6axX3xX1xX6xXdxX3xX1fxX14xX15xX16xXdxX3xX35xX2f6xX3xXexX1xX6axX1fxX1xX3xX5xX1axXbxX3xX1dxX6xX1fxX3xX1fxX1xX23xX4xX3xX2bxX26xX10xX6xX2fxX3xX4x11fc4xX1fxX14xX3xXbexXbfxXdxX3xXexX6xXc4xX3xXexX26xXa6xX1fxX14xX3xX18dxXdxX1fxX14xX10xX26xX3xX5bxX6xX29xX10xX26xX3xXbexX6axX27xX3xX1fxXb6xX2fxX3xX2xXbaxXbbxXbbxXfexX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX27xX4bxXc4xXaxX12xX33cxX6xX32xX3xX2bxX26xX10xX6xX2fxX60xX3xX428xX1fxX14xX3xX4x1426cxX1fxX3xX4xX1xX3e1xXdxX3xX1fxX1xX23xX4xX3xXbexXbfxXdxX3xX4xX14axX4xX3xX1fxX1xX23xX4xX3xX7xX496xX3xX1fxX1xX23xX4xX3xX22cxX6xX442xX442xX3xX1xX6axX1fxX14xX3xX35xX3dcxX32xX60xX3xX14xX2f9xX2fxX3xXexX6xXc4xX3xX14xX32xXdxXexX6xX26xX3xX56xX27xX1xX1fxX3xX1bdxX4xX34dxX6xX32xX14xX1xX5xXdxX1fxX60xX3xXexX6xXc4xX3xXexX26xXa6xX1fxX14xX3xXcxX27xX1fxXc4xX3xf018xXdxX5xX5xXdxX6xX2fxX7xX60xX3xX4xX14axX4xX3xX1fxX14xX428xXdxX3xX7xX6xX27xX3xX1fxX1xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX29xX3xX34dxX27xX32xX3xXf7xX10xX10xX4bxX3xXbexX6axX3xX355xX26xX6xX1fxX29xX3xf1efxX6xXbxXbxX6xXfexX3xXf7xX27xX14xX10xX26xX3xX5d7xX6xXexX10xX26xX7xX3xX54xX3xXexX6xXc4xX3xX1dxX6xX7xX7xX3xX4xX31axX6xX3xX1dxX6xX1fxX3xX1fxX1xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX29xX3xX200xXdxX1fxX29xX3xX355xX5xX27xXc4xX4bxX3xXexX87xX1fxX14xX3xX4xX6xX3xX1fxX14xX42exXdxX3xX5bxX26xX32xX4xX10xX3xX5xX6axX3x15a49xX1fxX14xX15xX16xXdxX3xX4xX1xX3e1xXdxX3xX1dxX6xX7xX7xX3xXexX6axXdxX3xX1fxXb6xX1fxX14xX3xX1fxX1xX8cxXexf124xXfexX3xXcxX26xX32xXc4xedb1xX1fxX3xXexX1xX428xX1fxX14xX3xXa0xX1fxX1xX3xX4xX1xX27xX3xX1dxXdxX3f6xXexX3xX56xX6xX4xX29xX3xX5bxX26xX32xX4xX10xX3xX2fxX3d8xX4xX3xX1dx124edxX1fxX1xX3xX14xX6xX1fxXfexX3xX34dxX32xX4xXc4xX3xX13xX14xX32xXc4xX1acxX1fxX0xX39xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tưng bừng chuẩn bị Halloween

Tưng bừng chuẩn bị Halloween
2014-10-27 07:52:05

(TNO) - Lễ hội Halloween lớn nhất Hà Nội mang chủ đề Xế quỷ, chợ ma và con đường ma quỷ sẽ diễn ra vào ngày 31.10 tới tại công viên nước Hồ Tây.

Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc 2014

Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc 2014
2014-10-26 00:15:09

(SGGPO). –Chiều 25-10, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức buổi họp báo thông tin về Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIII - năm 2014. Hội thi do Bộ...

First News-Trí Việt nhận giải Top Brands 2014

First News-Trí Việt nhận giải Top Brands 2014
2014-10-26 00:14:13

(TNO) - Sáng 25.10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Thông tấn xã Việt Nam (Quận 3, TP.HCM) đã diễn ra lễ trao giải 'Thương hiệu hàng đầu - Top Brands 2014'. Công ty văn hóa...

Ronaldo tố La Liga thiên vị Barcelona

Ronaldo tố La Liga thiên vị Barcelona
2014-10-26 00:12:47

(TNO) - Trong cuộc trả lời phỏng vấn BBC, tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid cho rằng việc ban tổ chức La Liga xếp trận 'siêu kinh điển' đá vào thứ bảy là thiên vị cho...

Vĩnh Linh trong tôi

Vĩnh Linh trong tôi
2014-10-26 00:11:25

(QT) - Nói có vẻ sách vở nhưng thoạt kỳ thủy, chính văn học đã đưa tôi đến với Vĩnh Linh. Nhiều nhà thơ, nhà văn đã viết về Vĩnh Linh như Tế Hanh, Nguyễn Khải, Xuân Đức, Cảnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết