Cập nhật:  GMT+7
dd91x16e8dx167f0x1256fx1525ax137abx15503x17550x11c2exX7x15d14x12bfex128a4x1326dx115c4xe990xX5xeac6xXax11e2cx165fcx10c9exXbxX3xX7xX6x1454fxX3xX4x1768axXdxX3xebc5x12e6ex180d4x128afxX3xX21xX22x10286x16ac3xXdxX3xXcxX1xX1cxXdxX0xe190xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx120f2xX10xX6x139f0xXaxX12x12f4cx121c1x17865xX46x150bdx12451xX3x1819bxX3xXcxX1x15d77xXexX3xX1fx1333bxXdxX3xX4x10ba7xX6xX3x137dcx16248xXdxX3xXexX19x17c5cxf4bdxX21xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX4xX1xX19xX60x1229exX21xX3xX21xX6x1051axX3x12e8fxXdx18429xXexX3xX13xX6xX72xX3x14e34xX3x16186x14be2xX21xX22xX3xX5x111acxX53xXdxX3xX22xXdx17c4axXdxX3xX74x16269xXcxX46xX3x11e99xef94xX2x1688axX3x106b5xX1xX19xX3xX7fx1064fxX4xX3xX8fx12ce0xX21xX22xX3xX13xX6xX72xX3xe8e0xX3xX7fx15b5fxX6xX3x10b66x155c2xXdxX3xX98xX1xXa1xX21xX22xX3xX98xX1xX20xX3xX5x17c1fxX3xX22xXdxX8bxXdx11bdbxX3xX7fx18216xX3xX5ax10d31xX60xX3xX5xeb82xX3xX5x15f72xX21xX3xXexX1x10f53x15cb5xX3xX98xX1xXa1xX21xX22xX3xX21xX1x14dd8xX3xX21x104b1xXdxX3xX4xX1xf58cxX21xX22xX3xXexX6xX3xX5ax16489xX3xX5axX61xX3xXexX1xX19xX6xX3xXcxX1xX1cxXdxX3x1628dxX6xX21xX3xXexXafxX85xX21xX22xX3xX21xX1x12667xX21xX22xX3xXexXafxff42xX21xX3xX5axX4fxX19xX3x14081xX19xX60x17733xXexX3xX5ax17847xX21xX1x11863xX3xf22fxX1xX19xX60xX76xX21xX3x14506xX8bxX60xX3xXafxX6xX3x1402cxX21xX1xX26xX3xX4x17ac0xX72xX3xX1fxX10cxX6x1593fxXc4xX3xXexX1xXcexX21xX1xX3xXexX1x169f9xX3xX119xX19xX1cxX3xX119xX19xX10xX21xX3xX21x1804bxX21xX3xX98xX1xXa1xX21xX22xX3xX7fxXdxX76xX4xX3xX22xXc7xX3xXbxX1xX8bxXdxX3xX1fxeaeexX21xX3xX98xX1xX85xX16dxX21xXc4xX3xXbxX1xX8bxXdxX3xX7x10cf8xX4xX3xX21xe96fxX21xX22xX123xX3xX96xX3xX21xX16dxX72xX3xXexXafxX26xXe1xX4xXc4xX3xX5xXd1xX21xX3xX5axXd1xX19xX3xXexXdxX156xX21xX3xX5axX5bxXdxX3xXexX19xX60xX61xX21xX3xX74xXdxX76xXexX3xX13xX6xX72xX3xX5axX1cxX21xX1xX3xX1fxX53xXdxX3xX5axX26x1196bxX4xX3xX21xX22xX26xX27xXdxX3xXcxX1xX1cxXdxX3xX7dxX3xX5axX4fxX19xX3xXexXafxX26xX27xX21xX22xX3xX45x11965x130b7xX3xX46xX6xX72xX10xX7xX3xX93xX94xX94x12fb2xXc4xX3xX21xX1xX26xX21xX22xX3xX5axX4fxX60xX3xX5xXcexX3xXexX1xX27xXdxX3xX5axXdxX61xX72xX3xX1x14030xX3xX7xX6xX3xX7xXe9xXexX3xX21xX22xX1xXdxX156xX72xX3xXexXafxX201xX21xX22xX3xX7fxX6dxX3xX5xX9dxX4xX3xX5xX26xX1bexX21xX22xX123xX3xX45xX85xX21xX22xXc4xX3xX4xX1x11269xX3xX93xX3xX21xX16dxX72xX3xX7xX6xX19xXc4xX3xXcxX1xX1cxXdxX3xX100xX6xX21xX3xXexXafxX7dxX3xX5xX53xXdxX3xX7fxXcexX3xX5axX80xXdxX3xX21xX22xXa1xXdxX3xX7fxX26xX139xX21xX22xX3xX98xX1xX19xX3xX7fxX9dxX4xX3xXexXacxX3xXexX6xX60xX3x1371cxX21xX41xX85xX21xX10xX7xXdxX6xXc4xX3xXexXdxX11cxXbxX3xXex16395xX4xX3xX98xX1x15bd8xX21xX22xX3xX5axX120xX21xX1xX3xX7xX9dxX3xX7fxX26xX1bexXexX3xXexXafxX5bxXdxX3xX4xX57xX6xX3xX72xXc7xX21xX1xX3xX7xX85xX3xX7fxXe1xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX5axX17dxXdxX3xXexX1xX57xX3xX4xX80xX21xX3xX5xX53xXdxXc4xX3xXexXafxX85xX21xX22xX3xX5axX20xX3xX4xX20xX3xX74xXdxX76xXexX3xX13xX6xX72xX123xX3xX13xX22xX6xX60xX3xX4xX8bxX3xX98xX1xXdxX3xX7xX7dxX3xX1xX10cxX19xX3xX21xX1xX10cxX21xX22xX3xX22xX26xX139xX21xX22xX3xX72xX181xXexX3xX5axX26xX1bexX4xX3xX4xX1xX85xX3xX5xXcexX3xX12cxX19xX4fxXexX3xX7xde23xX4xX3xX21xX1xX4fxXexXc4xX3xXexX1xX19xX5bxX4xX3xX41xXdxX76xX21xX3xX133xX12cxX26xX6xX3xX21xX6xX60xX3xX1xXdxX11cxX72xX13fxXc4xX3xX21xX1xX26xX3xX13xX22xX19xX60x15615xX21xX3xX3exX10cxX19xX3xX3exXcexXc4xX3xX13xX22xXa1xX3xX74xX16dxX21xX3xfc74xXdxX6dxX19xX3xXexX1xXc7xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX4xX1xX19xX60xX6dxX21xX3xX21xX6xX72xX3xX74xXdxX76xXexX3xX13xX6xX72xX3xX4x1769exX21xX22xX3xX7fx13601xX21xX3xX5xX14xXbxX3xX7fxX11cxX3xX7xX85xX3xX7fxXe1xXdxX3xX21xX22xX26xX27xXdxX3xXcxX1xX1cxXdxX123xX3xX125xX1xXdxX11cxX21xX3xXexX1xX308xX21xX22xX3xX1xX60xX3xX1xX10cxX19xX3xX4xX1cxX4xX1xX3xX5axXcaxX60xX3xX96xX3xX21xX16dxX72xX3xX4xX20xX3xX5x14ef0xX3xX5xXcexX3xX5xXd1xX21xX3xX1xXdxX11cxX72xX3xX1xX85xXdxX3xX22xXdxXe1xXdxX3xX5xXcexX72xX3xX21xX22xX1xX6dxX3xXexXafxX85xX21xX22xX3xX21xX26xXe1xX4xX3xX4xX36axX21xX22xX3xX21xX1xX26xX3xX21xX22xX26xX27xXdxX3xX1xXcaxX72xX3xX72xX5bxX3xX5axX26xX1bexX4xX3xXexXafxX8bxXdxX3xX119xX19xX6xX3xX72xX5bxXexX3xX4xX8bxX72xX3xX12cxXe9xX4xX3xX4xX1xX4fxXexX3xX21xX22xX4fxXexXc4xX3xX5axX61xX3xXafxXb0xXdxX3xX98xX61xX3xXexXacxX3xX5axX4fxX60xX3xX5axX11cxX21xX3xX21xX6xX60xXc4xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX4xX1xX19xX60xX6dxX21xX3xX21xX6xX72xX3xX74xXdxX76xXexX3xX13xX6xX72xX3xX5xX53xXdxX3xX72xX27xX3xX21xX1xX53xXexX3xXexXafxX26xXe1xX4xX3xX4xX1cxXdxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX4xX57xX6xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX4xX1xX19xX60xX6dxX21xX3xX21xX6xX72xX3xXcxX1xX1cxXdxX3xX100xX6xX21xX123xX3xX8fxXdxX6dxX19xX3xX21xXcexX60xX3xXexX1xX9dxX4xX3xXafxX6xX3xX4xX36axX21xX22xX3xX41xX334xX3xX1xXdxX61xX19xXc4xX3xX7fxXc7xX3xX12cxX14xXexX3xX7fxX6dxX3xX4xX139xX3xX1fxX8bxX21xXc4xX3xX4xX1cxX4xX1xX3xX5xXcexX72xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX4xX1xX19xX60xX6dxX21xX3xX7dxX3xX74xXdxX76xXexX3xX13xX6xX72xX3xX98xX1xX1cxX4xX3xX1fxXdxX76xXexX3xX1xX282xX21xX3xX7xX85xX3xX7fxXe1xXdxX3xXcxX1xX1cxXdxX3xX100xX6xX21xX123xX3xe753xX3xX12cxXd6xX3xX1fxX53xX21xXc4xX3xX72xX201xXdxX3xXexX1xXd6xX3xXafxX4fxXexX3xXafx176afxX3xXafxXcexX21xX22xXc4xX3xX1fxXcexXdxX3xX1fxX8bxX21xX3xX7fxXcexX3xX4xX1xX19xX60xX156xX21xX3xX21xX22xX1xXdxX76xXbxX3xXexXacxX3xX4xX4fxXbxX3xX5axX5bxX3xX125xX100x12e07xX3xX4xX1xX85xX3xX5axX11cxX21xX3xX4xX1cxX4xX3xX5axX5bxXdxX3xXexX19xX60xX61xX21xX3xX119xX19xX17dxX4xX3xX22xXdxX6xX123xX3xX4f4xX3xX12cxXd6xX3xX1fxX53xX21xXc4xX3xX4xX20xX3xX21xX1xX10cxX21xX22xX3xX21xX1xXcexX3xX119xX19xX8bxX21xX3xX5xXbexX3xX22xXdxf878xXdxX3xX7fxXcexX3xX4xXd1xX19xX3xXexXdxX11cxX21xXc4xX3xX4xX20xX3xXexXd1xX72xX3xX8bxX21xX1xX3xX1xX26xX7dxX21xX22xX3xX5xXe1xX21xX3xXexXafxX85xX21xX22xX3xX98xX1xX19xX3xX7fxX9dxX4xXc4xX3xX4xX1xXcaxX19xX3xXa9xX3xX7fxXcexX3xX4xX8bxX3xXexX1xX11cxX3xX22xXdxXe1xXdxXd7xX3xX8fxX4fxX60xX3xX5xXcexX3xX21xX1xX10cxX21xX22xX3xX4xX1xX4fxXexX3xX12cxXe9xX4xX3xXexX1cxX4xX3xXexX53xX85xX3xX21xX156xX21xX3xX72xX5bxXexX3xX21xX6dxX21xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX4xX1xX19xX60xX6dxX21xX3xXcxX1xX1cxXdxX3xX100xX6xX21xX3xX4xX9dxX4xX3xX72xX53xX21xX1xX123xX3xX538xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX19xX60xX6dxX21xX3xX74xXdxX76xXexX3xX13xX6xX72xX3xX5xX19xXa1xX21xX3xX41xX26xX3xX41xX8bxX3xX21xX1xXcaxX21xX3xX5xX9dxX4xXc4xX3xX5xXdxX156xX21xX3xXexXdxX11cxXbxX3xX7xX8bxX21xX3xX7xXdxX21xX1xX3xXafxX6xX3xX21xX1xX10cxX21xX22xX3xX74xX8fxX74xX3xX22xXdxX57bxXdxXc4xX3xX4xX20xX3xX5axXdxX6dxX19xX3xX1xX201xX3xX98xX1xXa1xX21xX22xX3xX5axX26xX1bexX4xX3xXexX1xXacxX6xX3xX1xX26xX7dxX21xX22xX3xX72xX5bxXexX3xX72xXa1xXdxX3xXexXafxX26xX27xX21xX22xX3xX5axXcexX85xX3xXexX53xX85xX3xX7fxXcexX3xXexX1xXdxX3xX5axX4fxX19xX3xX4xX1xX19xX60xX156xX21xX3xX21xX22xX1xXdxX76xXbxX3xX21xX156xX21xX3xX98xX1xXa1xX21xX22xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xX19xX60xX3xX1xX11cxXexX3xXexXcexXdxX3xX21xX16dxX21xX22xX123xX3xX13xX1xXc7xX21xX3xXexX1xXc7xX3xXafxX50bxX3xX21xX22xX6xX60xX3xX72xX5bxXexX3xXexX1xX9dxX4xX3xXexX11cx129e5xX3xX98xX1xXdxX3xX5axX26xX1bexX4xX3xXbxX1xX14xXbxX3xXafxX6xX3xX21xX26xXe1xX4xX3xX21xX22xX85xXcexXdxX3xXexX1xXdxX3xX5axX4fxX19xXc4xX3xX4xX1xX57xX3xX4xXa1xX21xX22xX3xX13xX22xXa1xX3xX74xX16dxX21xX3xX347xXdxX6dxX19xX3xXexXacxX21xX22xX3xXexXafxX7dxX3xXexX1xXcexX21xX1xX3xXexXafxX27dxX3xX4xX5bxXexX3xX4xX57xX6xX3xX72xX5bxXexX3xX125xX100xX538xX3xX7dxX3xX22xXdxX8bxXdxX3xX7fxXa1xX3xX5axX120xX4xX1xX3xX26cxX21xX41xX85xX21xX10xX7xXdxX6xX3xX1xX85xX181xX4xX3xXexXafxX26xX27xX21xX22xX3xX1xX1bexXbxX3xXexX1xX16dxX21xX22xX3xX1xX85xX6xX3xX1xX11cxXexX3xX72xXd6xX4xX3xX4xX57xX6xX3xXbxX1xX27dxX3xX4xXa1xX21xX22xX3xX13xX22xX201xX4xX3xX3exX85xX6xX3xXexXafxX85xX21xX22xX3xX72xXcexX19xX3xX1cxX85xX3xX2xX3xX5axX5bxXdxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX4xX57xX6xX3xXcxX1xX1cxXdxX3xX100xX6xX21xX3xX7dxX3xX7xXcaxX21xX3xX4xX1xX139xXdxX3xX4xX1xXcaxX19xX3xXa9xX3xX7fxXcexX3xXexXe1xXdxX3xX5axXcaxX60xX3xX5xXcexX3xXexX1xX11cxX3xX22xXdxXe1xXdxX123xX3xX13xX22xX26xX27xXdxX3xX5xXcexX72xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX4xX1xX19xX60xX6dxX21xX3xX74xXdxX76xXexX3xX13xX6xX72xX3xXexX1xXa1xX21xX22xX3xXexX57bxX3xX1xX11cxXexXc4xX3xX21xX1xX26xX21xX22xX3xX1fxX308xXexX3xXexX6xX60xX3xX7fxXcexX85xX3xX5xXcexX72xX3xXexX1xXc7xX3xX98xX1xXa1xX21xX22xX3xX12cxX85xX21xX22xX3xX7fxXc7xX3xXexX1xXdxX11cxX19xX3xX21xX1xXdxX6dxX19xX3xXexX1xXd6xXc4xX3xXexXafxX85xX21xX22xX3xX5axX20xX3xX4xX6xX60xX3xX5axX308xX21xX22xX3xX21xX1xX4fxXexX3xX5xXcexX3xX5axX5bxXdxX3xX21xX22xX36axX3xX119xX19xX8bxX21xX3xX5xXbexX3xX1fxX5bxX3xX72xXa1xX21xX3xX4xX36axX21xX22xX3xX21xX1xX26xX3xX5xXdxX156xX21xX3xX5axX85xXcexX21xX3xX7fxX36fxX21xX3xXexXb0xX21xX3xXexX53xXdxX3xXafxX4fxXexX3xX21xX1xXdxX6dxX19xX3xX21xX1xXcaxX21xX3xX7fxX112xXexX3xX60xX11cxX19xX3xX98xX14xX72xX3xX7fxX6dxX3xXexXafxXc7xX21xX1xX3xX5axX5bxXc4xX3xXexX1xXdxX11cxX19xX3xXexXcaxX72xX3xX7fxXcexX3xXexXd1xX72xX3xX21xX1xXc7xX21xX3xX4xX1xXdxX11cxX21xX3xX5xX26xX1bexX4xX123xX3xX125xX1xX26xX6xX3xX98xX61xXc4xX3xX21xX20xXdxX3xX21xX1xX26xX3xX21xX1xXdxX6dxX19xX3xX3exX100xX74xX3xX41xXcexX60xX3xX41xX53xX21xX3xX98xXdxX21xX1xX3xX21xX22xX1xXdxX76xX72xXc4xX3xXafxede6xX21xX22xX3xX133xX1fxX20xX21xX22xX3xX4xX1xX19xX60xX6dxX21xX3xX5axX6xX21xX22xX3xX7dxX3xXexXafxX85xX21xX22xX3xXexXc7xX21xX1xX3xXexXafxX53xX21xX22xX3xX2xX3xX21xX22xX26xX27xXdxX3xX5axX53xXbxX3xX22xX6xX3xX21xX1xX26xX21xX22xX3xX4xX20xX3xX5axX11cxX21xX3x15414xX4bx13396xX3xX21xX22xX26xX27xXdxXd7xX3xX5axX53xXbxX3xXexX1xX308xX21xX22xX3xXexX1xXc7xX3xXbxX1xX4fxXexX3xX5xX156xX21xX3xX7xX6xX85xX3xX21xXe4xXdxX13fxX123xX3xX13xX22xX1xX10xX3xXexX1xXa1xXdxX3xX4xX36axX21xX22xX3xX5axXf1xX3xXexX1xX4fxX60xX3xX21xX22xX1cxX21xX3xX21xX22x10b4exX72xX3xXafxXb0xXdxX123xX3xX100x13d59xX3x12c4ax100acxX1dbxX13xX46xX0xX2fxXbxX12


Các tin đã đưa

Khi Hazard thành “hàng trao đổi”

Khi Hazard thành “hàng trao đổi”
2016-10-11 08:59:40

(SGGP) - Trích dẫn những nguồn tin độc quyền, nhật báo The Sun - có số phát hành rất lớn ở Anh - cho biết HLV Antonio Conte sẵn sàng đổi Hazard kèm theo một số tiền để lấy...

Lloris bảo vệ Pogba

Lloris bảo vệ Pogba
2016-10-11 08:59:10

(SGGP) - Thủ thành đội trưởng của Pháp, Hugo Lloris chỉ ra rằng thể trạng chưa đảm bảo sau kỳ EURO 2016 căng thẳng là nguyên nhân khiến Paul Pogba (ảnh) chưa thể phát huy cao...

Liverpool, Tottenam: bây giờ hay khi nào?

Liverpool, Tottenam: bây giờ hay khi nào?
2016-10-11 08:42:49

(SGGP) - Mùa trước, ai cũng bảo đó là thời cơ của những đội chưa vô địch thì hãy vô địch trong bối cảnh bộ ba thống trị giải ngoại hạng từ năm 2004 đến nay (2 đội Manchester và...

Đổi vai

Đổi vai
2016-10-11 08:42:24

(SGGP) - Nhắc đến Tottenham, người ta nghĩ ngay đến một CLB mà cầu thủ nào cũng sẵn sàng bị bán đi nếu được giá, kể cả khi họ tốn không ít tiền để mua về. Họ hầu như không quan...

Di sản triệu năm ở Lý Sơn sẽ biến mất?

Di sản triệu năm ở Lý Sơn sẽ biến mất?
2016-10-11 08:33:14

(NLĐ) - Hàng loạt dự án được triển khai đã và đang xâm hại, tàn phá các di sản thiên nhiên, di sản địa chất vô cùng quý giá ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đảo Lý Sơn được các...

Đổ xô làm phim sitcom

Đổ xô làm phim sitcom
2016-10-11 08:32:42

(SGGP) - Khi phim truyền hình đang bước vào giai đoạn thoái trào, một trong những sự chuyển hướng thú vị là làm phim sitcom. Trào lưu mới này góp phần gia tăng đáng kể số lượng...

Hương ga đoạt giải thưởng tại Mỹ

Hương ga đoạt giải thưởng tại Mỹ
2016-10-11 08:30:01

(SGGPO).- Trên trang cá nhân, đạo diễn Cường Ngô vui mừng thông báo Hương Ga vừa đoạt giải Best Vietnamese Film (Phim Việt Nam hay nhất) tại San Francisco International New...

Thông điệp cho Mourinho

Thông điệp cho Mourinho
2016-10-10 09:01:25

(SGGP) - Sau 11 trận đấu dưới thời của Mourinho, Man.United vẫn đang đi đúng lộ trình mặc dù quá trình vận hành đội bóng chưa thật sự trơn tru. Đợt trận quốc tế vừa qua đã gởi...

Bailly may mắn khi làm việc với Mourinho

Bailly may mắn khi làm việc với Mourinho
2016-10-10 09:00:54

(SGGP) - Trung vệ Kolo Toure tin rằng Eric Bailly, người đang thay thế chính anh trong vai trò chỉ huy hàng phòng ngự tuyển Bờ Biển Nga, đang có được môi trường tuyệt vời để...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết