Cập nhật:  GMT+7
fc64x13a9fx17636x1129bx1a80exfcc5x12036x14cb5x1a547xX7x146c4x1326dx17f37x10ab1x1a338x1a8abxX5x17bb6xXax19a34x123a3xX6xXdxX3x12cb9x1482ex10b91x1776bxX3x12260xX6x159efxX3x1056cx123e6xX3x13536xX1x10175xX10xX3xX7x17de2xX4xX3xX4xX1x1b033xX19xX3x17e7dxX18xX3xXexX1xX18xX19xX1xX0x13ac0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX10xX6x15705xXaxX12x171d6xXcx17ae3x116e6x161a1xX3x13edexX3x12cf2xXdx18bc8xXbxX3xXcx1a772xXex1821cxX3xX4cx14165xX4xX3xX4xX59xX4xX3x110ffx10f0ex18b54xX19xX1axX3xXbxX1xX2exX3xX19xX1xX6axX3xX31xX25xX18xX19xX1axX3x19a62x19b03xX2exX4xX3x16408xXdx1432axXexX5fxX3x170d3x10e84xX3xX82x12146xX19xX3xX88xX6ax14198xX19xX1axX5fxX3xX69xX6axX6bxX19xX1axX3xX88xX59xX19xX1axX3xX4fxX31xX18xX3xX1cxX21xXdxX53xX3x1a0fdxX3xX5xX7ex1a1f0xX19xX3xX8cxX1exX3xX29xXbxX3xX19xX1x10682xX19xX1axX3xX4xX1x1a35cxX7exX3xX1exX6xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXex1bfe2xX3xX1exXdx1c17exX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX4xX1xX7ex18d3fx15940xX19xX3xX17xXd0x19edfxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX25xX4cxXdaxXaxX12xX0xXexX6x124baxX5xX10xX3xX7xXexXdaxX5xX10xX9xXaxX1exX6x19c56xX1axXdxX19x12db7x18935xXbx157a7xX3xX6xX7exXexX25xXaxX12xX0xXexX106xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX1exX1axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXax1aaa7x16abdxX12bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX12bxXaxX3x11787xXdxX4cxXexX1xX9xXax1235fxX12bxX12bxXaxX3xXf9xX25xX106xX4cxX10xX106xX9xXaxX2xXaxX3xX1xXdaxXbxX10xX106xX5xXdxX19xX23xX9xXaxXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX3axX3axX141xX141xX141xXe0xXexXdxX10xX19xXbxX1xX25xX19xX1axXe0xX17xX19xX3axXcxXdxX6xX19xXdaxX25xX19xX3ax12b40xX1exX6xX1axX10xX82xXdxX10xX141xXe0xX6xX7xXbxX10dx19656xXcxX1xX7exX1exXf9xX19xX6xXdxX5xX18ax10d2dxX9xX10bxX148xX12ax16966xX10bx16ef9xXaxX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX106xX12xX0xX3axXexX6xXf9xX5xX10xX12x1b1d2xX29xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX23xX1xXdxX5dxXexX3xX17xX18xX3xX106x12f96xX4xX3xX106x1a8e7xX3xX4x1261fxX6xX3xX1xX25xX6xX3xX1exX6xXdxX3xX4xX21xX19xX1axX3xX17x165b3xXdxX3xX59xX19xX1xX3xX19xX29xX19xX1axX3xX19xX1axX18xXdaxX3xX10dxX7ex1b22axX19xX3xX69x18dd0xX3xX69xX10xX1exX3xX69xX5dxX19xX3xX1exX21xXexX3xX23xX1xXaexX19xX1axX3xX1axXdxX6xX19xX3xfdfbxX1exX3xX4x162c5xX19xX1axX5fxX3xX17xX7exXdxX3xX19xX1xX21xX19xX3xX4xX1xX25xX3xX69xX6axX6bxX19xX1axX3xXbxX1xX2exX3xX31xX18xX3xX1cxX21xXdxXe0xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX25xX4cxXdaxXaxX12x19030xX1x12197xX1exX3x1b8bbxX19xX1xX3xX106xX1d9xX4xX3xX106xX1ddxX3xX1exX6xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xXb9xX19xX1axX3xX19xX1axX18xXdaxX3xX4xXbfxX19xX3xXcxX5dxXexX3xXex1b47dxXdxX3xX31xX18xX3xX1cxX21xXdxX10axX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX25xX4cxXdaxXaxX12xX0xXexX6xXf9xX5xX10xX3xX7xXexXdaxX5xX10xX9xXaxX1exX6xX106xX1axXdxX19xX10axX10bxXbxX10dxX3xX6xX7exXexX25xXaxX12xX0xXexX106xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX1exX1axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX12axX12bxX12bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX12bxXaxX3xX141xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX148xX12bxX12bxXaxX3xXf9xX25xX106xX4cxX10xX106xX9xXaxX2xXaxX3xX1xXdaxXbxX10xX106xX5xXdxX19xX23xX9xXaxXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX3axX3axX141xX141xX141xXe0xXexXdxX10xX19xXbxX1xX25xX19xX1axXe0xX17xX19xX3axXcxXdxX6xX19xXdaxX25xX19xX3axX18axX1exX6xX1axX10xX82xXdxX10xX141xXe0xX6xX7xXbxX10dxX198xXcxX1xX7exX1exXf9xX19xX6xXdxX5xX18axX1a3xX9xX10bxX148xX12axX1a8xX10bx14bd3xXaxX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX106xX12xX0xX3axXexX6xXf9xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf9xX5xX10xX3xX7xXexXdaxX5xX10xX9xXaxX1exX6xX106xX1axXdxX19xX10axX10bxXbxX10dxX3xX6xX7exXexX25xXaxX12xX0xXexX106xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX1exX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX12bxXaxX3xXf9xX25xX106xX4cxX10xX106xX9xXaxX2xXaxX3xX1xXdaxXbxX10xX106xX5xXdxX19xX23xX9xXaxXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX3axX3axX141xX141xX141xXe0xXexXdxX10xX19xXbxX1xX25xX19xX1axXe0xX17xX19xX3axXcxXdxX6xX19xXdaxX25xX19xX3axX18axX1exX6xX1axX10xX82xXdxX10xX141xXe0xX6xX7xXbxX10dxX198xXcxX1xX7exX1exXf9xX19xX6xXdxX5xX18axX1a3xX9xX10bxX148xX12axX1a8xX12axX2xXaxX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX106xX12xX0xX3axXexX6xXf9xX5xX10xX12xX0xXbxX12xX0xXexX6xXf9xX5xX10xX3xX7xXexXdaxX5xX10xX9xXaxX1exX6xX106xX1axXdxX19xX10axX10bxXbxX10dxX3xX6xX7exXexX25xXaxX12xX0xXexX106xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX1exX1axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX12axX12bxX12bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX12bxXaxX3xX141xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX148xX12bxX12bxXaxX3xXf9xX25xX106xX4cxX10xX106xX9xXaxX2xXaxX3xX1xXdaxXbxX10xX106xX5xXdxX19xX23xX9xXaxXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX3axX3axX141xX141xX141xXe0xXexXdxX10xX19xXbxX1xX25xX19xX1axXe0xX17xX19xX3axXcxXdxX6xX19xXdaxX25xX19xX3axX18axX1exX6xX1axX10xX82xXdxX10xX141xXe0xX6xX7xXbxX10dxX198xXcxX1xX7exX1exXf9xX19xX6xXdxX5xX18axX1a3xX9xX10bxX148xX12axX1a8xX12axX10bxXaxX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX106xX12xX0xX3axXexX6xXf9xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf9xX5xX10xX3xX7xXexXdaxX5xX10xX9xXaxX1exX6xX106xX1axXdxX19xX10axX10bxXbxX10dxX3xX6xX7exXexX25xXaxX12xX0xXexX106xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX1exX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX12bxXaxX3xXf9xX25xX106xX4cxX10xX106xX9xXaxX2xXaxX3xX1xXdaxXbxX10xX106xX5xXdxX19xX23xX9xXaxXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX3axX3axX141xX141xX141xXe0xXexXdxX10xX19xXbxX1xX25xX19xX1axXe0xX17xX19xX3axXcxXdxX6xX19xXdaxX25xX19xX3axX18axX1exX6xX1axX10xX82xXdxX10xX141xXe0xX6xX7xXbxX10dxX198xXcxX1xX7exX1exXf9xX19xX6xXdxX5xX18axX1a3xX9xX10bxX148xX12axX1a8xX12axX12axXaxX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX106xX12xX0xX3axXexX6xXf9xX5xX10xX12xX0xXbxX12xX0xXexX6xXf9xX5xX10xX3xX7xXexXdaxX5xX10xX9xXaxX1exX6xX106xX1axXdxX19xX10axX10bxXbxX10dxX3xX6xX7exXexX25xXaxX12xX0xXexX106xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX1exX1axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX12axX12bxX12bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX12bxXaxX3xX141xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX148xX12bxX12bxXaxX3xXf9xX25xX106xX4cxX10xX106xX9xXaxX2xXaxX3xX1xXdaxXbxX10xX106xX5xXdxX19xX23xX9xXaxXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX3axX3axX141xX141xX141xXe0xXexXdxX10xX19xXbxX1xX25xX19xX1axXe0xX17xX19xX3axXcxXdxX6xX19xXdaxX25xX19xX3axX18axX1exX6xX1axX10xX82xXdxX10xX141xXe0xX6xX7xXbxX10dxX198xXcxX1xX7exX1exXf9xX19xX6xXdxX5xX18axX1a3xX9xX10bxX148xX12axX1a8xX12axX148xXaxX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX106xX12xX0xX3axXexX6xXf9xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf9xX5xX10xX3xX7xXexXdaxX5xX10xX9xXaxX1exX6xX106xX1axXdxX19xX10axX10bxXbxX10dxX3xX6xX7exXexX25xXaxX12xX0xXexX106xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX1exX1axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX12axX12bxX12bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX12bxXaxX3xX141xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX148xX12bxX12bxXaxX3xXf9xX25xX106xX4cxX10xX106xX9xXaxX2xXaxX3xX1xXdaxXbxX10xX106xX5xXdxX19xX23xX9xXaxXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX3axX3axX141xX141xX141xXe0xXexXdxX10xX19xXbxX1xX25xX19xX1axXe0xX17xX19xX3axXcxXdxX6xX19xXdaxX25xX19xX3axX18axX1exX6xX1axX10xX82xXdxX10xX141xXe0xX6xX7xXbxX10dxX198xXcxX1xX7exX1exXf9xX19xX6xXdxX5xX18axX1a3xX9xX10bxX148xX12axX1a8xX12axX1a8xXaxX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX106xX12xX0xX3axXexX6xXf9xX5xX10xX12xX0xXbxX12xX0xXexX6xXf9xX5xX10xX3xX7xXexXdaxX5xX10xX9xXaxX1exX6xX106xX1axXdxX19xX10axX10bxXbxX10dxX3xX6xX7exXexX25xXaxX12xX0xXexX106xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX1exX1axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX12axX12bxX12bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX12bxXaxX3xX141xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX148xX12bxX12bxXaxX3xXf9xX25xX106xX4cxX10xX106xX9xXaxX2xXaxX3xX1xXdaxXbxX10xX106xX5xXdxX19xX23xX9xXaxXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX3axX3axX141xX141xX141xXe0xXexXdxX10xX19xXbxX1xX25xX19xX1axXe0xX17xX19xX3axXcxXdxX6xX19xXdaxX25xX19xX3axX18axX1exX6xX1axX10xX82xXdxX10xX141xXe0xX6xX7xXbxX10dxX198xXcxX1xX7exX1exXf9xX19xX6xXdxX5xX18axX1a3xX9xX10bxX148xX12axX1a8xX12ax158b2xXaxX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX106xX12xX0xX3axXexX6xXf9xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf9xX5xX10xX3xX7xXexXdaxX5xX10xX9xXaxX1exX6xX106xX1axXdxX19xX10axX10bxXbxX10dxX3xX6xX7exXexX25xXaxX12xX0xXexX106xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX1exX1axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX12axX12bxX12bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX12bxXaxX3xX141xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX148xX12bxX12bxXaxX3xXf9xX25xX106xX4cxX10xX106xX9xXaxX2xXaxX3xX1xXdaxXbxX10xX106xX5xXdxX19xX23xX9xXaxXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX3axX3axX141xX141xX141xXe0xXexXdxX10xX19xXbxX1xX25xX19xX1axXe0xX17xX19xX3axXcxXdxX6xX19xXdaxX25xX19xX3axX18axX1exX6xX1axX10xX82xXdxX10xX141xXe0xX6xX7xXbxX10dxX198xXcxX1xX7exX1exXf9xX19xX6xXdxX5xX18axX1a3xX9xX10bxX148xX12axX1a8xX12ax14332xXaxX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX106xX12xX0xX3axXexX6xXf9xX5xX10xX12xX0xXbxX12xXcxXdxX5dxX19xX3xXcxX1xX18xX19xX1xX0xX3axXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lộc vừng ven hồ Gươm trổ lá vàng đón xuân

Lộc vừng ven hồ Gươm trổ lá vàng đón xuân
2010-02-12 11:12:02

(VnExpress) - Sáng 11-2 cây lộc vừng bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) bỗng trổ hàng loạt lá vàng rực. Người dân qua đường thích thú, còn giới trẻ đổ xô tới tạo dáng chụp ảnh ngày áp Tết.

Vượt qua Liverpool, Arsenal thắp lửa hy vọng

Vượt qua Liverpool, Arsenal thắp lửa hy vọng
2010-02-12 05:40:23

(TPO) - Lần thứ hai ở mùa giải này, Arsenal khuất phục kình địch Liverpool bằng một chiến thắng sít sao, dù họ không hề tạo ra sự khác biệt rõ rệt trước đội khách.

Chelsea gục ngã, M.U chia điểm với Aston Villa

Chelsea gục ngã, M.U chia điểm với Aston Villa
2010-02-12 05:40:07

(TPO) - Saha – người cũ của Manchester United, đã giúp Quỷ đỏ phả hơi thở nóng bỏng vào gáy Chelsea khi ghi cả hai bàn vào lưới Petr Cech và buộc The Blues phải ngậm trái đắng...

Olympic mùa đông sẵn sàng khai mạc

Olympic mùa đông sẵn sàng khai mạc
2010-02-12 05:39:54

(VnExpress) - Tuyết đã phủ trắng xóa vùng núi Cypress và các VĐV chỉ còn chờ đến ngày tranh tài (13/2). Cách đây khoảng một tuần thời tiết ấm bất thường ở Vancouver (Canada)...

HLV Ancelotti cho Terry nghỉ phép

HLV Ancelotti cho Terry nghỉ phép
2010-02-12 05:39:35

(VnExpress) - Trung vệ đội trưởng của Chelsea là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại gây sốc 1-2 trước Everton tối 10-2.

11 cầu thủ hay nhất ở vòng 21 La Liga

11 cầu thủ hay nhất ở vòng 21 La Liga
2010-02-12 05:39:14

(VnExpress) - Trung vệ Gaby Milito của Barca đánh dấu sự trở lại bằng lần xuất hiện đầu tiên trong đội hình tiêu biểu sau gần hai mùa bóng.

Nhớ nồi bánh chưng

Nhớ nồi bánh chưng
2010-02-11 07:38:09

(TTO) - Mỗi năm, cứ độ xuân về lòng tôi cảm thấy buồn nhè nhẹ, một thoáng trầm tư ùa về trong tâm khảm. Chẳng hiểu sao tôi thèm lắm cái hương vị của những ngày chộn rộn đón tết...

Ký ức chợ quê

Ký ức chợ quê
2010-02-11 07:37:56

Một góc chợ quê ngày giáp Tết - Ảnh: Thái Bá Dũng

Rio de Janeiro “nóng” trước lễ hóa trang

Rio de Janeiro “nóng” trước lễ hóa trang
2010-02-11 07:37:43

(VnExpress) - Chuẩn bị xe rước, đồ hóa trang, tổ chức các buổi diễu hành trước carnival, người Brazil nóng lòng chờ lễ hội carnival hoành tráng nhất thế giới khai màn.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết