Cập nhật: 13/09/2013 08:40 GMT+7
c90ax12b16x12f9bxeab7xcd4ex14933x103f8x141efxee7cxX7xe0e6x15167x1244ex1044bxcc25x15704xX5xfd76xXax10be9x11711xXdx15a04xe584xX3xX1x1261bxX6xX16xX3xXbxX1xXdxfadcxX3xXbxX1x106d8xX16x114a6xX3xX7x10d40xX3xXexe7cdx12e4cxX15xX16xX3xXexc985xX2cxX2dx11f81xX16xX3x13ddcx14684xX2dxX3x12fe8xX29xX16xX26xX3xX16x101b8xX16xX26xX3xXexX1xX42xX16xX3xX20x159b8xXdxX3x11463x1028bxX2x104b3xX0xd77exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf62fxX10xX6xX3cxXaxX12xeb49x12871x14e42xX6bx155dax12c15xf248xe55dxX3xe99bxX1xXdxX35xX2cxX3xX2xX4fxX70x10103xe427xX3xXcxX32xX2cxX16xX26xX3xXexX39xX20xX3xXcxX1xX42xX16xX26xX3xXexXdxX16xX3xXexX32xXdxd712xX16xX3xX5xdf79xX20xX3xXcxX6dxX7cxX3xX6ax11453xX3x100b6xX63xX70xXcxXcxX70x14a3dxX13xX3xXcxX6dxX63xX72xda74xX3x135d7x112b2xX3xX63x144a8xXdxX3xf49exXdxdccaxX16xX3x10e16xX16xX1xX3xXcxX6dxX63xX72xXb0xX3x12dedxX99xX3xXex149f6xX16xX26xX3x1593fx107edxXexX3xXexX32xX6xX19xX3xX26xXdxXbexXdxX3xX13xXdxX15xX16xX3xX1xX19xX6xX16xX3xXbxX1xXdxX20xX3xXbxX1xX24xX16xX26xX3xX7xX29xX3xXexX2cxX2dxX15xX16xX3xXexX32xX2cxX2dxX35xX16xX3xX38xX39xX2dxX3xX3cxX29xX16xX26xX3xX16xX42xX16xX26xX3xXexX1xX42xX16xX3xX20xX4cxXdxX3xXcxX6dxX63xX72xXb0xX3xX4fxX50xX2xX52xX6fxX3xX72xX1x10583xX16xX1xX3xXexX1x10b9dxX4xX3xXbxX1x150fcxXexX3xXc8xXb6xX16xX26xX3xXexe4d9xX3xXexX1xX133xX16xX26xX3xX52xX70xX4fxX50xX2xX52xX7cxX3xX5xXdxX15xX16xX3xX1xX19xX6xX16xX3xXc8xX99xX3xX16xX1x12924xX16xX3xXc8x138e8x11f10xX4xX3x12bbdxX52xX3xXbxX1xXdxX20xX3xXbxX1xX24xX16xX26xX3xX7xX29xX3xXexXb3xXdxX3xX5xXdxXbbxX2cxX3xX4xd4a2xX6xX3xX163xX52xX3xX38xX99xX3xX16xX42xX16xX26xX3xXexX1xX42xX16xX3xX20xX4cxXdxX3xXexX1xX2cxXb6xX4xX3x13ea4xX3xX1xX2cxX2dxXbbxX16xX3xX72xX17exX3xX72xX1xXdxX7cxX3xX63xX24xX4xX3xXb0xX42xX16xX7cxX3x11f7ex115bbxX16xX1xX3xX72xX1xX133xX16xX1xX7cxX3xd198xX1xXb3xX3xX1b4x13566xX3xXb2xXb3xX3xX72x1006bxX16xX3xX6bxXdx1105axX3xXexX1xX6xX20xX3xX26xXdxX6xX6fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b4xX19xX3cxX2dxXaxX12x13255xXd1xXexX3xe2abxX2cxXbexX3xX4xX1xX2cxX16xX26xX3xX4xX2cxXb6xX4xX7cxX3xf1f8xX6xX16xX3xXexXccxX3xX4xX1xX12exX4xX3xXc8xX99xX3xXexX32xX6xX19xX3xX4fxX3xX1xX2cxX2dxX3xX4xX1xX15fxce1fxX16xX26xX3xXb2xXb3xX16xX26xX3xX4xX1xX19xX3xX4fxX3xXexX133xX4xX3xXbxX1x12b29xX20xX3xX38xX2cx13f1dxXexX3xX7x10086xX4xX3xX16xX1xX23bxXex108d6xX3xX52xX3xX16x12a44xX20xX3xX38xX39xX2dxX3xX3cxX29xX16xX26xX3xX16xX42xX16xX26xX3xXexX1xX42xX16xX3xX20xX4cxXdxX7cxX3xXcxX1xX133xXdxX3xXb0xfdd0xX3xXc8xXccxXdxX3xX20xX4cxXdxX3xXb2xXb3xX3xXbxX1xX133xXexX3xXexX32xXdxX95xX16xX3xX69xX38xX99xX3xXcxX1xX133xXdxX3xXb0xX26cxX7cxX3xX1xX2cxX2dxXbbxX16xX3xX72xX17exX3xX72xX1xXdxX6exX3xXb2xXb3xX3xX13xX15xX3xXb0xXdxX16xX1xX3x11d4exX2cxX39xX16xX3xX38xX39xX2dxX3xX3cxX29xX16xX26xX3xX16xX42xX16xX26xX3xXexX1xX42xX16xX3xX20xX4cxXdxX3xX69xX38xX99xX3xX13xX15xX3xXb0xXdxX16xX1xX3xX2aaxX2cxX39xX16xX7cxX3xX1xX2cxX2dxXbbxX16xX3xX1b4xX1b5xX16xX1xX3xX72xX1xX133xX16xX1xX6exX6fxX3xX163xX3xX1xX2cxX2dxX3xX4xX1xX15fxX221xX16xX26xX3xX1b4x139d7xX4xX3xXexX1xX2cxXb6xX4xX3xXb2xX35xX3xX4xX133xX4xX3xX38xX99xX246xX3xX1b4xX1b5xX16xX1xX3xXb0xX26cxX7cxX3xXcxX32xX2cxX16xX26xX3x15203xX16xX3xX69xX72xX17exX3xX72xX1xXdxX6exX7cxX3xX63xX15fxX16xX26xX3xX13xX19xX16xX26xX3xX69xX1b4xX1b5xX16xX1xX3xX72xX1xX133xX16xX1xX6exX3xXb2xXb3xX3xX13x1476fxX3xX1c0xX1xX221xX16xX3xX69xX72xX1cbxX16xX3xX6bxXdxX1d0xX6exX6fxX3xX1c0xX26xX19xXb3xXdxX3xX32xX6xX7cxX3xX1b4xX6xX16xX3xXexXccxX3xX4xX1xX12exX4xX3xX4xdda0xX16xX26xX3xXexX32xX6xX19xX3xX2xX50xX3xX26xXdxXbexXdxX3xXd0xX1xX2cxX2dxXd1xX16xX3xXd0xX1xX128xX4xX1xX3xXb2xXb3xX3x129a5xX3xX26xXdxXbexXdxX3xXexX1xX15fxXa1xX16xX26xX3xX4xX133xX3xX16xX1xX39xX16xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX133xX4xX3xXexX1xX2cxX2dxXd1xXexX3xX20xXdxX16xX1xX3xXb2xXdxX15xX16xX7cxX3xX1f4xX2cxX6xX2dxX3xXbxX1xXdxX20xX7cxX3xXexX133xX4xX3xX26xXdxXbexX3xXd0x11ebexX4xX1xX3xX204xXbexX16xX3xXb2xXb3xX3xXc8xX2f9xX19xX3xX3cxXdx13f39xX16xX3xX38xX2cxX23bxXexX3xX7xX23fxX4xX6fxX3xX1b4xXb3xX3xXa9xX15fxX221xX16xX26xX3xX72xX236xX20xX3xXcxX1xd64exX2dxX7cxX3xX72xX1xX17exX3xXexX3d2xX4xX1xX3xX63xXb6xXdxX3xXb9xXdxXbbxX16xX3xXbexX16xX1xX3xXcxX6dxX63xX72xXb0xX7cxX3xX4xX1xX19xX3xX204xXdxXd1xXexX7cxX3xXc8xX95xX3xXexX2f9xX19xX3xXc8xXdxX35xX2cxX3xXd0xXdxXbbxX16xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX133xX4xX3xX4xX133xX16xX3xX204xXb6xX3xX5xXb3xX20xX3xX4xX42xX16xX26xX3xXexX133xX4xX3xXb2xX24bxX16xX3xX1xX24xX6xX7cxX3xXexX1xX42xX16xX26xX3xXexXdxX16xX3xXexX2cxX2dxX15xX16xX3xXexX32xX2cxX2dxX35xX16xX3xX38xX39xX2dxX3xX3cxX29xX16xX26xX3xX16xX42xX16xX26xX3xXexX1xX42xX16xX3xX20xX4cxXdxX7cxX3xX7xX23fxXbxX3xXexX4cxXdxX7cxX3xX63xXb6xXdxX3xXb9xXdxXbbxX16xX3xXbexX16xX1xX3xXbxX1xfd88xXdxX3xX1xX160xXbxX3xX4x14864xX16xX26xX3xXb9xXb3xXdxX3xXcxX32xX2cxX2dxX35xX16xX3xX1xX1b5xX16xX1xX3xXcxX6dxX63xX72xXb0xX3xX7x10143xX3xXexXccxX3xX4xX1xX12exX4xX3xX4xX133xX4xX3xXd0xX1xX24xX6xX3xXexX15bxXbxX3xX1xX2cxX23bxX16xX3xXb2xX35xX3xXbxX1xXdxX20xX3xXbxX1xX24xX16xX26xX3xX7xX29xX3xXexX2cxX2dxX15xX16xX3xXexX32xX2cxX2dxX35xX16xX7cxX3xX26xXdxX6xX19xX3xX5xX15fxX2cxX3xXb2xX4cxXdxX3xX4xX133xX4xX3xX16xX1xXb3xX3xX5xXb3xX20xX3xXbxX1xXdxX20xX3xX4xX1xX2cxX2dxX15xX16xX3xX16xX26xX1xXdxXbbxXbxd061xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX133xX16xX3xX204xXb6xX3xXb2xX24bxX16xX3xX1xX24xX6xX7cxX3xXexX1xX42xX16xX26xX3xXexXdxX16xX3xXexX2cxX2dxX15xX16xX3xXexX32xX2cxX2dxX35xX16xX3xX4xX133xX4xX3xX38xX99xX3xX16xX42xX16xX26xX3xXexX1xX42xX16xX3xX20xX4cxXdxX3xXexX2f9xXdxX3xXcxX6dxX63xX72xXb0xX6fxX3xXb0xf87fxX1c0xX63xX3xX31cxX1c0xX0xX54xXbxX12


Các tin đã đưa

Nở rộ cải lương phòng trà

Nở rộ cải lương phòng trà
2013-09-12 06:03:46

(TNO) - Gần đây, ngoài các ca sĩ nhạc nhẹ, một số nghệ sĩ cải lương cũng chọn phòng trà làm nơi tổ chức live show quy mô nhỏ.

Đề cử còi vàng VN năm 2013

Đề cử còi vàng VN năm 2013
2013-09-12 06:03:36

(TNO) - Hôm qua danh sách đề cử danh hiệu còi vàng đã được Ban Trọng tài (TT) VFF công bố. Theo giới chuyên môn, trong danh sách 5 người, nhưng chủ yếu là cuộc đua của 3 TT: Võ...

Nhiều ẩn số xuất hiện

Nhiều ẩn số xuất hiện
2013-09-12 06:03:27

(TNO) - Chiều qua 11.9, vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 17 năm 2013 Cúp Bia Sài Gòn tiếp diễn lượt đấu thứ hai ở 4 bảng. Một số bất ngờ đã tiếp tục xuất hiện và...

Đến miền đất hứa

Đến miền đất hứa
2013-09-12 06:03:13

(TNO) - Ý, Hà Lan, Argentina, Mỹ và Costa Rica đã giành được quyền góp mặt ở VCK World Cup 2014 sau loạt trận diễn ra sáng qua.

Tuyển Anh bị chê thậm tệ

Tuyển Anh bị chê thậm tệ
2013-09-12 06:02:52

(TNO) - Cựu danh thủ Lineker chê lối đá chỉ biết chuyền và chạy của tuyển Anh như “đâm đầu vào vách núi”, thay vì phải giữ bóng để phối hợp trong trận hòa Ukraine 0-0.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết