Cập nhật: 27/09/2016 08:21 GMT+7
c725x10560x140f7xdd5cx172cfxc786xeaf7x11776x17008xX7x11185xfd2ex149f8xd572x16df9x1736cxX5x14677xXax164f5x13b94xXdxd945xd652xX3xX1xcc36xX6xX16xX3xXbxX1xXdx124b0xX3xee64x16cb1xXdxX3xXex16717xd9cfx15615xX16x1422cxX3xXexX19x112efxX16xX3x18ac6x165c4x17af4xX4xX3xX5x115a1xX16xX3xXexX1x14d66xX3x12373xX0x10581xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1493exX10xX6x121c6xXaxX12x13c97x17c93xf7b3xX58x145a4xe1a7x12c62x169a0x1099fxX3xXcx18aa3xX3xX16xX6x15800xX3xdbc0x17233xX16xX3xX1xX68xXexX3x13427xX5exX2xX2x14cddxX3xd02dxeea7xX3xXcxX2fxXdxX3xed21xX2bxX33xX65xX15xX16xX3xf77axX2fxX3xX20xX23xXdxX3xXexX27xX28xX29xX16xX2bxX3xXbxX1xX34xXdxX3xX1x103dexXbxX3xX83x13074xXdxX3x175cdxX2fxXdxX3xXexX27xX33xX65x18c3fxX16xX3xX1x13f3dxX16xX1xX3x12ec9xXdx10debxXexX3xX7cxX6xX20xX73xX3xX50xX76xXdxX3xX9exXdxXb0xX16xX3x1837cxX16xX1xX3xXaexXdxXb0xXexX3xX7cxX6xX20xX3xXex186b6xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xXexXdxX68xXbxX3xX16xX1x16e1dxX16xX3xXbxX1xXdxX20xX3xXexX1xX6xX20xX3xX53xfa57xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX1xX19xX6xX16xX3xXbxX1xXdxX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX29xX16xX2bxX3xXexX19xX2fxX16xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX5xX38xX16xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX5dxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX19xX53xX65xXaxX12x15af1xX33xX76xX4xX3xXexX1xXdxX3xX16xX1xe807xX20xX3xX20x11648xX4xX3xX67x1057exX4xX1xX3xXbxX1x15689xXexX3xX1xX33xX65xX3xX83xX6xXdxX3xXexX27x182fdxX3xX67xXdxXb0xX16xX3xXc1xX16xX1xX3xXexX27xX19xX16xX2bxX3xX1xX19x17f3exXexX3xX67xX76xX16xX2bxX3xXexX27xX33xX65xXa6xX16xX3xXexX1xX23xX16xX2bxX3xX83xXa6xX3xef7bxXc1xX19xX3xX83xXb0xX3xX20xX23xXdxX3xXexX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX83xX2fxX3xfff7xX1x10c59xXdxX3xX2bxX97xXdxX3xX16xX1xd143xX16xX2bxX3x10db8xX3xXexX28x10700xX16xX2bxX3xX67xX76xXexX3xXbxX1xX149xX73xX3xX7xX149xX16xX2bxX3xXexX169xX19xX3xX83xX9bxXdxX3xXexX1xX23xX16xX2bxX3xX67xXdxXb0xXbxX3xX67xX76xX4xX3xX67xX149xX19xX73xX3xX7x17cebxX33xX3xX7x148a3xX4xX3xX83xXa6xX3xX181xXc1xX19xX3xX83xXb0xX3xX20xX23xXdxX3xXexX27xX28xX29xX16xX2bxX73xX3xX67xfc43xX16xX2bxX3xXexX1xX29xXdxX3xX5xX2fxX3xX53x11533xXbxX3xX67x12401xX3xX4xX149xX4xX3xX16xX1xX2fxX3xX5xX2fxX20xX3xXbxX1xXdxX20xX3xX67xXdxXb0xX16xX3xXc1xX16xX1xX3xX83xX2fxX3xXexX27xX33xX65xXa6xX16xX3xX1xXaaxX16xX1xX3xX2bxf6baxXbxX3xX2bx173a8xX3xXexX27xX6xX19xX3xX67xXcfxXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xc74axX73xX3xXexX1xX23xX16xX2bxX3xXexXdxX16xX73xX3xX196xXdxX16xX1xX3xX16xX2bxX1xXdxXb0xX20xX3xXexXcfxX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX7xXc1xX16xX3x12268xX33xc8bcxXexX3xXbxX1xXdxX20xX3xX83xXa6xX3xX67xXa6xX3xXexX2fxXdxX3xX20xX23xXdxX3xXexX27xX28xX29xX16xX2bxX5dxX0xXexX6xX181xX5xX10xX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX20xX6xX27xX2bxXdxX16xf878x153f6xXbxX26exX3xX6xX33xXexX19xXaxX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX20xX2bxX3xX181xX19xX27xX53xX10xX27xX9xXax1357exXaxX3xX16xX6xX20xX10xX9xXaxXdxX20xX6xX2bxX10xX5axX1xX19xXexX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xe248xXdxX53xXexX1xX9xXaxX6fxee20xX2c1xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2a1xX41xX41xX2ddxX2ddxX2ddxX5dxX7xX2bxX2bxXbxX5dxX19xX27xX2bxX5dxX83xX16xX41xX53xX6xXexX6xXdxX20xX6xX2bxX10xX7xX41xX19xX27xXdxX2bxXdxX16xX6xX5xX41xX2a2xX2c1xX2xX3fxX41xX2c1x11694xX41xXdxX20xX6xX2bxX10xX7xX3fxX3fx10df3xX6fxX6fxX2xcb64xX10xX6xX27xXexX1xX5exX53xX6xX65xX5dx105c8xXbxX2bxXaxX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX27xX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX53xX12xX130xXc1xX16xX1xX3xXexX27xX19xX16xX2bxX3xXbxX1xXdxX20xX3xX16xX2bxX1dcxX16xX3xX83xXa6xX3xX20xX23xXdxX3xXexX27xX28xX29xX16xX2bxX3x11b5dxX6xX27xXexX1xX3xd7eexX6xX65xX3xX5dxX3x1545cxX16xX1xX3xX20xXdxX16xX1xX3xX1x10c26xX6xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX27xX12xX0xX41xXexX6xX181xX5xX10xX12xX75xX1dcxXexX3xX67xX38xX33xX3xXexX61xX3xX16xec07xX20xX3xX2xX31fxX31fx139baxX73xX3xXexX27xXc1xXdxX3xX32xX33xX6xX3xX6fxX3xX196x10e20xX3xX5xXdxX15xX16xX3xX1xX19xX6xX16xX73xX3xX75xX6xX16xX3xXcxXcfxX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX1xX19xX6xX16xX3xXbxX1xXdxX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX29xX16xX2bxX3xXexX19xX2fxX16xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX67x15891xX3xX16xX1xXddxX16xX3xX67xX28xX97xX4xX3xX2e5xX329xX31fxX3xXexX149xX4xX3xXbxX1xf245xX20xX3xXbxX1xXdxX20xX3xX2bxcd67xXdxX3xXexX1xX6xX20xX3xX53xXebxX73xX3xXexX27xX19xX16xX2bxX3xX67xe8f8xX3xX4xX432xX3xX2xX2a2xX6fxX3xXbxX1xXdxX20xX3xX67xX169xXexX3xX2bxXdxXc1xXdxX3xX83xX2fxX3xX6fxX3xX2bxXdxXc1xXdxX3xXexX1xX28xX1a9xX16xX2bxX3xX5xX9bxX16xX3x14f35xXaexXdxXb0xXexX3xX7cxX6xX20xX3x18ccfxX6xX16xX1x18962xX73xX3xX16xX1xXdxXa6xX33xX3xXexXcfxX3xX4xX1xX3dxX4xX73xX3xX4xX149xX3xX16xX1xX1d8xX16xX3xX4xX432xX3xXexX149xX4xX3xXbxX1xX416xX20xX3xX26exX33xX270xXexX3xX7xX1dcxX4xX3xX16xX1xX270xXexX3xX83xXa6xX3xX67xXa6xX3xXexX2fxXdxX3xX20xX23xXdxX3xXexX27xX28xX29xX16xX2bxX3xX83xX9bxXdxX3xX6fxX3xXexX1xX207xX3xX5xX19xX169xXdxX3xX16xX1xX28xX2a1xX3xX5axX1xXdxX20xX3xXexX27xX33xX65xXb0xX16xX73xX3xXbxX1xXdxX20xX3xXbxX1xX432xX16xX2bxX3xX7xXebxX73xX3xXbxX1xXdxX20xX3xXexX2fxXdxX3xX5xXdxXb0xX33xX73xX3xXbxX1xXdxX20xX3xX196xX1xX19xX6xX3xX1xX389xX4xX73xX3xXbxX1xXdxX20xX3xX1xX19xX169xXexX3xX1xXaaxX16xX1xX5dxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX19xX53xX65xXaxX12xX130xX33xX76xX4xX3xXexX1xXdxX3xX16xX3adxX20xX3xX16xX6xX65xX3xX53xXebxX3xX196xXdxX68xX16xX3xX4xX432xX3xX2a2xX2xX3xX2bxXdxXc1xXdxX3xXexX1xX28xX1a9xX16xX2bxX73xX3xX2bxXdxXc1xXdxX3xX4xX6xX19xX3xX16xX1xX270xXexX3xX5xX2fxX3xX45exXaexXdxXb0xXexX3xX7cxX6xX20xX3xX468xX6xX16xX1xX46cxX3xXexX27xX203xX3xX2bxXdxX149xX3x17568xX2c1xX3xXexX27xXdxXb0xX33xX3xX67xX1f6xX16xX2bxX5dxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX19xX53xX65xXaxX12xX130xX149xX4xX3xX4xX149xX3xX16xX1xX1d8xX16xX3xX1xX19xX233xX4xX3xXexX1xXddxXbxX3xXexX1xX207xX3xX4xX432xX3xXexX149xX4xX3xXbxX1xX416xX20xX3xXexX1xX6xX20xX3xX53xXebxX3xX13xXdxX15xX16xX3xX1xX19xX6xX16xX3xXbxX1xXdxX20xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX29xX16xX2bxX3xXexX19xX2fxX16xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX5xX38xX16xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX3xX2bxX41fxXdxX3xX83xXa6xX3xX67xX203xX6xX3xX4xX1x125cdxX2a1xX3xXcxX27xX33xX16xX2bxX3xXexX1d8xX20xX3xX9exX2fxX19xX3xXexX169xX19xX3xX83xX2fxX3xXcxX27xX33xX65xXa6xX16xX3xXexX1xX23xX16xX2bxX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX29xX16xX2bxX73xX3xXcxXcfxX16xX2bxX3xX4xX13fxX4xX3xX22xX23xXdxX3xXexX27xX28xX29xX16xX2bxX73xX3xX7xX34xX3xX6fxX6fxX3fxX3xX7cxX2bxX33xX65x137d2xX16xX3xXaexX3adxX16xX3xX130xX61xX73xX3x16523xX33xXddxX16xX3xX13xX19xX16xX2bxX3xX75xXdxX15xX16xX73xX3xX50xX2fxX3xX7cxX76xXdxX5dxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX19xX53xX65xXaxX12xX13xX659xX3xXexXcfxX16xX2bxX3xX196xX68xXexX73xX3xXexX27xX6xX19xX3xX2bxXdxXc1xXdxX3xX53xXebxX3xX196xXdxX68xX16xX3xX7x17202xX3xXexXcfxX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX83xX2fxX19xX3xXexX1xX149xX16xX2bxX3xX2xX2a2xX3xX16xX3adxX20xX3xX2a2xX2c1xX2xX3fxX3xXexX169xXdxX3xX50xX2fxX3xX7cxX76xXdxX73xX3xX4xX432xX3xXexX27xX33xX65xXa6xX16xX3xX1xXaaxX16xX1xX3xXexX27xXebxX4xX3xXexXdxX68xXbxX3xXexX27xX15xX16xX3xX7xX432xX16xX2bxX3xX9exX2fxXdxX3xXexX27xX33xX65xXa6xX16xX3xX1xXaaxX16xX1xX3xXaexXdxXb0xXexX3xX7cxX6xX20xX5dxX3xXcxX50x12d3cxX7cxX50xX3xX57x142d3xX7cxX0xX41xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Dành trọn tâm huyết cho Rowing Quảng Trị

Dành trọn tâm huyết cho Rowing Quảng Trị
2023-04-01 04:51:00

QTO - Hơn 10 năm qua, HLV Phạm Thị Huyền (sinh năm 1985), ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh luôn dành trọn tâm huyết và tinh thần cống hiến để...

VCK giải U.16 châu Á 2016: Tan giấc mơ World Cup

VCK giải U.16 châu Á 2016: Tan giấc mơ World Cup
2016-09-26 15:17:44

(SGGPO).- Chiều 25-9 đã diễn ra trận tứ kết đầu tiên của giải U.16 châu Á 2016 giữa hai đội Việt Nam và Iran. Mặc dù không được đánh giá cao bằng Iran nhưng các cầu thủ Việt...

Chelsea đang xảy ra chuyện gì?

Chelsea đang xảy ra chuyện gì?
2016-09-26 15:14:57

(SGGP) - Câu hỏi này được Antonio Conte trả lời bằng cách hỏi ngược lại: “Chuyện gì xảy ra ư? Trong trận thua Arsenal, tôi thấy rằng ngay từ đầu Chelsea đã không có quyết tâm...

Lỗi là ở cầu thủ

Lỗi là ở cầu thủ
2016-09-26 15:14:22

(SGGP) - Hậu vệ Branislav Ivanovic bảo vệ HLV Antonio Conte trước những chỉ trích, khẳng định thất bại nặng nề 0-3 tại Arsenal xuất phát từ chính lỗi của các cầu thủ...

Quyền lực khán giả

Quyền lực khán giả
2016-09-26 01:09:58

(NLĐ) - “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” lại chiến thắng doanh thu nhờ sự ủng hộ của khán giả. Khán giả mới quyết định sự thành bại doanh thu của phim. chứ không phải chủ các cụm rạp chiếu.

Yêu quê hương qua mỹ thuật

Yêu quê hương qua mỹ thuật
2016-09-26 01:02:53

(SGGP) - Vừa cùng nhau trong đoàn văn nghệ sĩ TPHCM đi thực tế sáng tác dọc duyên hải miền Trung trở về, tôi bất ngờ nhận món quà đầy ý nghĩa của Nhà giáo nhân dân - họa sĩ...

Hành trình của những ước mơ

Hành trình của những ước mơ
2016-09-26 01:02:38

(SGGP) - 30 năm (1986-2016) so với lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc không phải là dài song đó một mốc son đánh dấu những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn dân tộc trong công...

“Thần tiên cũng nổi điên” lên phim: Dở ẹc!

“Thần tiên cũng nổi điên” lên phim: Dở ẹc!
2016-09-26 01:01:59

(NLĐO) - Phiên bản điện ảnh của vở kịch "Thân tiên cũng nổi điên" quá sân khấu, cách diễn cường điệu, miếng hài bình thường không đủ sức khiến người xem bật cười. "Thần tiên...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết