Cập nhật:  GMT+7
e437xf384x14f51xf0e8x117bdxf0a5x17954x12c32xeb63xX7x1935cx191b9x11b78x162bfxf39fx10bd0xX5x15aa2xXax1600dx13163x13b66xX4xX1xX3x1a2dbx12abexX19xX3xf045x10b04xXbxX3x1066fx12949xX2x181bexe990xX3x1435exXdxf36dxXexX3x12123xX6x17685xX3x1a255xfa4bxXbxX3x1683ex12f54xX6x13aa6xX2dxX6xf363xX3xXexX39x109f1xX36xX3xX2dx11845xX3xX2dx18e7cxX36xX0x19d81xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11b97xX10xX6x15f0bxXaxX12x123faxX2bxX13x17041x131afxe520xX3x18972xX3xX26xXcxX26xX3xX7x112b8xX3xXexX39xf32fxX4xX3xXexXdx12a53xXbxX3xXex10006xXexX3xX4xf629xX3xX2x1352fxX3xXexX39xX3dxX36xX3x16972xX77xX1dxX3xX4xf449xX6xX3x14238xXdxX7bxXdxX3xX18xX19xX19xX3xX1cxX1dxXbxX3xX20xX21xX2xX23xX3xXexX39x187d0xX36xX3xffc9xXa1xX36xX1xX3xX26xXcxX26xX23x162f9xX3x14498xXa1xX36xX3xX4xfa61xX36xX1xX3xX85x14e4ex19cd1xX3xXa4xXa1xX36xX1xX3xX19x12d7dxfc94xX3x1900exXbxXc2xX39xXexX7xX3xX4x11178xX36xX2fxX3xXex12fc7xfe8axX36xX2fxX3xXexX1xX1dxX3dxXexX3xeec3xX44xX3x1681ax1478cxX36xX1xX3xX5xX1dxX3dxX36xX3xXddx18530xX3xX2fxXdxX7bxXdxXadxX0xXexX6xXe0xX5xX10xX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX2dxX6xX39xX2fxXdxX36xX24xX20xXbxXc3xX3xX6xX1dxXexXc2xXaxX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX2dxX2fxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX2dxX6xXc3x14447x16286xXdxX59xXexX1xX24xX3xX2xX21xX21x18683xX3x1a432xXdxX2dxXbxXc2xX39xXexX6xX36xXexXaxX3xXdxX59xX9xXaxXdxX2dxX2fx180a2xX2xX7exX2xX20x17c1cxX20xX4xX21xX128xX6xX6xX2xX4xX128xX2xX2xX10xX23xX128xXe0xXe0x132c1xX10xX128x15e1bx19947x14f25xX6xX20xX21xX7exX163xX6xX20xX4xX4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3xXcxX1dxX34x17789xX36xX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xXexX6exX3xXexXdxX36xX3xXe0xXd2x13a42xX4xX3xXddxX44xXc2xX3xX2fxXdxX7bxXdxX3xX85xX77xX1dxX3xXe0xfd6cxX36xX2fxX3xXexX39xX3dxX36xX3xX2fxXdxX6xXc2xX3xX1x10011xX1dxX3xXexX1x15e66xX36xX2fxX3x12ca0xX36xX59xXc2xX36xX10xX7xXdxX6xX3xX161xX128xX20xX3xXexX39xXa1xX36xX3xX7x16a26xX36xX3xX36xX1xX44xX3xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX47xX47xX36xX5xX59xXadxXddxX4xX2dxX10xX59xXdxX6xXadxXddxX36xX47xX20xX21xX2xX23xX47xX6xX36xX1xX128xXexXexX6xX36xX128xXddxX36xX128xXdxX36xX59xXc2xX36xX10xX7xXdxX6xX128xX6xX36xX128xX2dxX1dxX36xX2fxX2xX128xX2xX163x13306xX7exX23xX2xX23xX15exX214xX20xX20xX23xX214xX128xX2xX163xX214xX15exX21xX15exX163xX7exX161xX2xX2xX2xX15exXadx17529xXbxX2fxXaxX3xXexX34xXbxX10xX9xXaxXbxX1xXc2xXexXc2xXaxX3xXbxX1xXc2xXexXc2xXdxX59xX9xXaxX2xX7exX2xX20xX14dxX20xX4xX21xX128xX6xX6xX2xX4xX128xX2xX2xX10xX23xX128xXe0xXe0xX15exX10xX128xX161xX162xX163xX6xX20xX21xX7exX163xX6xX20xX4xX4xXaxX3xX39xX10xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX47xX47xX36xX5xX59xXadxXddxX4xX2dxX10xX59xXdxX6xXadxXddxX36xX47xX20xX21xX2xX23xX47xX6xX36xX1xX128xXexXexX6xX36xX128xXddxX36xX128xXdxX36xX59xXc2xX36xX10xX7xXdxX6xX128xX6xX36xX128xX2dxX1dxX36xX2fxX2xX128xX2xX163xX214xX7exX23xX2xX23xX15exX214xX20xX20xX23xX214xX128xX2xX163xX214xX15exX21xX15exX163xX7exX161xX2xX2xX2xX15exXadxX22exXbxX2fxXaxX3xX1xX9xXaxX161xX7exX21xXaxX3xX129xX9xXaxX162xX163xX21xXaxX3xX59xX6xXexX6xX128xXc2xX39xXdxX2fxXdxX36xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX47xX47xX36xX5xX59xXadxXddxX4xX2dxX10xX59xXdxX6xXadxXddxX36xX47xX20xX21xX2xX23xX47xX6xX36xX1xX128xXexXexX6xX36xX128xXddxX36xX128xXdxX36xX59xXc2xX36xX10xX7xXdxX6xX128xX6xX36xX128xX2dxX1dxX36xX2fxX2xX128xX2xX163xX214xX7exX23xX2xX23xX15exX214xX20xX20xX23xX214xX128xX2xX163xX214xX15exX21xX15exX163xX7exX161xX2xX2xX2xX15exXadxX22exXbxX2fxXaxX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX59xX12xXcxX1dxX34xX178xX36xX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xXexX6exX3xXexXdxX36xX3xXe0xXd2xX18dxX4xX3xXddxX44xXc2xX3xX2fxXdxX7bxXdxX3xX85xX77xX1dxX3xXe0xX19exX36xX2fxX3xXexX39xX3dxX36xX3xX2fxXdxX6xXc2xX3xX1xX1adxX1dxX3xXexX1xX1b2xX36xX2fxX3xX1b6xX36xX59xXc2xX36xX10xX7xXdxX6xX3xX161xX128xX20xX3xXexX39xXa1xX36xX3xX7xX1caxX36xX3xX36xX1xX44xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX39xX12xX0xX47xXexX6xXe0xX5xX10xX12x168d5xXdx19883xX36xX3xX39xX6xX3xXex105f8xX3xX36xX2fxX44xX34xX3xX2xX15exX128xX2xX2xX3xX85xX73xX36xX3xX2xX214xX128xX2xX20xX128xX20xX21xX2xX23xXbaxX3xX18xX19xX19xX3xX1cxX1dxXbxX3xX20xX21xX2xX23xX3x16f0bxX1dxX34xX3xXex13aa7xX3xX7exX3xX85x12b30xXdxX3xXe0xXb9xX36xX2fxX3xX2dxXb4xX36xX1xX3xX36xX1xX77xXexX3xXa4xX1xX1dxX3xXddxX6exX4xX3xX5fx12912xX36xX2fxX3xX2bxX6xX2dxX3x1a5e7xXbaxX3xXexX39xXc2xX36xX2fxX3xX85xXb9xX3xX4xXb9xX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxXbaxX3xX85xXd2x158e0xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX44xX36xX1xX3xX20xX3xXe0xX7bxX36xX2fxXadxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xXcxX1x12829xX34xX3xXexX39x16c1bxX3xX56xX13xX26xX3xX2bxX2fxX1dxX34xX3cbxX36xX3xX56xX1adxX1dxX3xXcxX1xX1b2xX36xX2fxX3xX36xX19exX2dxX3xX41xX3xXe0xX7bxX36xX2fxX3xXafxX3xX4xf61cxX36xX2fxX3xX4xX1xX8axX3xX36xX1xX44xX3xX33xX34xX6xX36xX2dxX6xX39xXbaxX3xX33xX6xX5xX6xX34xX7xXdxX6xX3xXddxX44xX3xX1cxX6xX2dxXbxX1dxX4xX1xXdxX6xXadxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xXcxX39xXc2xX36xX2fxX3xXa4xX1xXdxX3xX85xXb9xX3xXe0xX7bxX36xX2fxX3xX18xX3xX2fx134c4xX2dxX3xX4xXb9xX3xX4xX1xX8axX3xX36xX1xX44xX3xe62bxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX36xX10xX7xXbaxX3xX85xXd2x19716xX36xX2fxX3xXa4xXdxX2dxX3xXddxX421xX3xX85xX14xX4xX1xX3xXcxX1x12b0bxXdxX3xX13xX6xX36xXbaxX3xX1b6xX36xX59xXc2xX36xX10xX7xXdxX6xX3xXddxX44xX3xXc5xXdxX36xX2fxX6xXbxXc2xX39xX10xXadxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX3c9xXd2xX18dxXdxX3xX85xX1caxX34xX3xX5xX44xX3xX5xX14xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX85xX77xX1dxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX73xXexX24xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xXafxX7bxX36xX2fxX3xX18xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX2xX23xX3xX2fxXdxXd3xX3xX161xX21xX3xX36xX2fxX44xX34xX3xX2xX15exX128xX2xX2xX24xX3xXcxX1xX51exXdxX3xX13xX6xX36xX3xXddxX7xX3xX1b6xX36xX59xXc2xX36xX10xX7xXdxX6xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX20xX21xX3xX2fxXdxXd3xX3xX36xX2fxX44xX34xX3xX2xX15exX128xX2xX2xX24xX3xX4fdxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX36xX10xX7xX3xXddxX7xX3xXc5xXdxX36xX2fxX6xXbxXc2xX39xX10xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX2xX23xX3xX2fxXdxXd3xX3xX161xX21xX3xX36xX2fxX44xX34xX3xX20xX20xX128xX2xX2xX24xX3xXcxX1xX51exXdxX3xX13xX6xX36xX3xXddxX7xX3xXc5xXdxX36xX2fxX6xXbxXc2xX39xX10xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX20xX21xX3xX2fxXdxXd3xX3xX36xX2fxX44xX34xX3xX20xX20xX128xX2xX2xX24xX3xX4fdxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX36xX10xX7xX3xXddxX7xX3xX1b6xX36xX59xXc2xX36xX10xX7xXdxX6xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX20xX21xX3xX2fxXdxXd3xX3xX36xX2fxX44xX34xX3xX20xX162xX128xX2xX2xX24xX3xXc5xXdxX36xX2fxX6xXbxXc2xX39xX10xX3xXddxX7xX3xX1b6xX36xX59xXc2xX36xX10xX7xXdxX6xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX20xX21xX3xX2fxXdxXd3xX3xX36xX2fxX44xX34xX3xX20xX162xX128xX2xX2xX24xX3xX4fdxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX36xX10xX7xX3xXddxX7xX3xXcxX1xX51exXdxX3xX13xX6xX36xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xXafxX7bxX36xX2fxX3xXafxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX2xX162xX3xX2fxXdxXd3xX3xX36xX2fxX44xX34xX3xX20xX21xX128xX2xX2xX24xX3xX33xX6xX5xX6xX34xX7xXdxX6xX3xXddxX7xX3xX1cxX6xX2dxXbxX1dxX4xX1xXdxX6xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX2xX7exX3xX2fxXdxXd3xX3xX36xX2fxX44xX34xX3xX20xX21xX128xX2xX2xX24xX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xXddxX7xX3xX33xX34xX6xX36xX2dxX6xX39xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX2xX162xX3xX2fxXdxXd3xX3xX36xX2fxX44xX34xX3xX20xX161xX128xX2xX2xX24xX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xXddxX7xX3xX33xX6xX5xX6xX34xX7xXdxX6xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX2xX7exX3xX2fxXdxXd3xX3xX36xX2fxX44xX34xX3xX20xX161xX128xX2xX2xX24xX3xX33xX34xX6xX36xX2dxX6xX39xX3xXddxX7xX3xX1cxX6xX2dxXbxX1dxX4xX1xXdxX6xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX2xX7exX3xX2fxXdxXd3xX3xX36xX2fxX44xX34xX3xX20xX23xX128xX2xX2xX24xX3xX26xXdxX28xXexX3xX2bxX6xX2dxX3xXddxX7xX3xX1cxX6xX2dxXbxX1dxX4xX1xXdxX6xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX2xX7exX3xX2fxXdxXd3xX3xX36xX2fxX44xX34xX3xX20xX23xX128xX2xX2xX24xX3xX33xX34xX6xX36xX2dxX6xX39xX3xXddxX7xX3xX33xX6xX5xX6xX34xX7xXdxX6xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX26xX475xX36xX2fxX3xXe0xX51exX36xX3xXa4xX73xXexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX13xXd2xX444xXexX3xX85xXdxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX2bxX2fxX44xX34xX3xX161xX128xX2xX20xX24xX3xX2bxX1xXe1xX3xXe0xX7bxX36xX2fxX3xX18xX3xXddxX7xX3xX2bxX1xX77xXexX3xXe0xX7bxX36xX2fxX3xXafxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX2bxX2fxX44xX34xX3xX163xX128xX2xX20xX24xX3xX2bxX1xX77xXexX3xXe0xX7bxX36xX2fxX3xX18xX3xXddxX7xX3xX2bxX1xXe1xX3xXe0xX7bxX36xX2fxX3xXafxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX13xXd2xX444xXexX3xXddxXebxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX2bxX2fxX44xX34xX3xX214xX128xX2xX20xX24xX3xX2bxX1xX77xXexX3xXe0xX7bxX36xX2fxX3xXafxX3xXddxX7xX3xX2bxX1xXe1xX3xXe0xX7bxX36xX2fxX3xX18xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX2bxX2fxX44xX34xX3xX7exX128xX2xX20xX128xX2xX20xX24xX3xX2bxX1xXe1xX3xXe0xX7bxX36xX2fxX3xXafxX3xXddxX7xX3xX2bxX1xX77xXexX3xXe0xX7bxX36xX2fxX3xX18xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX1cxX1xX1dxX36xX2fxX3xXa4xX73xXexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX2bxX2fxX44xX34xX3xX2xX163xX128xX2xX20xX24xX3xXcxX1xX1b2xX36xX2fxX3xXe0xX51exX36xX3xXa4xX73xXexX3xX2xX3xXddxX7xX3xXcxX1xX1b2xX36xX2fxX3xXe0xX51exX36xX3xXa4xX73xXexX3xX20xX3xX5cxX13xXd2xX444xXexX3xX85xXdxX61xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxXc2xX59xX34xXaxX12xX2bxX2fxX44xX34xX3xX2xX214xX128xX2xX20xX24xX3xXcxX1xX1b2xX36xX2fxX3xXe0xX51exX36xX3xXa4xX73xXexX3xX20xX3xXddxX7xX3xXcxX1xX1b2xX36xX2fxX3xXe0xX51exX36xX3xXa4xX73xXexX3xX5cxX13xXd2xX444xXexX3xXddxXebxX61xXadxX3xX1cxX1xX1caxX1dxX3xXcxX1dxX77xX36xX0xX47xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sắc thái Premier League

Sắc thái Premier League
2016-11-15 09:40:42

(SGGP) - Những tư tưởng mới trong đội ngũ các nhà cầm quân rõ ràng đã tạo ra nhiều sắc thái mới cho sân chơi Premier League. Bài viết dưới đây giới thiệu những nét tiêu biểu...

Đi tìm “công bằng”

Đi tìm “công bằng”
2016-11-15 09:40:16

(SGGP) - Tiền đạo Daniel Sturridge (ảnh) thừa nhận rất bất ngờ khi bị chỉ trích là mẫu cầu thủ thi đấu thiếu nhiệt tình và tinh thần đồng đội. Cựu ngôi sao và HLV của...

Cử tạ trẻ giành chiến thắng mạnh mẽ

Cử tạ trẻ giành chiến thắng mạnh mẽ
2016-11-14 08:11:14

(SGGPO).– Ngày 13-11, các lực sĩ trẻ của Việt Nam tiếp tục giành thêm HCV tại giải cử tạ vô địch thanh thiếu niên và vô địch trẻ châu Á 2016, thi đấu ở Tokyo - Nhật Bản.

Hồ Quỳnh Hương: Âm nhạc không còn là nghiệp

Hồ Quỳnh Hương: Âm nhạc không còn là nghiệp
2016-11-14 08:10:38

(NLĐ) -- Theo ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, nhiều khi mọi người thấy công việc là niềm vui còn cô lại nghĩ đó chỉ là chất xúc tác thêm cho niềm vui thật sự trong cuộc sống. Lánh xa...

Điều ít biết về tác giả “Trách ai vô tình”

Điều ít biết về tác giả “Trách ai vô tình”
2016-11-14 08:10:10

(NLĐ) - Vài năm gần đây, ca khúc “Trách ai vô tình” bỗng trở nên rất ăn khách, được nhiều ca sĩ trình bày cũng như công chúng yêu thích nhưng ít ai biết đến tác giả của giai...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết