Cập nhật:  GMT+7
7f69x84e8xf451xad70x1083cx11420x8f2ex86aexb991xX7x10c3dx1165ex9845xc222x9c8bx113d7xX5xf9c0xXaxfe30xf722xX1x877axe77exfcd1xX3x100f3xX1xe70axX3xec18xb1fax10a3fxX16xX3x8b77xX6xX16xX1xX3xadbfxf55cxX16xX3xXexb3d7xbf00xX16xX3xX19xX1xac23xXbxX3xXexX1xe5e0xX3xX17xXdxf1e3xXdxX0x10a9exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10539xX10xX6xa2faxXaxX12xa1c2xXcx101cex102cexe64axX3xf7fcxX3x10e00xX1exX1fxX16xX3xa7d3xX3bxXdxX3xX22xX6xX16xX1xX3xX27xX28xX16xX3xab6fx9e3exX2xX6exX3xdf62xX6xX16xX17xX3xXexX3bxXdxX3xX17xX28xX16xfc34xX3xX16xX17xc70dx98c1xXdxX3xX50xX1fxX16xX3xXexfa90xXdxX3xX16xX1xXdxa4d8xX1exX3x11215xX1ex8851xX4xX3xX17xXdxX6xX3xXexX2cxX2dxX16xX3xXexX1xX37xX3xX17xXdxX3bxXdxX3xX1xX82xX3bxX16xX17xX3xe429xX91xX3xX50x8828xXbxX3xX5xd595xX3xX16x11517xf2b9xX3xXb1xX3bxXdxX3xX2cxe9a8xXexX3xX16xX1xXdxX91xX1exX3xX1xecf6xX8bxXexX3xX72xbb99xX16xX17xX3xX7xX15xXdxX3xX16xd705xXdxe4adxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx83a0xXcexX50xXbdxXaxX12xX0xXexX6x8f9axX5xX10xX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxX60xX6xX2cxX17xXdxX16xf779xX6dxXbxX1dxX3xX6xX1exXexXcexXaxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX50xX12xX0xXdxX60xX17xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXax11f8axX6exX6exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX6exXaxX3x122faxXdxX50xXexX1xX9xXaxd4c5xX6exX6exXaxX3xXf7xXcexX2cxX50xX10xX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX1xXbdxXbxX10xX2cxX5xXdxX16xX19xX9xXaxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX3exX3exX13fxX13fxX13fxXdexXexXdxX10xX16xXbxX1xXcexX16xX17xXdexXb1xX16xX3exXcxXdxX6xX16xXbdxXcexX16xX3ex97c7xX60xX6xX17xX10x108b9xXdxX10xX13fxXdexX6xX7xXbxX1dxbf34xXcxX1xX1exX60xXf7xX16xX6xXdxX5xX188xX27xX9xX6dxX146xX128xX6exdf99xbebbxXaxX3exX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexX2cxX12xX0xX3exXexX6xXf7xX5xX10xX12xfb98xXd3xXexX3xX17xfb26xX4xX3xX4xd322xX6xX3xX16xX1xXbcxX3xX17xX6xX3x8ebfxX1ex11d90xX16xX17xX3xX22xX1xX1fxX1exX7exX3xXcxX2cxX1exX16xX17xX3xX1d1xX1exX96xX4xXdexX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexXcexX50xXbdxXaxX12xX0xXexX6xXf7xX5xX10xX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxX60xX6xX2cxX17xXdxX16xX108xX6dxXbxX1dxX3xX6xX1exXexXcexXaxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX50xX12xX0xXdxX60xX17xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX128xX6exX6exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX6exXaxX3xX13fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX146xX6exX6exXaxX3xXf7xXcexX2cxX50xX10xX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX1xXbdxXbxX10xX2cxX5xXdxX16xX19xX9xXaxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX3exX3exX13fxX13fxX13fxXdexXexXdxX10xX16xXbxX1xXcexX16xX17xXdexXb1xX16xX3exXcxXdxX6xX16xXbdxXcexX16xX3exX188xX60xX6xX17xX10xX18dxXdxX10xX13fxXdexX6xX7xXbxX1dxX196xXcxX1xX1exX60xXf7xX16xX6xXdxX5xX188xX27xX9xX6dxX146xX128xX6exX1a7xX1a7xXaxX3exX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexX2cxX12xX0xX3exXexX6xXf7xX5xX10xX12xX22xbd6axX4xX3xX10xX60xX3xX16xX1xed0fxX3xXcxX2cxX1exX16xX17xX3xX1d1xX1exX96xX4xX3xX1x12157xX3xX1x8758xXdxX3xXf7xXdx9a22xX1exX3xX50xXdxXb9xX16xX3xXb1xda65xX16xX3xX16xX17xX1xc48cxX3xX60xe8bdxX16xX17xX3xX1dxX1exX1fxX16xX3xX22xX6xX16xX1xX3xX27xX28xX16xXdexX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexXcexX50xXbdxXaxX12xX0xXexX6xXf7xX5xX10xX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxX60xX6xX2cxX17xXdxX16xX108xX6dxXbxX1dxX3xX6xX1exXexXcexXaxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX50xX12xX0xXdxX60xX17xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX128xX6exX6exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX6exXaxX3xX13fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX146xX6exX6exXaxX3xXf7xXcexX2cxX50xX10xX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX1xXbdxXbxX10xX2cxX5xXdxX16xX19xX9xXaxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX3exX3exX13fxX13fxX13fxXdexXexXdxX10xX16xXbxX1xXcexX16xX17xXdexXb1xX16xX3exXcxXdxX6xX16xXbdxXcexX16xX3exX188xX60xX6xX17xX10xX18dxXdxX10xX13fxXdexX6xX7xXbxX1dxX196xXcxX1xX1exX60xXf7xX16xX6xXdxX5xX188xX27xX9xX6dxX146xX128xX2xX6exX6exXaxX3exX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexX2cxX12xX0xX3exXexX6xXf7xX5xX10xX12x951dxX1xd035xX16xX17xX3xf8edxX4xX15x8bdcxX3xX60xX6xX59xX16xX6xX59xX4xX6xX16xX1xX3xX60xc974xXexX3xX1xXdcxX3xXexX8bxXdxX3xX4x8015xX6xX3xX1xXbcxX16xX17xX3xXexX1xX83xXdxX3xXexX2cxX6xX16xX17xX3xX2e1xX3x10787xXbcxXdxX3xa658xXcexX6xX16xXdexX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexXcexX50xXbdxXaxX12xX0xXexX6xXf7xX5xX10xX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxX60xX6xX2cxX17xXdxX16xX108xX6dxXbxX1dxX3xX6xX1exXexXcexXaxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX50xX12xX0xXdxX60xX17xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX146xX6exX6exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX6exXaxX3xX13fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX128xX6exX6exXaxX3xXf7xXcexX2cxX50xX10xX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX1xXbdxXbxX10xX2cxX5xXdxX16xX19xX9xXaxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX3exX3exX13fxX13fxX13fxXdexXexXdxX10xX16xXbxX1xXcexX16xX17xXdexXb1xX16xX3exXcxXdxX6xX16xXbdxXcexX16xX3exX188xX60xX6xX17xX10xX18dxXdxX10xX13fxXdexX6xX7xXbxX1dxX196xXcxX1xX1exX60xXf7xX16xX6xXdxX5xX188xX27xX9xX6dxX146xX128xX2xX6exX2xXaxX3exX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexX2cxX12xX0xX3exXexX6xXf7xX5xX10xX12xX22xX1xXdxX37xX4xX3xX5xX2dexX16xX17xX3xX72x9795xX16xX3xX1xc554xX16xX1xX3xX4xXcexX16xX3xX1xXdcxX3xX19xX1xXdcxX16xX17xX3xX5xX2dexX3xX72xX82x96edxX4xX3xX50xc935xX16xX17xX3xX17xXdxX3ebxX6xX3xX72xX82xX83xX16xX17xX3xXbxX1xX96xX3xX420xXbcxXdxX3xXeexX32xX4xX3xX53xX420xXbcxXdxX3xX424xXcexX6xX16xX57xXdexX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexXcexX50xXbdxXaxX12xX0xXexX6xXf7xX5xX10xX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxX60xX6xX2cxX17xXdxX16xX108xX6dxXbxX1dxX3xX6xX1exXexXcexXaxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX50xX12xX0xXdxX60xX17xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX128xX6exX6exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX6exXaxX3xX13fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX146xX6exX6exXaxX3xXf7xXcexX2cxX50xX10xX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX1xXbdxXbxX10xX2cxX5xXdxX16xX19xX9xXaxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX3exX3exX13fxX13fxX13fxXdexXexXdxX10xX16xXbxX1xXcexX16xX17xXdexXb1xX16xX3exXcxXdxX6xX16xXbdxXcexX16xX3exX188xX60xX6xX17xX10xX18dxXdxX10xX13fxXdexX6xX7xXbxX1dxX196xXcxX1xX1exX60xXf7xX16xX6xXdxX5xX188xX27xX9xX6dxX146xX128xX2xX6exX6dxXaxX3exX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexX2cxX12xX0xX3exXexX6xXf7xX5xX10xX12xX3e9xX17xX15xXdxX3xX4xX1xcc22xX6xX3xX13xX10xX19xX3xX424xXcexX19xX3xe98fxXdxX3xX16xXdcxXdxX3xXexXdxX37xX16xX17xX3xX4xX1c7xX6xX3xX1bexX6xX5xX6xXbdxX7xXdxX6xX3xXexXcexX1d3xX3xX7xX2c8xX16xX17xX3xX2cxX532xX4xX3xX2cxba2axX3xXb1xX3bxXdxX3xX1xXbcxX16xX17xX3xX4xX1xbc5bxX4xX3xX16xX17xX1xX518xX16xX3xX4xX1xXdxX37xX4xX3xX72xX514xX16xX3xX5xX2dexX16xX17xX3xX5xX3bxX16xX3xX16xX1xX2d0xX3xXb1xXbcxX3xXf7xX1c3xX16xX17xX3xX72xX514xX16xX3xX16xX1xXc4xXbxX3xX16xX1xX2c8xXbdxX3xXexX2cxX82xX3bxX4xX3xX50xXb5xXbxX3xX16xX2efxX60xX3xX60xX3bxXdxXdexX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexXcexX50xXbdxXaxX12xX0xXexX6xXf7xX5xX10xX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxX60xX6xX2cxX17xXdxX16xX108xX6dxXbxX1dxX3xX6xX1exXexXcexXaxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX50xX12xX0xXdxX60xX17xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX128xX6exX6exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX6exXaxX3xX13fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX146xX6exX6exXaxX3xXf7xXcexX2cxX50xX10xX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX1xXbdxXbxX10xX2cxX5xXdxX16xX19xX9xXaxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX3exX3exX13fxX13fxX13fxXdexXexXdxX10xX16xXbxX1xXcexX16xX17xXdexXb1xX16xX3exXcxXdxX6xX16xXbdxXcexX16xX3exX188xX60xX6xX17xX10xX18dxXdxX10xX13fxXdexX6xX7xXbxX1dxX196xXcxX1xX1exX60xXf7xX16xX6xXdxX5xX188xX27xX9xX6dxX146xX128xX2xX6exX128xXaxX3exX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexX2cxX12xX0xX3exXexX6xXf7xX5xX10xX12xX4dxX518xX16xX1xX3xX1d3xX16xX1xX3xXcxX1xX28xX16xX3xXexXbcxXdxX3xXb1xXbcxX3xX4xXcexX16xX3xX1xXdcxX3xX72xX82xX52exX4xX3xXexX15xX16xX3xXb1xXdxX16xX1xX3xXexX8bxXdxX3xX649xXdxX16xX17xX6xXcexX2cxX10xXdexX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexXcexX50xXbdxXaxX12xX0xXexX6xXf7xX5xX10xX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxX60xX6xX2cxX17xXdxX16xX108xX6dxXbxX1dxX3xX6xX1exXexXcexXaxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX50xX12xX0xXdxX60xX17xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX128xX6exX6exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX6exXaxX3xX13fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX146xX6exX6exXaxX3xXf7xXcexX2cxX50xX10xX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX1xXbdxXbxX10xX2cxX5xXdxX16xX19xX9xXaxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX3exX3exX13fxX13fxX13fxXdexXexXdxX10xX16xXbxX1xXcexX16xX17xXdexXb1xX16xX3exXcxXdxX6xX16xXbdxXcexX16xX3exX188xX60xX6xX17xX10xX18dxXdxX10xX13fxXdexX6xX7xXbxX1dxX196xXcxX1xX1exX60xXf7xX16xX6xXdxX5xX188xX27xX9xX6dxX146xX128xX2xX6exX146xXaxX3exX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexX2cxX12xX0xX3exXexX6xXf7xX5xX10xX12xX1bexXd3xXexX3xX16xX1xX1fxX16xX3xXb1xXdxX2dxX16xX3xX4xX1c7xX6xX3xX22xX15xX16xX17xX3xXb1xXdxX2dxX16xX3xX420xX8bxXdxX3xX50xX82x9568xX16xX17xX3xX2e1xX3xX1bexX6xX16xXdxX5xX6xX7exX3xX55xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX16xX10xX7xX3xX1xXcexX2c8xX3xXexX2cxX6xX16xX17xX3xXexX1xXbcxX16xX1xX3xXcxX1xX28xX16xX3xXexXbcxXdxX3xXexX400xX16xX17xX3xX94xX1exXbcxX3xX5xXd3xX4xX3xX4xX1xXcexX3xX19xX1xX2c8xX4xX1xX3xXexX1xX6xX60xX3xX94xX1exX6xX16xXdexX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexXcexX50xXbdxXaxX12xX0xXexX6xXf7xX5xX10xX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxX60xX6xX2cxX17xXdxX16xX108xX6dxXbxX1dxX3xX6xX1exXexXcexXaxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX50xX12xX0xXdxX60xX17xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX128xX6exX6exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX6exXaxX3xX13fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX146xX6exX6exXaxX3xXf7xXcexX2cxX50xX10xX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX1xXbdxXbxX10xX2cxX5xXdxX16xX19xX9xXaxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX3exX3exX13fxX13fxX13fxXdexXexXdxX10xX16xXbxX1xXcexX16xX17xXdexXb1xX16xX3exXcxXdxX6xX16xXbdxXcexX16xX3exX188xX60xX6xX17xX10xX18dxXdxX10xX13fxXdexX6xX7xXbxX1dxX196xXcxX1xX1exX60xXf7xX16xX6xXdxX5xX188xX27xX9xX6dxX146xX128xX2xX6exa844xXaxX3exX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexX2cxX12xX0xX3exXexX6xXf7xX5xX10xX12xXcxX1xXbcxX16xX1xX3xXbxX1xX96xX3xX649xX6xXcexX3xX55xX6xX1exX5xXcexX3xX4xX1c7xX6xX3xXeexX2cxX6x894exXdxX5xX3xX16xX1xXd3xX16xX3xX16xX1xXb5xXbxX3xX2cxX82xX3bxX4xX3xX5xX1fxX16xXdexX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexXcexX50xXbdxXaxX12xXcxX1xX1exX3xXcxX1xX1d3xXcexX3xXexXdcxX16xX17xX3xX1xX52exXbxX0xX3exXbxX12


Các tin đã đưa

Quốc Tuấn và 7 năm giành giật sự sống cho con

Quốc Tuấn và 7 năm giành giật sự sống cho con
2010-02-09 09:19:32

(Gia đình & Xã hội) - 7 năm diễn viên Quốc Tuấn vắng bóng trên màn ảnh, 7 năm vợ chồng anh lao đao khắp mọi phương trời để giành giật sự sống cho con, khi chẳng may cháu...

Nga gặp Mỹ ở bán kết Fed Cup

Nga gặp Mỹ ở bán kết Fed Cup
2010-02-09 02:46:28

(VnExpress) - Sự kết hợp giữa hai ngôi sao đánh đơn, Jelena Jankovic và Ana Ivanovic, đã không tạo ra phép cộng cho đội tuyển nữ Serbia. Ngày 7-2 họ để thua cặp Svetlana...

Tây Ban Nha dễ thở tại vòng loại Euro 2012

Tây Ban Nha dễ thở tại vòng loại Euro 2012
2010-02-09 02:45:50

(TPO) - Đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha rơi vào bảng đấu khá nhàn hạ tại vòng loại Euro 2012 do Ba Lan và Ukraine đồng đăng cai. Lễ bốc thăm chia bảng diễn ra tối chủ...

Ảnh chưa từng công bố của Marilyn Monroe

Ảnh chưa từng công bố của Marilyn Monroe
2010-02-08 10:40:19

(VnExpress) - Những tấm hình Marilyn Monroe xuất hiện thoải mái trong một căn hộ New York chín tháng trước khi bà mất đã được công bố hôm 4/2, sau gần 50 năm bị quên lãng tại...

Showbiz miền Bắc tưng bừng ngày xuân

Showbiz miền Bắc tưng bừng ngày xuân
2010-02-08 10:40:07

(VnExpress) - Thu Thủy, Mai Phương Thúy làm từ thiện, Tùng Dương bay show, Lan Anh, Anh Thơ cùng ra đĩa - những gương mặt của làng giải trí Hà Nội bận rộn trong ngày cuối năm...

Hán Nôm - di sản văn hóa Việt Nam

Hán Nôm - di sản văn hóa Việt Nam
2010-02-08 10:39:45

(TTO) - Đó là tên chuyên đề cuộc triển lãm vừa khai mạc sáng 6-2 tại Nhà triển lãm TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, Q.1) do Bảo tàng TP.HCM, Bảo tàng Lịch sử VN, Bảo tàng Mỹ thuật...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết