Cập nhật: 05/11/2009 09:51 GMT+7
a1adx112ffx117b1x10cfaxfa91xd3d2xcffexcd9dxa7bfxX7xbfefxf25dxdb69x12486xd0d4x118baxX5x120b9xXax124a0xadb7xX1xc846xXdxX3xXbxX1xf6b0xX4xX3xXexfc64xX6xX3xc12axXdxb603xaca6xX3xX4xX1xb741xX24xX1xX3xc1c5xX1xc956xX3xb66dxXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX5xe4efxX4xX1xX3xX7xb271xX3xbc81xX3xceefxba59xX24xX3xX1xe5b9xX6xX3xf96dxX6x119e1xX3xX13xXdxX24xX1xX0x1086fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxff71xX10xX6xX30xXaxX12xe2d2xXcxXcxdca3xc984xX3xX40xX3x118c1xbd4cxX2ex11558xX24xX3xXexXdxX24xX3xXexd95exX3xX42xX43xX24xX3xXbxX1xX1exX24xX71xX3x11938xd279xX70xf8a4xX3xXexf872xX24xX1xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX62xX47xX6xX3xX4xX1xXdx1187cxX2exX3xe1d5xX40xX2xX2xX3xX4xX1xb9e3xX3xe86cxXdx1202bxXexX3xcd3axX1xX47xX3xXexX1x10307xX3xXexfdabx1264fxX24xX71xX3xXexX1xXb8xfb9bxX24xX71xX3xXexdb92x10539xX4xX3xX70xX71xX2exfd5fxd353xX24xX3x11b64xXdxX24xX1xX3xX62xe2c4xX24xX71xX3xX40xX3xXexXc5xXb8x1100dxX24xX71xX3xX88xX6xX24xX3xX4xX1xX8dxX3xX21xacb4xXa8xX3xe4f3xX2exc747xX4xX3xX71xXdxX6xX3xX2cx106c1xX3xX24xXdxX23xX4cxX3xX2x10474xf243xX102xX102xX3xX24xX43xX4cxX3xXcxX1xX43xX24xX71xX3xX4axXa8xX24xX71xX3xX40xX3xX21xca68xX3xX21xX73xX24xX71xX3xfadfxX3xXaaxbcbdxX3xX7xX2exX24xX71xX3xX4xX15xX24xX71xX3xXexXc5xf88bxX24xX1xX3xXexX1exX6xX3xX21xXdxX23xX24xX3xX4xX1xX28xX24xX1xX3xXdfxX3xX2cxX1xX2exX3xX30xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX24xX3xX1xX47xX6xX3xX4axX6xX4cxX3xX13xXdxX24xX1xX3xX68xXexcc82xX6xX3xX5xXecxX4xX3xXexXecxXdxX3xb7b6xX118xX3x10d13xX2ex1000bxX24xX3xX4axX6xX4cxb37cxX3xX1xX2exXccxX23xX24xX3xXcxX1xX16exX3xX17cxX2exX17exX24xX184xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX62xX47xX6xX6cxX3xX42xf73dxXa8xX3xX30xX6xX24xX1xX3xX4cxX1axX4xX3xX4xf246xX4xX3xX4xX15xX24xX71xX3xXexXc5xX130xX24xX1xX3xX4xX1xX1a2xXa8xX3xX4cxX7bxX24xX71xX3xX2cxXf9xX3xX24xXdxX23xX4cxX3xX2xX101xX102xX102xX102xX3xX24xX43xX4cxX3xXcxX1xX43xX24xX71xX3xX4axXa8xX24xX71xX3xX40xX3xX62xX1a2xX3xX70x1138bxXdxX101xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xXa8xX30xXccxXaxX12xX0xXexX6xXaaxX5xX10xX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX4cxX6xXc5xX71xXdxX24xc48ax1268fxXbxX179xX3xX6xX2exXexXa8xXaxX12xX0xXexXc5xX12xX0xXexX30xX12xX0xXdxX4cxX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX102xXaxX3xXaaxXa8xXc5xX30xX10xXc5xX9xXaxX2xXaxX3xX1xXccxXbxX10xXc5xX5xXdxX24xX2cxX9xXaxXaxX3xX7xXc5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX216xX53xX53xb801xX264xX264xX101xXexX2exXa8xXdxXexXc5xX10xX101xX4xXa8xX4cxX101xX42xX24xX53xXcxXdxX6xX24xXccxXa8xX24xX53xddd1xX4cxX6xX71xX10xb95fxXdxX10xX264xX101xX6xX7xXbxX179xfd17xXcxX1xX2exX4cxXaaxX24xX6xXdxX5xX27fxX8axX9xb871x11b02xX217xbe94xX2xX29dxXaxX53xX12xX0xX53xXexX30xX12xX0xX53xXexXc5xX12xX0xXexXc5xX12xX0xXexX30xX12xXcxX1exX6xX3xXexX1xX1afxXdxX3xX4cxXdxXacxX2exX3xX7xXf1xX3xX29axX3xX21xX6xX24xX71xX3xX21xXb8x1282axX4xX3xX179xX17exXccxX3xX30xXc6xX24xX71xX3xXexXecxXdxX3xX2cxX1xX2exX3xX30xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX24xX3xX1xX47xX6xX3xX4axX6xX4cxX3xX13xXdxX24xX1xX184xX3xX179xX118xX3xX17cxX2exX17exX24xX3xX4axX6xX4cxX184xX3xX1xX2exXccxX23xX24xX3xXcxX1xX16exX3xX17cxX2exX17exX24xX3xX68xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX62xX47xX6xX6cxX3xX40xX3x12859xX24xX1xX216xX3xX62xX1a2xX3x1146dxX73xX24xX71xX0xX53xXexX30xX12xX0xX53xXexXc5xX12xX0xX53xXexX6xXaaxX5xX10xX12xXcxX1xX10xXa8xX3xX21xX47xX184xX3xXafxX1xX47xX3xXexX1xXb5xX3xXexXb8xXb9xX24xX71xX3xX71xXdxX6xXa8xX3xX87xX88xX70xX8axX3xXexX8dxX24xX1xX3xX4xX1xX2exb98dxX24xX3xXaaxX39xX3xX4xX1xX2exX3xX21xX1afxXa8xX3xX4xX1afxX4xX3xXexX1xXb5xX3xXexX1axX4xX184xX3xX4xX1xX2exX378xX24xX3xXaaxX39xX3xX21xX9exX3xX1afxX24xX3xXbxX1xX1axX4xX3xX1xX73xXdxX184xX3xXexX15xX24xX3xXexXecxXa8xX3xX30xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xXexX1xX10xXa8xX3xXefxX2exXccxX3xX21xX39xX24xX1xX3xX21x117d7xX3xX4xX47xX3xXexX1xX3cbxX3xX2cxX1xXdfxXdxX3xX4xX15xX24xX71xX3xX2cxX1xX15xXdxX3xXbxX1xX1axX4xX3xX4xX15xX24xX71xX3xXexXc5xX130xX24xX1xX3xXexX1exX6xX3xX21xXdxX23xX24xX3xX4xX1xX28xX24xX1xX3xXdfxX3xX2cxX1xX2exX3xX30xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX24xX3xX1xX47xX6xX3xX4axX6xX4cxX3xX13xXdxX24xX1xX3xXexXc5xXa8xX24xX71xX3xX24xX43xX4cxX3xX217xX102xX2xX102xX101xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xXa8xX30xXccxXaxX12xef97xX1xX28xX24xX1xX3xX21xXdxX23xX24xX3xX4axX6xX4cxX3xX13xXdxX24xX1xX3xX71xX73xX4cxX3xXaaxX6xX3xXexX1exX6xX3xX21xXdxX23xX24xX3xX5xXb9xX24xX3xX179xX17exXccxX3xXexXc5xcecbxX24xX3xX24xX9exX24xX3xX21xe543xXexX3xXc5xX1eaxX24xX71xX184xX3xX4xX6xXa8xX3xX2xX184xX29dxX4cxX3xX7xXa8xX3xX42xXb9xXdxX3xX7xX17exX24xX3xXc5xX73xX24xX71xX184xX3xXaaxX9exX3xX24xX71xX6xX24xX71xX3xX29axX29dxX4cxX184xX3xX4xX1xXdxX9exX2exX3xX7xX17exX2exX3xXa1x1028exX4cxX101xX3xb497xb99bxXexX3xXaaxa6b3xX24xX71xX3xX21xXdxX23xX24xX3xXaaxXf1xX3xXexXc5xX28xX3xX1xX130xX24xX1xX3xX4xX1xe3baxX3xdc53xX4xX15xX24xX71x103b9xX101xX3xXcxX1xX10xXa8xX3xX7xX1afxX4xX1xX3xX339xXecxXdxX3xX284xXdxX23xXexX3xX7xX3exX3xX2cxX11fxX3xXexXa8xX1a2xX24xX3xXexX1xXb8xX3xXexX1xX130xX3xX21xXdxX23xX24xX3xXbxX1xX28xX6xX3xXexXc5xXb8xXb9xX4xX3xX71xX16exXdxX3xX5xX1a2xX3xX21xXdxX23xX24xX3xf2a9xX2exX6xX24xX71xX3xX339xea0dxX4xX184xX3xX21xXdxX23xX24xX3xX30xX16exX4xX3xXdfxX3xX71xXdxX4e1xX6xX3xX71xX16exXdxX3xX5xX1a2xX3xX21xXdxX23xX24xX3xXd0xXd6xX24xX71xX3xX62xXdxXacxX2exX184xX3xX21xXdxX23xX24xX3xXbxX1xX28xX6xX3xX7xX6xX2exX3xX71xX16exXdxX3xX5xX1a2xX3xX21xXdxX23xX24xX3xX8axXdxX47dxX24xX3xX13xX1xX1afxX24xX1xX101xX3xX339xX17exXccxX3xX5xX1a2xX3xX4xX15xX24xX71xX3xXexXc5xX130xX24xX1xX3xX2cxXdxXacxX24xX3xXexXc5x114e1xX4xX3xX71x10855xX3xX4xX47xX3xXefxX2exXccxX3xX4cxX15xX3xX5xXb9xX24xX184xX3xX1xX1a2xX24xX71xX3xX4xX1eaxXexX3xX4xX1afxXdxX3xX4xXb5xX6xX3xX4x12785xX3xXaaxX6xX3xX21xXdxX23xX24xX3xX4xX47xX3xX21xXb8xXc0xX24xX71xX3xX2cxX28xX24xX1xX3xX4c1xX217xX4xX4cxX101xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xXa8xX30xXccxXaxX12xX13xXdxXacxX24xX3xXexXc5xX59exX4xX3xXaaxX6xX3xXexX1exX6xX3xX4xX1xX28xX24xX1xX3xX21xXdxX23xX24xX3xX4axX6xX4cxX3xX13xXdxX24xX1xX3xX4xX47xX3xX71xXdxX1afxX3xXexXc5xX39xX3xX21xX4c6xX4xX3xXaaxXdxX23xXexX3xXefxX2exX6xX24xX3xXexXc5xX16exX24xX71xX3xX42xX9exX3xX24xX71xX1xX23xX3xXexX1xX2exe186xXexX3xX2cxXdxXacxX24xX3xXexXc5xX59exX4xX3xXexX1xXc0xXdxX3xX4axX47dxX3xXd0xb4e5xX101xX3xX13xX1xX2exX3xX30xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX24xX3xX1xX47xX6xX3xX4axX6xX4cxX3xX13xXdxX24xX1xX3xX5xX1a2xX3xX30xXdxX3xXexX28xX4xX1xX3xX4xX485xXbxX3xXefxX2exXf1xX4xX3xX71xXdxX6xX184xX3xXc5xX1eaxX24xX71xX3xX2cxX1xXa8xX5c5xX24xX71xX3xX29axX102xX1xX6xX3xX71xX73xX4cxX3xX4xX1afxX4xX3xX5xX43xX24xX71xX3xXbxX1x122cdxX24xX184xX3xX21xX9exX24xX3xX4cxXdxXacxX2exX3xX42xX1a2xX3xX4cxX1eaxXexX3xX1xX1a2xX24xX1xX3xX4xX2exX24xX71xX3xX30xX1a2xX24xX1xX3xX4xX1xXa8xX3xX4xX1afxX4xX3xX42xX2exX6xX3xX24xX1xX1a2xX3xX62xX646xX2exX3xX4axX47dxX3xX4cxX5a2xXdxX3xX5xX6bfxX24xX3xX42xX9exX3xX4xX59exX24xX71xX3xXaaxX1afxXdxX184xX3xXexXb8xXdfxX24xX71xX3xX24xXdxX23xX4cxX3xXexX122xX3xXexXdxX47dxX24xX101xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xXa8xX30xXccxXaxX12xX62xa936xX3xX339xada6xX70xc25fxX0xX53xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Dành trọn tâm huyết cho Rowing Quảng Trị

Dành trọn tâm huyết cho Rowing Quảng Trị
2023-04-01 04:51:00

QTO - Hơn 10 năm qua, HLV Phạm Thị Huyền (sinh năm 1985), ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh luôn dành trọn tâm huyết và tinh thần cống hiến để...

Những khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình Obama

Những khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình Obama
2009-11-05 09:46:10

(TPO) - Huffington Post hôm 4-11 vừa gửi tới độc giả chùm ảnh ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào nhất của gia đình Tổng thống Mỹ Barack Obama, từ khi họ bắt đầu đặt chân tới...

10 thành phố đáng đến nhất năm 2010

10 thành phố đáng đến nhất năm 2010
2009-11-04 10:53:38

(VnExpress) - Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet công bố 10 thành phố hấp dẫn nhất đối với du khách thế giới trong năm 2010.

75 Hoa hậu Quý bà Thế giới đến Việt Nam

75 Hoa hậu Quý bà Thế giới đến Việt Nam
2009-11-04 10:53:11

(TPO) - 75 hoa hậu quý bà khắp Thế giới đã hội tụ đông đủ tại TPHCM để chuẩn bị cho hành trình tập luyện và thi cử dài, tiến tới đêm chung kết diễn ra ngày 22/11 tại TP Vũng Tàu.

Khách sạn đầu tiên ngoài vũ trụ mở cửa năm 2012

Khách sạn đầu tiên ngoài vũ trụ mở cửa năm 2012
2009-11-04 10:43:44

(VnExpress) - Công ty đứng đằng sau dự án mở khách sạn đầu tiên ngoài không gian cho biết tiến độ của công trình đang đi đúng hướng và sẽ đón những vị khách đầu tiên vào năm 2012.

Thử nghiệm Liên hoan nghệ thuật đường phố

Thử nghiệm Liên hoan nghệ thuật đường phố
2009-11-04 10:40:05

(TTO) - Chiều 3-11, Liên hoan nghệ thuật đường phố lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, với mục đích mang đến cho khán giả thủ đô một không gian biểu diễn, cách thức trình...

HLV Calisto muốn vô địch VFF Cup

HLV Calisto muốn vô địch VFF Cup
2009-11-04 10:36:28

(VnExpress) - Khẳng định thành tích ở một giải đấu giao hữu không phải là mối quan tâm hàng đầu, nhưng HLV Calisto tiết lộ, ông muốn U23 Việt Nam giành ngôi nhất ở VFF...

MU hút chết ngay tại Old Trafford

MU hút chết ngay tại Old Trafford
2009-11-04 10:34:11

(VnExpress) - Trước khi giành trận hòa 3-3 cùng tấm vé sớm vào vòng 16 đội Champions League, MU phải trải qua nhiều thời khắc kịch tính, thậm chí có lúc để CSKA Moscow dẫn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết