Cập nhật:  GMT+7
da93x161f7x1569dx11ecbx1609cx14365x11c0ax15912x12dc4xX7x15ebbx12f97xed05x10aa0x104e4x13623xX5xe22fxXax14864x11e86xX1xX6xXdxX3xff53x12ba2xX4xX3x116a8x12a50xXdxX3x13d09xX1xf5a6xX10xX3x145c7xX1x12872xX3x1008dx164d5x12d33x1360exX3xX1x163c4xe902xe5ecxX2bxX3xXcxe464xXdxX31xX2fxX3xX25xX1xdfe2xX2bxX2cxX3xX5x1623exX2bxX3xXexX1xfa9bxX3x10ca5x1500dxX3x12a3fxX3xX2bx155f1xX18xX3x15fcex10346xX51xX52xX0x16087xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xf127xXaxX12x1017dx136c8xXcx13359xX3xX4bxX3x139fax131f9xX2bxX2cxX3xX2bxX6xX30xX3x1315bx158c6xX2xX7cxX51xX52xX51xX52xe126xX3xX1xX2fxX30xX31xX2bxX3xXcxX35xXdxX31xX2fxX3xX25xX1xX3cxX2bxX2cxX3xXexX2axX3xX4xX1xX46xX4xX3xX5x12036xX3xX20xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX1xX22xX10xX3xX25xX1xX27xX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX5xX41xX2bxX3xXexX1xX46xX3xX48xX49xX3xX4bxX3xX2bxX4exX18xX3xX51xX52xX51xX52xX7cxX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xe4b2xX5xX10xX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX18xX6xX35xX2cxXdxX2bxeca0xX51xXbx120b7xX3xX6xX2fxXexX3cxXaxX12xX0xXexX35xX12xX0xXexX68xX12xX0xXdxX18xX2cxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX56xX56xX4xX7cxXdaxX6xX3cx12b49xX2fxX6xX2bxX2cxXexX35xXdxX7cxf08dxX2bxX56xX68xX10xX7xX20xXexX3cxXbxX56xX2bxX10x147afxX7xX56xX51xX52xX52xX2xX56x12322x12ffaxX68xX12dxX2xX51xX2x100c3xX134xX7bxXexX2xX12dxef15xX51xX12exX12exX5xX2xX7cx15152xXbxX2cxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX35xX12xX0xXexX35xX12xX0xXexX68xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf725xX3cxX68xX30xXaxX12x11cc0xX73xX4xX3xf882xX1dxXdxX3xXexX1xX6xX18xX3xX2cxXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX16fx10418xX2fxX3xX4bxX3x10bbdxX2bxX1xXebxX3xX13xX7cxX13xX7cxX72xX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX35xX12xX0xX56xXexX6xXdaxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX3cxX68xX30xXaxX12xX1cxX1dxXdxX3xX20xX1xX22xX10xX3xX25xX1xX27xX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX1xX2fxX30xX31xX2bxX3xXcxX35xXdxX31xX2fxX3xX25xX1xX3cxX2bxX2cxX3xX5xX41xX2bxX3xX2bxf49exX30xX3xX10fxX2fxX30xX3xXex15349xX3xX2xX7cxX52xX52xX52xX3xX118x10a21xX2bxX3xX16fxX1dxX2bxX2cxX3xX118xXdx14457xX2bxX3xX16fx14824xX2bxX3xXex11353xX3xX2xX7bxX3xXeex14e5exX3xXexX1x10288xX3xXexX35xX181xX2bxX3xXexX35xX3cxX2bxX2cxX3xXexX3cxX1e0xX2bxX3xX1xX2fxX30xX31xX2bxX7cxX3xXcxX19xXdxX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX1xX22xX10xX83xX3xX4xX73xX4xX3xX118xX1f1xX2bxX3xX16fxX1dxX2bxX2cxX3xX118xXdxX1fbxX2bxX3xX7x1417axX3xXexX1xX6xX18xX3xX2cxXdxX6xX3xXexX35xX6xX2bxX1xX3xXexX1e0xXdxX3x126cbxX3xX2xX2xX3xX2bxX1dxXdxX3xX68xX2fxX2bxX2cxX3xX2cxf7b4xX18xX3xXdax159bbxX2bxX2cxX3xX16fxX73xX83xX3xXdaxX26fxX2bxX2cxX3xX4xX1xX2fxX30xdd04xX2bxX83xX3xX16fxX73xX3xX4xX41xX2fxX83xX3xXdaxX26fxX2bxX2cxX3xXdaxX1e0xX2bxX83xX3xX16fxf4cfxX30xX3xX2cxX1f1xX30xX83xX3xX4xX41xX2fxX3xX5x13032xX2bxX2cxX83xX3xXdax15ae4xXdxX3xX5xX1dxXdxX83xX3xX4x140b2xX3xX118xX2fxX6xX7cxX7cxX7cxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX3cxX68xX30xXaxX12xX29x15540xX30xX3xX5xX1e0xX3xX2bxX2cxX1e0xX30xX3xX1xX1dxXdxX3xXexX1x1316dxX3xX68xX1e8xX4xX3xXexX1xX2e2xX3xXexX1xX6xX3cxX3xX4x11b62xX6xX3xX1x12f52xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXexX3cxX1e0xX2bxX3xX1xX2fxX30xX31xX2bxX3xX2bxX1x103fbxX18xX3xXexXdxX1ffxXbxX3xXexX1e8xX4xX3xX68xX2fxX30xX3xXexX35x14badxX3xX118xX1e0xX3xX16fxX297xX30xX3xX18xX19xX2bxX1xX3xXbxX1xX3cxX2bxX2cxX3xXexX35xX1e0xX3cxX3xX35x10a40xX2bxX3xX5xX2fxX30xX31xX2bxX3xXexX1xX2d1xX2bxX3xXexX1xX2e2xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX2cxee04xX2aaxX2bxX2cxX3xX165xX73xX4xX3xX1cxX26bxX3xX118xe7f5xX3xX16fxX19xXdxX83xX3xXexX1xX34fxX2b3xX2bxX2cxX3xXeexX2fxX30xX1fbxX2bxX3xXexX1f1xXbxX3xX5xX2fxX30xX31xX2bxX3xX4xX73xX4xX3xX18xX2a4xX2bxX3xXexX1xX2e2xX3xXexX1xX6xX3cxX3xX16fxX2e2xX3xX2bxX2d1xX2bxX2cxX3xX4xX6xX3cxX3xXexX1xX2e2xX3xX5xf2e8xX4xX83xX3xX2cxX26fxXbxX3xXbxX1xX41xX2bxX3xX2cxXdxX73xX3cxX3xX68xX1e8xX4xX3xXexX3cxX1e0xX2bxX3xX68xXdxX31xX2bxX3xX4xX1xX3cxX3xX1xX2f6xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX118xf2d2xXdxX3xXexXdxX2bxX1xX3xXexX1xX41xX2bxX3x1084exX13xX1xX22xX10xX3xX16fxX2e2xX3xX1xX2f6xX4xX3xXexX1f1xXbxX83xX3xX5xX6xX3cxX3xX16fxX1dxX2bxX2cxX3xX7xX73xX2bxX2cxX3xXexX19xX3cxed0exX83xX3xX3d7xX13xX1xX22xX10xX3xX16fxX2e2xX3xXeexX2d1xX30xX3xX68xX39cxX2bxX2cxX3xX118xX1e0xX3xXdax1315cxX3cxX3xX118xX31xX3xXcxX2axX3xX10fxX2fxf4edxX4xX3xX48xXdxX31xXexX3xee55xX6xX18xX3xXeexX209xX3xX1xX1dxXdxX3xX4xX1xX2f2xX3xX2bxX2cxX1xX35cxX6xX3faxX7cxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX3cxX68xX30xXaxX12xX426xX2cxX6xX30xX3xX7xX6xX2fxX3xX5xXa0xX3xX20xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX83xX3xX4xX73xX4xX3xX118xX1f1xX2bxX3xX16fxX1dxX2bxX2cxX3xX118xXdxX1fbxX2bxX3xX16fxX209xX3xX7xX2a4xXdxX3xX2bxX2axXdxX3xX2bxX1xX1f1xXbxX3xX4xX2fxX1dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX16fxX181xX2fxX3xX2bxX1xXdxX31xXexX3xXexX31dxX2bxX1xX3xX118xX3caxXdxX3xXexXdxX2bxX1xX3xXexX1xX41xX2bxX3xXexX1xX2e2xX3xXexX1xX6xX3cxX3xX16fxX3cxX1e0xX2bxX3xX20xX1ffxXexX83xX3xX1xX2f6xX4xX3xX1xX22xXdxX7cxX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX1xX22xX10xX3xX25xX1xX27xX3xX29xX2axX2bxX2cxX3xX1xX2fxX30xX31xX2bxX3xXcxX35xXdxX31xX2fxX3xX25xX1xX3cxX2bxX2cxX3xX7xX247xX3xX20xX1ffxXexX3xXexX1x12931xX4xX3xX118xX1e0xX3xXdaxX1ffxX3xX18xX19xX4xX3xX118xX1e0xX3cxX3xX2bxX2cxX1e0xX30xX3xX2xX52xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX3cxX68xX30xXaxX12xX2xX52xX7cxX2xX7cxX51xX52xX51xX52xX7cxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX3cxX68xX30xXaxX12xX13xX7cxX13xX7cxX72xX0xX56xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Triển lãm mĩ thuật “Gio Linh ngày mới”

Triển lãm mĩ thuật “Gio Linh ngày mới”
2020-01-04 07:48:21

(QT) - Vừa qua, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Chi hội Mĩ thuật Việt Nam tỉnh và Trung tâm Văn hóa thông tin - TDTT huyện Gio Linh tổ chức triển lãm mĩ thuật “Gio...

Thương nhớ vị quê

Thương nhớ vị quê
2020-01-04 07:45:21

(QT) - Nếu ai đã từng một lần đến với Quảng Trị và “trót” nếm thử một vài hương vị “nhà quê” của mảnh đất này chắc hẳn sẽ phải dùng dằng, vương vấn, để rồi bước chân như bị níu...

Sáng lên khát vọng, ý chí, tinh thần Việt Nam

Sáng lên khát vọng, ý chí, tinh thần Việt Nam
2020-01-01 09:43:39

(CAND) - 2019 là năm thành công đặc biệt, về nhiều mặt của thể thao Việt Nam. Thành công của thể thao Việt Nam bắt nguồn từ khát vọng, ý chí, tinh thần Việt Nam để rồi tất cả...

Lòng không rời bến

Lòng không rời bến
2019-12-29 16:55:11

(QT) - Hốt nhiên, một ngày nhìn lại, tôi đã rời ngôi trường mình học một quãng quá xa. Bây giờ, mỗi lần có dịp trở về, đi ngang qua, đứng một chút thôi ngó vào, lòng lại bâng...

Thái Quý và câu chuyện về SEA Games

Thái Quý và câu chuyện về SEA Games
2019-12-29 15:50:48

(QT) - Là cầu thủ chính thức của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam, Trương Văn Thái Quý (sinh năm 1997), Khu phố 1B, phường Đông Lễ, TP.Đông Hà, được xem là cầu thủ thành công...

Vào mùa chuột rẫy

Vào mùa chuột rẫy
2019-12-28 06:36:43

(QT) - Tôi vẫn nhớ mãi hương vị món thịt chuột rẫy mà Pả Bông mời tôi trong lần vượt chặng đường dài băng rừng, lội suối vào bản Đá Bàn, xã Ba Nang, huyện Đakrông. Sau chén...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết