Cập nhật:  GMT+7
bb2x929dxc53cxa789xad08xaa37x9606x2e6bxd5fbxX7xcc7dx438cx6544xba45xb40ex5988xX5x5ed1xXaxa106x6390x9390xX7xXexXdxcb0axX3x672cxXdxX10xd437xX10x279dxX3xXexX1fxa203xX18xX1xX3xa004xXdxa236xX18xX3xXex791fxXdxX3xbd0cxd8c4xX18xX3xX4x11e0xX18xX1xX3xX7x8b64xXexX3x538fxX6xX18xX6xX27xX6xX0x892dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4021xX10xX6xX27xXaxX12xc604xXcx40c6x3bc0x738exX3x64e5xX3xX5bx7483x70e8xXdxX3xX7xX6xb7ffxX3xX18xX1xX2dxX4xX3xXbxX68xXbxX3xX18xbc87xXdxX3xXexXdx82d4xX18xX62xX3xX13xX14xX7xXexXdxX18xX3xX1axXdxX10xX1dxX10xX1fxX3xX30xc8b7xX3xX30xX79xX18xX3x7caaxa020xXexX3xX30xX31xX18xX3xX4xX35xX18xX1xX3xX7xX3axXexX3xXexX2dxXdxX3xX3dxX6xX18xX6xX27xX6xX3xX1xX63xX92xX3x33ccx78a1x3622xX2xX3x4b30xX23xX3xX4xbe57xX3xX5xXdx8bffxX18xX3x696cxX14xX6xX18xX3xX30xX79xX18xX3xXb7x8182xX3xXexbf7axX18xX3xX4xX63xX18xX62xX3xX92xX93xXexX3xXex414axXdxX3x1750xX79xX3xX1xX31xXdxX3xXexX1xX3axX18xX62xX3xX2xXb2xXb4xX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xX1dxX5xX10xX3xX7xXexd46xX5xX10xX9xXaxX92xX6xX1fxX62xXdxX18x78f9xXb2xXbxXdfxX3xX6xX14xXexX68xXaxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX68xX27xXfcxXaxX12xX0xXdxX92xX62xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX107xX44xX44x8324xX143xX143xXb4xXexX1xX6xX18xX1xX18xXdxX10xX18xXb4xX4xX68xX92xXb4xXb7xX18xX44x1c5bxXdxX4xXexX14xX1fxX10xX7xXb2x5b8dxX2x2f0dxX161xX2xX44xX53xX68xX6xX18xX62x25b6x3f3cxXfcxX44xX16cxX18xX1dxX44xa648xXb2xX2x2bbaxX2x9d2dxX5fxX161xX2xX5fxX161xc165xXb4xbb09xXbxX62xXaxX44xX12xX13xX14xX7xXexXdxX18xX3xX1axXdxX10xX1dxX10xX1fxX3xX30xX6xX18xX62xX3xX30x5065x9201xX4xX3xX4xX35xX18xX1xX3xX7xX3axXexX3xX3dxX6xX18xX6xX27xX6xX3xX1xX93xX3xXex9ed9xX18xX62xX3xX30x2766xX3xX30xXdxX3xXb7xXdcxX68xX3xX92xX93xXexX3xX30xX31xX18xX3xX4xX35xX18xX1xX3xX7xX3axXexX3x1888xX3xXexX1xXdcxX18xX1xX3xXbxX1xX1b3xX3xXcxX68xX1fxX68xX18xXexX68xX3xX59xX3dxX6xX18xX6xX27xX6xX5dxX3xX5fxX3x4434xX18xX1xX107xX3xade7x9ac7xX158xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX27xX12xX0xX44xXexX1fxX12xX0xX44xXexX6xX1dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX68xX27xXfcxXaxX12xXcxX1fxX68xX18xX62xX3xX92xX93xXexX3xX1dx70dbxX4xX3xX1xX23xX18xX1xX3xX30xX19bxX19cxX4xX3xXbxX1xX3axXexX3xX7xXbbxX18xX62xX3xXexX1fxXbfxX18xX3xXexX1fxX14xXfcx3412xX18xX3xX1xX23xX18xX1x8782xX3xX18xX6xX92xX3xX4xX6xX3xX7xc73exX3xX18xXdcxXfcxX3xX30xX19bxX19cxX4xX3xX4xX35xX18xX1xX3xX7xX3axXexX3xX1xX93xX3xXexX1b3xX18xX62xX3xX1dx831dxX18xX62xX3xXc2xX14xX6xX3xX92xX93xXexX3xX30xX3axX92xX3xX30xX63xX18xX62xX3xX18xX62xX19bx6f8exXdxX3xX1x55d2xX92xX3xX92xX93xX3xX30xX6xX18xX62xX3xX1xaf0axX3xX1x46dexXexX3xX30xX1b8xX3xX30xXdxX3xXb7xXdcxX68xX3xX30xX31xX18xX3xX4xX35xX18xX1xX3xX7xX3axXexX3xXexX2dxXdxX3xXexX1xXdcxX18xX1xX3xXbxX1xX1b3xX3xXcxX68xX1fxX68xX18xXexX68xX252xX3xX1f6xX1f7xX158xX3xXexX1xX14x9764xXexX3xX5xX2dxXdxXb4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX68xX27xXfcxXaxX12x5edexXdcxXdxX3xXexX1fxX14xXfcxX24bxX18xX3xX1xX23xX18xX1xX3xX3dxXcx99e9xX3xX59xX3dxX6xX18xX6xX27xX6xX5dxX3xX4xX1xX68xX3xX1dxXdxX79xXexX252xX3xX1axXdxX10xX1dxX10xX1fxX3xX30xX19bxX19cxX4xX3xX4xX1xX68xX3xX5xXdcxX3xX30xX8cxX3xX30xXdxX3xXdfxX10xX92xX3xX92xX93xXexX3xXexX1fxX2dcxX18xX3xX30xXcfxX14xX3xX1xX68xX4x8178xX10xXfcxX3xXexX1fxXbfxX18xX3xX1dxX279xX18xX62xX252xX3xX18xbc9bxXdxX3xX4xX35xX18xX1xX3xX7xX3axXexX3xX30xX19bxX35cxX4xX3xX1dxX3axX68xX3xX30xX1b8xX3xX30xX79xX18xX3xX4xX6xX18xX3xXexX1xXdxX29xXbxX3xX92xX93xXexX3xXb7xXccxX3xa4e7xX14xX3xX30xX35xX3xX4x8b8axX6xX3xXexXdcxXdxX3xXdfxX79xX3xX5xX3axXdxX3xX4xX1xXdxX79xX4xX3xXdfxX10xX3xX5xXdxX92xX68xX14xX7xXdxX18xX10xX3xX4xX1xX1d2xX3xX18xX62xX63xXdxX3xX7xX6xX68xX3xX18xX1xX2dxX4xX3xXbxX68xXbxX3x85ebx98faxX3xX4x2f3dxX18xX62xX3xX30xX68xXdcxX18xX3xXexX3cbxXfcxX3xXexX3cbxX18xX62xXb4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX68xX27xXfcxXaxX12xX3dxX35xX18xX1xX3xX7xX3axXexX3xXcxX68xX1fxX68xX18xXexX68xX3xX4xX1xX68xX3xX1dxXdxX79xXexX3xX1x2666xX3xX34cxX1xX63xX18xX62xX3xXexX1xX1b8xX3xXdfxX3axX4xX3xX18xX1xX2dcxX18xX3xX4xX3axX4xX3xX1dxX35xX18xX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xX68xX3xX1fxda4axX18xX62xX3xX1axXdxX10xX1dxX10xX1fxX3xX7x76fdxX3xX1dx9cbaxX3xX1dxX14xX93xX4xX3xXexX93xXdxX3xX1xXdcxX18xX1xX3xX1xX14xX18xX62xX3xXexX1fxX68xX18xX62xX3xXb7xXccxX3xX389xX14xX3xX30xX35xX3xX18xXbbxXdxX3xXexX1fxXbfxX18xXb4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX68xX27xXfcxXaxX12x8536xX3dxX35xX18xX1xX3xX7xX3axXexX3xXcxX68xX1fxX68xX18xXexX68xX3xX34cxX1xX63xX18xX62xX3xXexX1xX1b8xX3xXdfxX3axX4xX3xX92xXdxX18xX1xX3xX1dxXcfxXexX3xX34cx860axX3xXexX1xX63xX18xX62xX3xXexXdxX18xX3xXexX1fxX14xXfcxX24bxX18xX3xXexX1xX63xX18xX62xX3xX18xXdcxX68xX3xXb7xX24bxX3xX13xX14xX7xXexXdxX18xX3xX1axXdxX10xX1dxX10xX1fxX252xX3xXb7xX23xX3xXexX1xX79xX3xXdfxXdxX18xX3xX30x4bd8xX18xX62xX3xX62xX40dxXdxX3xX30xXdxX29xX18x8209xX252xX3x9342xX1d2xX3xX3dxX35xX18xX1xX3xX7xX3axXexX3xXcxX68xX1fxX68xX18xXexX68xX3xXexX1xX63xX18xX62xX3xX1dxX3axX68xX3xXexX1fxXbfxX18xX3xXexX1fxX6xX18xX62xX3xX92xX2dxX18xX62xX3xXdfxX8cxX3xX1xX93xXdxX3xXcxX143xXdxXexXexX10xX1fxXb4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX68xX27xXfcxXaxX12xX5bxX79xX14xX3xXexX1xX63xX18xX62xX3xXexXdxX18xX3xX1axXdxX10xX1dxX10xX1fxX3xX30xX3axX18xX1xX3xX18xX62xX19bxX291xXdxX3xX5xXdcxX3xX30xaa87xX18xX62xX3xX7xb980xX3xXexX1xX2dcxXexX252xX3xXexX1xX23xX3xX30xX295xXfcxX3xX5xX2dxXdxX3xX5xXdcxX3xXexX6xXdxX3xXexXdxX79xX18xX62xX3xX92x7f27xXdxX3xXexX1fxX68xX18xX62xX3xX1xXdcxX18xX62xX3xX5xX68xX2dxXexX3xXb7xXccxX3xXexX6xXdxX3xXexXdxX79xX18xX62xX3xX4xX390xX6xX3xX18xX6xX92xX3xX4xX6xX3xX7xX25cxX3xX2xXb3xX3xXexX14xX74xXdxX252xX3xXexX1xX10xX68xX3xX1f6xX1f7xX158xXb4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX68xX27xXfcxXaxX12xXcxX1fxX19bxX595xX4xX3xX30xXbbxX252xX3xX18xX1xXdcxX3xX4xX390xX6xX3xX1axXdxX10xX1dxX10xX1fxX3xXexX2dxXdxX3x26ddxX68xX7xX3xX1f6xX18xX62xX10xX5xX10xX7xX3xX59xX3c7xX3c8xX5dxX3xX30xX8cxX3xX1dxX442xX3xX34cxX1xX3axX92xX3xXdfxX2a4xXexX3xXb7xX23xX3xX6xX18xX1xX3xX18xXdcxXfcxX3xX1dxX442xX3xXexX1b3xX3xX5xXdcxX3xX30xX8cxX3xX18xX2a4xX92xX3xXexX1fxX22bxX18xX62xX3xXb7xXdcxX68xX3xX18xX1xXdcxX3xX1xXdcxX18xX62xX3xXdfxXbbxX92xX3xXb7xXdcxX3xX6xX18xX1xX3xX4x72ccxX18xX62xX3xX30xX8cxX3xX1dxX442xX3xX1dx3676xXexX3xXexX2dxXdxX3xX3c7xXdxX6xX92xXdxX3xXb7xXdcxX68xX3xX1xX63xX92xX3xXb2xX17fxXb4xX2xX3xXb7xX23xX3xXexX93xXdxX3xX30xX14xX6xX3xXdfxX10xXb4xX3xX53xX68xXdcxX18xX62xX3xX16dxXfcxX0xX44xXbxX12


Các tin đã đưa

Khách nước ngoài đến Việt Nam ăn Tết

Khách nước ngoài đến Việt Nam ăn Tết
2014-01-30 15:37:33

(TNO) - Nhiều du khách nước ngoài chọn Việt Nam là điểm đến du lịch vào dịp Tết để trải nghiệm, khám phá phong tục văn hóa thú vị trong những ngày này.

Rộn ràng nhạc xuân Giáp Ngọ

Rộn ràng nhạc xuân Giáp Ngọ
2014-01-30 15:37:02

(TNO) - Bên cạnh phim và kịch thì những ca khúc xuân với giai điệu vui tươi, rộn rã cũng là món ăn tinh thần không thể thiếu với khán giả trong những dịp tết đến xuân về. Mời...

Đa dạng lễ hội đón tết, vui xuân

Đa dạng lễ hội đón tết, vui xuân
2014-01-29 09:49:21

(SGGP) - Để giúp người dân và du khách vui xuân, các địa phương cả nước đã đưa ra nhiều chương trình, hoạt động phong phú và giàu bản sắc dân tộc.Lễ rước và dựng cây nêu tại...

Táo nói chuyện đời trên VTV

Táo nói chuyện đời trên VTV
2014-01-29 09:46:16

(SGGP) - Sống động, chắt lọc hình ảnh thể hiện, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc ở nội dung là thông điệp Đài VTV muốn chuyển tải đến khán giả dịp Tết Giáp Ngọ. Tâm điểm vẫn là Gặp nhau...

Xiếc thú tái ngộ khán giả TPHCM

Xiếc thú tái ngộ khán giả TPHCM
2014-01-29 09:46:02

(SGGP) - Kỷ niệm 10 năm thành lập, Đoàn xiếc thú chuyên nghiệp Lê Hồng Lộc đến từ thủ đô Hà Nội sẽ trình diễn chương trình xiếc thú đặc biệt phục vụ khán giả TPHCM tại rạp xiếc...

Chuỗi hài kịch “Mâm cỗ khai xuân”

Chuỗi hài kịch “Mâm cỗ khai xuân”
2014-01-29 09:45:46

(TNO) - Đây là chuỗi hài kịch mang đậm không khí Tết trên mọi vùng miền, được tái hiện dưới góc nhìn dí dỏm, vui nhộn và thấm đẫm tình người, gồm 7 số, sẽ phát sóng trên kênh...

Real Madrid nhẹ nhàng vào bán kết Cúp Nhà vua

Real Madrid nhẹ nhàng vào bán kết Cúp Nhà vua
2014-01-29 09:42:08

(TNO) - Chiến thắng 1-0 trong trận lượt về vòng tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha trước Espanyol là đủ để Real Madrid đi tiếp. Ở bán kết, đội bóng Hoàng gia sẽ đối đầu với...

Djokovic thua quần vợt nhưng thắng trượt tuyết

Djokovic thua quần vợt nhưng thắng trượt tuyết
2014-01-29 09:41:05

(TNO) - Nỗi buồn để mất ngôi vô địch tại giải Úc mở rộng 2014 của tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic phần nào được an ủi sau khi ngôi sao người Serbia giành chiến thắng ở...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết