Cập nhật:  GMT+7
694x1407x1fb5x5649x94a0x7c8ex5b2ex7fd6x2dacxX7x7f1fx911cx3d9ex9949x3374x33adxX5x4c68xXax8e9dx3f81x983dxX4xX3xX7xXdx1a1cxX1xX3xX4x36acxX3xX19x8b5bx6b88xX4xX3x4c4dx9fb1xX3xX5x977cxX3x6699xX1xX6xXdxX3x6a16xXdxX1dxX19xX2fxX3xX19xa030x4305xX3xX1xX14xX4xX3xX37xX21xXdxX0x9dcaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX24xXaxX12x82fex1cf5xXdxX19xX2fx2586x2190x2ad2x8f88xX3x6b07xX3x1518xX28xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX2fxXdxX1dxX19xX2fxX3xX19xX36xX37xX3xX1xX14xX4xX3x645bx91acxX2x942axX60xX78xX79xX2x4feaxX3xe1exX20x4887xX4xX3xXex1fc4xX3xX4xX1x8959xX4xX3xXex24bbx3aadxX19xX3xX4xX1dxX3xX19xX20xX21xX4xX3xX7x52e5xX19xX2fxX3x2a6axX41xX80xX3x96bbxX21xXdxX3xX4xX1xX20x116bxX19xX2fxX3xXexX90x1edaxX19xX1xX3xX19xX2fx45dexX19xX3xX2fxX14xX19x4083xX3xX1xX20xX21xX19xX2fxX3xX82x6cd1xX19xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX5bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7ffbx8f2exX24x3db6xXaxX12x6783xX9dxX19xX2fxX3xXa1xX41xX80xXbexX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX1dxX3xX19xX20xX21xX4xX3x66aaxX20xX21xX4xX3xXa5x5e90xXe3xX3xX19xX36xX37xX3xX1xX14xX4xX3xX37xX21xXdxX5bxX3xXe2x2d37xX3x8f7x9d83x3be6x2047xXcxX3xX5xX20x596axX3x4fc4xX3xXa5xXdx756cxX4xX3xXexX88xX3xX4xX1xX8cxX4xX3xX4xX9dxX4xX3xX1xXe3x73c3xXexX3xX82xX11axX19xX2fxX3xX82x817dxX124xX3xX19xX36xX37xX3xX1xX14xX4xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xXbxX1x9fa2xX3xX1xX84xXbxX3xX5xX8cxX6xX3xXexX124xX88xXdxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xXbexX3xX82xXdxf86xX124xX3xX2axXdxX12axX19xX3xX4x8f42xX6xX3xX19xX1xX109xX3xXexX90xX20x72acxX19xX2fxX3xXa5xX109xX3xX2fxXb8xX19xX3xXa5xX21xXdxX3xXexX1xX25xX4xX3xXexXc7xX3xX4xX17axX6xX3xX82x4a2exX6xX3xXbxX1xX20xXacxX19xX2fxX5bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xXe3xX24xXe5xXaxX12x3633xX1xX20xXacxX19xX2fxX3xXexX90xXb2xX19xX1xX3xX5xX28xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX2fxXdxX1dxX19xX2fxX3xXexX1xX20xX184xX19xX2fxX3xX24xXdxX28xX19xX3xX90xX6xX3xX19xX2fxXb8xX19xX3xX2fxX14xX19xX3xXexX90xXe3xX19xX2fxX3xX2axX1xXe3xX1dxX19xX2fxX3xX37xX11axXexX3xX2fxXdxX184xX3xXa5xX21xXdxX3xX19xX2fxX1xXdxX3xXexX1xX8cxX4xX3xX1xX9dxXexX3xa63xX124x43ebxX4xX3xX4xX6xX3xXexX90xXe3xX19xX2fxX3xX5xX28xX3xX4xX1xX109xXe3xX3xX4xX184xXbexX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX2fxX1xX10xX3xX82xX14xX4xX3xXexX1xX20xX3xX4xX17axX6xX3xX1bfxX1xX17axX3xXexX1a0xX4xX1xX3xX19xX20xX21xX4xX3xX19xX1x4424xX19xX3xX19xX2fxX109xXe5xX3xX2axX1xX6xXdxX3xXexX90xX20xX184xX19xX2fxX5bxX3xX13xXdxX12axX124xX3xXexX90xX20x6170xX19xX2fxX3xX19xX1xX109xX3xXexX90xX20xX184xX19xX2fxX3xXexX124xXe5xX91xX19xX3xX103xX21bxX3xX2axX1xX6xXdxX3xX2fxXdxX1dxX19xX2fxX3xX19xX36xX37xX3xX1xX14xX4xX3xX37xX21xXdxX3xXa5xX109xX3xX82xX9dxX19xX1xX3xXexX90xX21bxX19xX2fxX3xX2axX1xX6xXdxX3xXexX90xX20xX184xX19xX2fxX5bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xXe3xX24xXe5xXaxX12xXe8xX6xX124xX3xXbxX1xX144xX19xX3xX5xX28xXbexX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX6xX37xX3xX24xX25xX3xXbxX1xX144xX19xX3xX1xX11axXdxX3xX5xX109xX3xX4xX9dxX4xX3xXexXdxXc7xXexX3xX37xd6axX4xX3xXa5xX36xX19xX3xX19xX2fxX1xX12axXbexX3xXexX1x3b5exX3xXexX1xX6xXe3xXbexX3xXexX90x76a3xX3xX4xX1xXacxXdxX3xX24xX25dxX19xX3xX2fxXdxX6xX19xX5bxX3xX5dxX11axXdxX3xX24xX124xX19xX2fxX3xX5xX28xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX2fxXdxX1dxX19xX2fxX3xX4xX1x8c51xX3xXexX90xX14xX19xX2fxX3xXa5xXdxX12axX4xX3xX82x6e17xX19xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX82xX144xX124xX3xX4x3d4exXbxXbexX3xX103xX1dxXe3xX3xX82xX1dxX37xX3xX82xXacxX19xX3xX2fxXdxX1dxX19xXbexX3xXexXdxXc7xXexX3xX2axXdxX12axX37xX5bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xXe3xX24xXe5xXaxX12x9befxX1x64b2xX19xX2fxX3xX82xX31bxX3xXexX1xXdxXc7xX124xX3xX2fxXdxX9dxXe3xX3xXa5xXdxX91xX19xXbexX3xX5xX21xXbxX3xX1xX14xX4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xXe3xX24xXe5xXaxX12xXcxX90xX20xX21xX4xX3xXexX1xX171xX37xX3xX19xX36xX37xX3xX1xX14xX4xX3xX37xX21xXdxXbexX3xXe2xX11axX3xXexX90xX20xX27axX19xX2fxX3xX11cxX11dxX11exX11fxXcxX3x5d01xX1xX156xX19xX2fxX3x4539xX124xX25dxX19xX3xX5dxX1xX13bxX3xX2axX1x8857xX19xX2fxX3xX82xX1a0xX19xX1xX3xXexX1xX109xX19xX1xX3xX103xX13bxXdxX3xX4xX17axX6xX3xX2fxXdxX9dxXe3xX3xX24xX30cxX4xX3xX5xX109xX3xXbxX1xX9dxXexX3xXexX90xXdxX31bxX19xX3xX82xX11axXdxX3xX19xX2fx61c8xX3xX2fxXdxX9dxXe3xX3xXa5xXdxX91xX19xX3xX5bxX3xXe2xX11axX3xX11cxX11dxX11exX11fxXcxX3xX7x990dxX3xX19x37f6xX3xX5xX25xX4xX3xX82xX31bxX3xX2axX1xX3a5xX19xX2fxX3xX82xX31bxX3x4cefxX1dxXe5xX3xX90xX6xX3xXexXb2xX19xX1xX3xXexX90xX13bxX19xX2fxX3xXexX1xXdxXc7xX124xX3xX2fxXdxX9dxXe3xX3xXa5xXdxX91xX19xX3xXa5xX109xX3xX4xXacxX3xX7xX27axX3xXa5x214dxXexX3xX4xX1xX36exXexX3xXexX90xXe3xX19xX2fxX3xX19xX36xX37xX3xX1xX14xX4xX3xX19xX109xXe5xX5bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xXe3xX24xXe5xXaxX12xXaxXcxX90xX20xX21xX4xX3xX2axX1xX35dxX3xX2axX1xX36xX19xXbexX3xXexX1xX9dxX4xX1xX3xXexX1xX8cxX4xX3xX4xX17axX6xX3xX82xX88xXdxX3xX37xX21xXdxXbexX3xX4xX9dxX4xX3xXexX1xX144xXe5xX3xX4xX3a5xX3xX1xXc7xXexX3xX7xX8cxX4xX3xX103xXb2xX19xX1xX3xXex13dcxX19xX1xX3xX82xX31bxX3xX4xX156xX19xX2fxX3xXexXe3xX109xX19xX3xX19xX2fxX109xX19xX1xX3xXa5xX20xX84xXexX3x58f7xX124xX6xX5bxX3xXcxX3a5xXdxX3xXexXdxX19xX3xX90x8ba3xX19xX2fxX3xXexX1xX144xXe5xX3xX4xX3a5xX3xXa5xX21xXdxX3xX7xX25xX3xX19xX1xXdxX12axXexX3xX1xX124xXe5xXc7xXexXbexX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX144xX19xX3xXexX90xX9dxX4xX1xX3xX19xX1xXdxX12axX37xXbexX3xX7xX45exX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX12axX19xX3xX90xX36exXexX3xXexX21bxXexX3xX19xX1xXdxX12axX37xX3xXa5xX30cxX3xX4xX17axX6xX3xX37xXb2xX19xX1xX5bxX3xXcxX3a5xXdxX3xX4xX446xX19xX2fxX3xX4xX1xX34fxX4xX3xXa5xX109xX3xX37xXe3xX19xX2fxX3xX4xX9dxX4xX3xX10xX37xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX37xX11axXexX3xX19xX36xX37xX3xX37xX21xXdxX3xXa5xX21xXdxX3xX19xX1xXdxX171xX124xX3xX19xX1xXdxX12axX37xX3xXa5xX30cxX3xX1xX14xX4xX3xXexX49fxXbxXbexX3xXa5xX21xXdxX3xX82xX1a0xX19xX1xX3xX1xX20xX21xX19xX2fxX3xX82xX88xXdxX3xX37xX21xXdxX3xXa5xX109xX3xX19xX1xXdxX171xX124xX3xX4xXacxX3xX1xX11axXdxX3xXbxX1x4171xX6xX3xXexX90xX20xX21xX4xX3xX7xX45exX3xX4xX1xX36xX37xX3xX19xX2fxXe3xX6xX19xXbexX3xX1xX14xX4xX3xX2fxXdx6aa7xXdxX3xXa5xX109xX3xX4xX35dxX3xX37xX11axXexX3xX19xX36xX37xX3xX1xX14xX4xX3xXexX1xX109xX19xX1xX3xX4xX3a5xX19xX2fxXaxXbexX3xXe2xX11axX3xXexX90xX20xX27axX19xX2fxX3xX401xX1xX156xX19xX2fxX3xX407xX124xX25dxX19xX3xX5dxX1xX13bxX3xX19xX35dxXdxX5bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xXe3xX24xXe5xXaxX12xX1bfxX1xX17axX3xXexX1a0xX4xX1xX3xX19xX20xX21xX4xX3xX2fx2faexXdxX3xXexX1xX20xX3xX4xX1xX34fxX4xX3xX37x2b88xX19xX2fxX3xX19xX36xX37xX3xX1xX14xX4xX3xX37xX21xXdxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xXe3xX24xXe5xXaxX12xX5dxX1xX25dxX19xX3xX24xX1a0xXbxX3xX82xX144xX124xX3xX19xX36xX37xX3xX1xX14xX4xX3xX37xX21xXdxXbexX3xX1bfxX1xX17axX3xXexX1a0xX4xX1xX3xX19xX20xX21xX4xX3xXcxX90xX144xX19xX3xX11fxX13bxXdxX3xX219xX124xX6xX19xX2fxX3xX82x9fd7xX3xX2fxX692xXdxX3xXexX1xX20xX3xX4xX1xX34fxX4xX3xX37xX69fxX19xX2fxX3xXexX21xXdxX3xXexX1xX144xXe5xXbexX3xX4xX3a5xX3xX2fxXdxX9dxXe3xXbexX3xX4xX9dxX19xX3xX103xX11axXbexX3xX4xX3a5xX19xX2fxX3xX4xX1xX8cxX4xXbexX3xXa5xXdxX91xX19xX3xX4xX1xX8cxX4xXbexX3xX19xX2fxX20xX184xXdxX3xX5xX6xXe3xX3xX82xX11axX19xX2fxX3xX19xX2fxX109xX19xX1xX3xX2fxXdxX9dxXe3xX3xX24xX30cxX4xXbexX3xX4xX156xX19xX2fxX3xXbxX1xX30cxX3xX1xX124xXe5xX19xX1xX3xXa5xX109xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXa5xXdxX91xX19xXbexX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX5bxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xXe3xX24xXe5xXaxX12xX0xXdxX37xX2fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX9dx3018x244cxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX9dx9636x68a1xX3xX19x79b3x87dcxX9dxX7a6x3107xX4xX3xX24xX9dxX7a6x502axX3xX5xX9dxX7a6xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX2fxXdxX9dxX7b1xX7b2xX19xX2fxX3xX19x6195x1c0cxX37xX3xX1xX9dxX7a6xX7a7xX4xX3xX37xX9dxX7a6xX7b9xXdxXaxX3xX7xX90xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x23dexX41xX41xX103xX6xXe3xX37xXe3xXdxX60xXbxX1xXe3xXexXe3xX60xX78xX60xXexX24xX5bx5aefxX6xX24xX19xX5bxXa5xX19xX41x1743x992bxX79xX79x6808xX90xX2x84axX473xX80xX41xX78xX79xX2xX7bxX41xX79xX80xX41xX79xXa1xX41xX2xX2xX80xX41xX78xX80cxXa1xX7bx5304xX80cxX829xX812xX41xX80x98f7xX78xX80xX7bxX5bx18caxXbxX2fxXaxX41xX12xX0xX41xXbxX12xXcxX1xX20xX3xX4xX17axX6xX3xX1bfxX1xX17axX3xXexX1a0xX4xX1xX3xX19xX20xX21xX4xX3xX4xX35dxX3xX82xXe3xX13bxX19xX7eexX3xXe2xX20xX21xX4xX3xXa5xX109xXe3xX3xX19xX36xX37xX3xX1xX14xX4xX3xX37xX21xXdxXbexX3xX19xX2fxX109xX19xX1xX3xX2fxXdxX9dxXe3xX3xX24xX30cxX4xX3xX4xX144xX19xX3xXbxX1xX9dxXexX3xX1xX124xXe5xX3xX19xX1x4793xX19xX2fxX3xX2axXc7xXexX3xX52dxX124xX1dxX3xX82xX6fbxX3xX82xX13bxXexX3xX82xX20xX84xX4xXbexX3xXexXdxXc7xXbxX3xXexX30cxX4xX3xXexX90xXdxX31bxX19xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX82x6abcxX19xX2fxX3xX103xX11axX3xX4xX9dxX4xX3xX19xX1xXdxX12axX37xX3xXa5xX30cxXbexX3xX2fxXdxX1dxXdxX3xXbxX1xX9dxXbxX3xX82xX88xXdxX3xX37xX21xXdxX3xX4xX36xX19xX3xX103xX1dxX19xX3xXexXe3xX109xX19xX3xX24xXdxX12axX19xX3xX2fxXdxX9dxXe3xX3xX24xX30cxX4xX3xXa5xX109xX3xX82xX109xXe3xX3xXexX13bxXe3xXbexX3xX82xX9dxXbxX3xX8cxX19xX2fxX3xXexX21bxXexX3xX19xX1xX36exXexX3xXe5xX91xX124xX3xX4xX144xX124xX3xX82xX109xXe3xX3xXexX13bxXe3xX3xX19xX2fxX124xX8bfxX19xX3xX19xX1xX25dxX19xX3xX5xX25xX4xX3xX4xX1xX36exXexX3xX5xX20xX84xX19xX2fxX3xX4xX6xXe3xXbexX3xXbxX1xX30cxX4xX3xXa5xX30cxX3xX7xX25xX3xX19xX2fxX1xXdxX12axXbxX3xX4xX3a5xX19xX2fxX3xX19xX2fxX1xXdxX12axXbxX3xX1xX35dxX6xXbexX3xX1xXdxX12axX19xX3xX82xX13bxXdxX3xX1xXe3xX9dxX3xXa5xX109xX3xX1xX11axXdxX3xX19xX1xX49fxXbxX3xX52dxX124xX21bxX4xX3xXexXc7xX3xX4xX17axX6xX3xX82xX36exXexX3xX19xX20xX21xX4xX5bxX3xXcxX36xX19xX2fxX3xX4xX20xX184xX19xX2fxX3xX52dxX124xX1dxX19xX3xX5xX126xX3xX5dxX1xX109xX3xX19xX20xX21xX4xXbexX3xX2axXdxX31bxX37xX3xXexX90xX6xXbexX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX90xX6xXbexX3xX2axX1a0xXbxX3xXexX1xX184xXdxX3xXbxX1xX9dxXexX3xX1xXdxX12axX19xXbexX3xX4xX35dxX3xX2fxXdxX1dxXdxX3xXbxX1xX9dxXbxX3xX2axX1xXb8xX4xX3xXbxX1xX30cxX4xX3xX1xXdxX12axX124xX3xX52dxX124xX1dxX3xX19xX1xX891xX19xX2fxX3xXexX1xXdxXc7xX124xX3xX7xX35dxXexXbexX3xX1xX13bxX19xX3xX4xX1xXc7xXbexX3xX82xX20xX6xX3xX19xX171xX19xX3xX2fxXdxX9dxXe3xX3xX24xX30cxX4xX3xX19xX20xX21xX4xX3xXexX6xX3xXbxX1xX9dxXexX3xXexX90xXdxX31bxX19xX3xXa5xX891xX19xX2fxX3xX4xX1xXb8xX4xX5bxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xXe3xX24xXe5xXaxX12xX5dxX1xX35dxX37xX3xXbxX1xX35dxX19xX2fxX3xXa5xXdxX91xX19xX0xX41xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cảm nghĩ về trường

Cảm nghĩ về trường
2018-09-03 14:08:02

(QT) - Vui mừng, ngỡ ngàng và hy vọng ...đó là những cảm xúc đầu tiên mà hầu như ai cũng có khi trở lại mái trường THPT Đông Hà sau nhiều năm đi xa. Vui...

Những điều thầy chưa kể

Những điều thầy chưa kể
2018-09-03 14:04:42

(QT) - Dành tặng thầy Hoàng Đức Vinh và nhớ thầy giáo dạy văn Hoàng Kim Cẩn (gửi đến thầy nén hương lòng của học trò ban C, niên khóa 1994- 1997).

Không ngừng nâng cao thể chất cho học sinh

Không ngừng nâng cao thể chất cho học sinh
2018-09-02 20:55:24

(QT) - Nhớ lại từ những năm đầu thành lập trường, Tổ Thể dục và Giáo dục quốc phòng - an ninh, Trường THPT là tổ ghép giữa 2 tổ Thể dục và Sinh học, đến năm học 2001- 2002 được...

Tươi mãi sắc màu văn hóa học đường

Tươi mãi sắc màu văn hóa học đường
2018-09-02 20:41:21

(QT) - Từ năm học 2008-2009, ngành Giáo dục và đào tạo Quảng Trị đã khởi động quá trình xây dựng nếp sống văn hóa học đường. Trên cơ sở mục tiêu chung của ngành Giáo dục,...

Ngày hội văn hóa xã Hải An lần thứ V, năm 2018

Ngày hội văn hóa xã Hải An lần thứ V, năm 2018
2018-08-31 15:41:15

(QT) – Hôm nay 31.8.2018, xã Hải An, huyện Hải Lăng tổ chức ngày hội văn hóa xã lần thứ V, năm 2018. Cán bộ, đảng viên và đông đảo người dân địa phương sôi nổi tham gia ngày hội.

Niềm vui của Minh Tuệ

Niềm vui của Minh Tuệ
2018-08-29 05:33:06

(QT) - Tuy mới 5 tuổi nhưng em Lê Thái Minh Tuệ, học viên Trung tâm Anh ngữ Quốc tế EIS và Rèn luyện kỹ năng sống UCMAS đã vượt qua rất nhiều thí sinh trên toàn quốc để đạt...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết