Cập nhật: 20/07/2016 08:21 GMT+7
b8bdx1414exc1e5x10082x148c4xf879xfd02xf5d6xdf01xX7x1393ex15525x102a6xeefax11ffcx11f4dxX5xe86bxXaxba88xf7e3x10dacxe1f8x10b49x1103fxX3x12001xXdxX16xX1xX3x13f89xXdx101c3xX16xX3xdce6xX6xX3xX6xX5xbdebx1270exc873xX3xX28xX14xX5xX10xX23xX14xX3xe60ax158c4xXdxX3xc95exbcc4xX16xX17xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX29x10db4xX4xX3xXexcc01xX16xX1xX0x13565xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xb986xXaxX12xXcxXcx153f1xX3xf444xX3xdd38xXdxd790xX16xX17xX3xX4xX6xX3xX37xdfc4xfec2xX4xX3xX28xXdxeaa3xXexX3xX37xX75xX16xX3xXexc0d7xX3xX4xX29xX42xX4xX3xXexX1xXdxX3xe9c2xX14xX5xX14xX3xX4x14003xX16xX17xX3x15cbfxX14xX5xX10xX23xX14xX3xcb69x14ea7xX2x14245xX3xdb62xX7dxX6xX3xX4xX1xc27fxX16xX1xX3xXexX1xee18xX4xX3xX17xXdxc10cxXdxX3xXexX1xXdx14e6exX29xX3xX37xX75xX16xX3xX16xX17xX6fxX34xXdxX3xX1x1020axX2axX3xX2axX42xX3x1016dxe1a1xX3xX6xX5xX28xX29xX2axX3xX37x1388axX29xX3xXexX6x1222bxX3xX2axX6xX16xX17xX3xXex11599xX16xX3xXaxX3xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX16xX17xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX29xX42xX4xX3xXexX46xX16xX1xXax104f8xX0xX4axXbxX12xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX2axX6xX23xX17xXdxX16x12a23xX99xXbxbc1dxX3xX6xX29xXexX14xXaxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX14xX5cxXd8xXaxX12xX0xXdxX2axX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX3xX23xX6xX3xX6xX5xX28xX29xX2axX3xX28xX14xX5xX10xX23xX14xX3xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX16xX17xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX29xX42xX4xX3xXexX46xX16xX1xX3xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX115xX4axX4axX7xXexX6xXexXdxX4xXfcxX16xX10x11283xXfcxXexX29xX14xXdxXexX23xX10xXfcxX9exX16xX4axXexXexX14xX4axXdxX4axX7xba05xX99xX1a5xX4axX99xX9axX2xX1a5xX4axX9axc4b2xX4axX2xeda0xX4axX28xXdxX6xX63xX4xX5cxX63xX1xX14xX6xX16xX17xX63xX2axXdxX16xX1xX63xX9exXdxX10xX16xX63xX2x10621xX1a5x13f58xX1b2xX2xX9axX9cxX9axX1afxXfcx13008xXbxX17xXaxX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX14xX5cxXd8xXaxX12x1552dxX5xX28xX29xX2axX3xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX16xX17xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX29xX42xX4xX3xXexX46xX16xX1xX3xX4xe975xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX23xX12xX0xX4axXexX6xX28xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX14xX5cxXd8xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX3xX5xX15xX3xX2axX42xXexX3xXexX23xX14xX16xX17xX3xX16xX1x11a8dxX16xX17xX3xXexX1xXa4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX37xX6fxX70xX4xX3xXd8xXe0xX29xX3xX2axX75xX16xX3xX16xX1xf84exXexX3xX9ex12ec0xX16xX17xX3xX4xX1xX29xX16xX17xX3xf74axX75xXexX3xX4xX29xX42xX4xX3xXexX1xXdxX3xX88xX14xX5xX14xX3xXc9xX8exX16xX17xX3xX92xX14xX5xX10xX23xX14xX3xX99xX9axX2xX9cxX3xX28x11dc4xXdxX3xX16xX17xX14xf9a8xXdxX3xX1xX46xX16xX1xX3xX16xX1xX14xX3xX16xX1x10a9cxX3xX4xX8exX16xX17xX3xX17xXdxX67xX16xX17xX3xX1x143f9xXexX3xXexX23xX279xX3xXexX46xX16xX1xXfcxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX14xX5cxXd8xXaxX12xf52bxX29xX295xXexX3xXexX1xXc3xX16xX3xXexX23xX14xX16xX17xX3xX2axX42xXexX3xX17xXdxX6xX3xX37xX46xX16xX1xX3xX16xX17xX1x11cfexX14xX3xX2c7xX3xd69dxX29xe9c7xX16xX17xX3xXcxX23xe464x100a0xX3xXexX7dxX3xX16x130fbxX2axX3xX1cexX3xXexX29x14e5fxXdxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX3xXbxX1x1299bxX3xX28xX6xX3xX2axf217xX3xX37xXdxX3xX4xX295xXd8xX3xX5x119c1xX6xX3xX2axX6fxXafxX16xX338xX3xX4xX1xX33exX16xX3xX28xX299xXfcxX3xXcxX23xX14xX16xX17xX3xX7xX29x12d65xXexX3xX4xX29xX42xX4xX3xXexX1xXdxX3xX88xX14xX5xX14xX3xXc9xX8exX16xX17xX3xX92xX14xX5xX10xX23xX14xX338xX3xX16xX1xXdx15062xX29xX3xX5xXd3xX16xX3xX4xXc3xX29xX3xX4xX1xX29xXd8xXb5xX16xX3xX9exX3a5xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xXexX23xX6xXdxX3xX16xX17xX1xX32axX14xX3xX37xXdxX3xX4xX1xX33exX16xX3xX28xX299xX3xXexX1xX29xXe0xX3xX37xX6fxX70xX4xX3xX2a3xd2cbxX3xX5xX2cdxXdxX338xX3xXexX23xXe0xX16xX3xX7xXc3xX16xX3xX2a3xX1xX295xX29xX3xX9exX15xX3xe011xX29xX6xX3xX4xX331xX3xX1x13eedxXdxX3xXaaxX4xX3xX4xX221xX6xX3xX16xX1xX279xX16xX17xX3xX2a3xX1xX2e9xX16xX3xX17xXdxX331xX3xX28xXdxX75xXexX3xX37xX75xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX3xXexX7dxX3xX16xX1xX279xX16xX17xX3xX16xX17xX15xXd8xX3xX37xd06exXfcxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX14xX5cxXd8xXaxX12x14110xX1xe25axXbxX3xX1xX67xX4xX3x1005fxX2cdxXdxX3xX1xX67xX4xX3xX1exX33exX16xX3xX1xX442xX6xX3xc5f9xXc9x10372xX3xX7xX2c7xX3xX99xX3x15887xXcx137d8xXfcxX13xXc9xX19xf19exX3xX37xX3e1xX3xXexX1x12ec7xX6xX3xX2axX2dbxX16xX3xX2axX474xX3xX6fxXafxX4xX3xX37xX6fxX70xX4xX3xX1xX67xX4xX3xX16xX1xX2cdxX4xX338xX3xXexX1xX10xX14xX3xX37xX29xX345xXdxX3xX4xX14xX16xX3xX37xX6fxX34xX16xX17xX3xXc3xX2axX3xX16xX1xX2cdxX4xX338xX3xX5cxX299xX16xX17xX3xX37xX34xXdxX3xX5xX2cdxXdxX3xX37xX6fxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX3xX37xX75xX16xX3xX2axX42xXexX3xX16xX474xXdxX3xX23xX295xXexX3xX118xX6xX3xX2axX15xX3xXexX23xX6fxXafxX4xX3xX37xX442xX3xX6xX16xX1xX3xX2a3xX1x14c1bxX16xX17xX3xX16xX17xX1xc806xX3xXexXafxXdxX115xX3xXexX23xX2c7xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5cxXdxX20xX16xX3xX9exXdxXe0xX16xX3xX462xX14xX15xX16xX3xX1exX33exX16xX3xX4xX509xX16xX17xX3xX462xX401xX16xX17xX3xXcxX1xX2e9xXbxXfcxX0xX4axXbxX12xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX2axX6xX23xX17xXdxX16xX115xX99xXbxX118xX3xX6xX29xXexX14xXaxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX14xX5cxXd8xXaxX12xX0xXdxX2axX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX3xX23xX6xX3xX6xX5xX28xX29xX2axX3xX28xX14xX5xX10xX23xX14xX3xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX16xX17xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX29xX42xX4xX3xXexX46xX16xX1xX3xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX115xX4axX4axX7xXexX6xXexXdxX4xXfcxX16xX10xX191xXfcxXexX29xX14xXdxXexX23xX10xXfcxX9exX16xX4axXexXexX14xX4axXdxX4axX7xX1a5xX99xX1a5xX4axX99xX9axX2xX1a5xX4axX9axX1afxX4axX2xX1b2xX4axXexX1xX6xXdxX63xX4xX1xX6xX29xX63xX1xX14xX6xX16xX17xX63xX2axXdxX16xX1xX63xX9exXdxX10xX16xX63xX1d6xXbxX17xX63xX2xX1ccxX1a5xX1cexX1b2xX2xX9axX1a5xX1afxX1afxXfcxX1d6xXbxX17xXaxX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX14xX5cxXd8xXaxX12xXcaxX6xX16xX1xX3xX4xX6xX3xXcxX1xX2e9xXdxX3xXc9xX1xXc3xX29xX3xX4xX442xX3xX2ax142a4xXexX3xXexX2cdxXdxX3xX28xX29xX345xXdxX3xX17xXdxXafxXdxX3xXexX1xXdxXb5xX29xX3xX6xX5xX28xX29xX2axX3xX4xX221xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX3xX9exX15xX3xX16xX1xX38xX16xX3xX16xX1xX221xX115xX3xXaxX19xX67xXdxX3xX16x11e61xX3xX5x11000xX4xX3xXexX23xX14xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXb5xX3xXexX1xX29xX45bxXexX3xX37xX3a5xX29xX3xX7x157f5xX3xX37xX6fxX70xX4xX3xX37xX2e9xXbxX3xX37xX3a5xX16xX3xX118xXaaxX16xX17xX3xX37xX2e9xX16xX17xXfcxX3xX13xX2dbxXd8xX3xXbxX1xX2e9xXexX3xX1xX29xXd8xX3xX1xX75xXexX3xX16xX1xX279xX16xX17xX3xX7xX2c7xX3xXexX23xX6fxX34xX16xX17xX3xX4xX221xX6xX3xX2axX46xX16xX1xX3xX9exX15xX3xX2a3xX1xX509xX16xX17xX3xX3f9xX29xXe0xX16xX3xXexX23xX29xXdxX3xX23xX32axX16xX3xX37xX3e1xX3xX28xXafxXexX3xX37xXdxX3xX16xX1xX279xX16xX17xX3xX7xX2c7xX3xX37xX14xX331xX16xXaxXfcxX3x12459xX16xX1xX115xX3xX32fxXfcxX459xXfcxX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX23xX12xX0xX4axXexX6xX28xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX14xX5cxXd8xXaxX12xXcxX2cdxXdxX3xX4xX29xX42xX4xX3xXexX1xXdxX3xX88xX14xX5xX14xX3xXc9xX8exX16xX17xX3xX92xX14xX5xX10xX23xX14xX3xX2axX8exX6xX3xXexX1xXaaxX3xX99xX3xX472xX99xX9axX2xX9cxX482xX338xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX3xX16xX1xX45bxX16xX3xX37xX6fxX70xX4xX3xX4xX331xX2axX3xXexX46xX16xX1xX3xXexX384xXexX3xX37xX360xXbxX3xXexX7dxX3xX17xXdxX2e9xX2axX3xX2a3xX1xX331xX14xX3xX47dxX1xXdxX3xX459xX1xX29xX16xX17xX3xX9exX15xX3xX37xX6fxX70xX4xX3xXcxX1xX2e9xXdxX3xXc9xX1xXc3xX29xX3xX16xX1xX45bxX16xX3xX5xX15xX2axX3xX1xX67xX4xX3xXexX23xX299xX3xX7xX6xX29xX3xX4xX29xX42xX4xX3xXexX1xXdxXfcxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX14xX5cxXd8xXaxX12x1569bxX6xX3xX2a3xX1xX489xXdxX3xX4xX29xX42xX4xX3xXexX1xXdxX3xX88xX14xX5xX14xX3xXc9xX8exX16xX17xX3xX92xX14xX5xX10xX23xX14xX3xX338xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX3xXexX295xXexX3xX28xX45bxXexX3xX9exXafxXdxX3xX4xX509xX16xX17xX3xX9exXdxXb5xX4xX3xX4xX221xX6xX3xX5cxXdxX20xX16xX3xX9exXdxXe0xX16xX3xX2axX42xXexX3xX37xX14xX15xX16xX3xX9exX33exX16xX3xX4xX509xX16xX17xX3xXexX23xX14xX16xX17xX3xX23xX295xXexX3xX16xX1xXdxX3a5xX29xX3xX4xX1xX6fxX474xX16xX17xX3xXexX23xX46xX16xX1xX3xX28xXdxX3e1xX29xX3xX5cxXdxX20xX16xX3xXbxX1xX35axX4xX3xX9exX35axX3xX2a3xX1xX2e9xX16xX3xX17xXdxX331xXfcxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX14xX5cxXd8xXaxX12xX203xX5xX28xX29xX2axX3xX37xXd3xX29xX3xXexX6xXd8xX3xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX16xX17xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX29xX42xX4xX3xXexX46xX16xX1xX3xX17xX401xX2axX3xX2axX42xXexX3xX7xX384xX3xX4xX6xX3xX2a3xX1xX36axX4xX3xX37xX6fxX70xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX3xXexX1xX3e1xX3xX1xXdxXb5xX16xX3xX2a3xX1xX2e9xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX4xX509xX16xX17xX3xXexX23xX14xX16xX17xX3xX4xX29xX42xX4xX3xXexX1xXdxX3xX88xX14xX5xX14xX3xX4xX8exX16xX17xX3xX92xX14xX5xX10xX23xX14xX3xX16xX1xX6fxX115xX3xX88xXd3xX29xX3xX5x1079cxX3xX28xX442xX16xX17xX3xX338xX3xX13xX6xXdxX3xX9exX46xX3xX7xX6xX14xX3xX5xX2cdxX4xX3xX338xX3xX19xX6fxX34xXdxX3xX16xX33exX2axX3xXexX46xX16xX1xX3xX4xba76xX3xX338xX3xX462xXe0xX2axX3xX5xX6xX16xX17xX3xXexX1xX6xX16xX17xX3x132baxX3xX9exX15xX3xX37xX666xX4xX3xX28xXdxXb5xXexX3xX5xX15xX3xX4xX6xX3xX2a3xX1xX36axX4xX3xX4xX1xX221xX3xX37xX3a5xX3xX6xX5xX28xX29xX2axX3xX63xX3xX33xX34xXdxX3xX37xX38xX16xX17xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX29xX42xX4xX3xXexX46xX16xX1xXfcxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX14xX5cxXd8xXaxX12xX12xX12xX3xX30axX10xX2axX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX3xX1xX2e9xXexX3xX88xXd3xX29xX3xX5xX968xX3xX28xX442xX16xX17xX3xX115xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX2axX6xX23xX17xXdxX16xX115xX99xXbxX118xX3xX6xX29xXexX14xXaxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX5cxX12xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX5cxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX23xX12xX0xX4axXexX6xX28xX5xX10xX12xX32fxXfcxX459xX0xX4axXbxX12


Các tin đã đưa

Trên bãi non mùa xuân

Trên bãi non mùa xuân
2023-02-04 04:50:00

QTO - Khi nắng ấm vừa lên, gió xuân từ bờ sông hây hẩy tràn đến, tôi thường để chân trần đi bộ ra bãi non sau nhà. Cha tôi bảo đó là bãi non vì những con...

Xem thí sinh hoa hậu Việt Nam thi bikini

Xem thí sinh hoa hậu Việt Nam thi bikini
2016-07-20 08:18:37

TTO - 36 thí sinh của vòng chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2016 vừa kết thúc phần thi Người đẹp biển tại đảo du lịch Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh).

Việt Nam đứng thứ 4 thể thao sinh viên ASEAN

Việt Nam đứng thứ 4 thể thao sinh viên ASEAN
2016-07-19 12:12:02

(SGGP) - Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á 18-2016 đã khép lại tranh tài trong ngày 18-7. Kết thúc các cuộc tranh tài, thể thao sinh viên Việt Nam đứng hạng 4 với 16 HCV,...

Arsenal tìm đội trưởng mới

Arsenal tìm đội trưởng mới
2016-07-19 11:56:35

(SGGP) - Theo Goal, HLV Arsene Wenger sẽ tín nhiệm trao cho trung vệ 31 tuổi người Đức, Per Mertesacker vinh dự thay thế Mikel Arteta vốn đã giải nghệ.Per Mertesacker trong lần...

Nhà vô địch bất hạnh

Nhà vô địch bất hạnh
2016-07-19 11:55:23

(SGGP) - Các hãng cược vừa ra giá cược 1-6000 cho ai “dám” đặt vào cửa Leicester City sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League mùa này. Giá cược này được xem là “hoang...

Tranh nghệ thuật Việt Nam: Mê cung thật giả

Tranh nghệ thuật Việt Nam: Mê cung thật giả
2016-07-19 07:07:19

(SGGP) -Những ngày qua, lần đầu tiên tại TPHCM, các tác phẩm nghệ thuật của bộ tứ danh họa Sáng-Nghiêm-Liên-Phái (tức các họa sĩ Nguyễn Sáng-Nguyễn Tư Nghiêm-Dương Bích...

Katy Perry ra mắt ca khúc cho Olympic 2016

Katy Perry ra mắt ca khúc cho Olympic 2016
2016-07-19 07:07:05

(SGGP) - Đó là ca khúc Rise được nữ ca sĩ người Mỹ cho ra mắt trước thềm khai mạc Thế vận hội Olympic 2016 vào ngày 5-8 tới ở Rio de Janeiro của Brazil. Đây là sáng tác mới của...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết