Cập nhật: 08/04/2013 06:45 GMT+7
1e5ax54dex945ex9435x767dxa8b4x4d6cx4503xada2xX7x6e5exa00bx7ac4x4c02x258cx46ffxX5x5c90xXax9d88x63fex53f7xX6xX3xX1x2061x5d62xX3xX4x60a0xX4xX3x416dx6aa0xae03xX3xXex6904xX4xX3x6105x62ebxX3xX5x82d4xX21xX3x5b91xX0x85ddxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX1fxXaxX12x4ee9xXcxX28xa93ax43eexX3xa138xX3x2fd9xX20x9b38xX3xX5x3b5fxX3xX4xX19xX24xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX6xX3xX1xX18xX19xX3xX4x2c69xXbxX3xa4b9xX19x864cxX4xX3x861exXdxX6xX3xX21x7ba1xa11cxX3x717ax8c57xX2xX2exX3xX1fxX14xX3x3322x7f66xX28x967dxX3xXex7d6axX21xX1xX3x688dxX19xac7dxX21xX6exX3xX28xX6xX74xX3xXbxX1xX6bxXdxX3xX1x475bxXbxX3xX4xad18xX21xX6exX3x8160x9118xX21xX6exX3xXexX4fxX3xXa0x583bx89a0xXcxX3xXex46fcxX3xX4xX1x53e1xX4x34fcxX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX14xX1fxX4fxXaxX12xXa0xX19xX24xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5xX52xX3xX74xX24xXexX3xXex96d2xX14xX21xX6exX3xX7xX6bxX3xX4xX1cxX4xX3xX1xX14x6bb9xXexX3xacaaxX24xX21xX6exX3xX4xX1x99b5xX21xX1xX3xX4x1f34xX6xX3x2ac4xX10xX7xXexXdx82a5xX6xX5xX3xX81xXdxX3xX7xX8axX21xX3xX88xX19xX8axX21xX6exX3xX28xX6xX74xX3xX5xX2bxX21xX3xXexX1xXb2xX3x27e5xX3xX21xX73xX74xX3xX76xX77xX2xX2exXb4xX3xXa0xX1cxX4xX3xXexX1xXf3xX3xX7xXdxX21xX1xX3xXecxa856xX3xXecxX14xXe9xXexX3xX2exX3xX1fxX6xX21xX1xX3xX1xXdx865fxX19xX3xX4xX6xX14xX3xX21xX1xX66xXexX3xXexXdbxX14xX21xX6exX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX19xX24xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX6xX3xX1xX18xX19x9e3bxX3xX1xX14xX6xX3x2f5exX1xXa1xXdxX16dxX3xX21xX6ex82a3x7fd2xXdxX3xXecx9a13xXbxX3xXex35a0xX3xX21xX73xX74xX3xX76xX77xX77x7a48xX3xXecx340dxX21xX3xX76xX77xX2xX76xX3xX7x63ffxX3xXecxX17bxX98xX4xX3xa1b4xX10xX74xX3xX1a0x9bcfxXexX3xXecx826dxX4xX3xX4xX1cxX4xX1xX3xX100xX52xX14xX3xX100x9a3dxX21xX6exX3xX4xX1xX19xX21xX6exX3xX173xX190xXexXb4xX0xX30xXbxX12xX0xXexX6x7af6xX5xX10xX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX74xX6xXdbxX6exXdxX21x23d0xX76xXbxX1a0xX3xX6xX19xXexX14xXaxX12xX0xXexXdbxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX14xX1fxX4fxXaxX12xX0xXdxX74xX6exX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXdbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1dcxX30xX30x6974xX218xX218xXb4xXexX1xX6xX21xX1xX21xXdxX10xX21xXb4xX4xX14xX74xXb4xX100xX21xX30x3951xXdxX4xXexX19xXdbxX10xX7xX76xX77xX2xX2ex6186xX30x8efbxX7exXaaxX28xX30xX76xX30xX21xX6exX19xX14xXdxX1fxX10xXbxXb4x915cxXbxX6exXaxX30xX12xXa0xX1cxX4xX3xX21xX6exX17bxX17cxXdxX3xXecxX180xXbxX3xXecxX14xXe9xXexX3xX6exXdxX8axXdxX3xX13xX14xX6xX3xX1xX18xX19xX3xX4xX1cxX4xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX4xX3xX27xX28xX3xX76xX77xX2xX2xX3xX4bxX3x74c6xX21xX1xX1dcxX3xXa0xXa9xXaaxXcxX0xX30xXbxX12xX0xX30xXexX1fxX12xX0xX30xXexXdbxX12xX0xX30xXexX6xX1cbxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX14xX1fxX4fxXaxX12xX7fx9f16xXexX3xXecxX2bxX19xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX1x4ca9xX3xX7x537fxX3xXexX184xX3xX1xXa1xX74xX3xX21xX6xX4fxX3xX4xX1xX14xX3xXecxX190xX21xX3xX1xX190xXexX3xX21xX6exX52xX4fxX3xX2xX77xXb4xX11dxXb4xX76xX77xX2xX2exXb4xX3xX27xX1b6xX21xX6exX3xX4xX1xX19xX21xX6exX3xX173xX190xXexX3xX7xX199xX3xX1fxXdx40ecxX21xX3xXdbxX6xX3xXexX184xX3xX21xX6exX52xX4fxX3xX2xX77xX3xXecxX190xX21xX3xX76xX18dxXb4x8b4bxXb4xX76xX77xX2xX2exX3xXexXe9xXdxX3x3fdcxX19xX21xXdbxXdxX7xX10xX3xX13xX24xXdxX3xXaaxX21xX3xX7fxX10xX6xX4xX1xX3x5c16xX10xX7xX14xXdbxXexX3xX45xXcxX22dxXb4xX13xX24xXdxX3xXaaxX21xX16dxX3xXexX84xX21xX1xX3xX88xX19xX8axX21xX6exX3xX28xX6xX74xX49xXb4xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX14xX1fxX4fxXaxX12x4818xXdxX8axXdxX3xXexX1xX17bx61c1xX21xX6exX3xX21xX73xX74xX3xX21xX6xX4fxX3xX6exX2c5xX74xX1dcxX3xX81xX6xX21xX1xX3xX1xXdxX147xX19xX3xX13xX14xX6xX3xX1xX18xX19xX1dcxX3xX2xX77xX77xX3xXexXdbxXdxX147xX19xX3xXecxX2c5xX21xX6exX16dxX3x987cxX3xX1xX18xX19xX3xX2xX1dcxX3xX11dxX77xX3xXexXdbxXdxX147xX19xX3xXecxX2c5xX21xX6exX3xX100xX52xX3xX3b1xX3xX1xX18xX19xX3xX76xX1dcxX3xX2exX77xX3xXexXdbxXdxX147xX19xX3xXecxX2c5xX21xX6exXb4xX3xX76xX3xX6exXdxX8axXdxX3xXbxX1x7059xX3xX28xX6exX17bxX17cxXdxX3xXecxX180xXbxX3xXexX1xX20xX21xX3xXexX1xXdxX147xX21xX16dxX3xX28xX6exX17bxX17cxXdxX3xXecxX180xXbxX3xX88xX19xX8axX21xX6exX3xX28xX6xX74xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX76xX77xX3xXexXdbxXdxX147xX19xX3xXecxX2c5xX21xX6exX30xX6exXdxX8axXdxXb4xX3xX28xX6exX14xX52xXdxX3xXdbxX6xX16dxX3xX7fxXcxXa0xX3xX4xX1b6xX21xX3xXexXdbxX6xX14xX3xX4xX1cxX4xX3xX6exXdxX8axXdxX3xXbxX1xX3ecxX3xX173xX1xX1cxX4xX3xX45xX2xX77xX3xXexXdbxXdxX147xX19xX3xXecxX2c5xX21xX6exX30xX6exXdxX8axXdxX49xX3xX21xX1xX17bxX1dcxX3xX28xX6exX17bxX17cxXdxX3xXecxX180xXbxX3xXexXdbx2b56xX21xX1xX3xX1fxXdxX305xX21xX3xXexXdbxX6xX21xX6exX3xXbxX1xX3ecxX4xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX4xX3xXecxX180xXbxX3xX21xX1xX66xXexX16dxX3xX28xX6exX17bxX17cxXdxX3xXecxX180xXbxX3xXexX1x9606xX3xXexX1xX6xX14xX16dxX3xX28xX6exX17bxX17cxXdxX3xXecxX180xXbxX3xX1cxX14xX3xX1fxX52xXdxX16dxX3xX28xX6exX17bxX17cxXdxX3xXecxX180xXbxX3xX1cbxXdxX4b2xX21xX16dxX3xX28xX6exX17bxX17cxXdxX3xXecxX180xXbxX3xX1fxX19xX3xX5x5951xX4xX1xXb4xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX14xX1fxX4fxXaxX12xX4dx2e11xX74xX3xX4xX1xX19xX21xX6exX3xX173xX190xXexX3xX100xX52xX3xX5xX305xX3xXecxX73xX21xX6exX3xX69xX19xX6xX21xX6exX3xX1fxXdxX305xX21xX3xXdbxX6xX3xX100xX52xX14xX3xX5x863fxX4xX3xX76xX77xX3xX6exXdxX17cxX3xX21xX6exX52xX4fxX3xX76xX31dxXb4xX31dxXb4xX76xX77xX2xX2exX3xXexXe9xXdxX3xX28xX1xX52xX3xX1xX1cxXexX3xXcxX22dxXb4xX13xX24xXdxX3xXaaxX21xX16dxX3xXexX84xX21xX1xX3xX88xX19xX8axX21xX6exX3xX28xX6xX74xX3xX45xXecxX17bxX98xX4xX3xXexXdbxX19xX4fx46c1xX21xX3xX1xX480xX21xX1xX3xXexXdbx47d9xX4xX3xXexXdxX190xXbxX3xXexXdbxX504xX21xX3xX173xX504xX21xX1xX3xX27xXcxX27xX239xX16dxX3xX27xXcxX27xX76xX3xX100xX52xX3xX4dxX52xXdxX3xXexXdbxX19xX4fxX578xX21xX3xX1xX480xX21xX1xX3xX88xX19xX8axX21xX6exX3xX28xX6xX74xX49xXb4xX3xX81xXe9xX3xX23bxX4fxX0xX30xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hàng Đẫy mở hội

Hàng Đẫy mở hội
2013-04-08 06:45:42

(TNO) - Lâu lắm rồi sân Hàng Đẫy mới có hơn 1,5 vạn người dự khán như chiều qua và trận đại chiến giữa Hà Nội T&T gặp Sông Lam Nghệ An xứng đáng là trận đấu hay đẹp, có...

AC Milan bị cầm hòa đáng tiếc trên sân Fiorentina

AC Milan bị cầm hòa đáng tiếc trên sân Fiorentina
2013-04-08 06:45:28

(TNO) - Dù chơi hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng AC Milan vẫn để Fiorentina cầm chân với tỷ số 2-2, qua đó để mất cơ hội vượt qua Napoli trên bảng xếp hạng...

Derby của sự thành bại

Derby của sự thành bại
2013-04-08 06:45:14

(TNO) - Rạng sáng mai, M.U sẽ đón tiếp Man.City trong trận derby nảy lửa của thành Manchester.

Cơ hội cuối cho quần vợt VN

Cơ hội cuối cho quần vợt VN
2013-04-08 06:44:57

(TNO) - Sau thất bại của quần vợt VN ở 2 giải Men’s Future F1 tại Bạc Liêu và F2 tại CLB Phú Thọ (TP.HCM), hôm nay giải Men’s Future F3 do Tanimex đăng cai tổ chức sẽ là cơ...

Sách dịch ngày nay hiếm hoi tác phẩm tốt

Sách dịch ngày nay hiếm hoi tác phẩm tốt
2013-04-07 12:23:23

(SGGP) - Hội sách đầu tiên của năm 2013 ở TPHCM đã khép lại với nhiều niềm vui, nhất là khi sách bán chạy. Giữa thời buổi kinh tế khó khăn, đó quả là một tín hiệu lạc quan cho...

Di sản bằng gỗ kêu cứu

Di sản bằng gỗ kêu cứu
2013-04-07 12:22:49

(SGGP) - Nhà thờ gỗ ở Alanta (ảnh), thành phố nhỏ cách phía Bắc thủ đô Vilnius của Litva khoảng 80km trông giống như một nhà kho hơn là một giáo đường thiêng liêng cổ kính. Căn...

Bình Dương lại gục ngã

Bình Dương lại gục ngã
2013-04-07 12:22:13

(TNO) - Không gì có thể bào chữa cho trận thua 0-2 chiều qua trên sân nhà của Becamex Bình Dương (BD) trước Vicem Hải Phòng (HP).

Cách làm lạ lùng ở SVĐ Kon Tum

Cách làm lạ lùng ở SVĐ Kon Tum
2013-04-07 12:22:02

(TNO) - Lần đầu tiên đăng cai vòng chung kết giải U.19 Cúp Tôn Hoa Sen, cách làm của Kon Tum đã để lại nhiều vấn đề cần khắc phục.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết