Cập nhật: 09/12/2012 10:00 GMT+7
bf43xca19xe812xcb06x11055xce73xf481x13885x12355xX7xc235x13bdbxd533xd10cxd122x117eaxX5xeaf5xXaxd1b3x10c39x1384bxe33bxX3xX4xX1xda1bxX3x130d7x13ad7xec0exX1xX3xX4xf3eaxX3xX1xc769xXdxX3xXexX1xe5b2xX3xX1xX6xXdxX0xfbe1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x104fcxXaxX12xXcxXcxX3xd550xX3x11614xX15xX3xX1x136a4xX1dxX3xecc2xX1xX4dxX1dxecc3xX3xX4x1068bxX3xX1dxX54xX1x1210axX6xX3xX5x10336xX3xX1bxf812xXdxX3x138c4xXdx1202bxX4xX3xX4xX1x127a4xX1bxX3xX41xX29xXexX3xX66xX60xX3xX1xfe47xX1dxX1xX3xXbxX1xf858xX4xX3xX7x12d26xX3xX1bxX6dxXexX3xX1x113baxX1dx137eaxX3xX1xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX4xX21xX3xX1xX24xXdxX3xXexX1xX29xX3xX1xX6xXdx1370fxX3xc060x12ed8xX15xX3xX1dxX54xX1xX5cxX3xcce6xX57xX3xX50xX1xXdx10dfbxX1dxX3x1315bxXdxX1dxX1xX3x1218bx13721xXaax12efexXcxX3xXcxcdbcxXabxX1dxX54xX3xX13xXdxXb9xXabx10eb9xX3xX1bxXabx11a38xX1dxX3xX1dxX54xX1xc6cfxX3xX66xXdxX68xX4xX3xX1dxX1xX60xX3xX1dxfc9cxee35xX4xX3xXb3xedf4xX3xX5x10ffexXbxX3xXc8xX6xX3xX1bxX24xXexX3xX4xX4dxX1dxX54xX3xXexX15xX3xX4xX1xXabxX15x13f25xX1dxX3xX1bxX6xXdxX3xX1bxXd5xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX1dxX1xe462xX1dxX54xX3xX1dxX54xXe7xed82xXdxX3xXb3xX14xX3xX1bxX24xXexX3xX5xcd49xX1dxX3xX41xX6xX1dxX54xX3xX41xc066xX3xXa8xX0xX2fxXbxX12xX0xXexX6xd0f3xX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bxX6xXc8xX54xXdxX1dx12cb1xd2ffxXbxe3a5xX3xX6xXabxXexX19xXaxX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx137cbxX19xX41xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5x11a8cxX1bxX6xX54xX10xXaxX3xX13bxX19xXc8xX41xX10xXc8xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxd680xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX15xXbxX10xXc8xX5xXdxX1dxX50xX9xXaxXaxX3xX19xX1dxX4xX5xXdxX4xX50xX9xXaxXc8xX10xXexXabxXc8xX1dxX3xX7xX1xX19x10436xX17dxX1bxX6xX54xX10xXc1xXexX1xXdxX7xXa8xX7xXc8xX4xXd1xXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14cxX2fxX2fxXdxX1bxX6xX54xX10xX7xX2xXa8xXexXabxX19xXdxXexXc8xX10xXa8xX66xX1dxX2fxXexXdxX6xX1dxX15xX19xX1dxX2fxX17dxX1bxX6xX54xX10xXbcxXdxX10xX1c1xXa8xX6xX7xXbxX14fxdd83xXcxX1xXabxX1bxX13bxX1dxX6xXdxX5xX17dx113fexX9xcd2bxX197x13662xX217x13a35xX219xXaxX2fxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xX2fxXexX41xX12xX0xX2fxXexXc8xX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX19xX41xX15xXaxX12xXbcxXdxX3x10e3exX128xX1bxX3xX66xX60xX3xXcxXc8xXabxX1dxX54xX3xX13xXdxXb9xXabxX3xXexXc8xX19xX1dxX54xX3xXbxX1xXdxX1bxX3x11150xX1dxX54xX3xXexX21xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xef9dxX15xX3xX47xX3xf2c1xX1dxX1xX14cxX3xXcxXbcxXbxX5xXabxX7xX3xX4xXabxX1dxX54xX3xX4xX6dxXbxX0xX2fxXbxX12xX0xX2fxXexX41xX12xX0xX2fxXexXc8xX12xX0xX2fxXexX6xX13bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX19xX41xX15xXaxX12xXbcxXdxX1dxX1xX3xX54xbfcexXbxX3xXbxX1xf574xXdxX3xX7x11a87xX3xXbxX1xX2bdxX1dxX3xXb3xXd5xXdxX3xX4xc1cbxX6xX3xX54xXdxX6xX3xXb3xX1cxX1dxX1xX8bxX3xX1dxX1xX6dxXexX3xX5xX60xX3xX4xX2cdxX6xX3xX66xd3eaxX3xX47xX3xXcxX1xXabxX3xXc2xX54xX6xX3xXc1xXbcxXdxX3xX248xX128xX1bxXd1xX3xX47xX3xX66xX1cxX3xX4xX4dxX3xX50xX1xX4dxX1dxX54xX3xX1bxXabxXd5xX1dxX3xX6xX1dxX1xX3xX13bx10f4dxX3xX1bxX24xXexX3xX4xX4dxX1dxX54xX3xX66xXdxX68xX4xX3x1148exX1dxX3xXb3x101fexX1dxX1xX3xXb3xXecxX3xX4xX1xXabxXd5xX4xX3xX5xX6dxX15xX3xX1dxX1xXdxf581xXabxX3xXc8xX2cdxXdxX3xXc8xX19xXa8xX3xX16axX6dxXexX3xX4xX1xX6dxXbxX3xX7xX2c1xX3xXbxX1xX2bdxX1dxX3xXb3xXd5xXdxX8bxX3xXbcxXdxX1dxX1xX3xX66xdc77xX1dxX3xX5xXefxXbxX3xX4xX4dxX1dxX54xX3xXexX15xX3xX66xX60xX3xX4xX57xX3xX1dxX1xXdxX33cxXabxX3xX50xX1x10120xX4xX1xX3xX1xX60xX1dxX54xXa8xX3xXcxXabxX15xX3xX1dxX1xXdxX105xX1dxX8bxX3xX4x103d2xX1dxX54xX3xX66xXe8xXdxX3xX7xX2c1xX3xXbxX1xX380xXexX3xXexXc8xXdxXecxX1dxX3xXexXc8xX19xX1dxX54xX3xX4xX4dxX1dxX54xX3xX66xXdxX68xX4xX8bxX3xX1xX4dxX1dxX3xX1dxX1xfcd3xX1dxX3xX4xX2cdxX6xX3xX6xX1dxX1xX3xXb3xX29xX1dxX54xX3xXexXc8xX105xX1dxX3xX13bxX11dxX3xX66xX2c1xX4xX3xXexX1xX89xX1bxXa8xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX19xX41xX15xXaxX12xX265xX1dxX54xX3xXexX21xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX272xX15xX3xXb3xX2b8xXexX3xXc8xX6xX3xX1bxX24xXexX3xX66xX6dxX1dxX3xXb3xX33cxX3xX14fxX14xX3xX1xX24xXdxX3xX1bxX6xX1dxX54xX3xXex12ca6xX1dxX1xX3xXexX1xX11dxXdxX3xX7xX2c1xX14cxX3xX5xX15xX3xX1xX4dxX1dxX3xX66xX60xX3xX1xXefxXabxX3xX5xX15xX3xX1xX4dxX1dxX3xX66xXe8xXdxX3xX4xX380xXdxX3xX1dxX1xX1cxX1dxX3xX1dxX1xX3c3xX1dxX3xX13bxX2bdxX1dxXa8xX3xf9ccxX265xX1dxX54xX3xXexX21xf8bdxX3xXbcxXdxX1dxX1xX3xXb3xX14xX3xXb3xXd5xXdxX3xX1bxX2b8xXexX3xX66xXe8xXdxX3xXc8xX6dxXexX3xX1dxX1xXdxX33cxXabxX3xXexXc8xXe7xX11dxX1dxX54xX3xX1xX2e7xXbxX3xXexX6xX1dxX3xX66x11668xX3xX54xXdxX6xX3xXb3xX1cxX1dxX1xX3xX66xX1cxX3xX1dxX1xXdxX33cxXabxX3xX5x12a6cxX3xX41xX19xX8bxX3xXexe0bbxX3xX1dxX1xX116xX1dxX54xX3xXexX2c1xX3xX380xXdxX3xX1dxX1xX314xX3xX1dxX1xX2b8xXexX3xX50xXdxXecxXabxX3xX5xf184xX3xXexX1xX2cdxX1dxX54xX3xX1dxX1xX314xX3xXb3x110d8xX1bxX3xXexX1xXabxX15xX33cxX1dxX3xXexX19xX3xXb3xXb9xX1dxX3xX1dxX78xX1dxX3xX1dxX54xX19xX78xXdxX3xXexX1cxX1dxX1xXa8xXa8xXa8xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX19xX41xX15xXaxX12xe24bxX1xXdxX1bxX3xX41xX60xXdxX3x13784xX197xX3xXexXefxXbxX8bxX3xX4xX57xX3xX7xX2c1xX3xX14fxXabxX6dxXexX3xX1xXdxX68xX1dxX3xX4xX2cdxX6xX3xX4xX380xX4xX3xX41xXdx12200xX1dxX3xX66xXdxX105xX1dxX14cxX3xXc2xXaaxXc4xXcxX3xXcxXc8xXabxX1dxX54xX3xX13xXdxXb9xXabxX8bxX3xXbcxXdxX3xX248xX128xX1bxX8bxX3xXbcxXdxX68xXexX3xfca2xX1dxX1xX8bxX3xXbcxXdxXb9xXexX3xXcxX1xX380xXdxX8bxX3xX13x12c21xX1dxX54xX3xX49xX105xX8bxX3xXc2xXaaxXc4xXcxX3xX49xX6xX1dxX3xX13xXe7xX21xX1dxX54xXa8xXa8xXa8xX3xX213xX2c1xX3xX50xXdxXb9xX1dxX3xX265xX1dxX54xX3xXexX21xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX272xX15xX3xX7xX82xX3xXc8xX6xX3xX1bxX4dexXexX3xX50xX1xX380xX1dxX3xX54xXdxX2bdxX3xXexXc8xXabxX15xX33cxX1dxX3xX1xX1cxX1dxX1xX3xXbcxXc2xX3xX5xX7exX4xX3xX14dxX197xX54xX197xX219xX3xXexX4b4xX3xXexX1xX29xX3xX1xX6xXdxX3xXb3xXb9xX1dxX3xXexX1xX29xX3xXexXe7xX3xX1x13c7bxX1dxX54xX3xXexXabxX128xX1dxX3xX13bxX4dexXexX3xXb3xX128xXabxX3xXexX4b4xX3xX1dxX54xX60xX15xX3xX2xX2xX47xX2xX14dxX3xXexXc8xX105xX1dxX3xX50xX105xX1dxX1xX3xXbcxXcxXbcxX2xXa8xX3xX13xf04exXc2xcdd8xX3xX13xcdc1xXc2xX13xX0xX2fxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Ra ngoài “Tìm kiếm tài năng”

Ra ngoài “Tìm kiếm tài năng”
2012-12-09 10:00:19

TT - Trong tập phát sóng lúc 20g tối 9-12 trên sóng VTV3, với các tài năng đến từ phía Bắc, lần đầu tiên bộ ba giám khảo, MC và toàn bộ êkip sẽ di chuyển ra ngoài trời, tạo mọi...

“Trở về” phần 2 lên sóng

“Trở về” phần 2 lên sóng
2012-12-09 10:00:00

(TNO) - Sự ủng hộ và khích lệ của khán giả cùng đồng nghiệp sau khi phim đầu tay - Trở về của đạo diễn Việt Trinh phát sóng chính là động lực để chị cùng ê kíp sản xuất thực...

Phượt có ý thức!

Phượt có ý thức!
2012-12-09 09:59:47

TT - Mở đầu bằng lời đề tựa thật dễ thương: “Thân tặng những người bạn đồng hành yêu mến, những người đã, đang và sẽ cùng tôi xách balô lên và đi. Với một ước mơ ghi lại những...

“Quỷ đỏ” khó thắng

“Quỷ đỏ” khó thắng
2012-12-09 09:58:49

(TNO) - Phải đến làm khách trên sân Man.City và với một hàng phòng thủ bất ổn, M.U khó có thể giành được chiến thắng.

Chelsea trở lại đường đua

Chelsea trở lại đường đua
2012-12-09 09:58:27

(TNO) - Sau chiến thắng hủy diệt trước FC Nordsjaelland ở lượt cuối vòng bảng Champions League, tinh thần và sự gắn kết trong lối chơi của Chelsea đã được cải thiện rất nhiều.

Rưng rưng nỗi nhớ

Rưng rưng nỗi nhớ
2012-12-09 09:57:31

(QT) - Có một Hồ Nguyên Kha bận rộn với nghề báo, thường tất tả ngược xuôi với dáng vẻ lo toan công việc, đôi lúc pha chút ồn ào, bụi bặm khi ngụp lặn giữa...

Bình chọn “VC được yêu thích nhất” đợt 2

Bình chọn “VC được yêu thích nhất” đợt 2
2012-12-08 11:17:43

TT - Ba tháng sau khi kết thúc đợt 1 và trao giải cho các video clip (VC) xuất sắc, ban tổ chức (BTC) cuộc thi “VC: Khoảnh khắc đáng nhớ” (cuộc thi do Phòng truyền hình báo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết