Cập nhật: 13/08/2013 06:06 GMT+7
9ac0x11a40xf162x9ad0x1040ax12a6fxce89xb6e1xafb5xX7xc9a8x10900x132f6xf541x13bb1xb722xX5x101a7xXax12630x137dcxX6xXdxX3xb7b9xX1x1113ax12e56xX3xX17xd988xX1xcd89xX3xXexX1xe4cdxd752xXexX3xf9fcxXdxX1fxXexX3xc796xX6xX1axX3xc924xXdxea61xX23xX3xa07bxXdx12410xX17xX3xXexec27xXdxX3x12f59xa282xX0x136baxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX35xXaxX12x11741x116c6xd64fxX58xdb37xa71fxX3xaeb7xX3xX27x11b67xX3xdcd5xcb6bxcc39xX17xX3x10835xdfe1xX6xX30xX10xX7xc560xX23xX10xX3xX5dxX3xXcxX5axX13xf173xX3exX3x10028xX64xX3xX17xX1xX19xX1axX3xXexf87exX3xXexaf75xX23xX3xXcxX68xeb64xX3xX3exXdxX17xX1xX3xX5dxX3xX13xX64xX3xX2cxbbcaxXdxX3xX79xb4fcxX6xX3xX62x1177fxc173xX4xX3xX4xX1xX9fx11616xX17xX1dxX3xXexX68xf5b9xX17xX1xX3xX76xX10xX17xXexX10xX68xX3xX57xXexX6xX1dxX10xX3xX4xX1x10494xX17xX3xX62x10dc3xX17xX3xX3exX3fxX3xX30xXdxX32xX23xX3xX35xXdxX37xX17xX3xX79xX64xX63xX3xX17xef8dxX1axX3x9e96xb781xX2xae72x12b64xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11313xX63xX35x133fcxXaxX12xX76xX1xX9fxXa6xX17xX1dxX3xXexX68xXacxX17xX1xX3xX76xX10xX17xXexX10xX68xX3xX57xXexX6xX1dxX10xX3xX4x123a9xX6xX3xX27x130b5xX3xX27xXd8xX17xX3xX1xX19xX6xX3xX58xXdxe40cxX63xX3xX35xX114xX4xde84xX3xXefxX97xX3xX2cxX1dxX63xX3bxXdxX3xX1dxXdxX6xX63xX3xX13xX63xX6xX3xae7fxee5bxX3xX62xX9fxXa0xX4xX3xXexX1x9d1exX4xX3xX1xXdxX1fxX17xX3xX30x116dbxXdxX3xXexbcfexX3xX4xX1xX82xX4xX3xX2cxX10xe9cfxX3xff1exX17xX1dxX5xX6xX17xX35xX3xe8b8xX63xX23xX17xX35xX6xXexXdxX63xX17xX3x13c3fxX63xX68xX3xXexX1xX10xX3xX67xX68xXexX7xX3xX56xX2cxX15cxX164xX67xX5bxX126xX3xX79x119bfxXdxX3xX1axX114xX4xX3xX62xX8axX4xX1xX3xXexX151xX3xX4xX1xX82xX4xX3xX4xX120xX4xX3xX4xX1xX9fxXa6xX17xX1dxX3xXexX68xXacxX17xX1xX3xX30xXdxX32xX23xX3xX35xXdxX37xX17xX126xX3xX1dxXdxX6xX63xX3xX5xX9fxX23xX3xX79xXd8xX17xX3xX1xX19xX6xX126xX3xX17xX1x103f7xX1axX3xXexXd8xX17xX1dxX3xX4xX9fx11b75xX17xX1dxX3xX7xX144xX3xX1xXdxX32xX23xX3xX30xXdxXc3xXexX3xX5xdf57xX17xX3xX17xX1xX6xX23xX3xX1dxXdxa113xX6xX3xX17xX1dxX9fxX1d3xXdxX3xX35x1252axX17xX3xX3exX3fxX3xX79xX64xX3xX4xX97xX17xX1dxX3xX62x11147xX17xX1dxX3xX6dxX23xe06dxX4xX3xXexXc3xXdfxX0xXexX6xX30xX5xX10xX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX1axX6xX68xX1dxXdxX17xbd06xXdbxXbx123a6xX3xX6xX23xXexX63xXaxX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX35xX12xX0xXdxX1axX1dxX3xX30xX63xX68xX35xX10xX68xX9xXaxXdcxXaxX3xX17xX6xX1axX10xX9xXaxXdxX1axX6xX1dxX10xX5axX1xX63xXexX63xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX15axXdxX35xXexX1xX9xXaxcbc0x12c86xXdcxXaxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX228xX41xX41xX15axX15axX15axXdfxX7xX1dxX1dxXbxXdfxX63xX68xX1dxXdfxX79xX17xX41xX35xX6xXexX6xXdxX1axX6xX1dxX10xX7xX41xX63xX68xXdxX1dxXdxX17xX6xX5xX41xXdbxXdcxX2xX26bxX41xXdcxec9bxX41xXdxX1axX6xX1dxX10xX7xXdexb176xX2afxX2xXdcxX2a6xf295x1291fxX26cxX6xXdfxX2b5xXbxX1dxXaxX41xX12xX0xX41xXexX35xX12xX0xX41xXexX68xX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX35xX12xX3exX97xXexX3xX4x1057cxX17xX1xX3xXexX68xX63xX17xX1dxX3xX79xX14dxX3xX35xXdxX37xX17xX3xX57xX9fxXa6xX17xX1dxX3xX7xX185xX1axXdfxX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX35xX12xX0xX41xXexX68xX12xX0xX41xXexX6xX30xX5xX10xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX63xX35xXf2xXaxX12xXcxX68xX63xX17xX1dxX3xXexX1xX1d3xXdxX3xX1dxXdxX6xX17xX3xXexX9bxX3xXexX1xX120xX17xX1dxX3xX2afxX3xX62xXc3xX17xX3xXexX1xX120xX17xX1dxX3xX2xXdbxX5dxXdbxXdcxX2xXdexX126xX3xX4xX120xX4xX3xX17xX1xX19xX1axX3xX17xX1dxX1xX1fxX3xX7x13062xX3xXexX9bxX3xX3exX6xX68xX63xX4xX126xX3xX5axX6x100ddxXdxX7xXexX6xX17xX3xX79xX64xX3xX27xXdxX1fxXexX3xX2cxX6xX1axX3xX7x13acbxX3xX5xca9axX17xX3xX5xX9fxXa0xXexX3xXexX1xX144xX4xX3xX1xXdxX1fxX17xX3xX17xX1xX1efxX17xX1dxX3xX4xX1xX23xXf2xXc3xX17xX3xX5xX9fxX23xX3xX35xXdxX37xX17xX3xX368xbed8xX63xX3xX35xX64xXdxX3xX79xX64xXdxX3xXexX23xX37fxX17xX3xX14dxX3xX3exX3fxX126xX3xX1dxXdxX185xXdxX3xXexX1xXdxX1fxX23xX3xX79xa647xX3xX4xX120xX4xX3xX5xX63xX3bxXdxX3xX1xXacxX17xX1xX3xX17xX1dxX1xX1fxX3xXexX1xX23xX24xXexX3xX62xX97xX4xX3xX62xX120xX63xX3xX4xX110xX6xX3xXexX9bxX17xX1dxX3xX17xX1xX19xX1axX3xX17xX1dxX1xX1fxX3xX7xX35axX3xX62xXc3xX17xX3xX368xX1xX120xX17xX3xXexX1xX8axX17xX1xX3xX1dxXdxX2d6xX3xX3exX3fxXdfxX3xX5axX1xX8axX6xX3xX27xXdxX1fxXexX3xX2cxX6xX1axX126xX3xX79xX60xX3xX62xX63xX64xX17xX3xX67xX68xX6xX30xX10xX7xX6dxX23xX10xX3xX7xX37cxX3xXexX68xXacxX17xX1xX3xX35xXdxX37xX17xX3xX7xX1xX63xX15axX3xX57xX9fxXa6xX17xX1dxX3xX7xX185xX1axX3xX56xXcxX1xX10xX3xX3exXdxX7xXexX5bxX3xX5dxX3xX1axX97xXexX3xX4xX1xX9fxXa6xX17xX1dxX3xXexX68xXacxX17xX1xX3xX1axf459xX6xX3xX62xX9fxXa6xX17xX1dxX3xX62xX3bxXdxX3xX62x11777xX4xX3xX7xc092xX4xX126xX3xX1axXdx1161bxX23xX3xXexX2d6xX3xX17xX1xX1efxX17xX1dxX3xX4xX2d6xX17xX1xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX63xX3bxXexX3xX62xX1d3xXdxX3xXexX1xX9fxX1d3xX17xX1dxX3xX14dxX3xX17xc7eaxX17xX1dxX3xXexX1xX4b8xX17xX3xX27xXdxX1fxXexX3xX2cxX6xX1axXdfxX3xcbd2xXdxX48fxX17xX1dxX3xX17xX1xX19xX1axX3xXexX82xX3xXexX85xX23xX3xXcxX68xX8axX3xX3exXdxX17xX1xX3xX7xX37cxX3xXexX68xXacxX17xX1xX3xX35xXdxX37xX17xX3xX17xX1xX1efxX17xX1dxX3xXexXdxXc3xXexX3xX1axX114xX4xX3xX1f9xX1axX3xX17xX1xX3bxX4xX3xX1axX6xX17xX1dxX3xXexX8axX17xX1xX3xXexX1xa810xX3xX17xX1dxX1xXdxX1fxX1axX126xX3xX1dxX489xX17xX3xX368xXc3xXexX3xX4xX120xX4xX3xX17xX1xX3bxX4xX3xX4xX114xX3xX6xX4xX63xX23xX7xXexXdxX4xX3xX79xX185xXdxX3xX4xX120xX4xX3xX17xX1xX3bxX4xX3xX4xX114xX3xX62xXdxX1fxX17xX3xXexX517xXdfxX3xXcxX68xX63xX17xX1dxX3xX4xX1xX23xXf2xXc3xX17xX3xX5xX9fxX23xX3xX35xXdxX37xX17xX3xX4xX110xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX17xX1xX19xX1axX3xX17xX1dxX1xX1fxX3xXexX1xX23xX24xXexX3xX27xXdxX1fxXexX3xX2cxX6xX1axX126xX3xX30xX48fxX17xX3xX4xX3bxX17xX1xX3xX17xX1xX1efxX17xX1dxX3xX4xX1xX9fxXa6xX17xX1dxX3xXexX68xXacxX17xX1xX3xX30xXdxX32xX23xX3xX35xXdxX37xX17xX3xX4xe933xX17xX3xX4xX19xX3xX4xX120xX4xX3xX30xX23xX151xXdxX3xX1xX97xXdxX3xXexX1xX2d6xX63xX126xX3xX4xX1xX9fxXa6xX17xX1dxX3xXexX68xXacxX17xX1xX3xXexX68xX6xX63xX3xX62xX151xXdxX3xX79xXd8xX17xX3xX1xX19xX6xX3xX79xX64xX3xX17xX1xX1efxX17xX1dxX3xX7xX144xX3xX368xXdxX1fxX17xX3xX1dxX485xXbxX3xX1axX485xXexX3xX4xX97xX17xX1dxX3xX62xX208xX17xX1dxXdfxX3xXcxX13xb51cx132e4xX3xXefx9ac4xX2cxX13xX0xX41xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Dành trọn tâm huyết cho Rowing Quảng Trị

Dành trọn tâm huyết cho Rowing Quảng Trị
2023-04-01 04:51:00

QTO - Hơn 10 năm qua, HLV Phạm Thị Huyền (sinh năm 1985), ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh luôn dành trọn tâm huyết và tinh thần cống hiến để...

“Giai điệu mùa thu 2013”

“Giai điệu mùa thu 2013”
2013-08-13 06:05:50

(TNO) - Chương trình Giai điệu mùa thu do Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) tổ chức 2 năm một lần, đến nay đã có 8 năm hoạt động, trở thành chương trình nghệ thuật...

Bầu lại, Công Vinh vẫn xếp nhất Đông Nam Á

Bầu lại, Công Vinh vẫn xếp nhất Đông Nam Á
2013-08-13 06:05:38

(TNO) - Ngày 12.8, trang Goal phiên bản Singapore đã chính thức công bố tiền đạo Lê Công Vinh là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2013 với số phiếu đạt 42%.

Tiến Minh được thưởng lớn

Tiến Minh được thưởng lớn
2013-08-13 06:05:16

(TNO) - Chiều qua (12.8), tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh, người đoạt tấm huy chương đồng lịch sử cho cầu lông Việt Nam ở giải vô địch thế giới trở về TP.HCM...

Nadal đăng quang Rogers Cup

Nadal đăng quang Rogers Cup
2013-08-13 06:05:05

(TNO) - Không gặp quá nhiều khó khăn để khắc chế quả giao bóng mạnh mẽ của tay vợt nước chủ nhà Milos Raonic trong trận chung kết Rogers Cup, Rafael Nadal đã đánh bại đối thủ...

Thiếu phim “tử tế”

Thiếu phim “tử tế”
2013-08-12 06:55:39

(TNO) - Hai tháng nữa, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 sẽ diễn ra. Dù chưa có danh sách chính thức những bộ phim truyện điện ảnh tham dự, nhưng nhắm mắt lại cũng thấy trước…...

“Tuyết đỏ” và mặt trái của giới showbiz

“Tuyết đỏ” và mặt trái của giới showbiz
2013-08-12 06:55:09

(TNO) - Sau một Chicago ấn tượng, tác phẩm thứ hai của đạo diễn trẻ Khắc Duy vừa ra mắt công chúng tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM (5B Võ Văn Tần) với cái tên Tuyết đỏ.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết