Cập nhật: 06/06/2012 07:16 GMT+7
143fx2a69x99d2x800bx2479xb7abx90d9x5753xa0c3xX7x4002x8206xa5b4x7e30x8b95x2355xX5x1ed0xXax2536x9d00xX6xXdxX3x7824x9682xb833xX3x2edfxX1x2f50xX4xX3x78c2x721cxX5x40b6x294dxX21xX3xXexX1dxXdxX3xX13x2f5exX3x7a59x38e7xXdxX0x7a32xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x65e5xXaxX12x2fbbxXcxX2exa754x658exX3x58dbxX3xa4aaxX1x4556x980exX1bx9d6bxX3xXexX24x4d6bxX1bxX1xX3xX2exX1x6036xXexX3x7764xa326xX3xX17x451fxXdxX3xXex5ff7xXdxX3x2f76xX2cxX3xX2exX1x3e57xX1bxX3xX4xb9c8xX3xXexX24xX6xX21xX3xX10xX19xX3xX4xa2a9xX1bxX54xX3xX44xXdx50edxX1bxX3xX24xX6xX3xXexX24xX21xX1bxX54xX3xXexX1x1e49xX1bxX54xX3xb0cbxX3xX1bxX2cx915dxb06bxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx534axX21xX44xX9cxXaxX12x8251xX6x2675xX3xX1bxX1x3bddxX1bxX54xX3xX4xX1xXb5xX9cx1c98xX1bxX3xX61xX1xX69xX1bxX54xX3xX1xX6xX9cxX3xX6cx4e83xX6xX3x7bc7xXb5xX6x36d6xX3xX4xX6xX3xX7x30f5xX3xX4fxX1x8e52xX3x9271xXdxX1bxX1xX3xX19xX21xX1bxX54xX3xX19xX75xXdxX3xX17xX51x7a33xX4xX3xX54xadb5xXbxX3xX5xX1dxXdxX3xX61xX1xX94xX1bxX3xX54xXdxa79dxX3xXd2xXb5xX18xX3xX1bxX1xX2cxX3xXexX24xX21xX1bxX54xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX4xX3xX2exX1xX5exXexX3xX61xX62xX3xX17xX65xXdxX3xXexX69xXdxX3xX9dxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX21xX44xX9cxXaxX12x3083x529bxX9cxX3xX4x7672xX1bxX54xX3xX5xX2cxX3xX5x3f62xX4xX3xX69xX1bxX54xX3xX19xXb5x775bxX1bxX3xX1bxX1xX58xX1bxX3xX5xX1dxXdxX3xX4xXb5xX2fxX4xX3xX17xX65xXdxX3xX5xX2cxX19xX3xX1bxX54xX1xXc1xX3xXexX1xXb5xX5exXexX3xX61xX1xXdxX3xX17x9670xX3xX20xX51x1dd0xX4xX3xX7xX6xX1bxX54xX3xXexXb5x98f5xXdxX3xa6b5xb967xX9dxX3x696dx2df0xXbxX3xX19xXf5xXexX3xXexX24xX21xX1bxX54xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX4xX3xX4xa10axX1bxX3xX4xX197xX3xX4xX94xX4xX3xX4xX6xX3xX7xXdbxX3xXb3xX52xX1bxX3xXcxXb5xX9cx3d9axX1bxXd5xX3xX196xXdxX6xX21xX3xXe1xXdxX1bxX1xXd5xX3xX142x9bb9xX4xX3xX13xXb5xX9cxXd5xX3xX13xX51xX52xX1bxX54xX3xXe1xX6xX1bxXd5xX3xa501xXb5xX6xX1bxX54xX3xXe1xX18xXd5xX3xa072xX1xX51xX52xX1bxX54xX3xXcxX1xX103xX21xXd5xX3x353fxX1dxX1bxX1xX3xX142xX58xX1bxX1x4984xX3xX2exXb3x2fd2xXcxX3xX4fxX1xX94xX1bxX1xX3xXcx7117xX1bxX3xX7x7f8axX3xX44xX71xX1bxX3xX4xX1xXb5xX9cxXc1xX1bxX3xX4xX80xX1bxX54xX3xX1ffxX4fxX3xX2exX54xXb5xX9cxX86xX1bxX3xX4fxX6xX21xX3x5801x7cf1xX3x3bb8xXb5xX9cxX18xX1bxX9dxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX21xX44xX9cxXaxX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxX19xX6xX24xX54xXdxX1bx2075x3b5exXbxb4e5xX3xX6xXb5xXexX21xXaxX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX44xX12xX0xXdxX19xX54xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xXdxX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX4xX3xX20xX21xX5xX23xX24xX21xX3xXexX1dxXdxX3xX13xX2cxX3xX2exX2fxXdxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26cxX32xX32x4decxX2b5xX2b5xX9dxXexX1xX6xX1bxX1xX1bxXdxX10xX1bxX9dxX4xX21xX19xX9dxX6cxX1bxX32xX1f2xXdxX4xXexXb5xX24xX10xX7xX26dxX193xX2xX26dxX98xX32xX1ffxXdxX1bxX1xX2exX54xXb5xX9cxX10xXexX32xXcxX1xX6xX1bxX54xX98xX32xX44xX10xX19xb1a5xX1bxX1xX6xX4xX26dxX9dx771cxXbxX54xXaxX32xX12x5594xX1bxX1xX26cxX3xX2exX9dx9e8axX143xX1bxX0xX32xXbxX12xX0xX32xXexX44xX12xX0xX32xXexX24xX12xX0xX32xXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX21xX44xX9cxXaxX12xX2exX1xX71xX1bxX3xX4xX75xX3xXexX24xX6xX21xX3xX10xX19xX3xX5xX2cxX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX4xX3xXexX24xXdxX3xX143xX1bxX3xX1bxX1xX1dxX4xX3xX7xXdbxX3xX301xXdxX1bxX1xX3xXb3xb0d0xXd5xX3xX1bxX54xX51xX65xXdxX3xX17xX51xXf1xX4xX3xX4xX21xXdxX3xX5xX2cxX3x6786xX6cxXb5xX6x5895xX3xX1bxX1xX1dxX4xX3xX7xXdfxX1bxX9dxX3xX13xX2cxX1bxX54xX3xXexX24x3d3axX19xX3xX4xX6xX3xX61xX1xX14fxX4xX3xX44xX21xX3xX69xX1bxX54xX3xX7xX94xX1bxX54xX3xXexX94xX4xX3xX17xX51xXf1xX4xX3xX61xX1xX94xX1bxX3xX54xXdxX103xX3xX9cxX18xXb5xX3xXexX1xX216xX4xX1xX3xX4xX1xX21xX3xX17xXdfxX1bxX3xXexX5exX1bxX3xX20xX143xX9cxX3xX54xXdxX65xX9dxX3xX142xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX4xX3xX4xX197xX3xX7x2141xX3xXexX1xX6xX19xX3xX54xXdxX6xX3xX4x9ee0xX6xX3xX4xX94xX4xX3xX4xX6xX3xX7xXdbxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xXcxXb5xX9cxX1c5xX1bxXd5xX3xX1e8xXb5xX6xX1bxX54xX3xXe1xX18xXd5xX3xX196xXdxX6xX21xX3xXe1xXdxX1bxX1xX3xX47xX3xX103xX1bxX1xX3xX4bxXd5xX3xXcxXb5x2d1dxX1bxX3xX13xXdxXc1xXbxXd5xX3xX23dxX51xX52xX1bxX54xX3xX2exX54x6eaexX4xX3xXcxX1xX94xXdxX208xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX21xX44xX9cxXaxX12xX2exX1xX5exXexX3xX61xX62xX3xX17xX65xXdxX3xXexX69xXdxX3xX6cxX2cxX3xX2exX1xX71xX1bxX3xX4xX75xX3xXexX24xX6xX21xX3xX10xX19xX3xX44xXdxX86xX1bxX3xX24xX6xX3xX5x9cd3xX1bxX3xX5xX51xXf1xXexX3xX6cxX2cxX21xX3xXexX158xXdxX3x31c3xX9dxX98xX3xXexX1dxXdxX3xXcxX24xXb5xX1bxX54xX3xXexX143xX19xX3xX1xX2fxXdxX3xX1bxX54xX1x84ecxX3xXd2xXb5xX158xX4xX3xX54xXdxX6xX3xX6cxX2cxX3xXexX158xXdxX3xX2xX98xX9dxX98xX3xXexX1dxXdxX3xX4fxXb5xX1bxX54xX3xX6cxX388xX1bxX3xX1xX197xX6xX3xX1xXb9xXb5xX3xX1bxX54xX1xX4a5xX3xX13xX2cxX3xX2exX2fxXdxX9dxX3xX1ffxXdxX1bxX1xX3xX2exX54xX433xX4xX0xX32xXbxX12


Các tin đã đưa

Trên bãi non mùa xuân

Trên bãi non mùa xuân
2023-02-04 04:50:00

QTO - Khi nắng ấm vừa lên, gió xuân từ bờ sông hây hẩy tràn đến, tôi thường để chân trần đi bộ ra bãi non sau nhà. Cha tôi bảo đó là bãi non vì những con...

Phát hiện nhiều hiện vật liên quan nhà lao Hội An

Phát hiện nhiều hiện vật liên quan nhà lao Hội An
2012-06-06 07:16:12

TT - Trong quá trình tu bổ, phục dựng nhà lao Hội An - di tích lịch sử cách mạng trên đường Lý Thường Kiệt, phường Sơn Phong; Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã...

Phim truyền hình mới: Lúa trổ bông

Phim truyền hình mới: Lúa trổ bông
2012-06-06 07:15:58

TT - Đề tài về nông thôn lại tiếp tục lên màn ảnh nhỏ HTV9 thông qua bộ phim truyền hình dài 25 tập Lúa trổ bông, phát sóng lúc 22g từ thứ hai đến thứ tư hằng tuần, bắt đầu từ ngày 6-6.

Hỗ trợ bảo tồn làng gốm Thanh Hà

Hỗ trợ bảo tồn làng gốm Thanh Hà
2012-06-06 07:15:44

TT - Bà Nina Howard - chuyên gia bảo tồn của UNESCO - vừa khảo sát và lập kế hoạch bảo tồn làng gốm Thanh Hà - Hội An theo chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm ngành nghề...

Tìm người đẹp thi Hoa hậu VN 2012

Tìm người đẹp thi Hoa hậu VN 2012
2012-06-06 07:15:28

(TNO) - Trong buổi họp báo tại TP.HCM hôm qua, ông Lê Xuân Sơn, quyền Tổng biên tập Báo Tiền Phong, đại diện BTC, cho biết đã có nhiều cuộc thi nhan sắc diễn ra với mục đích...

TP.HCM 1 gặp Gia Lai ở chung kết

TP.HCM 1 gặp Gia Lai ở chung kết
2012-06-06 07:15:11

TT - Hôm nay 6-6, Giải futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 13 - Cúp Viet Capital Bank 2012 do báo Công An TP.HCM, báo Thể Thao VN phối hợp với Công ty EEC tổ chức sẽ...

Warsaw ba ngày trước giờ G

Warsaw ba ngày trước giờ G
2012-06-06 07:14:58

TTO - Chỉ còn ba ngày nữa là Euro 2012 khai mạc (8-6), PV Tuổi Trẻ Online Trung Nghĩa gửi về loạt ảnh phản ánh không khí bóng đá đang nóng lên từng giờ ở thủ đô Warsaw (Ba Lan).

HLV Laurent Blanc và cuộc “cách mạng Pháp”

HLV Laurent Blanc và cuộc “cách mạng Pháp”
2012-06-06 07:14:34

TT - Với nhiều sự thay đổi về lối chơi cùng sự xuất hiện của hàng loạt gương mặt mới tài năng, tuyển Pháp hi vọng sẽ gặt hái thành công ở Euro 2012 để lấy lại hình ảnh oai...

Tại sao tuyển Đức đóng quân ở Ba Lan?

Tại sao tuyển Đức đóng quân ở Ba Lan?
2012-06-06 07:14:20

TT - Dù thi đấu ở Ukraine nhưng tuyển Đức lại chọn thành phố biển Gdansk ở phía bắc Ba Lan làm nơi đóng quân. Điều đó khiến nhiều người ngạc nhiên.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết