Cập nhật: 16/08/2018 07:12 GMT+7
7134xc412xc960x86d0x78c3x9b4fx84abxf224xce7fxX7xa958xc85exa3d6x7f86xf7fbx7fbcxX5xb266xXax9023xbf0dxd13axX3xba21xX10xX6xX5xX3xddc9xX6xc881xb1b7xXdxX1dxX3xX7xX6xf1e4xX3xX2xddb2xa381xX3xXbxX1xe746xXexdb72xX3x7e78xXexX5xX10xXexXdxX4xb143xX3xX5xae23x8740xX3xXexX1xe9e1xX3x92d0xX3xX5x83e7xX3bxX3x10102x7b36xX3bxX1xX3xX4xX1xdc11xX24xX3xd7e3xX24xX0xecdcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX1dxXaxX12xc1d8xb0e3xe606xcf6axXcx80ccxX30xX1bxdd6fx90d0xX3xde6fxX3xX30xXexX5xX10xXexXdxX4xX37xX3xX1bxX6xX1dxX1exXdxX1dxX3xX47xc27cxX3x74f9xX24x10293xXexX3xX7xc46dxX4xX3x95d2xXdx800cxX3bxX1xX3xcce8xXdxX44xX24xX3xX4xX2cxXbxX3xX4xX1xX4exX24xX3xX51xX24xX3xX27xX28xX2xd960xX3xX7xX6xX24xX3xee67xX1xXdxX3xX4xa3f6xX3xX4xX1xXdxca0dxX3bxX3xXexX1xX8fxX3bxX92xX3xaceaxX74xX27xX3xXexX1exdab6xd2f5xX4xX3xX16xX10xX6xX5xX3xX1bxX6xX1dxX1exXdxX1dxX3xX7xX6xX24xX3xX2xX27xX28xX3xXbxX1xX2cxXexX3xXexX1xXdxX3xX47xX8bxX24xX3xX1xX8bxXbxX3xX1dxbf07xX3bxX3xXexX14xXdxX3xX30xX3xedc5xX10xX3x8b1cxX37x9b0fxX3xX30xX1exX10xX3bxX6x7a68xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb3a9xX37xX1dxa7f0xXaxX12xX0xXdx9535xX92xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX54xX54xX4xX10axcf4exX6xX37xX103xX24xX6xX3bxX92xXexX1exXdxX10axfb8cxX3bxX54xX1dxX10xX7xXb2xXexX37xXbxX54xX3bxX10xe9d1xX7xX54xX2xXacxX41xX41xX54xXc5xXacxX1dxXc5xX28xc967xX2xX27xXc5xXc5xXexX2xX41xX27xX41xX154xX28xX5xX2xX10axa58axXbxX92xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX37xX1dxX11dxXaxX12xX30xX5xX10xXexXdxX4xX37xX3xX1bxX6xX1dxX1exXdxX1dxX3xX92xXdxX94xX3bxX1xX3xX98xXdxX44xX24xX3xX4xX2cxXbxX3xX4xX1xX4exX24xX3xX51xX24xX3xX27xX28xX2xXacxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX37xX1dxX11dxXaxX12x7f65xXdxX10xX92xX37xX3xX101xX37xX7xXexX6xX3xX69xX4xX2cxX3xX47xX2cxXbxX72xX2exX3xX98xX6xX24xX5xX3xX6exXdxX92xX24xX10x7ab3xX3xX13axX94xX3x100d8xX37xXb2xX10xX3xX47xX87xX3xX5xbadbxXbxX3xX4xbd26xX3bxX92xX3xX47x1023exX3xX122xX6xX3bxX92xX3xX4xX1xXdxXbcxX3bxX3xXexX1xX8fxX3bxX92xX3xX103xX24xX6xX3bxX3xXexX1ex95c6xX3bxX92xX3xX47xX3axX24xX3xX122xcc77xX6xX3xX13axbee9xX3xX4xX1xX37xX3xX3bxX1xX94xX3xX13axX1f0xX3xX47xada9xX4xX1xX3xX6cxX24xX1exX37xXbxX6xX3xXfexX10xX6xX92xX24xX10xX10axX3xce0exX4exX11dxX3xX4x790axX3bxX92xX3xX5xX94xX3xX5xX3axX3bxX3xXexX1xX3fxX3xX12exX6xX3xXexX1exX37xX3bxX92xX3xX5xX22axX4xX1xX3xX7xbc14xX3xX30xXexX5xX10xXexXdxX4xX37xX3xX1bxX6xX1dxX1exXdxX1dxX3xX92xXdxX94xX3bxX1xX3xX47xXcbx8196xX4xX3xX98xXdxX44xX24xX3xX4xX2cxXbxX3xX4xX1xX4exX24xX3xX51xX24xX3xX7xX6xX24xX3xXb2xX1xXdxX3xXex8c35xX3bxX92xX3xX5xX94xX122xX3xX47xXcbxX27axX4xX3xX47xXdxX21cxX24xX3xXexXcbxa120xX3bxX92xX3xXex96f8xX3xX13axX94xX37xX3xX4x97dfxX4xX3xX3bx855dxX122xX3xX27xX28xX2xX28xX3xX13axX94xX3xX27xX28xX2xX27xX10axX3xXcxX1exX2b7xXdxX3xX3bxX92xXcbxX27axX4xX3xX3bxXdxX21cxX122xX3xX13axX24xXdxX3xX4xa7c6xX6xX3xX30xXexX5xX10xXexXdxX4xX37xX2exX3xX3bxX1xX94xX3xX13axX1f0xX3xX47xX22axX4xX1xX3xX101xX1xX6xX122xXbxXdxX37xX3bxX7xX3xXfexX10xX6xX92xX24xX10xX3xX16xX10xX6xX5xX3xX1bxX6xX1dxX1exXdxX1dxX3xX47xX87xX3xXb2xX1xX1f0xX3bxX92xX3xXexX1xX1f5xX3xXexX14xX37xX3xX3bxX44xX3bxX3xXb2xe9bfxX3xXexc800xX4xX1xX3xX12exX6xX3xX5xX3axX3bxX3xX5xXdxX44xX3bxX3xXexXdxXbcxXbxX3xX92xXdxX94xX3bxX1xX3xX98xXdxX44xX24xX3xX4xX2cxXbxX3xX4xX1xX4exX24xX3xX51xX24xX2exX3xX4xX242xX3bxX92xX3xX3bxX1xXcbxX3xX7xX6xX3bxX3xX12exdfcexX3bxX92xX3xXb2xX32dxX3xXexX330xX4xX1xX3x7a00xX3xX5xX3axX3bxX3xX12exXcbxXccxX4xX3xX5xX44xX3bxX3xX47xX48xX3bxX1xX3xX4xX1xX4exX24xX3xX51xX24xX3xX4xX2e1xX6xX3xX11axX6xX1exX4xX10xX5xX37xX3bxX6xX3xX13axX94xX3xX1bxXdxX5xX6xX3bxX10axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX37xX1dxX11dxXaxX12xX0xXdxX122xX92xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX54xX54xX4xX10axX12exX6xX37xX103xX24xX6xX3bxX92xXexX1exXdxX10axX13axX3bxX54xX1dxX10xX7xXb2xXexX37xXbxX54xX3bxX10xX147xX7xX54xX2xXacxX41xX41xX54xXc5xXacxX1dxXc5xX28xX154xX2xX27xXc5xXc5xXexX2xX41xX27xX41xX154xX28xX5xX27xX10axX163xXbxX92xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX37xX1dxX11dxXaxX12xX101xX37xX7xXexX6xX3xX7xXccxX122xX3xX1dxbe1bxXdxX3xX92xX2b7xX37xX3xX3bxXcbxXccxX4xX3xX5xX14xX3bxX1xX3xX13axX94xX37xX3xX47xX3axX24xX3xX16xX10xX6xX5xX3xX1bxX6xX1dxX1exXdxX1dxX10axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX37xX1dxX11dxXaxX12xf47axX3xXexX1exX1ecxX3bxX3xXexX1exX6xX3bxX1xX3xX98xXdxX44xX24xX3xX4xX2cxXbxX3xX1exX14xX3bxX92xX3xX7xX2b7xX3bxX92xX3xX3bxX6xX11dxX2exX3xX30xXexX5xX10xXexXdxX4xX37xX3xX4xX1xX330xX3bxX1xX3xX5xX94xX3xX47xX429xXdxX3xX12exXb7xX3bxX92xX3xX4xXb7xX3xX7xX2b0xX3xXb2xX1xed4fxXdxX3xX47xX3axX24xX3xXexX1xX24xX1ecxX3bxX3xX5xX27axXdxX3xXb2xX1xXdxX3xX1bexXdxX10xX92xX37xX3xX101xX37xX7xXexX6xX3xX47xX87xX3xX1dxX429xXdxX3xXaxX92xX2b7xX37xX3xX3bxXcbxXccxX4xX3xX5xX14xX3bxX1xXaxX3xX4xX1xX37xX3xX47x9cb7xXdxX3xXexX1xX2e1xX3xX12exX36bxX3bxX92xX3xX12exX94xX3bxX3xXexX1xX8fxX3bxX92xX3xX122xX4abxX3xXexec17xX3xX7xX4e8xX3xX4abxX3xX3bxX92xX6xX11dxX3xXbxX1xX2cxXexX3xX47xX3axX24xX3xXexXdxX44xX3bxX10axX3xXcxX24xX11dxX3xX3bxX1xXdxX44xX3bxX2exX3xX16xX10xX6xX5xX3xX1bxX6xX1dxX1exXdxX1dxX3xX4xX242xX3bxX92xX3xX3bxX1xX6xX3bxX1xX3xX4xX1xXb7xX3bxX92xX3xX92xXdxX94xX3bxX1xX3xXexX1xXbcxX3xXexX1exX1ecxX3bxX3xX13axX94xX3xX4xXb7xX3xX12exX94xX3bxX3xX92xb280xX3xX1xa4b8xX6xX3xX4abxX3xXbxX1xX2cxXexX3xX27xX154xX3xX4xX2e1xX6xX3xX1e3xX6xX1exXdxX122xX3xX11axX10xX3bxX1dexX10xX122xX6xX3xX7xX6xX24xX3xX47xXcbx7aa2xX3bxX92xX3xX4xX1xX24xX11dxX21cxX3bxX3xX4xX2e1xX6xX3x9737xX6xX1exX10xXexX1xX3xX11axX6xX5xX10xX10axX3xX98xX6xX24xX3xX12exX94xX3bxX3xX92xX55fxX3xX1xX562xX6xX2exX3xX16xX10xX6xX5xX3xX1bxX6xX1dxX1exXdxX1dxX3xXexX1xXdxX3xX47xX8bxX24xX3xX1xXcbxX3bxX92xX3xXbxX1xX8bxX3bxX3xX1xX2abxX3bxX3xX13axX94xX3xX7xX6xX24xX3xX3bxX1x9aedxX3bxX92xX3xX3bxf4d2xX3xX5xX2b0xX4xX3xX12exX8bxXexX3xXexX1xX94xX3bxX1xX3xX1xX20fxX3xX4xX242xX3bxX92xX3xX47xXcbxX27axX4xX3xX47xX21cxX3bxX3xX47xX2b7xXbxX3xX12exX36bxX3bxX92xX3xX103xX24x84fbxX3xXbxX10xX3bxX6xX5xXexX11dxX3xX7xX6xX24xX3xXb2xX1xXdxX3xX1xX1ecxX24xX3xX13axc514xX3xb9f6xX24xX6xX3bx7b1axX1exX6xX3bxX3xX47xX1f5xX3xX12exXb7xX3bxX92xX3xX4xX1xX14xX122xX3xXexX6xX11dxX3xXexX1exX37xX3bxX92xX3xX13axX562xX3bxX92xX3xX4xX8bxX122xX3xX47xX22axX6xX10axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX37xX1dxX11dxXaxX12xX0xXdxX122xX92xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX54xX54xX4xX10axX12exX6xX37xX103xX24xX6xX3bxX92xXexX1exXdxX10axX13axX3bxX54xX1dxX10xX7xXb2xXexX37xXbxX54xX3bxX10xX147xX7xX54xX2xXacxX41xX41xX54xXc5xXacxX1dxXc5xX28xX154xX2xX27xXc5xXc5xXexX2xX41xX27xX41xX154xX28xX5xX41xX10axX163xXbxX92xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX37xX1dxX11dxXaxX12xX16xX6xX122xX37xX7xX3xX92xXdxX2cxXbxX3xX16xX10xX6xX5xX3xX1bxX6xX1dxX1exXdxX1dxX3xX1dxXf5xX3bxX3xX3bxX92xXcbxX27axX4xX3xX27xX74xX2xX10axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX37xX1dxX11dxXaxX12xXcxX1exX44xX3bxX3xX4xX1xX8bxX122xX3xX2xX2xX122xX2exX3xXexX1xX2e1xX3xX103xX24xX4exX3bxX3xX98xX10xX1exX92xXdxX37xX3xX16xX6xX122xX37xX7xX3xX47xX87xX3xXb2xX1xX1f0xX3bxX92xX3xX12ex9877xX3xX5xX55fxX3xX4xX2abxX3xX1xX429xXdxX3xX47xX1f5xX3xX47xX2b7xX3bxX1xX3xX12exX14xXdxX3xX628xX6xX3bxX3x1020cxX12exX5xX6xXb2xX2exX3xX103xX24xX6xX3xX47xXb7xX3xX1dxXf5xX3bxX3xX3bxX92xXcbxX27axX4xX3xX30xXexX5xX10xXexXdxX4xX37xX3xX27xX74xX2xX10axX3xX11axX94xX3bxX3xXexX1xX8fxX3bxX92xX3xX4xX2e1xX6xX3xX16xX6xX122xX37xX7xX3xXb2xX1xXdxXbcxX3bxX3xX4xX1xX37xX3xXexX1exX1ecxX3bxX3xX47xX8bxX24xX3xX1xX8bxXbxX3xX1dxXf5xX3bxX3xX1xX2abxX3bxX3xX13axX94xX3xXb2xX1xXdxX3xX122xX94xX3xXexX1exX1ecxX3bxX3xX47xX8bxX24xX3xX4xX1xX48xX3xX4xX562xX3bxX3xX2xX2xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX101xX37xX7xXexX6xX3xX122xX429xXexX3xX5xX3axX3bxX3xX3bxX5dexX6xX3xX47xX87xX3xXexX732xX6xX3xX7xX2b7xX3bxX92xX3xX47xX1f5xX3xX92xX1xXdxX3xX12exX94xX3bxX3xXexX1xX8fxX3bxX92xX3xX92xX55fxX3xX1xX562xX6xX3xX27xX74xX27xX2exX3xX12exX24xX429xX4xX3xX47xX4e8xXdxX3xXexX1xX2e1xX3xXbxX1xX60fxXdxX3xX12exXcbxXccxX4xX3xX13axX94xX37xX3xX1xXdxX626xXbxX3xXbxX1x8a7fxX10axX3xXcxX1exX37xX3bxX92xX3xX41xX28xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX1xXdxX626xXbxX3xXbxX1xX827xX2exX3xX30xXexX5xX10xXexXdxX4xX37xX3xX5xX94xX3xX47xX429xXdxX3xX4xX1xX2abxXdxX3xXexX4e8xXexX3xX1xX2abxX3bxX10axX3xX13xX20fxX3xX4xXb7xX3xX1xX6xXdxX3xX12exX94xX3bxX3xXexX1xX8fxX3bxX92xX3xX4xX2e1xX6xX3xX98xX6xX24xX5xX3xX6exXdxX92xX24xX10xX1dexX3xX13axX94xX3xX1e3xX37xXb2xX10xX3xX47xX1f5xX3xXaxXb2xXbcxXexX3xX5xXdx9fb6xX24xXaxX3xX16xX10xX6xX5xX3xX1bxX6xX1dxX1exXdxX1dxX3xX13axXccxXdxX3xX4xX1xXdxXbcxX3bxX3xXexX1xX8fxX3bxX92xX3xX4xX1xX24xX3bxX92xX3xX4xX24xX429xX4xX3xXc5xX74xX27xX3xX7xX6xX24xX3xX2xX27xX28xX3xXbxX1xX2cxXexX3xXexX1xXdxX3xX47xX8bxX24xX10axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX37xX1dxX11dxXaxX12xX0xXdxX122xX92xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX54xX54xX4xX10axX12exX6xX37xX103xX24xX6xX3bxX92xXexX1exXdxX10axX13axX3bxX54xX1dxX10xX7xXb2xXexX37xXbxX54xX3bxX10xX147xX7xX54xX2xXacxX41xX41xX54xXc5xXacxX1dxXc5xX28xX154xX2xX27xXc5xXc5xXexX2xX41xX27xX41xX154xX28xX5xXc5xX10axX163xXbxX92xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX37xX1dxX11dxXaxX12xX98xX6xX24xX5xX3xX6exXdxX92xX24xX10xX1dexX3xX122xX6xX3bxX92xX3xX4xX1xXdxXbcxX3bxX3xXexX1xX8fxX3bxX92xX3xX13axX21cxX3xX4xX1xX37xX3xX30xXexX5xX10xXexXdxX4xX37xX3xX4abxX3xX1xXdxX626xXbxX3xXbxX1xX827xX10axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX37xX1dxX11dxXaxX12x7a43xX13xfbf3x770bxX6exX596xX3xXcxX16xX30xX6exX596xX3xX69xX6axX6bxX6cxXcxX6exX30xX1bxX71xX72xX0xX54xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Khai mạc Giải bóng đá Đông Hà League 2018

Khai mạc Giải bóng đá Đông Hà League 2018
2018-08-13 14:55:40

(QT) - Chiều nay 13.8.2018, tại TP. Đông Hà, CLB Bóng đá phủi Quảng Trị tổ chức khai mạc Giải Bóng đá 7 người thường niên Đông Hà League 2018, lần thứ 5 tranh Cup “Giày Bóng đá Winbro”.

Kết nối trái tim, chia sẻ yêu thương

Kết nối trái tim, chia sẻ yêu thương
2018-08-11 08:01:02

(QT) - Ngay sau khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vào ngày 30/7/2018, Bóng đá phong trào tỉnh Quảng Trị và Bóng đá phong trào đồng hương Quảng Trị tại...

Sống khỏe, sống đẹp

Sống khỏe, sống đẹp
2018-08-11 07:54:41

(QT) - Những năm gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều câu lạc bộ (CLB) thể dục thẩm mỹ, phòng tập gym, aerobic, yoga với quy mô và chất lượng ngày càng cao, đáp ứng nhu...

Gửi tình yêu quê hương qua từng câu hát

Gửi tình yêu quê hương qua từng câu hát
2018-08-11 07:44:27

(QT) - Không qua trường lớp đào tạo về lĩnh vực nghệ thuật, nhưng bằng tài năng bẩm sinh, ham học hỏi và một tình yêu lớn với Quảng Trị, ca sĩ Trần Phúc Nhật Thanh đã tạo dựng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết