Cập nhật: 12/05/2012 15:11 GMT+7
d9fexf54fx11546x14764x1445dxf7dcx16335x16885xdd44xX7xe07ax1533cx12482x139e1x176ecx1606dxX5x11750xXaxf575x16bf6x136cbxX6x12f28xdea9xXdxf2e7xX5xX6xX3x17a79x15fbbxX4xX3x12e62xX1x14ce2xX21xX3xXexX1x12e0axX21x168fcxX3xXexXdxX21xX3xX21xX2axX1x1727dxX3xX2xX3xX21xf35dx16247xX0x167e8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf821xX10xX6xX17xXaxX12x17c54x18107xX21x14ac8xX1dxXbxX16xX10xX7xX7x1704fxX3x107b3xX3x11ca1xX1x13473xX3xX4x10ccexX39xX3xe986xX14x14924xX21xX3x15595xX2xX3xXexX14x16eb8xXdxX3xX1xX28xX39xX3xXexX1x14122xX3xX7xX1exX14xX3xX5x143f1xX21xX3xXexXdx14a80xX21xX2axX3xX1dxX1exX4xX3xX21xX1xX23xX21xX3xXexX1xX28xX21xX2axX3xXexXdxX21xX3xX7x17ee0xX3xX17xX60xX21xX1xX3xX1xf8f7xX21xX3xX39x16e1fxXexX3xX21xX38xX39xX3xf549x10d08xX3xX21xX2axX1xX33xX3xX21xX2ax1017dxXdxX3xX7xX6xX14xX3x1240axX1xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xe115xX3x12ba7xX6xX16xX4xX6xdae1xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX19xX17xXccxXaxX12xddb0xX1xX1exXexX3xdc37xXdxXb1xX14xX3xXexX16xX19xX21xX2axX3xX4xX14xXa9xX4xX3xX1x14ef1xXbxX3xXeexX1exX19xX3xXex12074xXdxX3xXcexX6xX16xX4xX10xX5xX19xX21xX6x162abxX3xX13xX14xX6xX16xX17xXdxX19xX5xX6xX3xX4xX1xX19xX3xXeexXdxX85xXex147acxX3x1565exXcxX28xXdxX3xX7xX9dxX3xXc1xX1xX28xX21xX2axX3xXexX1xX6xX39xX3xX2axXdxX6xX3xf9f7xX60xX19xX3xX4xX1exX4xX3xX1xX19xX107xXexX3xXb0xXa9xX21xX2axX3xXeex17624xX21xX2axX3xXb0xX1exX3xXexX16xX19xX21xX2axX3xX140xdeb4xX21xX2axX3xX39xXa9xXexX3xX21xX38xX39xXd3xX3xXcxX28xXdxX3xX140x15d04xX21xX3xX4xX1x15d24xX6xX3xX4xX153xX3xXc1xX85xX3xX1xX19xX107xX4xX1xX3xX4xX1xX19xX3xXexX178xXbaxX21xX2axX3xX5xX6xXdxX3xXeexX6xX19xX3xX2axf15dxX39xX3xX4x11e1cxX3xX140xXdx16c30xX4xX3xX21xX1xX23xX21xX3xX5x169c3xXdxX3xX17xX173xX21xX3xX17x137cbxXexX3xX39xXa9xXexX3xXb0xXa9xXdxX3xXeexX153xX21xX2axX3xX21xX60xX19xX3xXb0xX153xXd3xX3xXcxX28xXdxX3xX7xX9dxX3xX5xX60xX39xX3xX39xXa9xXexX3xX7x12ba5xX3xX140xXdxX1a2xX4xX3xX21xX1xX178xX21xX2axX3xX4xX1dbxX3xX2axX1b3xX21xX2axX3xXc1xX1xX28xX21xX2axX3xX1dxX14x13a3fxXexX3xX1xXdxX1a2xX21xX3xXexX16xX80xX21xX3xXeexX1exX19xX3xX4xX1xe7e1x13459xXd3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX19xX17xXccxXaxX12x17e5cxX6xX14xX3xX6bxX3xX21xX38xX39xX3xX17xX173xX21xX3xX17xX1b3xXexX3xXcexX6xX16xX4xX6xX3xX2axXdxX60xX21xX1xX3xX2x16b1fxX3xX17xX6xX21xX1xX3xX1xXdxX1a2xX14xX113xX3xXe9xX10xXbxX3xX13xX14xX6xX16xX17xXdxX19xX5xX6xX3xXb0x1121bxX3xX66xX14xXccxX85xXexX3xXb0x12d55xX21xX1xX3xX16xX6xX3xXb0xXdxX3xX4xX14xX1dbxXdxX3xX39xf553xX6xX3xX2axXdxX19exXdxX3xe31dx12cadxX2xX2xX5cxX2xX27fxXd3xX3xX5exX1xXdxfce5xX14xX3xX21xX2axX178xX1abxXdxX3xXex14407xX21xX2axX3xX1xXccxX3xX140xXffxX21xX2axX3xX28xX21xX2axX3xX4xX153xX3xXexX1xXb1xX3x111d4xX3xX5xX107xXdxX3xX7xX68xX21xX3xX5exX19xX14xX3x10924xX6xX39xXbxX3xX21xX1xX178xX3x1446axX5xX10xX1dxX3x15b69xX10xX16xX2axX14xX7xX19xX21xX3xX140xX60xX3xX2c3xX16xX7xX10xX21xX10xX3x111e4xX10xX21xX2axX10xX16xX3xXexX107xXdxX3xX2axXdxX19exXdxX3xX5exX2axX19xX107xXdxX3xX1xX107xX21xX2axX3xX2c3xX21xX1xXd3xX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xXeexX5xX10xX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX39xX6xX16xX2axXdxX21xX127xX27fxXbxX1dxX3xX6xX14xXexX19xXaxX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX19xX17xXccxXaxX12xX0xXdxX39xX2axX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX242xX242x1740exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x155b5xXdxX17xXexX1xX9xXaxX6bxX6bxX280xXaxX3xXeexX19xX16xX17xX10xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX3bxX3bxX140xX21xX10xX1dxXbxX16xX10xX7xX7xXd3xX21xX10xXexX3bxX2c8xXdxX5xX10xX7xX3bxX223xX14xXeex1673axX10xX4xXexX3bxX242xXeexX3bxXeexX17xX3bxf227xXeexX3bxX6bxX345xX3bxXbxX10xXbxXd3xX389xXbxX2axXaxX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX17xX12xX0xX3bxXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX19xX17xXccxXaxX12xX13xX14xX6xX16xX17xXdxX19xX5xX6xX3xX50xXbxX1xX19exXdxX5axX3xX140xX60xX3xXexX16x16560xX3xX5x169baxX3xX51xXdxX5xX6xX21xX19xX140xX6xX3xXexX16xX6xX19xX3xXb0xX70xXdxX3xXexX16xX19xX21xX2axX3xX39xXa9xXexX3xXexX16xX23xX21xX3xXb0xX1f8xX14xXd3xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX17xX12xX0xX3bxXexX16xX12xX0xX3bxXexX6xXeexX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX19xX17xXccxXaxX12xX5exX2axX178xX1abxXdxX3xX7xX9dxX3xX21xX2axX19axXdxX3xX5xX80xX21xX3xX129xX4xX1xXdxX85xX4xX3xX2axX1xX85xX3xX21xX153xX21xX2axX20cxX3xX4x11217xX6xX3xXcexX6xX16xX4xX6xX3xXexX295xX3xX39xX277xX6xX3xXexeb41xXdxX3xX5xX60xX3xXexX16xX3e1xX3xX5xX3e4xX3xX4xX456xX6xX3xX13xX14xX6xX16xX17xXdxX19xX5xX6xX113xX3xXcxXdxXexX19xX3xX51xXdxX5xX6xX21xX19xX140xX6xXd3xX3xX4ax16ff9xX51xX3xX6bxX2xX3xXexX14xX70xXdxX3xXex1076cxX3xX5xX1abxXdxX3xX4xX6xX3xX21xX2axX3e1xXdxX3xX21xX2axX178xX1abxXdxX3xXc1xX85xX3xX21xX1xXdxX1a2xX39xX127xX3xX129xXcxXdxXexX19xX3xXb0xX25exX3xX4xX1xX19xX3xX39xXffxXdxX3xX21xX2axX178xX1abxXdxX3xXexX1xX1f8xXccxX3xX7x10be5xX3xX17x15b68xX21xX2axX3xX4xX19exX39xX3xX140xX60xX3xX5xX161xX21xX2axX3xX4xX6xX21xX3xXb0xX19exX39xX3xX4xX456xX6xX3xX39x1084exX21xX1xX3xXc1xX1xXdxX3xX66xX14xXccxX85xXexX3xXb0xX267xX21xX1xX3xX21xX2axX19axXdxX3xX140xX60xX19xX3xX4xX1xXdxX85xX4xX3xX2axX1xX85xX3xX21xX153xX21xX2axX3xXexX107xXdxX3xX7xX68xX21xX3xX5exX19xX14xX3xX2baxX6xX39xXbxXd3xX3xXcxX28xXdxX3xXb0xX25exX3xXeexXdxX85xXexX3xX140xX28bxX3xX140xXdxX1a2xX4xX3xX6xX21xX1xX3xX1f8xXccxX3xX7xX9dxX3xXexX1xX6xXccxX3xXexX1xX85xX3xX39xX4faxX21xX1xX3xX140xX60xX19xX3xX21xX2axX60xXccxX3xXexX70xX3xX4xX1xX79xX4xX3xX1xXffxXbxX3xXeexX1exX19xX3xX4xX28xX21xX2axX3xXeexX1dbxX3xX140xXdxX1a2xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xXccxXd3xX3xX4axXccxX3xX140xXffxX21xX2axX3xXcxXdxXexX19xX3xX7xX9dxX3xX2acxX3xX5xX107xXdxX3xXb0xX68xXccxX3xX39xXa9xXexX3xXexX1xX1abxXdxX3xX2axXdxX6xX21xX3xX17xX60xXdxX3xX140xX60xX3xX2axXdx164f8xXbxX3xXb0xXa9xXdxX3xXeexX153xX21xX2axX3xXexX1xXdxX3xXb0xX1f8xX14xX3xXexX1dbxXexX20cxXd3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX19xX17xXccxXaxX12xX4axXdxX1a2xX21xX3xX13xX14xX6xX16xX17xXdxX19xX5xX6xX3xX4xX277xX21xX2axX3xXcexX6xX16xX4xX6xX3xX4xX1xX14x15a0dxX21xX3xXeexX267xX3xX4xX1xX19xX3xXexX16xX23xX21xX3xXb0xX1f8xX14xX3xX4xX14xX1dbxXdxX3xX4xX277xX21xX2axX3xX2acxX3xX493xX6xX3xX493xXdxX2axX6xX3xXexX1dbxXdxX3xXexX1xX79xX3xXeexX19exXccxXd3xX3xX51xX60xX19xX3xX21xX2axX60xXccxX3xX27fx1293fxX3bxX64dxX3xXexX467xXdxX113xX3xX28xX21xX2axX3xX7xX9dxX3xX4xX153xX3xX4xXbaxX3xX1xXa9xXdxX3xX2axXdxX60xX21xX1xX3xX17xX6xX21xX1xX3xX1xXdxX1a2xX14xX3xXexX1xX79xX3xX2xX6bxX3xX4xX1xX33xX3xXexX16xX19xX21xX2axX3xX6bxX3xX21xX38xX39xX3xXc1xX1xXdxX3xXcexX6xX16xX4xX6xX3xX4xX1xXbaxXdxX3xXexX16xX23xX21xX3xX4xX1xX14xX21xX2axX3xXc1xX85xXexX3xX4xX5c4xXbxX3xX21xX1xX60xX3xX140xX14xX6xX3xX140xX467xXdxX3xX2c3xXexX1xX5xX10xXexXdxX4xX3xXcexXdxX5xXeexX6xX19xXd3xX3xX5exX2axXffxX4xX3xX4axX19exXdxX0xX3bxXbxX12


Các tin đã đưa

Mancini: “Kẻ chiến thắng luôn đúng”

Mancini: “Kẻ chiến thắng luôn đúng”
2012-05-12 15:10:49

(VnExpress) - Trước vòng cùng có tính quyết định tối chủ nhật, HLV Mancini cho rằng đội bóng của ông xứng đáng vô địch vì đã chơi một thứ bóng đá thượng hạng.

Sân khấu kịch IDECAF - Vững vàng một thương hiệu

Sân khấu kịch IDECAF - Vững vàng một thương hiệu
2012-05-12 06:42:42

(SGGP) - Sân khấu Kịch IDECAF đang tất bật chuẩn bị nhiều hoạt động kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển. Trong đó, khởi đầu là chương trình nhạc kịch thiếu nhi “Ngày xửa...

Cuộc đời Thẩm Thúy Hằng lên phim

Cuộc đời Thẩm Thúy Hằng lên phim
2012-05-12 06:42:25

(TNO) - Ngày 15.5, Công ty LQTT Production ra mắt bộ phim Chân dung người đẹp Bình Dương - Nữ nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng dưới hình thức xem miễn phí trên mạng internet lúc 12 giờ...

Mỹ xử vụ Lý Tống tấn công Đàm Vĩnh Hưng

Mỹ xử vụ Lý Tống tấn công Đàm Vĩnh Hưng
2012-05-12 06:26:05

(TNO) - Một tòa án tại tiểu bang California (Mỹ) hôm 10.5 đã đưa ra xét xử Lý Tống, người bị tố cáo đã xịt hơi cay vào mặt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cách đây 2 năm.

Đội hợp ca TP.HCM thăm lại “đứa bé”

Đội hợp ca TP.HCM thăm lại “đứa bé”
2012-05-11 04:56:17

(TNO) - Sau khi giành giải nhất Hợp ca tranh tài, đội hợp ca TP.HCM đã quay trở lại Bệnh viện Tâm Đức (Q.7, TP.HCM) trao tặng 500 triệu đồng cùng toàn bộ số tiền tin nhắn của...

Minh Nhí “hoa hòe” mừng sinh nhật Nụ cười mới

Minh Nhí “hoa hòe” mừng sinh nhật Nụ cười mới
2012-05-11 04:56:00

(TNO) - Với trang phục lòe loẹt, đôi dép bông nhí nhảnh, diễn viên hài Minh Nhí khiến khán giả cười nghiêng ngả trong đêm mừng sinh nhật lần thứ tám (9.5) của sân khấu Nụ cười...

Mourinho - HLV hay nhất mọi thời đại

Mourinho - HLV hay nhất mọi thời đại
2012-05-11 04:55:42

(VnExress) - Đã giành vinh quang ở ba giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh - Anh, Italy và Tây Ban Nha - Mourinho phải chăng là HLV giỏi nhất mà thế giới bóng đá từng sản sinh.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết