Cập nhật:  GMT+7
ad52xe558x103acx10444xff6dx13ab0x1081ex133baxecb0xX7xd6e3xe521x1448axb487x10efcxd3b4xX5x14904xXax11fafx14765xXdxe6b4xX3xfe49xXdx14181xX1xecd5xX3x10180x12d67xX1exX3x114a1xdc95xX19xX3x128c9x10047xX19xb6d9xX3xX21xXdxfadbxX19xX3xXexX1xX6xee7dxX3xX28xXdxX6xX3xX1xX26xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX1x14e75xX3xXexX1xX6xX15xX3xX1x10cedxX4xX3xX25x116e2xc1e4xX19xX28xX0xf3a9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb09exX10xX6xd72exXaxX12x1112cx1312fxX19xX28xX3xX19xX6x10e4bxX3x14577xX53xc4d7xfcf3xX3xX1xf262xX6fx12bf5xX19xX3xX13xXdxX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXex10c3cxX3xX4xX1xbf6axX4xX3x146cbxX1xX6xXdxX3xX32x12124xX4xX3xX62xX26xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxX1xX42xX3xXexX1xX6xX15xX3xX1xX4axX4xX3xX25xX4exX4fxX19xX28xX3xX19x10d9dxX32xX3xX1xX4axX4xX3x12867xX1exXb9xXb9xf6e4xXb9xX1exXb9xX73xf2b2xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxec71xX15xX65xX6fxXaxX12xX0xXdxX32xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx11f6cxX10xX19xXexX10xbe81xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXax1120exXdxX65xXexX1xX1bxX3xX2xXb9xX1exX1exXbx10978x13ad0xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX1bxX3xf0ccxX1exX1dxXbxX100xX101xXaxX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX53xX53xX4xXc2x104a7xX6xX15xfbe7xX77xX6xX19xX28xXexXeaxXdxXc2xX21xX19xX53xX65xX10xX7xX8dxXexX15xXbxX53xX19xX10xXf4xX7xX53xXb9xX73xX2xX1exX53xX2xXb9xX73xX65x1089exX2xX1exX1exb7d4xX141xX141xXex121adxX2xX10bxX141xX5xX10bxXbdxX32xXdxX19xX1xX65xX77xX4xXbdxXdxX32xX28xXbdxX145xX149xX149xX2xXc2xf85fxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xXdxX19xX1xX1bxX3xX1dxX1exX1exX3xX21xX22xX19xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX21xXdxX2cxX19xX3xXexX1xX6xX32xX3xX28xXdxX6xX3xX1xX26xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX42xX3xXexX1xX6xX15xX3xX1xX4axX4xX3xX25xX4exX4fxX19xX28xX3xXaxX3xXf4xXdxX65xXexX1xX9xXaxX2xXb9xX1exX1exXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX10bxX1exX1dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX6xXbxXexXdxX15xX19xXaxX12xXd2xX6xX19xX3xXexX86xX3xX4xX1xX8axX4xX3xXex1176dxX19xX28xX3xX4xX4fxX3xX5xX4exX77xX3xX19xXdxX79xX32xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX69xX4xX3xX25xX26xXdxX3xX11cx10376xX19xX28xX3xX21xb77exX3xXexXeaxX4axX19xX28xX3xXexX210xXdxX3xXbdxX3xeb9exX19xX1xX1bxX3x12542x1407dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX15xX65xX6fxXaxX12xX62xX26xXdxX3xXexX1xXdxX3xX65xXdx1433dxX19xX3xXeaxX6xX3xXex109f4xX3xX19xX28xX210xX6fxX3xXb9xX149xX53xXb9xXbdxX2xX10bxX53xX73xX53xXb9xX1exXb9xX73xX74xX3xX11fxX77xX6fxX3xXex15604xX3xX1x10525xX19xX3xX1dxX1exX1exX3xX21xX22xX19xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX21xXdxX2cxX19xX3xXexX1xX6xX32xX3xX28xXdxX6xX3xXexXeaxX6xX19xX1xX3xXexX210xXdxX3xf0b9xX3xX10bxX3xX32x10f7axX19xX1bxX3xX11cxX20bxX19xX28xX3xX25xX69xX3xd371xX2xX2xX101xX3xX11cxX20bxX19xX28xX3xX4xX1xX77xX6fx1138bxX19xX3xX19xX6xX32xX74xX3xX19x1363dxX3xXcxX62xXe5xX68xX101xX3xX25xX69xX3xX4x10bc4xX77xX101xX3xX11cxX20bxX19xX28xX3xX11cxX210xX19xX101xX3xX4xX2c6xX77xX3xX5xX297xX19xX28xX101xX3xX25xXdxX2b1xX19xX3xX8dxXdxX19xX1xXc2xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX15xX65xX6fxXaxX12xX0xXdxX32xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe5xX10xX19xXexX10xXeaxXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxXf4xXdxX65xXexX1xX1bxX3xX2xXb9xX1exX1exXbxX100xX101xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX1bxX3xX10bxX145xX2xXbxX100xX101xXaxX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX53xX53xX4xXc2xX11cxX6xX15xX11fxX77xX6xX19xX28xXexXeaxXdxXc2xX21xX19xX53xX65xX10xX7xX8dxXexX15xXbxX53xX19xX10xXf4xX7xX53xXb9xX73xX2xX1exX53xX2xXb9xX73xX65xX141xX2xX1exX1exX149xXb9xX2xXexX141xX2xX71xX73xX5xX1exXbdxX32xXdxX19xX1xX65xX77xX4xXbdxXdxX32xX28xXbdxX145xX71xX1exX1exXc2xX161xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xXdxX19xX1xX1bxX3xX1dxX1exX1exX3xX21xX22xX19xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX21xXdxX2cxX19xX3xXexX1xX6xX32xX3xX28xXdxX6xX3xX1xX26xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX42xX3xXexX1xX6xX15xX3xX1xX4axX4xX3xX25xX4exX4fxX19xX28xX3xXaxX3xXf4xXdxX65xXexX1xX9xXaxX2xXb9xX1exX1exXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX10bxX145xX2xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX6xXbxXexXdxX15xX19xXaxX12xX62xX26xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX93xX15xX3xX7xae34xX19xX3xX4xX1xX26axXdxX3xXexX1xXdx13ea9xXexX3xXexX1xaedcxX4xX74xX3xX11cxX86xX3x122a5xX4xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXbdxX3xX21exX19xX1xX1bxX3xX223xX224xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX15xX65xX6fxXaxX12xX62xX26xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX42xX3xXexX1xX6xX15xX3xX1xX4axX4xX3xX25xX4exX4fxX19xX28xX3xX25xX4ex157ffxX4xX3xXexX86xX3xX4xX1xX8axX4xX3xXexX1xX4exX4fxX19xX28xX3xX19xXdxX2cxX19xX3xX19xX1xf1acxX32xX3xX8dxX1xX77xX6fxX41exX19xX3xX8dxX1xX42axX4xX1xX74xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX21xXdxX2cxX19xX3xXbxX1xX15xX19xX28xX3xXexXeaxX210xX15xX3xXexX22xXbxX3xX5xX77xX6fxX79xX19xX3xX21xX210xX3xXexX1xXdxX3xX25x13e8fxX77xX3xXexX1xX42xX3xXexX1xX6xX15xX3xXexXeaxX15xX19xX28xX3xX19xX1xX210xX3xXexXeaxX4exX4fxX19xX28xX101xX3xXexX93xX15xX3xX7xX413xX19xX3xX4xX1xX26axXdxX3xXexX1xXdxX41exXexX3xXexX1xX423xX4xX74xX3xX11cxX86xX3xX42axX4xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX69xX4xX3xX10xX32xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX20bxX3xX65x14a4bxXbxX3xX28xX1eexXbxX3xX28x1282dxX74xX3xX28xXdxX6xX15xX3xX5xX4exX77xX3xX21xX210xX3xXexXeaxX6xX19xX1xX3xXexX210xXdxX101xX3xXexX77xX6fxX42xX19xX3xX4xX1xX4axX19xX3xX4xX69xX4xX3xe26bxX224xX54exX3xX100xX77xX4c7xXexX3xX7x13de3xX4xX3xXexX1xX6xX32xX3xX28xXdxX6xX3xX4xX69xX4xX3xX28xXdx14f0fxXdxX3xXexX1xX42xX3xXexX1xX6xX15xX3xX1xX4axX4xX3xX25xX4exX4fxX19xX28xX3xX4xX4c7xXbxX3xXexf07dxX19xX1xXc2xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX15xX65xX6fxXaxX12xX224x13ce2xX19xX28xX3xXexX1xX4fxXdxX3xX25xX69xX19xX1xX3xX28xXdxX69xX3xX4xX1xX4c7xXexX3xX5xX4exX476xX19xX28xX3xXbxX1xX15xX19xX28xX3xXexXeaxX210xX15xX3xX28xXdxX69xX15xX3xX65xX267xX4xX3xXexX1xX42xX3xX4xX1xX4c7xXexX3xX21xX210xX3xXexX22xXbxX3xX5xX77xX6fxX79xX19xX3xXcx1141exXcxXcxX3xXexXeaxX15xX19xX28xX3xX4xX69xX4xX3xXexXeaxX4exX4fxX19xX28xX3xX1xX4axX4xX3xX21xX210xX3xXexXdxX41exXbxX3xXexX267xX4xX3xXexX1xX423xX4xX3xX1xXdxX79xX19xX3xX4xX20bxX3xX1xXdxX79xX77xX3xX11fxX77xX56axX3xX1xX26axX19xX3xX19xX2baxX6xX3xXe5xX77xX26xX4xX3xX21xX22xX19xX3xX25xX26xX19xX28xX3xf58axXcxX15xX210xX19xX3xX65xX413xX19xX3xXeax10973xX19xX3xX5xX77xX6fxX79xX19xX3xXexX1xX413xX19xX3xXexX1xX42xX3xXexX1xX10xX15xX3xX28xX4exX26axX19xX28xX3xXd2xX69xX4xX3xX62xX59fxX3xX21xf012xX3xX25xX93xXdxcb84xXc2xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfd74xX77xXexX1xX15xXeaxXaxX12xX223xXdxX19xX1xX3xX224xX8axX4xX0xX53xXbxX12

Minh Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Nơi hội tụ đam mê

Nơi hội tụ đam mê
2023-03-04 05:43:00

QTO - Anh Hoàng Đức Cường (sinh năm 1982), ở Khu phố 4, Phường 1, TP. Đông Hà, đã phối hợp với nhiều người chung niềm đam mê gây dựng và phát triển phong...

Trên bãi non mùa xuân

Trên bãi non mùa xuân
2023-02-04 04:50:00

QTO - Khi nắng ấm vừa lên, gió xuân từ bờ sông hây hẩy tràn đến, tôi thường để chân trần đi bộ ra bãi non sau nhà. Cha tôi bảo đó là bãi non vì những con...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết