Cập nhật: 10/09/2013 01:48 GMT+7
ff75x16314x17653x17319x1b94ex1ddb5x16f50x12b01x1f5ddxX7x16416x1ca61x1260bx11de7x1603ex1ceb7xX5x1b791xXax15609x1eaa6xXdxX6x1361axX3xX5x18db1x1826cxX3xX4x162b8xX4xX3x175fbxX16x14a9fx11e01xX3xX23x1bc98xX1x14d6bxX3xXexX1xX1ax1262axXexX3xX4x1746exXdxX3xX5xX19x1758axX23xX26xX3x11cfdxX1xX1axX3x10bf7x1e42bxX4xX3x149cex17f36x126efx12ae3x110d2xX0x14aefxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx107c5xX10xX6x1cca5xXaxX12x1a23fxX44xX13xX13x1460bx11fbex12dd1x17517xX3xX45xX1xX19xX36xX23xX26xX3xXex1d2b9x18deexX23xX1xX3xX26xXdxX6xX16xX3xX5xX19xX1axX3xX4xX1dxX4xX3xX42xX16xX22xX23xX3x1a063xX26xX1xX28xX3xXexX1xX1axX2dxXexX3xX4xX31xXdxX3xX5xX19xX36xX23xX26xX3xX3axX1xX1axX3xX3exX3fxX4xX3xX42xX43xX44xX45xX46xX3xX3ex197d9xX6xX3xX5axXdx15d79xX23xX3xX6exX6xX3xXex18179xXdxX3xXcxX6exX1axX23xX26xX3xXex171c8x1f2d4xX3x19b66x12098xX23xX3xX1x1dc43xX6xX3xXex1eb0axX23xX1xX3x1f3b3xXdx1cf2dxX23xX3xX13xXdxX6xX23xX26xX63xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX16xX5ax15947xXaxX12xX45xX1xX19xX36xX23xX26xX3xXexX6exX6fxX23xX1xX3xX5axX16xX3xX42xX22xXdxX3xX61xXcxXcxX57xX3xXexXcbxX23xX1xX3xXcfxXdxXd1xX23xX3xX13xXdxX6xX23xX26xX3xX3exX22xX3xX45xX1xXdxX3xX1x1ed1cxXdxX3xX85xX26xX1xX28xX3xX7x12eccxX3xX7xXbfxX23xX3xX3axX1x1a09cxX1axX3xXc2xXdxX28xXexX3xX85xX6xXc0xX3xXexXcbxX23xX1xX3xXcfxXdxXd1xX23xX3xX13xXdxX6xX23xX26xX3xXbxX1x18db5xXdxX3xX1x15c96xXbxX3xXex14470xX3xX4xX1x163a3xX4x157f9xX3xX3ex12a5cxXdxX3xX7xX3fxX3xXexX1xX6xXc0xX3xX26xXdxX6xX3xX4x1c0fexX6xX3x13ce7xX3xX20xX16xX22xX23xX3xX23xX26xX1xX28xX3xXexX1xX1axX2dxXexX3xX4xX31xXdxX3xX5xX19xX36xX23xX26xX3xX3exX22xX3xXc0xX120xXexX3xX4xXbfxX1axX3xX5xXb5xX4xX3x12f06xX120xX3xX4xX31xXdxX3xX5xX19xX36xX23xX26xX3xX3exX160xXdxX3xX26x19d9bxX23xX3xX173x1b257xX3xX23xX26xX1xX28xX3xX7xX129xX15dxX3xX26x13c66xXc0x15d0cxX3xX42xX16xX22xX23xX3xX85xX26xX1xX28xX3xXexX1xX1axX2dxXexX3xX4xX31xXdxX3xX5xX19xX36xX23xX26xX3xX57xX19xX36xX23xX26xX3xXcxX6exX22xXc0xX3xX5dxX45xX22xX3x1b678xX6xX1axX62xX15dxX3xX42xX16xX22xX23xX3xX4xX31xXdxX3xX5xX19xX36xX23xX26xX3xX45xX6xX16xX3xXc2xXc3xX23xX3xX46xX1b0xX1axX3xX5dxX43xXb5xX4xX3xX46xXdxXd1xX1axX62xX15dxX3xX42xX16xX22xX23xX3xX3exXc3xX23xX3xX4x1b31bxX23xX26xX3xX42xX1c0xX23xX26xX3xXcxX1xX1dxXbxX3xX5dxX42xX1c0xX23xX26xX3xXcxX1xX1dxXbxX62xX15dxX3xX42xX16xX22xX23xX3xX85xX26xX1xX28xX3xXexX1xX1axX2dxXexX3xX4xX31xXdxX3xX5xX19xX36xX23xX26xX3xXcxXbfxXecxX3xX42xX224xX3xX5dxX45xX1b0xX23xX3xXcxX1xX36xX62xX15dxX3xX42xX16xX22xX23xX3xX4xX31xXdxX3xX5xX19xX36xX23xX26xX3xX85xX1xXbfxX23xX3xX5axXbfxX23xX3xXexXcbxX23xX1xX3xXcfxXdxXd1xX23xX3xX13xXdxX6xX23xX26xX3xX3exX22xX3xX45xXbfxX1axX3xX5xXb5xX4xX3xX19exX120xX3xX4xX31xXdxX3xX5xX19xX36xX23xX26xX3xX45xX1xXdxX3xX1xX120xXdxX3xX44xXbfxX23xX3xX3axX1xX131xX1axX3xXc2xXdxX28xXexX3xX85xX6xXc0xX3xXexXcbxX23xX1xX3xXcfxXdxXd1xX23xX3xX13xXdxX6xX23xX26xX63xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX16xX5axXecxXaxX12xX45xX1xX19xX36xX23xX26xX3xXexX6exX6fxX23xX1xX3xX5xX22xX3xX5ax1b1d3xXbxX3xX20x11933xX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX16xX22xX23xX3xX26x12634xXbxX3xX26x13068xX15dxX3xXexX6exX6xX16xX3xX20xX157xXdxX3xX3ex14058xX3xX4xX224xX23xX26xX3xXexX1dxX4xX3x105ecxX1axX31xX23xX3xX5x11f91xX15dxX3xX4xX1xX1axXecxXd1xX23xX3xXc0xX224xX23xX3xX20xX2ffxX3xXexX6fxXc0xX3xX1xX19xX160xX23xX26xX3xX20xXdxX3xXexX6exX16xX23xX26xX3xXexX1x1abdfxXdxX3xX20xXdxX2ffxXc0xX3xXc0xX22xX3xX7xXbfxX23xX3xX3axX1xX131xX1axX3xX4xX31xXdxX3xX5xX19xX36xX23xX26xX3xX20xX6xX23xX26xX3xX26xX30bxXbxX3xX3axX1xXc7xX3xX3axX1xXc3xX23x1f0a0xX3xX20xX1c0xX23xX26xX3xXexX1xX353xXdxX15dxX3xX4xX1dxX4xX3xX23xX26xX1xX28xX3xX7xX129xX15dxX3xX20xX30bxX4xX3xX19exXdxX28xXexX3xX5xX22xX3xX4xX1dxX4xX3xX23xX26xX1xX28xX3xX7xX129xX3xXexX6ex1b9cbxX3xX4xXc7xX3xX4xX36xX3xX1xX120xXdxX3xX26xX30bxXbxX3xX26xX30fxX15dxX3xX26xXdxX6xX16xX3xX5xX19xX1axX15dxX3xXexX6exX6xX16xX3xX20xX157xXdxX3xX3exX22xX3xX1x194b8xX4xX3xX1x1597fxXdxX3xX3axXdxX23xX1xX3xX23xX26xX1xXdxX28xXc0xX3xX4xX6xX15dxX3xX5axXdxXaexX23xX63xX3xX42xXbfxXecxX3xX4x198ffxX23xX3xX5xX22xX3xX5axX2fbxXbxX3xX23xX1x1185exX23xX26xX3xX23xX26xX19xX353xXdxX3xXecxXd1xX1axX3xX23xX26xX1xX28xX3xXexX1xX1axX2dxXexX3xX7xXbfxX23xX3xX3axX1xX131xX1axX3xX4xX31xXdxX3xX5xX19xX36xX23xX26xX3x18bc1xX3xXcfxXdxXd1xX23xX3xX13xXdxX6xX23xX26xX3xX20xX19xX153xX4xX3xXexX1xX19xX43bxX23xX26xX3xXexX1xX15bxX4xX3xX23xX1xX40fxX23xX26xX3xX3exX43bxX3xX5axXdxXaexX23xX3xX1xX6xXecxX15dxX3xX5xX14fxXdxX3xX19exX22xXecxX3xXexX6ex173d5xX3xX7xXbfxX23xX3xX3axX1xX131xX1axX3xX3exX22xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX5axXdxXaexX23xX3x18d7axX1axX131xXexX3xX1xXdxX28xX23xX3xX20xXb5xXdxX3xX1xXdxX28xX23xX3xX23xX6xXecxX63xX3xXcx107cfx1dafdxX85xX13xX3xX85xX13xX57x17612x1853bxX0xX48xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Liên hoan văn hóa nông thôn mới khu vực miền Nam

Liên hoan văn hóa nông thôn mới khu vực miền Nam
2013-09-10 01:48:38

(SGGP).- Liên hoan văn hóa nông thôn mới năm 2013 khu vực miền Nam diễn ra từ ngày 7 đến 9-9 tại tỉnh An Giang. Tham gia liên hoan có các đội thi đến từ 18 tỉnh, thành khu vực...

Lệ Quyên vắt kiệt sức với hai album

Lệ Quyên vắt kiệt sức với hai album
2013-09-10 01:48:30

(TNO) - Nữ ca sĩ Lệ Quyên cho biết lần đầu tiên cô vắt kiệt sức mình để cho ra mắt cùng lúc hai album vừa nhạc trẻ vừa nhạc xưa.

Zidane: Bale không đáng giá 100 triệu euro

Zidane: Bale không đáng giá 100 triệu euro
2013-09-10 01:46:38

(TNO) - Tiền vệ ngôi sao một thời Zinedine Zidane, người hiện đang giữ cương vị giám đốc thể thao của Real Madrid vừa lên tiếng cho rằng tân binh Gareth Bale của đội bóng Hoàng...

Quỳnh Paris dự Tuần lễ thời trang Los Angeles

Quỳnh Paris dự Tuần lễ thời trang Los Angeles
2013-09-09 08:09:54

(TNO) - Nhà thiết kế Quỳnh Paris (Nguyễn Quỳnh Như) được Ban tổ chức Tuần lễ thời trang Los Angeles mời tham dự chương trình lần thứ 3, diễn ra tại TP.Los Angeles - California (Mỹ).

Trần Mạnh Tuấn thăng hoa cùng Dấu ấn

Trần Mạnh Tuấn thăng hoa cùng Dấu ấn
2013-09-09 08:09:36

(TNO) - Như một “phù thủy” âm thanh, bằng tài nghệ điêu luyện gắn bó suốt hơn 30 năm cùng cây kèn saxophone, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã có những biến hóa đầy thăng hoa, đem lại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết