Cập nhật:  GMT+7
222cx596fx38b0x4e2ax567fx7fc2x9464x735cx329exX7xa8a7x9de5xb74ax4a9bx4c6fx6ea1xX5x3d51xXax867ex7671xX10x6b2fx7497xadc0xX10xX3x8fa4xX5xX15xX15x5c08xX10x3755xX3xX4x555exX3xXex4895xX20xa50dxXexX3xX5x4439xXdxX3xbfa3xXdxX1exX3xX5x88b1xXdxX3xXex4562xX3x893ax95b0xX15xX3x7710xX1exX1xX0x56f3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx84e9xX10xX6xa400xXaxX12x9b1axXcx3db4xa7d3x901fxX3x4708xX3xX59xX17x69a4xXdxX3xX7xX6xX15xX3xb437xX15xab3bxXexX3xX17xXdx814exXdxX3xX5axX7xX4xX6xX16xX3xX13xX10xX15xX16xX17xX10xX3xX1axX5xX15xX15xX1exX10xX20xX3x3bdbxX38xX6xX3xX4xX23xX3xXexX26xX20xX28xXexX3xX5xX2cxXdxX3xX2fxXdxX1exX3xX5xX34xXdxX3xX4x7696xX6xX3xXexX2cxX3x4a7axX6xXdxX5xX20xX3xabdaxX6xXdxX5xX3xX57xX3exX1exX1xX5bxX3xX87x26c3xX3xX87xXdxX28xX4xX3xX68x9d4bxX1exX17xX3xXexXdxX1exX3xX3axc05exX6xX3xX68x6867xXexX3xX17x9242xX20xX3xX6fxX1exX1xX3xX1x754cxb923xX1exX17xX3xX2fx510fxX26xX3xXexb46cxXdxX3xX4xX26xc1e4xX4xX3xX1xX61xX1exX3xX1exX1xXd2xX1exX3xX7x93fcxXbxX3xXexXe4xXdxX3xX4xXa1xX6xX3xX61xX1exX17x5a61xX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xX3axX5xX10xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxade2xX6xX16xX17xXdxX1ex7e2exb7b3xXbxX2fxX3xX6xX26xXexX15xXaxX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb239xX15xX54xX20xXaxX12xX0xXdxX117xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX16xX17xX10xX3xX1axX5xX15xX15xX1exX10xX20xX3xX5dxX3x451dxX1exX1xX11dxX3x503dxX10xX26xXexX10xX16xX7xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11dxX42xX42xb664xX176xX176xX104xXexX1xX6xX1exX1xX1exXdxX10xX1exX104xX4xX15xX117xX104xX87xX1exX42x5afbxXdxX4xXexX26xX16xX10xX7xX11exa2d0xX2xbf9fxX194x55d0xX42xX1axX15xX1exX17x8c56xXa7xX15xX1exX17xX42xX2xbe24xX194xX198xX2xX196xX42xX2fxXdxX1exX5xX15xXdxX54xX104x7bd0xXbxX17xXaxX42xX12xX13xX10xX15xX16xX17xX10xX3xX1axX5xX15xX15xX1exX10xX20xX3xX5dxX3xX15cxX1exX1xX11dxX3xX161xX10xX26xXexX10xX16xX7xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX16xX12xX0xX42xXexX6xX3axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX15xX54xX20xXaxX12xX59xX17xXdaxX2cxXdxX3xX68x5accxX1exX3xX61xX1exX17xX3xX68xX6xX3xXexX204xXdxX3xX87xX204xX3x7d45xX26xX20xXb9xX1exX3xX5xX23xX4xX3xX4xXa1xX6xX3xX51xX15xX5xX5xX20xX176xX15xX15xX54xX3xX13xX10xX15xX16xX17xX10xX3xX1axX5xX15xX15xX1exX10xX20xX3xX4xX23xX4xX3x4992x2298xX3xX3axX23xX4xX3xXex8832xX4xX3xX240xX1xXdxX3xXexX2cxX3xXa7xX6xXdxX5xX20xX3xXadxX6xXdxX5xX3xX54xX23xX1exX17xX3xX5x9b16xX1exX3xX117xXe9xXexX3xX4xXd2xX26xX3xX4xX1xX26xX20xX28xX1exX3xX3axXcaxX6xX3xX68xXcexXexX3xXexX16xX263xX1exX3xX176xX10xX3axX7xXdxXexX10xX3xX4xXa1xX6xX3xX3axX3bxX15xX3xX1exX204xX20xX3xX87xX204xX15xX3xX1exX17xX204xX20xX3xX198xX104xX198xX3xX87xXb9xX3xX87xXdxX28xX4xX3xX61xX1exX17xX3xX87xX204xX3xX117xb5c5xX3xX87xa574xX3xXexXdax4fdbxX1exX17xX3xX5xX6xXdxX3xX4x619dxX3xX117xXd2xX26xX3xXexX1xX26x403fxX1exX3xXexX61xX1exX3xX17xXdxX3bxX15xadfdxX3xXexX1xX10xX15xX3xX161xX10xX26xXexX10xX16xX7xX104xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX15xX54xX20xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX68xX2c3xX2d7xX3xXa7xX6xXdxX5xX20xX3xXadxX6xXdxX5xX3xXexX26xX20xX263xX1exX3xX3axc80bxX2d7xX3xX117xX2b3xX3xX87xX2b6xX3xXexXdaxX2baxX1exX17xX3xX5xX6xXdxX3xX4xXa1xX6xX3xX61xX1exX17xX3xXexXdxbcadxXexX3xX5xXe9xX2d7xX3xX3axX204xX3xX117xX15xX1exX17xX3xX117xX26xX316xX1exX3xX4xX15xX1exX3xX17xX3bxXdxX3xX117x5e29xX1exX1xX3xX5dxX3xX1ex482axX3xX5xX26x7ff8xXexX3xX7xXdaxX3xX87xXb9xX3xX1exX1xXd2xX1exX3xX215xX26xX20xXb9xX1exX3xX3exX117xX6xX5xX3xX3exX5xX6xX117xX26xX54xX54xXdxX1exX2d7xX3xX5xXe0xX20xX3xX4xX1x803bxX1exX17xX3xX4x35f2xX1exX17xX3xXexX1xX26xXe9xX4xX3xXexX61xX1exX3xX17xXdxX3bxX15xX3xXa7xX16xX26x74c9xX10xX3xX17xXdxX316xX1exX17xX3xX1exX1xXdaxX3xX17xXdxX6xX3xX68xX350xX1exX1xX3xX3axX204xX104xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX15xX54xX20xXaxX12x4119xX385xX1exX17xX3xXexX1xX2cxXdxX3xXexX2cxX3xXa7xX6xXdxX5xX20xX3xXadxX6xXdxX5xX3xX4xX38axX1exX17xX3xX4xX1xX15xX3xX3axXdxX333xXexX2d7xX3xX1exX333xX26xX3xX240xX333xXexX3xX1xX61xX1exX3xX87xXe4xXdxX3xX13xX10xX15xX16xX17xX10xX3xX1axX5xX15xX15xX1exX10xX20xX2d7xX3xX3exX117xX6xX5xX3xX3exX5xX6xX117xX26xX54xX54xXdxX1exX3xX7x2866xX3xX3axXcaxX3xX1xXe0xXexX3xX16xX6xX3xX240xX1x7e68xXdxX3xX4xXe9xX1exX17xX3xX68xX385xX1exX17xX3xXa7xX16xX26xX3a0xX10xX3xX54xX15xX3xX4xXdaxXe4xXdxX3xX240x7433xX3xX1exX17xX15xX6axXdxX3xX68xX6axX15xX104xX3xXcxX1xX35bxX117xX3xX4xX1xc74fxX3xXexX2cxX3xX1exX204xX20xX3xXexX26xX20xX263xX1exX3xX3axX316xX3xX4xX2c3xX3xX1exX1xX357xX1exX17xX3xXbxX1x7070xX3xX1exX357xX3xXexX1xX26xXe9xX4xX3xXa7xX16xX26xX3a0xX10xX3xXexX38xX1exX17xX3xX3axXcaxX3xX17xXdxX333xXexX3xX3axXdbxXdxX3xX240xX1xX61xX1exX17xX3xXexX26xXd2xX1exX3xXexX1xXa1xX3xX5xX26xX35bxXexX3xX5xX28xX3xX4xXa1xX6xX3xXexX61xX1exX3xX17xXdxX3bxX15xX3xX1exX204xX20xX104xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX15xX54xX20xXaxX12xXa7xXdx7fafxX1exX3xX87xXdxX263xX1exX2d7xX3xX68xX6axX15xX3xX54xXdxX4e1xX1exX3xX2d7xX3xX1exX1xX204xX3xX7xX6fxX1exX3xX2fxX26xXe0xXexX3xXbxX1xXdxX117xX3xX13xX10xX15xX16xX17xX10xX3xX1axX5xX15xX15xX1exX10xX20xX3xa258xX1a5xX3xXexX26x5e34xXdxX3xX17x83ecxXdxX3xX68xXd2xX20xX3xX5xX204xX3xX4xXd2xX26xX3xX4xX1xX26xX20xX28xX1exX3xX68x5923xX20xX3xX3axXcaxX6xX3xX68xXcexXexX3xX87xX204xX3xX54xX316xXdxX3xXexX16xX3bxX104xX3x63adxX3cexX2c3xX3xX5xX204xX3xX5xX2cxXdxX3xX54xX316xXdxX3xXexX16xX3bxX3xX4xX2c3xX3xX4xX1xXa1xX3x8c76xX104xX3xXa7xc68dxX3xX7xX6xX15xX3xXexX61xXdxX3xX4xX38axX1exX17xX3xX4xX3bxX117xX3xX2baxX1exX3xXa7xX6xXdxX5xX20xX3xXadxX6xXdxX5xX3xX68x2c93xX3xX2fxXdxX1exX3xX5xX34xXdxX3xXexX61xXdxX104xX3x78a7xX15xX1exX17xX3xXexX61xXdxX3xX240xX1xX61xX1exX17xX3xX4xX1xXe0xXbxX3xX1exX1xX35bxX1exX3xX5xX2cxXdxX3xX2fxXdxX1exX3xX5xX34xXdxX3xX1exX204xX20xc0b2xX2d7xX3xX13xX10xX15xX16xX17xX10xX3xX1axX5xX15xX15xX1exX10xX20xX3xX240xX1xb9b6xX1exX17xX3xX68xXcaxX1exX1xX3xX87xXe4xXdxX3xXexX2cxX3x250cxX59bxX3exX3xXcxX15xX54xX6xX20xX3xX87xX204xX15xX3xX1exX17xX204xX20xX3xX2xX2xX104xX198xX104xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX15xX54xX20xXaxX12xX1axX5xX15xX15xX1exX10xX20xX3xXexX16xXdaxXe4xX4xX3xX68xXd2xX20xX3xX1xXdxX333xX117xX3xX240xX1xXdxX3xX3axX350xX1exX1xX3xX5xX26xX35bxX1exX3xX87xXb9xX3xX4xX26xXe9xX4xX3xX7xX316xX1exX17xX3xX16xXdxX263xX1exX17xX3xXexXdaxX3xX4xXa1xX6xX3xX117xX350xX1exX1xX2d7xX3xX1exX1xXdaxX1exX17xX3xX5xX535xX1exX3xX1exX204xX20xX3xX61xX1exX17xX3xXexX433xX3xX16xX6xX3xXexX248xX4xX3xX17xXdxX35bxX1exX3xXexX1xX23xX4xX3xX7xX23xX3xX87xXb9xX3xX4xXd2xX26xX3xX4xX1xX26xX20xX28xX1exX3xX54cxX4xXc1xX1exX17xX3xXexX1xX5d7xX1exX17xX3xXexX61xX1exX3xX17xXdxX3bxX15xX5c3xX3xXexX16xX15xX1exX17xX3xX240xX1xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX1xXe0xXexX3xX240xX1xX61xX1exX17xX3xX1xXb9xX3xX4xX2c3xX104xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX15xX54xX20xXaxX12xX59xX17xX6xX20xX3xX7xX6xX26xX3xX240xX1xXdxX3xXexX204xXdxX3xXexaf73xX3xX1exX204xX20xX3xX5xX263xX1exX3xXexXdxX333xX1exX17xX3xX3axXe0xXexX3xX3axX350xX1exX1xX2d7xX3xXa7xX6xXdxX5xX20xX3xXadxX6xXdxX5xX3xX68xX58cxX3xX2fxX2c3xX6xX3xX1exX17xX6xX20xX3xX4xXd2xX26xX3xX4xX1xX26xX20xX28xX1exX3xXexX16xX263xX1exX3xX176xX10xX3axX7xXdxXexX10xX2d7xX3xX87xX204xX3xXexX1xX6xX1exX1xX3xX117xXdxX1exX1xX3xX16x43edxX1exX17xX3xX1exX17xXdaxX2cxXdxX3xX87xXdxX333xXexX3xX3axX204xXdxX3xX3axX3bxX15xX3xX5xX204xX3xX117xXe9xXexX3xX1exX1xX204xX3xX3axX3bxX15xX3xXexX23xX3xX54xX15xX3xX68xX3bxX1exX17xX3xXexXdxX1exX3xX4xX35bxX20xX3xX4xX2c3xX3xX68xXcaxX6xX3xX4xX1xad41xX3xX5xXdxX263xX1exX3xX5xX6axX4xX3xXexX6axXdxX3x334dxX10xX3axX6xX1exX15xX1exX3xX87xX204xX3xX3exX1exX1xX104xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX15xX54xX20xXaxX12xXcxX26xX20xX3xX1exX1xXdxX263xX1exX3xX1axX5xX15xX15xX1exX10xX20xX3xX240xX1xX5d7xX1exX17xX3xX68xXcaxX1exX1xX3xXa7xX6xXdxX5xX20xX3xXadxX6xXdxX5xX3xXexX16xXdaxXe4xX4xX3xX240xX1xXdxX3xX68xXc1xX1exX17xX3xX68xX58cxX3xX3axXdxX333xXexX3xX68xXd2xX20xX3xX5xX204xX3xX117xXe9xXexX3xX4xXd2xX26xX3xX4xX1xX26xX20xX28xX1exX3xX3axXcaxX6xX3xX68xXcexXexX104xX3x8bbexX1exX17xX3xX68xX58cxX3xX68xXdaxX6xX3xX16xX6xX3xX54xX2ccxX1exX3xX4xX1xX248xX1exX17xX3xX3axX746xX1exX17xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xXexX16xX463xX4xX1xX3xX54xX2ccxX1exX3xX117xXe9xXexX3xX3axX204xXdxX3xX240xX1xX3bxX4xX3xX4xXa1xX6xX3xXexX2cxX3xX1exX204xX20xX3xX68xXc1xX1exX17xX3xX1xX385xXdxX3xXexX1xX3bxX1exX17xX3xX196xX2d7xX3xXexX16xX15xX1exX17xX3xX68xX2c3xX3xX1exX2c3xXdxX3xX16x909bxX3xX4xX1xX6xX3xX87xX2b6xX3xXexXdaxX2baxX1exX17xX3xX5xX6xXdxX3xX61xX1exX17xX3xX68xX58cxX3xX240xX333xXexX3xX1xX61xX1exX3xX1exX17xX15xX204xXdxX3xX68xX248xX4xX3xXexXdxX1exX3xX4xXa1xX6xX3xXexX61xX1exX3xX17xXdxX3bxX15xX3xXa7xX16xX26xX3a0xX10xX2d7xX3xX87xX350xX3xX117xX2b3xX3xX87xX2b6xX3xX240xX1xX61xX1exX17xX3xXexX1xX26xXe9xX4xX3xXexX61xX1exX3xX17xXdxX3bxX15xX3xX1exX204xX20xX104xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX15xX54xX20xXaxX12xX54cxX3xXa7xX6xXdxX5xX20xX3xXadxX6xXdxX5xX3xX3axXdxX333xXexX3xX16xX87dxX3xX4xXd2xX26xX3xX4xX1xX26xX20xX28xX1exX3xXexX16xX263xX1exX3xX5xX204xX3xX3axXcaxX6xX3xX68xXcexXexX3xX1exX1xXdaxX1exX17xX3xX87xX2ccxX1exX3xX4xX316xX3xX68xXc1xX1exX17xX3xX1exX2c3xX5c3xX2d7xX3xX1axX5xX15xX15xX1exX10xX20xX3xXbxX1xX2ccxX1exX3xX1exXe9xX104xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX15xX54xX20xXaxX12xX13xX10xX15xX16xX17xX10xX3xX1axX5xX15xX15xX1exX10xX20xX3xX1xX2b3xX1exX3xX1xa644xX3xX87xXe4xXdxX3xX1exX357xX3xX5xX26xX35bxXexX3xX7xXdaxX3xX2fxXdxX1exX1xX3xX68xX2b3xXbxX3xX3exX117xX6xX5xX3xX3exX5xX6xX117xX26xX54xX54xXdxX1exX3xX1a5x5ba2xX3xXexX26xX51bxXdxX3xXexX38xX3xXexX1xX3bxX1exX17xX3xX2xX194xX104xX11exX194xX2xX1a5xX3xX87xX204xX3xX4xX1xX463xX1exX1xX3xXexX1xX248xX4xX3xX68xX463xX1exX1xX3xX1xX61xX1exX3xXexX38xX3xXexX1xX3bxX1exX17xX3xX196xX104xX11exX194xX2xX196xX104xX3xX1axX6fxX3xX1xX6xXdxX3xX54xX23xX3xXexX463xX1exX1xX3xX7xX425xX3xXexX51bxX3xX4xX1xX248xX4xX3xX68xX3bxX117xX3xX4xXdaxXe4xXdxX3xX87xX204xX15xX3xXexX1xX3bxX1exX17xX3x3580xX104xX11exX194xX2xX196xX3xXexX6axXdxX3xX797xX6xX240xX10xX3xX1axX15xX117xX15xX2d7xX3x64b7xX104xX3xX797xX26xX4xX20xX3xX59xX17xX26xX20xX4e1xX1exX0xX42xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những vấn đề nan giải của Hollywood

Những vấn đề nan giải của Hollywood
2014-07-14 06:23:31

(TNO) - Đằng sau ánh hào quang rạng rỡ của mình, “kinh đô điện ảnh” Hollywood vẫn luôn tồn tại nhiều vấn đề khiến giới phê bình lẫn khán giả lắc đầu ngán ngẩm.

VN vào danh sách 20 quốc gia đẹp nhất thế giới

VN vào danh sách 20 quốc gia đẹp nhất thế giới
2014-07-14 06:22:08

(TNO) - Độc giả tạp chí Rough Guides (Anh) vừa bình chọn danh sách 20 quốc gia đẹp nhất thế giới, trong đó VN xếp hạng thứ 20. Với nhận định không có gì ngạc nhiên khi VN vào...

Người Brazil không thể buồn thêm nữa

Người Brazil không thể buồn thêm nữa
2014-07-14 05:05:29

TT - Có một không khí bình lặng đáng sợ trên đường phố Rio de Janeiro sau trận tranh hạng ba khi đội tuyển Brazil lại thua đậm 0-3 trước Hà Lan, qua đó một lần nữa làm người...

Tiến Minh đăng quang Giải cầu lông Mỹ mở rộng

Tiến Minh đăng quang Giải cầu lông Mỹ mở rộng
2014-07-14 05:05:10

TTO – Rạng sáng 14-7 (giờ VN), Nguyễn Tiến Minh đã đăng quang nội dung đơn nam Giải cầu lông Mỹ mở rộng 2014 diễn ra tại New York sau chiến thắng 2-1 trước đối thủ người Đài...

Trở thành triệu phú nhờ sơn tự hủy

Trở thành triệu phú nhờ sơn tự hủy
2014-07-14 05:04:43

TT - Tại VCK World Cup 2014, lần đầu tiên FIFA áp dụng công nghệ “vạch sơn tự hủy”. Theo đó, mỗi trọng tài được trang bị một bình xịt sơn trắng để đánh dấu vị trí các cầu thủ...

Chia tay Hà Lan, HLV Van Gaal bị Robben khước từ

Chia tay Hà Lan, HLV Van Gaal bị Robben khước từ
2014-07-13 16:56:33

TTO - Sau trận thắng Brazil, HLV Louis Van Gaal đã chính thức chia tay tuyển Hà Lan và bắt đầu sửa soạn cho tương lai của mình ở CLB Manchester United. Đã xác định trước điều...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết