Cập nhật: 19/01/2016 07:02 GMT+7
621ex9269xcfbex8566x8cdcxa671xb797x8444x84dbxX7x8c43x7fc3x8361xb29fxc184xbfffxX5xcacaxXaxbb1dx996fx6b72xXexX3xXbxX1xXdxd8ecxX3xX4xX1xe687xe81bxX3xX1axb0e2xdb91x6a29xX3xX13xea4exXdxX3xX1x7597xXdxX3xX13xa9bbxX23xX24xX3xXexX1fxX1exX23xX3x645dx80b0x9501xX4xX3xX5xc048xX23xX3xXexX1x7fd7xX3x6ba0xc61dxX46xX0x66fcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa81cxX10xX6xe3f2xXaxX12xadc0xcf3fxec65xX60xfabfx6be4xb2b7x9b03xX3xb653xX1xX1exX1fxX3xX1axX22xX23xX24xX3xX13xX27xXdxX3xX1xX2bxXdxX3xX13xX2fxX23xX24xX3xXexX1fxX1exX23xX3xX38xX39xX3axX4xX3xX5xX3exX23xX3xXexX1xX43xX3xX45xX46xX46xec31xX3xX67xf98exX4xX3xX13xXdxc4c4xX23xX3xX2fxX23xX1xX3xXbxX1xX3axXdxX3xX1xX14xXbxX3xb0f0xef24xXdxX3xX67x77efxX23xX24xX3xXexc4cexX3xX4xbd82xX3xXbxX1xX3exX23xX3xX62xX1xXdxX1axX3xXexf79cxX39xXb5xX9bxX23xX3xX2xX93xX3xX67xXb0xX23xX24xX3xXexXb5xX3xXcxc0b9xX58xX58xX3x65a6xXcx7385xX3xX58x86a7xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX1axX3xXcxX1exXdxX3xX5xXdxX9bxX39xX3xXabxX1exX3xb275xX1xX1fxX6xX3xX1xcc94xX4xX3xXcxXc5xX39xX23xX24xX3xf772x7071xX23xX24xX93xX3xXcxXc5xX39xX23xX24xX3xXexb11axX1axX3xX67xX1xXdxd56cxX39xX3xXbxX1xXdxX1axX3x800fxX39xX3axX4xX3xX24xXdxX6x6c88xX3xXexXb8xX3xX4xX1xX43xX4xX3xd151xX14xXexX3xXbxX1xXdxX1axX3xXexXc5x92bbxX23xX3xX4xX2fxX3xX23xX104xXacxX4xX3xX5bxXdx87e1xX23xX3xXc5xX6xX3xXexX22xX3xX23xX24xX1exXb5xX3xX2xa846xX65xX2xX3xX131xX117xX23xX3xa62fxX65x670bxX64xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxedd0xX1fxX5bxXb5xXaxX12xX62xX1xXdxX1axX3xXexXc5xX39xXb5xX9bxX23xX3xX131xXdxX9bxX23xX3xX2fxX23xX1xX3xXcxXc5xX13cxX23xX3xX131xc6dfxX23xX1xX3x8c32xaa4dxX23xX1xX3xXb5xX13cxX23xX3xX5exX67xXb0xX23xX24xX3xXexXb5xX3xX4xXb8xX3xXbxX1xX3exX23xX3xX62xX1xXdxX1axX3xXexXc5xX39xXb5xX9bxX23xX3xX2xX3xX7xX2fxX23xX3xf284xX39xaf7exXexX63xX3xXabxX1exX3xXbxX1xXdxX1axX3xXexX1exXdxX3xX5xXdxX9bxX39xX3xX13xX1c6xXexX3xX23xX104xXacxX4xX3xX131xXb8xXdxX3xX1axXacxXdxX3xX5exX67xXb0xX23xX24xX3xXexXb5xX3xXcxXd7xX58xX58xX3xX58xXe0xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX1axX3xXcxX1exXdxX3xX5xXdxX9bxX39xX3xXabxX1exX3xXf5xX1xX1fxX6xX3xX1xXfbxX4xX3xXcxXc5xX39xX23xX24xX3xX104xX105xX23xX24xX3xX7xX2fxX23xX3xX1c4xX39xX1c6xXexX63xX3xX131xX104xX14xX4xX3xX4xX1xXfbxX23xX3xX4xX1xXdxX117xX39xX3xXf5xX1xX6xXdxX3xX1axX27xX4xX3xX131xX14xXexX3xXbxX1xXdxX1axX64xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX1fxX5bxXb5xXaxX12xX67xfcd5xX4xX3xX198xX2bxX3xXbxX1xXdxX1axX3xX131xX104xX14xX4xX3xXd7xX1xX1exX3xX23xX104xXacxX4xX3xX131xd5a5xXexX3xX1xX1exX23xX24xX3xX5bxX1fxX3xX67xX96xX4xX3xX13xXdxX9bxX23xX3xX2fxX23xX1xX3xX4xX39xX23xX24xX3xX4xX1c6xXbxX93xX3xXexXdxX117xXbxX3xXexX96xX4xX3xX131xX104xX14xX4xX3xX4xX266xX4xX3xX4xXb0xX23xX24xX3xXexXb5xX3xX131xXdxX9bxX23xX3xX2fxX23xX1xX93xX3xXexXc5xX39xX23xX24xX3xXexX111xX1axX3xXbxX1xX266xXexX3xX1xX1exX23xX1xX3xXbxX1xXdxX1axX3xXabxX1exX3xX4xX1xXdxX117xX39xX3xX198xc388xX23xX24xX3xX4xX266xX4xX3xXexX194xX23xX1xX93xX3xXexX1xX1exX23xX1xX3xXbxX1xX3axX3xX4xX1xXdxX117xX39xX3xXbxX1xX96xX4xX3xXabxX96xX3xX23xX1xX111xX23xX3xX5bxX111xX23xX3xXexX27xXdxX3xX4xX266xX4xX3xX131xa3faxX6xX3xXbxX1xX104xX105xX23xX24xX3xXexXc5xX1fxX23xX24xX3xX4xX2fxX3xX23xX104xXacxX4xX93xX3xX24x9ff2xX1axX3xX4xX266xX4xX3xXbxX1xXdxX1axX3xXexXc5xX39xXb5xX9bxX23xed2axX3xXd7xX1xX1exX3xXexXdxX13cxX23xX3xXexXc5xXdxX93xX3xXcxX1xX3exX39xX3xX67xX1x7865xX23xX3x679cxX3xX45xXdxX13cxX1axX93xX3xX13xX104x9597xX23xX24xX3xX1c4xX39xXb5xX13cxX23xX3xXc5xX22xX23xX24xX93xX3xXd7xX1xa15fxX23xX24xX3xX131xX43xX6xX3xX4xX1fxX23xX3xX4xe9edxX6xX3xX5xX1exX23xX24xX93xX3xXd7xX1xX199xX23xX3xXc5xX6xX3xX198xXdx6383xX23xX3xX4xX2fxX93xX3xX60xXdxX2fxXdxX3xXbxX1xX2e9xX23xX24xX3xX5fxX1exXdxX3xX60xd767xX23xX93xX3xXd7xX1xX383xX23xX24xX3xX23xX24xX104xX371xXdxX3xXabxXdxX117xXexX3xX1xX39xXb5xb976xX23xX3xXexX1xX1fxX27xXdxX93xX3xX5fxX3axX23xX24xX3xX4x6a92xX23xX24xX3xX5xX321xX4xX1xX3xX7x968bxX93xX3xX58xX1exX3xXd7xX2bxXdxX3xX1axX3e2xX6xX3xX131xXb0xX23xX24xX3xX23xb36dxX1axX3xefe3xb5b6xX93xX3xXdbxX3e2xXdxX3xX4xe58dxX3xX4xX1xX266xXb5xX93xX3xX13xX104xX371xX23xX24xX3xXexX1xX104xX93xX3xX13xX22xX23xX24xX3xX131xX3axXexX93xX3xXd7xX24xXe0xX3xX198xX6xX3xX13xX33bxX23xX24xX3x733fxX2bxX4xX93xX3xXddxX1exX1fxX3xXd7xX6xX1axX3xXc5xX6xX3xX173xb8edxX4xX127xX3xXabxX1exX3xX4xX266xX4xX3xXbxX1xXdxX1axX3xXexX1exXdxX3xX5xXdxX9bxX39xX34dxX3xX13xX194xX23xX1xX3xX4xX6xX1fxX3xX4xX1xXdxX117xX23xX3xXexX1xX446xX23xX24xX93xX3xa64fx75dfxX3xX23xX400xX1axX3xX131xX1c6xXexX3xX23xX104xXacxX4xX3xX23xXdxX3d2xX1axX3xXexXdxX23xX3xXabxX1exX3xX266xX23xX1xX3xX7xX266xX23xX24xX93xX3xXddxX1exXdxX3xX1xX199xX23xX1xX3xX2fxX23xX1xX3xXabxX3d2xX3xX131xX371xXdxX3xX1xX1fxX27xXexX3xX131xX2bxX23xX24xX3xX4xX390xX6xX3xX58xX33bxX3xX67xX1xX390xX3xXexX321xX4xX1xX93xX3xX173xX266xX4xX3xX58xX33bxX3xXabxXacxXdxX3xX23xXb0xX23xX24xX3xX5bxX111xX23xX93xX3xX13xX104xX371xX23xX24xX3xXexXacxXdxX3xX131xX2bxX4xX3xX5x9d12xXbxX3xXex75f4xX3xX5bxX1fxX93xX3xXd7xX24xX1exXb5xX3xX4xX39xX3axXdxX3xX4xX3e2xX23xX24xX3xX4xX390xX6xX3xX4xX1xXdxX117xX23xX3xXexXc5xX6xX23xX1xX93xX3xX13xXdxX9bxX23xX3xX173xXdxX13cxX23xX3xX62xX1xX390xX93xX3xX13xX321xX6xX3xX4xX1xX1c6xX23xX3xX367xX3xX13xXdxX9bxX23xX3xX173xXdxX13cxX23xX3xX62xX1xX390xX93xX3xX58xX33bxXdxX3xX43xX4xX3xX13xXdxX9bxX23xX3xX173xXdxX13cxX23xX127xX3xXd7xX58xa48dxX3xX58xf694x7a08xX0xX49xXbxX12


Các tin đã đưa

Pospisil bị loại ngay ở vòng 1

Pospisil bị loại ngay ở vòng 1
2016-01-19 00:34:11

(SGGP) - Vasek Pospisil đã bị loại một cách đầy khó tin trong trận đấu mà anh đã chơi lấn lướt tay vợt hạng 15 thế giới người Pháp là Gilles Simon nhưng rốt cuộc phải trả giá...

Bàn thắng quan trọng của Wayne Rooney

Bàn thắng quan trọng của Wayne Rooney
2016-01-19 00:33:52

(SGGP) - Wayne Rooney đang trên đường trở lại “hình hài” của một sát thủ khi ghi bàn trong 4 trận liên tiếp cho Manchester United. Bàn thắng duy nhất ở trận đấu với Liverpool...

Lý Hoàng Nam trụ hạng 912 thế giới

Lý Hoàng Nam trụ hạng 912 thế giới
2016-01-19 00:33:20

(SGGPO). – Tay vợt nam của Việt Nam vẫn không thay đổi thứ hạng trên bảng xếp hạng đơn nam chuyên nghiệp của ATP vừa công bố. Bảng xếp hạng công bố trong ngày 18-1. Lý Hoàng...

Một chút tiến bộ

Một chút tiến bộ
2016-01-19 00:32:53

(SGGP) -Vẫn không có bất ngờ nào xảy ra khi U.23 Việt Nam tiếp tục vấp phải những giới hạn về trình độ và nhất là thể hình trước đối thủ đến từ Australia, vốn là nền bóng đá...

Tiếp tục hành trình

Tiếp tục hành trình
2016-01-18 09:40:47

(SGGP) - Hôm qua 17-1, Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn tiếp tục trở lại Mỹ tập huấn. Nữ tuyển thủ bơi lội số 1 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình mới với “gánh nặng” trên đôi vai...

U23 Việt Nam thua U23 Australia 0 - 2

U23 Việt Nam thua U23 Australia 0 - 2
2016-01-18 09:40:32

(SGGPO).- Đêm 17-1 (theo giờ Việt Nam), U23 Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực nhưng đành chấp nhận thất bại 0 - 2 trước U23 Australia, trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 của bảng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết