Cập nhật: 09/12/2013 05:36 GMT+7
115bx44efx6fb6x7d27x9351x21b5x4858x226ex70c5xX7x9170x4f17x846bx98b6x646ax6cebxX5x608exXax2d1bx2e9axa0daxXdxX3x482bxXdx5cb4xX3xXexX1xXdxX3x8ebex8277x2878xX3x9defxX3xXex3a05x1e92x37bfxX3xa024x8ba7xX26xX5x35e7xX3x8a3exX21xXbxX3x4c16x3fe0xX2x7958xX0x520cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16baxX10xX6xX2exXaxX12x3d82xXcx6f9dx7560x3495xX3x6898xX3xX48x8255x72a3xX3x7fc0xX21xX6xX3x1fffx714cxX5ex4aa7xX3xX1fx8fa0xX3xX5axX21x7305x5e54xXexX3xX1fx979axX28xX1xX3xX1fxX14xXdxX3xX58x61d6xX4xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1xXdxX3xX1fxX20xX21xX3xX4x2559xX6xX3xX23xX3xXexX26xX27xX28xX3x2c92xa01cxX28xX17xX3x9c1bx44a3xX28xX17xX3x2af0xX3xX2axX2bxX26xX5xX2exX3xX30xX21xXbxX3xX34xX35xX2xX37x6dccxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1f60xX2bxX2exX68xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX1fx4f53x75a3xX3xXexX26xX27xX28xX3x6d2fx4f38xX3xX54xX3xXbax97d5xX3xX13xa222xX2bxX3xX50xX1xX6xX3xX4exX95xX96xX28xX17xX3x9f67xX52xX3xX90xXd7xX2bxX3xX28xX17xXd7xX68xX3xX34xX34xXaax7313xX3xX1fx5804x7654xX4xX3xX2exX19xXdxX3xX5x7adcxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1fxX20xX21xX3xX90xXd7xX2bxX3xX5x5ecfxX4xX3xX2x3b1bxX3xX17xXdxX19xX3xX4exX17xXdxX19xX3xX1fxX6dxX6xX3xXbxX1xXf6x952axX28xX17xX52xXc7xX3xXexX1xX6xX68xX3xX90x2b27xX3xX2x17e5xX3xX17xXdxX19xX3xX28xX1xXf6xX3xX5xX6dxX4xX1xX3xX95xX6xX28xX3xX1fx3201xX21xXc7xX3xXexX26xX2bxX28xX17xX3x466bxX1xXdxX3xX4x4d66xX4xX3xX4x276fxXbxX3xX1fxX20xX21xX3xX61xX28xX1xX3xX54xX3x8963xX3xX4exX95xX96xX28xX17xX3x74a3xX3xX54xX3xX34xX2xX3xX17xXdxX19xX3xX28xX17xXd7xX68xX3xX2xX37xXaaxXf3xX52xX3xX90xXd7xX3xX30xX6xX58xX10xX26xX2bxX2bxX28xX3xX54xX3xX30xX26xX2bxX6xXexXdxX6xX3xX4exX95xX96xX28xX17xX3xX61xX3xX54xX3xX2xX134xX3xX17xXdxX19xX3xX28xX17xXd7xX68xX3xX2xX113xXaaxXf3xX52xX3xX1fx9dbdxX21xX3xX1fxXf6xXf7xX4xX3xX1fxX57xX28xX3xX5x3388xX28xX3xX90xXd7xX3xX2exX19xXdxX3xX5xX21xXdxX3x4c7fxX3xXexXdxX69xX28xX17xX3xX1fxXd4xX28xX17xX3xX1xXd4xX3xX1fx1878xX3xXexX1xXdxX3xX1fxX20xX21xX3xX90xXd7xX2bxX3xX5xX10fxX4xX3xX2xX113xX3xX17xXdxX19xXaaxX3xXcxX20xXexX3xX4xX96xX3xX1d4xX3xXexX26xX27xX28xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX26xX1c6xX28xX3xX1fxX1b9xX21xX3xXexX1xXdxX3xX1fxX20xX21xX3xXexXffxXdxX3xXexX1xXd7xX28xX1xX3xXbxX1xX76xX3xXcexX6xX28xX6xX21xX7xX3xXexX1xX21x6de6xX4xX3xX90x1390xX28xX17xX3xX61xX58xX6x5fe2xX2bxX28xXaaxX3xXcxX26xX27xX28xX3xXbaxX19xX3xXbaxXdxX1e5xX28xX3xX50xX17xXd7xX3xX54xX3xX50xX1xX27xXexX3xXbaxX96xX28xX3xX4exX95xX96xX28xX17xX3xX30xX52xX3xXexXffxXdxX3x2965xX10xX4xXdx7e1cxX10xX3xX90xXd7xX2bxX3xX28xX17xXd7xX68xX3xX2xX37xXaaxXf3xX3xXbxX1xX96xXdxX3xX2exX19xXdxX3xX17xXdxX19xX3xXexX1xXdxX3xX1fxX20xX21xX3xXex9819xX3xX2x68b8xX3xX17xXdxX19xX3xX7xX6xX28xX17xX3xX34xX34xX3xX17xXdxX19xXaaxX3xa08dxXd7xX2bxX3xX28xX17xXd7xX68xX3xX2xX113xXaaxXf3xXc7xX3xX2exX2bxX3xXexX1xX6xX68xX3xX1fxX14xXdxX3xX17xXdxX19xX3xXexX26xX27xX28xX3xX30xX6xX58xX10xX26xX2bxX2bxX28xX3xX54xX3xX30xX26xX2bxX6xXexXdxX6xX3xX28xX1c6xX28xX3xX4xX15bxXbxX3xX1fxX20xX21xX3xXcx4dc1xX68xX3xXbaxX6xX28xX3xX50xX1xX6xX3xX54xX3xX30xX1xXdxX5xX10xX3xXexXffxXdxX3xX273xXdxX2bxX3xX2exX10xX3x1dbaxX6xX28xX10xXdxX26xX2bxX3xX7x4c9bxX3xX1fxXf6xXf7xX4xX3xX1fxX57xX28xX3xX5xX1c6xX28xX3xXexX1xXdxX3xX1fxX20xX21xX3xX90xXd7xX2bxX3xX5xX10fxX4xX3xX2xXf3xX3xX17xXdxX19xXc7xX3xXexX1xX6xX68xX3xX90xX131xX3xX2xX2a1xX3xX17xXdxX19xXaaxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX2bxX2exX68xXaxX12xX2b4xXdxa1fdxX4xX3xXexX1xX6xX68xX3xX1fxX14xXdxX3xX17xXdxX19xX3xXexX1xXdxX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX86xX6xX3xXexX26xX27xX28xX3xXcexXcfxX3xX54xX3xXbaxXd4xX3xX13xXd7xX2bxX3xX50xX1xX6xX3xX95xX21xX23axX4xX3xX34xX3xXexX26xX27xX28xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX21xX23axX4xX3xX95xX96xX28xX17xX3xX48xX3xX2exXdx87e2xX28xX3xX26xX6xX3xX28xX17xXd7xX68xX3xX34xX34xXaaxXf3xX3xXbxX1xX96xXdxX3xXexX1xX6xX68xX3xX1fxX14xXdxXaaxX3xX30x4f48xX3xXexX1xX1e5xXc7xX3xXexX26xX27xX28xX3xX50xX17xX6xX3xX54xX3xXbax63fcxX3xXexXffxXdxX3xX273xXdxX2bxX3xX2exX10xX3xX316xX6xX28xX10xXdxX26xX2bxX3xX1fxXf6xXf7xX4xX3xX1fx2247xX68xX3xX5xX1c6xX28xX3xXexX1xXdxX3xX1fxX20xX21xX3xX90xXd7xX2bxX3xX5xX10fxX4xX3xX2xX1d4xX3xX17xXdxX19xXc7xX3xXexX1xX6xX68xX3xX90xX131xX3xX2xX2a1xX3xX17xXdxX19xX3xX90xXd7xX3xXexX26xX27xX28xX3xX48xXd7xX28xX3x5b85xX21xX76xX4xX3xX54xX3xX61xX5xX17xX10xX26xXdxX6xX3xX9axX3x89f2xX2bxX26xXexX2bxX3xX61xX5xX10xX17xX26xX10xX3xX1fxXf6xXf7xX4xX3xX4xX1xX21xX68xX1e5xX28xX3xXexX29exX3xX2xX1d4xX3xX17xXdxX19xX3xX7xX6xX28xX17xX3xX2xXf3xX3xX17xXdxX19xXaaxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX2bxX2exX68xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX61xX455xXc7xX3xX5axX21xX68xX69xXexX3xX1fxX6dxX28xX1xX3xXexX1xX6xX68xX3xX1fxX14xXdxX3xX28xXd7xX68xX3x5fa5xX21xX20xXexX3xXbxX1xX157xXexX3xXexX29exX3xX68xX1c6xX21xX3xX4xX148xX21xX3xX4xX86xX6xX3xX48xXdxX36cxXbxX3xX1xX23axXdxX3xX30xX57xX28xX17xX3xX1fxX2bxXd7xX28xX3xX4xX148xX21xX3xXexX1xX86xX3xX4xX1xX21xX68xX1c6xX28xX3xX28xX17xX1xXdxX36cxXbxX3xX5axX21xX76xX4xX3xXexX69xX3xX4exX5exX5fxX5exX455xX26xX2bxX52xX3xX152xX1xXdxX3xXexX14xX3xX4xX1x1573xX4xX3xX28xXd7xX68xX3xX4xX1xX2bxX3xX26xa133xX28xX17xX3xX5exX5fxX5exX61xX3xX4xX2bxXdxX3xXexX26x9cd0xX28xX17xX3xX5xXf7xXdxX3x731axX4xX1xX3xXexX26xX21xX68xX1b9xX28xX3xX1xX131xX28xX1xX3xX5x3951xX28xX3xX1xX125xX28xX3xX4xX96xX3xX90xX20xX28xX3xX1fxX1b9xX3xX6xX28xX3xXexX2bxXd7xX28xX3xX90xXd7xX3xX7xX516xX4xX3xX152xX1x2aafxX10xX3xX4xX86xX6xX3xX4xX157xX4xX3xX4xX148xX21xX3xXexX1xX86xXc7xX3xX2exX2bxX3xX9axX3xXcexX6xX28xX6xX21xX7xX3xX90xXd7xX3xX273xX10xX4xXdxX277xX10xX3xX4xXc6xX3xX28xX1xXdxX36cxXexX3xX1fxX23axX3xX28xXc6xX28xX17xX3xX90xXd7xX3xX1fxX23axX3xX40axX58xX3xX4xX6xX2bxX3xX28xX69xX21xX3xXexX1xXdxX3xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX10xX2bxX3xX5xX6dxX4xX1xX3xX95xX6xX28xX3xX1fxX148xX21xXaaxX3xX50xXaax7964xX1xX2bxX6xX0xX39xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Đua thuyền truyền thống ở Hải Lăng

Đua thuyền truyền thống ở Hải Lăng
2023-03-18 05:05:00

QTO - Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân huyện Hải Lăng, môn đua thuyền truyền thống phát triển rộng khắp trong toàn huyện....

Nhà điêu khắc tài hoa

Nhà điêu khắc tài hoa
2013-12-08 11:06:50

(TNO) - Theo ông Bernard Dorival, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Pháp, Điềm Phùng Thị là một trong những nhà tạc tượng tài hoa nhất của thời đại ông đang sống.

“Đào già” tái ngộ

“Đào già” tái ngộ
2013-12-08 11:06:22

(TNO) - Đôi bạn diễn Ngọc Giàu - Hồng Nga (ảnh) từng gắn bó với nhau mười mấy năm trời, diễn bi hài gì cũng được, sẽ tái ngộ trong trích đoạn Tình nghệ sĩ diễn tại Nhà hát Bến...

Rock Storm thổi lửa cố đô Huế

Rock Storm thổi lửa cố đô Huế
2013-12-08 11:05:48

(TNO) - "Cơn bão" Rock Storm "thổi" qua cố đô Huế tối 7.12 đã khiến hơn 10.000 khán giả cố đô tại sân vận động Tự Do phải cháy hết mình trong tiết trời se lạnh.

Tiến Minh là hạt giống số 1

Tiến Minh là hạt giống số 1
2013-12-08 11:05:23

(TNO) - Theo tin từ Ban tổ chức SEA Games, tay vợt VN Nguyễn Tiến Minh (hạng 8 TG) đã được chọn làm hạt giống số 1 giải cầu lông đơn nam tại Nay Pyi Taw.

Real Madrid bị đội hạng 3 cầm hòa ở Cúp Nhà vua

Real Madrid bị đội hạng 3 cầm hòa ở Cúp Nhà vua
2013-12-08 11:04:36

(TNO) - Real Madrid vừa phải nhận một kết quả mất mặt khi bị Olimpic Xativa, đội đang thi đấu ở giải hạng 3 Tây Ban Nha cầm hòa với tỷ số 0-0 tại lượt đi vòng 1/16 Cúp Nhà vua...

Abel - Đắm say tiếng lòng người Pa Kô

Abel - Đắm say tiếng lòng người Pa Kô
2013-12-08 11:02:56

(QT) - Rất hiếm hoi để được nghe tiếng Abel réo rắt trong các dịp lễ hội truyền thống của người dân tộc Pa Kô, không chỉ vì Abel không nằm trong nhóm nhạc cụ lễ hội phổ biến,...

“Giải phẫu” Gương mặt kẻ khác

“Giải phẫu” Gương mặt kẻ khác
2013-12-07 08:48:51

(SGGP) - Gương mặt kẻ khác, kịch bản đoạt giải thưởng của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam năm 2010 của nhà văn Bích Ngân sẽ chính thức ra mắt công chúng tại sân khấu 5B Võ Văn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết