Cập nhật: 19/12/2011 01:43 GMT+7
223x80dex23acx2bc1x467dx9297x821bx3e96xad27xX7x3ee5x743cx5a7axb523x3758x4e3bxX5x2866xXax1aeax5437x94f3xa63cxX3xad51xXdx9325x8eb1xX3x4421x9557xX3xX4xX1x13dbxX1ax5fb3xX3x2369xX3x5074xX1x9fd3xX3xXex439exX3xXex2a06x8768xX1axX0x8eb9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3a70xX10xX6xX17xXaxX12xXcxXcxX3x8eebxX3x920fxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3x53c9xX6xXdxX3x69edx37f4xX4xX3x184bxX7xXdxX1axX1xX3xX1axa633xaccfxX3xX2x9569x295fxb092xaa6xX3x4bfx242cx712exX3xXexX1xab32xX1axX3xX4dx4ae4xX4xX3x56eax83a1xX6cxX3xfe9x8570xX3xX42x4f2cxX7cxX1axX23xX3xX7bxX7cxX1axX6cxX3xX1xX6fx6ba9x3bd9xX1axX3xX42xX83xX7cxX1axX23xX3xXcxX2fx2efexX6cxX3xXex2027xX1axX1xX3xXcxX1xX2cxX6xX3xXcxX1xXdxX70xX1axX3xX4bxX3xX42xX6fx8928x3437xX3x6863xX80xX3xXexX2cxX3xXexX2fxX30xX1axX3xX5x3542xX4xX3xX2x6eedxX23xX6bx2aa0xX3xX1axX23xX9bxX8fxX3xX2xXc8xX4bxX2xX6ax117fxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6a4dxX15xX17xX8fxXaxX12x516dxX1axX23xX3xX5xX9bxX3xXb5xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX4xX29xX6xX3xX1xX9bxX1axX23xX3xX5xX15xX14xXexX3x4b76xX5bxX3xXbxX1xXdxX66xX3xX1ax7c1bxXdxX3xXexXdxXb2xX1axX23xX3xX4xX29xX6xX3xX1ax1497xX1axX3xXb5xXdxX90xX1axX3xaa6fxX1axX1xX3xX1cxa88fxX3xX1axX1xX83xX3x260cxX1xXdxXb2xX1axX3xXexX1x31f6xX1axX23xX3xX56xX5bxX4xX3xX42x1f59xX6xX3xX4bxX3xX108xX5bxX3xXbxX1xXdxX66xX3xXexX1x1bbaxXdxX3xX7x523axX3xXexX9bxXdxX3xX5xXdxX90xX6fxX3xXb5xX30xX6fxX3xXexXdxX70xX1axX3xX4xX29xX6xX3xX4x7373xX4xX1xX3xX66xX14xX1axX23xX6cxX3xXb5xX16fxX1axX1xX3xX17x6dcdxX6fxX3xX7xX156xX3xX2fxX6xX3xXb5xX152xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX1axX23xX9bxX1axX1xX3xX1axX23xX1xX90xX3xXexX1xX6fx5a69xXexX3xXb5xXdxX90xX1axX3xX127xX1axX1xX3xX4xX16fxX4xX1xX3xX66xX14xX1axX23xX3xX17x1aa9xX1axX3xXexX5bxX4xX3xXexX14xXdxX3xX12cxX6xX66xX3xX108xX5bxXd4xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX15xX17xX8fxXaxX12xX12cxX65xX66xX3xX2xX69x72d2xX6axX6cxX3xX74xX1axX23xX3xXb5xX83xX1dxX4xX3xXb5xXdxX11fxX6fxX3xX2fxX6xX3xXexX2fxX6fxX1axX23xX3xX83xX7cxX1axX23xX3xX6exX6fxX6xX8fxX3xXbxX1xXdxX66xX3xXexX9bxXdxX3xX5xXdxX90xX6fxX3xX132xX1xXdxXb2xX1axX3xXexX1xX13axX1axX23xX3xXcxX1b5xX8fxX3xXe4xX13axX4xX3xX5exX108xX5bxX3xXbxX1xXdxX66xX3xXb5xX83xX1dxX4xX3xXex5487xX1axX23xX3xX23xXdxX127xXdxX3xXexX1xX83x563axX1axX23xX3xXe4xX74xX1axX23xX3xX7xX10xX1axX3x146fxX9bxX1axX23xX3xXexX14xXdxX3xX5axXdxX70xX1axX3xX1xX15xX6xX1axX3xXbxX1xXdxX66xX3xX6exX6fxX78xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX5xX30xX1axX3xX6axX4bxX2xX69xXc8xX6bxXb3xX3xX251xX9bxX3xX1xX9bxX1axX23xX3xX5xX15xX14xXexX3xX108xX5bxX3xXbxX1xXdxX66xX3xXexX9bxXdxX3xX5xXdxX90xX6fxX3x8c6bxX1xX16fxX4xX3xX1axX1xX83xX3xa595xXdx1bb3xX3xX5xX9bxX1axX23xX3xX23xXdxX2a7xX3xX1axX83x8685xX4xX3xX5exX23xXdxX127xXdxX3xXexX1xX83xX244xX1axX23xX3xXe4xX74xX1axX23xX3xX7xX10xX1axX3xX251xX9bxX1axX23xX3xXexX14xXdxX3xX5axXdxX70xX1axX3xX1xX15xX6xX1axX3xXbxX1xXdxX66xX3xX6exX6fxX78xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX5xX30xX1axX3xX6axX4bxX2xX69xXc8xX6bxXb3xX6cxX3x71cfxX6fxX8fxXb2xXexX3xX4xX1xXdxXb2xX1axX3xXexX1xX13axX1axX23xX3xXb5xXb2xX3xX6exX6fxX78xX4xX3xX56x6adbxX3xX7fxX1b5xX66xX3xX5xX83xX1dxX4xX3xX5exX23xXdxX127xXdxX3xXexX1xX83xX244xX1axX23xX3xXexX14xXdxX3xX5axXdxX70xX1axX3xX1xX15xX6xX1axX3xXbxX1xXdxX66xX3xX6exX6fxX78xX4xX3xXexXb2xX3xX5axX10xXdxXbx90c3xXdxX23xX6cxX3xX132xX5bxX1axX23xX3xX1x840xX6xX3xX17xX1b5xX1axX3xX4xX1xX29xX3xX4dx1db3xX4xX3xX4x5a01xXb3xXd4xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX15xX17xX8fxXaxX12xX12cxX23xX15xX9bxXdxX3xX2fxX6xX6cxX3xX74xX1axX23xX3xX4xX358xX1axX3xXb5xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX108xX5bxX3xXbxX1xXdxX66xX3xX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX1axX23xX3xX25xX3xX27xX1xX29xX3xX5exX23xXdxX127xXdxX3xXexX1xX83xX244xX1axX23xX3xXe4xX74xX1axX23xX3xX7xX10xX1axX3xX108xX14xX4xX3xXexX14xXdxX3xX5axXdxX70xX1axX3xX1xX15xX6xX1axX3xXbxX1xXdxX66xX3xX6exX6fxX78xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX5xX30xX1axX3xX6axX4bxX2xX69xXc8xX6bxXb3xX6cxX3xX5xX80xX1axX1xX3xXb5xX14xX15xX3xX7fxX1b5xX8fxX3xX17xX156xX1axX23xX3xXbxX1xXdxX66xX3xXexX2fxX6fxX8fxX90xX1axX3xX132xX16fxX1axX1xX3xXb5xX21xX1axX23xX3xX1xX15xX6xX1axX23xX3xX5exX23xXdxX127xXdxX3xXexX1xX83xX244xX1axX23xX3xX1xX6fxX8fxX3xX4xX1xX83xX7cxX1axX23xX3xX251xX9bxX1axX23xX3xXexX14xXdxX3xX5axXdxX70xX1axX3xX1xX15xX6xX1axX3xXbxX1xXdxX66xX3xX6exX6fxX78xX4xX3xXexXb2xX3xX5xX30xX1axX3xXexX1xX364xX3xX2xX6axX3xX244xX3xX56xX6xXexX7fxX4xX7cxX251xX6xXb3xXd4xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX15xX17xX8fxXaxX12xXeaxX1axX23xX3xXexX2cxX1axX23xX3xX23xXdxX2a7xX3xX4xX16fxX4xX3xX4xX1xX364xX4xX3xX4x31bfxX4xX3xXexX2fxX83xX244xX1axX23xX3xX132xX49exX4xX3xX4dxXdxX90xX1axX3xX127xX1axX1xX6cxX3xXe4xX5bxX3xX1cxX65xX1axX3xX1xX143xX6xX3xXexX1xX74xX1axX23xX3xXexXdxX1axX3xX132xX1xf0fxX1axX1xX3xXbxX1xX29xX3xX4xX16fxX4xX1xX3xX66xX14xX1axX23xX3xX5xX1b5xX66xX3xXexX1xX152xXdxX3xX132xX5bxX1axX23xX3xX1xX358xX6xX3xX66xXdxX11fxX1axX3xX12cxX6xX66xX3xX1cxX12cxX6cxX3xXexX111xX1axX23xX3xXexX1xX83xX3xX29cx28e6xX3xX42xX5bxXdxX3xX4dxXdxX90xX1axX3xX127xX1axX1xX3xXcxX27xXd4xX42xX132xX56xX6cxX3xXexX111xX1axX23xX3xX108xXdxX70xX1axX3xXexX19exXbxX3xXexX14xXbxX3xX4xX1xX4cdxX3xX4dxXdxX90xX1axX3x8356xX1axX1xX3xXcxX27xXd4xX42xX132xX56xX3xXd4xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX15xX17xX8fxXaxX12xX5axXdxX1axX1xX3xX4xX2a7xX6fxX3xXb5xX83xX1dxX4xX3xX6exX6fxX9bxX1axX3xXexX14xXdxX3xXexX83xX3xX23xXdxX6xX3xXexX14xXdxX3xX7xX78xX3xX6ax1f11xX3xXe4xX9bxX6fxX3xX132xX16fxXexX3xX6bxX6cxX3xX29cxX1xX6fxX3xXe4xX16fxX15xX3xX4xX1xX4cdxX3xXe4xX9bxX6fxX3xX132xX16fxXexX6cxX3xX27xXd4xX2xX6bxX6cxX3xX2fbxXd4xXcxX1b5xX1axX3xXe4x307axX1axX1xX6cxX3xXcxX27xXd4xX42xX132xX56xXd4xX3xX5axX19xX3xXexX2fxX6fxX8fxX3xXb5xXdxX90xX6fxX3xX5xXc1xX4xX3x34dxX23xX3xX1axX23xX9bxX8fxX3xX6ax6fb1xX4bxX2xX6axX3xX251xX9bxX3xXb5xX83xX1dxX4xX3xXb5xX83xX6xX3xXb5xXdxX3xX1x1ac7xX6xX3xXexX16fxX1axX23xX3xXexX14xXdxX3xXe4xX5b0xX1axX1xX3xX42xX83xX1axX23xX3xX42xX358xX6xXd4xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX15xX17xX8fxXaxX12xX12cxX2a5x938x497ax2a4cxX12cxX3xX27xX42xX25xX12cxX0xX33xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh

Bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh
2023-03-23 08:25:00

(Baoquangngai.vn)- Di tích Văn hoá Sa Huỳnh được Chính phủ xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt không chỉ khẳng định tầm vóc, giá trị của một trong ba nền văn minh lớn nhất...

Man.United sẽ được chơi Champions League?

Man.United sẽ được chơi Champions League?
2011-12-19 01:41:16

(SGGP) - Mọi chuyện bắt nguồn từ việc UEFA gạch tên Sion (Thụy Sĩ) ra khỏi Europa League mùa này vì họ đưa vào sân 6 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu ở trận gặp Celtic tại...

Vòng 1 Cúp Quốc gia 2012: Lâm Đồng gây sốc

Vòng 1 Cúp Quốc gia 2012: Lâm Đồng gây sốc
2011-12-19 01:40:52

(SGGP) - Có đến 6/8 đội chủ nhà thất bại ngay ở vòng đầu tiên, nhưng kết quả gây sốc nhất là thất bại của Bình Dương trước Lâm Đồng ngay trên sân nhà. Dẫn trước ngay từ phút...

Man Utd đè gánh nặng lên vai Man City

Man Utd đè gánh nặng lên vai Man City
2011-12-19 01:40:19

(VnExpress) - Chiến thắng 2-0 trước QPR, cộng với việc Man City thi đấu muộn gặp Arsenal, giúp Man Utd vươn lên giành ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh.

Juventus thắng nhẹ để đòi lại ngôi đầu

Juventus thắng nhẹ để đòi lại ngôi đầu
2011-12-19 01:39:52

(VnExpress) - Không mất quá nhiều công sức, nhưng "Lão Bà" vẫn hoàn thành nhiệm vụ giành trọn ba điểm trước Novara tối chủ nhật, qua đó nối dài mạch bất bại và tiếp tục dẫn đầu...

Milan lại đốt nóng đường đua scudetto

Milan lại đốt nóng đường đua scudetto
2011-12-18 12:54:05

(VnExpress) - Chiến thắng 2-0 trước Siena ở trận đá sớm vòng 16 một lần nữa Milan lên ngôi đầu trong ít nhất 24 tiếng đồng hồ, đồng thời đặt các đối thủ cạnh tranh khác như...

Quốc Vượng trở lại với V-League

Quốc Vượng trở lại với V-League
2011-12-18 12:53:35

(VnExpress) - Sau ba năm lang thang đá phủi và rắc rối với bản hợp đồng với đội bó hạng Nhì Xuân Thành Hà Tĩnh, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng đã được giải phóng và ký...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết