Cập nhật:  GMT+7
3589x5bebxdf9axd357x41b5x46fdx8c4bx9044xae74xX7xc757x69dfx5215x44ecx9f5bx4e15xX5x550dxXaxd263x7a11xX6x692axX1xX3xX1xabadxX6xX3x8928x8b53xX4xXdxX6xX15xX3x962fx9e63xX10xX1dx8d44xX3xXbxX1xc2dexX3xX15xX1x987axX15xX3xXexX24xX6xX15xX1xX3xX4xX2bxX6xX3xX4xX1x7abaxX15xX1xX3x9f5fxb0efxX15xX1xX0x74f7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc45fxX10xX6xX27xXaxX12xXcxXcx6e10xX3xae2exX3x8323x707exXexX3x4d02x89a7xX4xX3x753ex6355xX3xXexX1xX1dxX63xX4xX3x833dxXdxX6xXdxX3x8df1x4709xac82xX15xX3xX78x431fxX1dxX3xX4xX2bxX6xX3xX27xX6xX15xX1xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxX4xXdxX6xX15xX3xX23xX24xX10xX1dxX27xX3xX60xX3xX4xX1x9acexX1dxX3xXexX24xX6xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX15xX1xa9dcxX3xXbxX1x386dxX15xX3xXexXb1xX42xX3xX1xX19xX4xX3xX5xbedexX15xX73xX3xX27xX6xX15xX1xX3x3ce3xXdxX73xX42xX1dxX15xX27xX3xX23xX24xX10xX1dxX27xX3xX60xX3xX4x96dcxX3xX73xXdxX9fxX3xX3exXexX3xX15xX1x7a54xXexX3xa92fxdb5exXe6xcc4dxXe6xXe6xXe6xX3xX66x8961xX15xX73xX3x8d21xX15xX1xX3xa21dxXe5xcb57x40caxXe8x37c0x9a21xXe6xX3x42ebxXc6xX13x52cfxX3xX6axXbdxX6xX3xX78xdadcx8ea6xX4xX3xe1acxX9fxX4xX3xX78x6b6bxX15xX1xX3xX5xXadxX3xXexX1xX2fxXexXe8xX0xX47xXbxX12xX0xXexX6xX66xX5xX10xX3xX7xXex7f4bxX5xX10xX9xXaxX42xX6xX24xX73xXdxX15x6af8xdc61xXbxX10dxX3xX6xX1dxXexX79xXaxX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5ef4xX79xX27xX12bxXaxX12xX0xXdxX42xX73xX3xX6xX5xXexX9xXax3675xX13xX6xX15xX1xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxX4xXdxX6xX15xX3xX23xX24xX10xX1dxX27xX3xXbxX1xX2bxX3xX15xX1xX2fxX15xX3xXexX24xX6xX15xX1xX3xX4xX2bxX6xX3xX4xX1xX3exX15xX1xX3xX42xX43xX15xX1xX3xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX47xX47xX7xXexX6xXexXdxX4xXe8xX15xX10xd8a2xXe8xXexX1dxX79xXdxXexX24xX10xXe8xX6axX15xX47xXexXexX79xX47xXdxX47xX7xXf9xX137xXf9xX47xX137xXe6xX2xXf9xX47xXe6xa42exX47xX137xX137xX47xX2xX60xXexX24xX6xX15xX1xX60xXexX1xX6xXexX60xX2xXfcxXf9xXf8xX2xXf8xX2xXf9xXfbxX137xXe8x4c09xXbxX73xXaxX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX27xX12xX0xX47xXexX24xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX79xX27xX12bxXaxX12xX56xX6xXdxX3xX15xX73xX109x6c7exXdxX3xX27x7d5dxX15xX3xX4xX1xX109xb8abxX15xX73xX3xXexX24xX43xX15xX1xX3xX23xX6xba78xX10xX3xX79xX24xX3xX23xX79xX24xXexX1dxX15xX10xX3xX4xX2bxX6xX3xX154xX154xcd63xX3xX66xc804xX15xX3xXexX9fxX4xX3xXbxX1x9876xX42xX3xX1xX63xXdxX3xX1xX19xX6xX3xX4xX2bxX6xX3xX1cxX1dxX4xXdxX6xX15xX3xX23xX24xX10xX1dxX27xX3xX78x4177xX3xX78xX109xX10axX4xX3xX1xX19xX3xX10dxX9fxX4xX3xXexX1xe207xX4xX3xXexX9fxX4xX3xX73xXdxXeexX3xX60xX3x3c13xX15xX1xX136xX3xX154xX154xX249xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX27xX12xX0xX47xXexX24xX12xX0xX47xXexX6xX66xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX79xX27xX12bxXaxX12xX13xX6xX15xX1xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxX4xXdxX6xX15xX3xX23xX24xX10xX1dxX27xX3xX42xXe2xXexX3xX15xda2fxX42xX3xX137xXe6xX2xX2xX3xX6axXadxX3xX66xX67xX4xX3xX1xX19xX6xX3xX73xXb1xX12bxX3xXexX24xX6xX15xX1xX3xX4xX272xXdxX3xX6ax473dxX3xXexX9fxX4xX3xX73xXdxXeexX3xXexX1xX2fxXexX3xX5xXadxX3xX66xX67xX4xX3xX4xX1xXb1xX15xX3xX27xX1dxX15xX73xX3xX6axX6bxX3xX42xX63xXexX3xX15xX73xX109xX21fxXdxX3xX78xXadxX15xX3xb7fexX15xX73xX3xX78xX10xX79xX3xX4xXadxX3xX6axX7axXexX3xX42xXadxX1dxX3xX78xX10xX15xXe8xX3xb758xX2d9xX42xX3xX2xXf8x8e19xXfbxX3xX4xX9fxX4xX3xX4xX1xX1dxX12bxX24cxX15xX3xX73xXdxX6xX3xX4xX2bxX6xX3xX15xX1xXadxX3xX78xXe2xX1dxX3xX73xXdxX9fxX3xX249xX1xX24xXdxX7xXexXdxX10xXaxX7xX3xX10dxX9fxX4xX3xX78xX112xX15xX1xX3xX15xXd7xX3xX5xXadxX3xXexX9fxX4xX3xXbxX1xX255xX42xX3xX4xX2bxX6xX3xX32cxX15xX73xX3xX1cxX1dxX4xXdxX6xX15xX3xX23xX24xX10xX1dxX27x7fffxX3xX15xX1xX109xX15xX73xX3xX4xX1xX3exX15xX1xX3xX1xX19xX6xX3xX7x46c2xX3xX15xXadxX12bxX3xXbxX1xX2bxX3xX15xX1xX2fxX15xX3xX78xXdxX2fbxX1dxX3xX78xXd7xXe8xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX79xX27xX12bxXaxX12xXcxX1dxX12bxX3xX15xX1xXdxX24cxX15xX3xX15xX1xX21fxX3xX4xX9fxX4xX3xX73xX1xXdxX3xX4xX1x5c98xXbxX3xX27xX79xX3xX4xX282xX1dxX3xX4x5056xX3xX6axXe2xX15xX3xXbxX1xX9fxXbxX3xX5x3686xX3xX4xX2bxX6xX3xX27xX6xX15xX1xX3xX1xX19xX6xX3a3xX3xX4xX63xX15xX73xX3xXexX1xX24cxX42xX3xX4xX9fxX4xX3xXbxX1xXb1xX15xX3xXexX3exX4xX1xX3xX4xX2bxX6xX3xX73xXdxbcccxXdxX3xX4xX1xX1dxX12bxX24cxX15xX3xX73xXdxX6xX3a3xX3xXexX24xX79xX15xX73xX3xX4xX1xX109xX229xX15xX73xX3xXexX24xX43xX15xX1xX3xX23xX6xX235xX10xX3xX79xX24xX3xX23xX79xX24xXexX1dxX15xX10xX3xX4xX2bxX6xX3xX78xXadxXdxX3xX154xX154xX249xX3xX42xX43fxXdxX3xX78xXb1xX12bxX3xX78xX272xX3xX235xX1x432bxX15xX73xX3xX78xX112xX15xX1xX3xX66xX67xX4xX3xXexX24xX6xX15xX1xX3xX15xXadxX12bxX3xX78xX3exX4xX1xX3xXexX1xX112xX3xX5xXadxX3xX4xX2bxX6xX3xX27xX6xX15xX1xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxX4xXdxX6xX15xX3xX23xX24xX10xX1dxX27xXe8xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX79xX27xX12bxXaxX12xX344xX73xX109xX21fxXdxX3xXexX6xX3xX4x4a05xX15xX73xX3xX4xX1xX79xX3xX24xe2c8xX15xX73xX3a3xX3xX7x93a7xX3xX27xX3b6xX3xX32cxX15xX73xX3xX1cxX1dxX4xXdxX6xX15xX3xX23xX24xX10xX1dxX27xX3xX235xX1xX32cxX15xX73xX3xX5xX24cxX15xX3xXexXdx4a3exX15xX73xX3xXexX1xXbdxX6xX3xX15xX1xX2fxX15xX3xX5xXadxX3xXexX9fxX4xX3xX73xXdxXeexX3xX4xX2bxX6xX3xX66xX67xX4xX3xX1xX19xX6xX3xX6axX43xX3xX4xX1xX2bxX3xX7xX4f5xX3xX1x81a5xX1dxX3xX66xX6xX15xX3xX78xX7exX1dxX3xX4xX2bxX6xX3xX15xXd7xX3xX5xXadxX3xX13xX10xX15xXdxX7xX3x3feaxXdxX24xXexX1xX60xX62xXdxX5xX5xX10xX24xX3xX60xX3xX42xX63xXexX3xX1xX19xX6xX3xX7xX3b6xX3xXexXbdxX15xX73xX3xX4xXd7xX3xX42xX405xXdxX3xXexX1x89d5xX3xX1xX2fxX15xX3xX5xXb1xX1dxX3xX27xXadxXdxX3xX6axX43fxXdxX3xX32cxX15xX73xX3xX1cxX1dxX4xXdxX6xX15xX3xX23xX24xX10xX1dxX27xXe8xX3xX13xX79xX3xX78xXd7xX3xXbxX1xX2bxX3xX15xX1xX2fxX15xX3xbd81xX1dxX12bxX2fbxX15xX3xXexX9fxX4xX3xX73xXdxXeexX3xX4xX4e6xX15xX73xX3xX4xXd7xX3xX15xX73xX1xX3b6xX6xX3xX5xXadxX3xX15xX73xX109xX21fxXdxX3xX235xX1xX9fxX4xX3xX235xX1xX32cxX15xX73xX3xXexX1x4d45xX3xX66xX9fxX15xX3xX15xXd7xX3xX6axX43fxXdxX3xXexX24cxX15xX3xX1xX19xX6xX3xX7xX3b6xX3xX5xXadxX3xX1cxX1dxX4xXdxX6xX15xX3xX23xX24xX10xX1dxX27xXe8xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX79xX27xX12bxXaxX12xX344xX1xX547xX15xX73xX3xX15xX73xX109xX21fxXdxX3xX27xX223xX15xX3xX4xX1xX109xX229xX15xX73xX3xXexX24xX43xX15xX1xX3xX23xX6xX235xX10xX3xX5exX24xX3xX23xX79xX24xXexX1dxX15xX10xX3xX5xXadxX3xX66xXadxX3xX23xXdxX79xX15xX6xX3xX154xX24xX1dxX4xX10xX3xX6axXadxX3xX15xX1xXadxX3xX5xX112xX4xX1xX3xX7x3759xX3xX15xX73xX1xc9c5xX3xXexX1xX1dxX2fxXexX3x35d9xX1xXdxX5xXdxXbxX3xX62xX79xX1dxX5xX27xX3xX78xX272xX3xX4xX1xX67xX15xX73xX3xX42xXdxX15xX1xX3xX78xX109xX10axX4xX3xX4xX1xX2bxX3xX15xX1xXb1xX15xX3xXexX1xX282xX4xX3xX7xX282xX3xX4xX2bxX6xX3xX66xX67xX4xX3xX1xX19xX6xX3xX7xX6xX1dxX3xX235xX1xXdxX3xXexX24x3a7fxX3xX4xX1xX1dxX12bxX67dxX15xX3xX6axX43fxXdxX3xX4xX282xX1dxX3xX4xX405xX3xX6axXe2xX15xX3xXbxX1xX9fxXbxX3xX5xX411xX3xX4xX2bxX6xX3xX32cxX15xX73xX3xX23xX24xX10xX1dxX27xXe8xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX79xX27xX12bxXaxX12xX344xX73xX109xX21fxXdxX3xX4xX405xX3xX6axXe2xX15xX3xX15xXadxX12bxX3xX78xX272xX3xXexX43xX42xX3xX24xX6xX3xX42xX63xXexX3xX7xX405xX3xX78xXdxX5efxX42xX3xX73xX1xXdxX3xX4xX1xX3faxXbxX3xXexX24xX79xX15xX73xX3xX1x6a72xX3xX7xX229xX3xXexX24xX6xX79xX3xX78xaab4xXdxX3xX5bdxX1dxX6xX3xX78xXdxX67dxX15xX3xXexX1xX79xX7axXdxX3xX6axX43fxXdxX3xX27xX6xX15xX1xX3xX1xX19xX6xX3xXexXbdxX3xX15xX2d9xX42xX3xX137xXe6xXe6xXf9xXe8xX3xXcxX24xX79xX15xX73xX3xX78xXd7xX3xX24xc50cxX3xX24xXadxX15xX73xX3xX32cxX15xX73xX3xX1cxX1dxX4xXdxX6xX15xX3xX23xX24xX10xX1dxX27xX3xX15xXd7xXdxX3xX32cxX15xX73xX3xX5xXadxX3xX15xX73xX109xX21fxXdxX3xX235xX1xX4f5xXdxX3xXexX1xXeexX79xX3xX66xX67xX4xX3xX6axX6bxX3xX15xXadxX12bxX3xX15xX1xX109xX15xX73xX3xX6axX43xX3xX4xXd7xX3xX42xX63xXexX3xX15xX73xX109xX21fxXdxX3xX235xX1xX9fxX4xX3xX78xX272xX3xX1xX79xXadxX15xX3xXexX1xXadxX15xX1xX3xX15xXd7xX3xX15xX24cxX15xX3xX32cxX15xX73xX3xX235xX1xX32cxX15xX73xX3xX15xX1xX2fxX15xX3xX78xXd7xX3xX5xXadxX3xXexX9fxX4xX3xXbxX1xX255xX42xX3xX4xX2bxX6xX3xX42xX43xX15xX1xXe8xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX79xX27xX12bxXaxX12xXcxX1dxX12bxX3xX15xX1xXdxX24cxX15xX3xX7xX6xX1dxX3xX4xX9fxX4xX3xXbxX1xXb1xX15xX3xXexX3exX4xX1xX3xX6axX2fbxX3xX235xc5f3xX3xXexX1xX1dxX2fxXexX3xX6axXadxX3xX4xX1xXe2xXexX3xX5xXdxX67dxX1dxX3xX7xX678xX3xX27x647exX15xX73xX3xXexX24xX79xX15xX73xX3xX66xX67xX4xX3xXexX24xX6xX15xX1xX3a3xX3xX66xX6xX3xX4xX1xX1dxX12bxX24cxX15xX3xX73xXdxX6xX3xX6axX2fbxX3xX1cxX1dxX4xXdxX6xX15xX3xX23xX24xX10xX1dxX27xX3xX235xX1xX48axX15xX73xX3xX78xX112xX15xX1xX3a3xX3xX1xX19xX3xXexXdxX15xX3xX24xX4efxX15xX73xX3xX66xX67xX4xX3xX6axX6bxX3xX15xXadxX12bxX3xX4xX1xb4b2xX3xX27xX79xX3xX42xX63xXexX3xX42xX43xX15xX1xX3xX32cxX15xX73xX3xX1cxX1dxX4xXdxX6xX15xX3xX23xX24xX10xX1dxX27xX3xXexX1xX282xX4xX3xX1xXdxX67dxX15xX3xX6axXadxX3xX15xXd7xX3xX78xX109xX10axX4xX3xX1xX79xXadxX15xX3xXexX1xXadxX15xX1xX3xX6axXadxX79xX3xX235xX1xX79xXeexX15xX73xX3xX15xX2d9xX42xX3xX2xXf8xXe5xXf8xXe8xX3xX13xXe8xcc6ax8c28xX62xX3xXcxX56xX5exXf2xX0xX47xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tiếng hát Ánh Tuyết: Đời ca sĩ như con thiêu thân

Tiếng hát Ánh Tuyết: Đời ca sĩ như con thiêu thân
2016-07-23 14:27:43

TTO - "Tôi hay ví von rằng ca sĩ giống như một con thiêu thân, đoạn đường đời rất ngắn. Hạnh phúc, vinh danh có đó rồi mất đó. Đoạn đường từ đam mê ca hát đến thành ca sĩ đầy...

Bình Định – PVF: Kinh nghiệm hay sức trẻ?

Bình Định – PVF: Kinh nghiệm hay sức trẻ?
2016-07-22 13:06:39

(SGGP) - Sau hơn 3 tháng tranh tài, Giải hạng Nhì Quốc gia 2016 sẽ khép lại với trận chung kết chiều nay giữa Bình Định và PVF. Với đội bóng đất võ, họ đã từng góp mặt ở sân...

Ronaldo quyết hồi phục tranh Siêu Cúp châu Âu

Ronaldo quyết hồi phục tranh Siêu Cúp châu Âu
2016-07-22 13:05:08

(SGGP) - Khả năng là rất nhỏ, nhưng Cristiano Ronaldo không bỏ cuộc và đang nỗ lực tập luyện để kịp hồi phục, cùng Real Madrid tham dự trận tranh Siêu Cúp châu Âu gặp Sevilla....

Sevilla muốn hóa rồng

Sevilla muốn hóa rồng
2016-07-22 13:03:33

(SGGP) - Cùng với sự xuất hiện của tân HLV Jorge Sampaoli, Sevilla đang là đội hoạt động năng nổ nhất trên thị trường chuyển nhượng La Liga mùa hè 2016. Đội bóng xứ Andalusia...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết