Cập nhật:  GMT+7
b9e5x1344ex12fe9xf70cx12929x1212exd1d6xfce8x103caxX7xd076x11944x11ac9x133a7xd8f7xe408xX5xe9eexXax1272bxf8e7x122f7x10964xX1xX3x11385xe72fxXdxX3x12a72xc0ebx10d7exX3xX13xd56cxXdxX3xcb06x11056xX6xX15x113b9xX3xX1cxX1dxX1exX3x10db9xXdx10412xXexX3xc97dxX6x103f3xX3x10060x1054exX15xe001xX3x10b07x12addx13f2dxX15xX3axX3x1090exc7afxX6xX3xc863xe2f7xX15xX3axX3xX5xX25xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1x11b0fxX43xX3x117adxX0x10a47xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc25bxX10xX6x13bb9xXaxX12xd116xX2exXcx13110xX3xX33xX10xf495xX7x124dcxX3xc4a4xX3xX1cxX1dxX1exX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xX3cxX14xX15xX1xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX13xX21xXdxX3xX24xX25xX6xX15xX3xX46x13bbbxXdxX3xXex125a4xX3xX7x101c2xX3xX2xX7bxc329xX3xXexX37xX25xX15xX3axX3xXexX37xd6c8xX15xX3xX3cxef7fxX43xX3xX46xXbaxXexX3xX46xcf2axX3xec23xX3xX46xX47xX15xX3axX3xX5xX25xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX56xX43xX3xX59x1122fxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10fc0xX25xX6dxe3f2xXaxX12xX1cxX1dxX1exX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xX18x1036bxXexX3xX3cxe66axX43xX3xX46xX47xX15xX3axX3xX5xX25xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX56xX43xX3xX59xX3xX18x133b0xX15xX3axX3xX4xX43xX38xX4xX3xX7xX25xX3xXexX21xXdxX3xX46xXa1xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX13xX21xXdxX3xX24xX25xX6xX15xXdaxX3xXcxX37xX3dxXa1xX4xX3xX3cxXa8xXdxX3xXexX1xd121xX3xX4xX1x10aa5xXdxX3xXbxX1xX47xX15xX3axX3xX15xX3ax11028xX3xX4xX25xX3xX4xe2dbxX35xX28xX3xX4xX14xX4xX3xX1x10a7cxX4xX3xXexX37xX47xX3xX4xX149xX6xX3xX6axX24xX2exX3xbb7exX6xX37x108d6xX3xX6axX6xX15xX3axX3xfe78xX10xX25xX3xX3axdc50xXbxX3xX37xXbaxXexX3xX15xX1xXdxe3caxX43xX3xX179xX1xde7axX3xX179xX1x13741xX15xX3xX179xX1xXdxX3xX3cxX6xX3xX7xXa8xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX102xX43xX3xXexX1xX149xX3xX46x12a0axX15xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX4xX194xX3xX4xXc2xX35xX3xX3axXdxX14xX4xX3xXexX1xXdxX3xX3cxXbaxX43xX3xXexXa8xXexX3xX15xX1xXbaxXexXdaxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX25xX6dxXedxXaxX12x10154xX6xX3xX7xX56xX15xX3xX46xXa1xXdxX3xX3cxX38xXdxX3xX1xc326xX15xX1xX3xX3axdf40xX35xX3xX3cxX149xX3x102dbxX3xXexX43xXedx1034fxX15xX3xXexX1xX149xX3xX42xX43xXa8xX4xX3xX3axXdxX6xX28xX3xX1cxX1dxX1exX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX194xX15xX3axX3xX179xXdxX20cxX35xX3xX7xX25xX14xXexX3xXexX37xXb6xX15xX3xX3cxXbaxX43xXdaxX3xX1cxX1dxX1exX3xX13xX21xXdxX3xX24xX25xX6xX15xX3xX1xX102xX43xX3xX15xX1xX3dxX3xX4xX1xXa5xX3xXbxX1xX47xX15xX3axX3xX15xX3axX158xX3xX46xX21xX3xX179xX1xeafbxX15xX3axX3xX7x10c1bxX15xX3xX7xX21xX15xX3axX3xX4xX1xX25xX3xX15xX1xd630xX15xX3axX3xXexX1fcxX15xX1xX3xX1xX43xXa8xX15xX3axX3xXbxX1xXc2xX15xX3xX4xX272xX15xX3axX3xX179xX1xXdxX3xX4xX194xX3xX4xX14dxX3xX1xX38xXdxX3xXex10cdbxX3xX15xX1xX285xX15xX3axX3xX3cxX3dxX3exX15xX3axX3xX4xX1xX43xXedxX18fxX15xX3xX1x10bafxX15xX3axX3xX4xX149xX6xX3xX1cxX1dxX1exX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xXdaxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX25xX6dxXedxXaxX12xX0xXdxX35xX3axX3xX7xX37xX4xX9xXaxX5bxX5bxX4xXdaxX18xX6xX25xX42xX43xX6xX15xX3axXexX37xXdxXdaxX46xX15xX5bxX6dxX10xX7xX179xXexX25xXbxX5bxX15xX10xX77xX7xX5bxX1dxX2x1261axX1exX5bxX319xc1d2xX6dxX1exX2xbd8exX319xX31dxXacxX2xXexX2xbfe0xX1dxXacxX207xX321xX5xX2xXdaxfaeaxXbxX3axXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX25xX6dxXedxXaxX12xX1cxX1dxX1exX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xX46xXbaxXexX3xX46xXc2xX3xXexX37xX3dxXa1xX4xX3xX1cxX1dxX1exX3xX13xX21xXdxX3xX24xX25xX6xX15xXdaxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX25xX6dxXedxXaxX12xX73xX102xX35xX3xX18xX194xX15xX3axX3xX15xX1xXdxX18fxX43xX3xX15xX1xX3dxX15xX3axX3xX35xX185xXexX3xX7xX56xX15xX3x12e53xXbaxX43xX3xX4xX38xX15xX3axX3xXexX1x12e55xX35xX3xX46xXdxX30xX4xX3xX4xX14xX4xX3xX46xe82dxX3xXexX37x10284xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX4xX194xX3xX7xX158xX3xX3axXfexX15xX3xX179xd94bxXexX3xXexXa8xXexX3xX15xX1xXbaxXexX3xX179xX1xXdxX3d3xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xX179xX1xX272xX15xX3axX3xXexX1xX20cxX3xXexX1xX158xX4xX3xX1xXdxX30xX15xX3xX15xX1xX285xX15xX3axX3xXbxX1xX6xX3xXbxX1xXa8xXdxX3xX1x12251xXbxX3xX15xX1xX3bdxXbxX3xX15xX1xX21xX15xX3axX3xXc4xX3xX15xX1xX3bdxXbxX3xX3cxX38xX3xX4xX6xX25xX3xX15xX1xX3dxX15xX3axX3xX35xX25xX15xX3axX3xX3cxX416xXdxXdaxX3xX73xX14xX4xX3xX1xX167xX4xX3xXexX37xX47xX3xX4xX149xX6xX3xX6axX24xX2exX3xX176xX6xX37xX179xX3xX6axX6xX15xX3axX3xX180xX10xX25xX3xX4xX194xX3xX46xX21xXdxX3xXbxX1xX6xX3xX43xXedxX3xX1xXdxX3d3xXbxX28xX3xX35xX38xXexX3xXexX1fcxX15xX1xX3xX1xX43xXa8xX15xX3axX3xX6dx11b71xXexX3xX3cxXdxX20cxX35xX3xXexX37xec12xX15xX3axX3xX3a5xX21xX3xX15xX3axX6xX15xX3axXdaxX3xdf37xd8b9xX3xX46xXb6xXedxX28xX3xXexX37xX25xX15xX3axX3xX35xX38xXexX3xXexX1xX3d3xX3xXexX37xXb6xX15xX3xX18xX3d3xX3xXexXfexX4xX28xX3xX7xX488xX4xX3x12da7xXbxX3xX35xX21xX3xX1cxX1dxX1exX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX19xX25xX3xX37xX6xX3xX179xX1xX272xX15xX3axX3xX5xXa1xX15xX3xX46xX21xX3xX4xd69fxX15xX3axX3xX179xX1xX272xX15xX3axX3xX5xXdxX3b0xX15xX3xXexX15exX4xXdaxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX25xX6dxXedxXaxX12xX180xX6xX43xX3xX3axXdxX3exX3xX15xX3axX1xXa5xX28xX3xX6axX24xX2exX3xX176xX6xX37xX179xX3xX6axX6xX15xX3axX3xX180xX10xX25xX3xXexX1xX158xX4xX3xX1xXdxX30xX15xX3xX35xX38xXexX3xX5xX25xX19xXexX3xXexX1xX6xXedxX3xX3cxd2dcxXdxX3xX15xX1xX56xX15xX3xX7xX158xXdaxX3xX1cxX1dxX1exX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xX4xX1xX14dxXdxX3xXexXa8xXexX3xX1xX14dxX15xX3xX7xX25xX3xX46xXa1xXdxX3xX1xXdxX30xXbxX3xX35xX38xXexX3xX46xX21xX3xXexX198xX15xX3axX3xX6dxX102xX15xX3xX7xX488xX4xX3xX4c7xXbxX3xX5xX3b0xX15xX3xX3cxXa8xXdxX3xXexX1xX149xXdaxX3xXcxX37xX25xX15xX3axX3xX3cxX194xX28xX3xX7xX158xX3xX3a5xX43xXbaxXexX3xX1xXdxX30xX15xX3xX4xX149xX6xX3xX33xX3axX43xXedx11a64xX15xX3xX6axX6xXdxX3xX24xX25xX15xX3axX3xXexX19xX25xX3xX37xX6xX3xX179xX1xX14xX4xX3xX18xXdxX30xXexX3xX3cxX14xX15xX3axX3xX179xX20cxX3xXexX37xX25xX15xX3axX3xX5xXa8xXdxX3xX4xX1xX14dxXdxX3xX4xX149xX6xX3xX1cxX1dxX1exX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xXdaxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX25xX6dxXedxXaxX12xX1cxX1dxX1exX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX1xX158xX4xX3xX1xXdxX30xX15xX3xX15xX1xXdxX18fxX43xX3xXbxX1xX6xX3xXbxX1xXa8xXdxX3xX1xX416xXbxX3xX3cxXb6xXbxX3xX15xX1xXc2xX3xXc4xX3xX15xX1xX3bdxXbxX3xX3cxX38xX3xX4xX6xX25xX3xX46xX21xX3xX179xX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xX179xX1xX25xXc2xX15xX3axX3xXexX37xXa8xX15xX3axX3xX7xX6xX43xX3xX5xX3dxX15xX3axX3xX4xX14xX4xX3xX1xXb6xX43xX3xX46xX30xX3xX18xXdxX3b0xX15xX3xX4xX149xX6xX3xX3cxXa8xXdxX3xXexX1xX149xXdaxX3xX33x11776xX3xX5xX158xX4xX3xX4xX149xX6xX3xX1cxX1dxX1exX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xX3cxX3dxX416xX4xX3xX3cxX18fxX15xX3xX3cxX14xXbxX3xXc4xX3xXbxX1xX492xXexX3xX31dxX1dxX28xX3xX179xX1xXdxX3xX6axX6xXdxX3xX24xX25xX15xX3axX3xX179xXdxX3d3xX15xX3xXexX19xX25xX3xX4xX1xX25xX3xX24xX3b0xX3xX2exX198xX15xX3xd7aexX43xX56xX15xX3xX3axX1xXdxX3xX18xX21xX15xX3xX6dxX43xXedxX3xX15xX1xXbaxXexX3xX4xX149xX6xX3xXexX37xXb6xX15xX3xX3cxXbaxX43xXdaxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX25xX6dxXedxXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX13xX21xXdxX3xX24xX25xX6xX15xX3xX46xXa1xXdxX3xXexXa5xX3xX7xXa8xX3xXexXa8xXdxX3xXexX1xXdxX20cxX43xX28xX3xX1cxX1dxX1exX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX19xX35xX3xX3cxX488xX15xX3axX3xX3cxX102xX43xX3xX18xXc2xX15xX3axX3x13929xXdaxX3xXcxX1xX102xXedxX3xXexX37xX47xX3xX6axX24xX2exX3xX176xX6xX37xX179xX3xX6axX6xX15xX3axX3xX180xX10xX25xX3xX3cxX3dxX416xX4xX3xX15xX3axX1xXa5xX3xX5xX3dxX416xXexX3xXexX37xXb6xX15xX3xXexX1xX488xX3xX1xX6xXdxX3xX46xX21xX3xX7x10cf8xX3xX3cxXa8xXdxX3xX3cxX102xX43xX3xX46xXa1xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xd5e6xXedxX6xX15xX35xX6xX37xX3xXc4xX3xX5xX3dxX416xXexX3xX4xX43xXa8xXdxXdaxX3xX33xX1xXdxX18fxX43xX3xX179xX1xXc2xX3xX15xX198xX15xX3axX3xX3cxX194xX3xX7xX7b0xX3xX5xX21xX3xXexX37xXb6xX15xX3xX3cxXbaxX43xX3xXexX37xX6xX15xX1xX3xX15xX3axX272xXdxX3xX3cxX102xX43xX3xX18xXc2xX15xX3axX3xX3axXdxX285xX6xX3xX1dxX3xX3cxX38xXdxXdaxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX25xX6dxXedxXaxX12x130eaxX3d3xXexX3xX42xX43xXc2x12414xX3xX1cxX1dxX1exX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xX2xX7bxXacxX3xX1cxX1dxX1exX3xX13xX21xXdxX3xX24xX25xX6xX15xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX25xX6dxXedxXaxX12xd931xX1xXdxX3xX18xX21xX15xX833xX3xX2exX198xX15xX3xX6f0xX43xX56xX15xX3xX70xX31dxX1dxXaxX79xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX25xX6dxXedxXaxX12xX7c2xX772xX33xX6axX3xX33xX867x10459xX73xX0xX5bxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bạc trắng miền cỏ lau

Bạc trắng miền cỏ lau
2021-10-05 15:44:18

QTO - Lặng lẽ trên những triền đồi hun hút gió, loài hoa trắng mong manh, bình dị ấy từng ngày kiên cường đương đầu với rét mướt của mùa đông để dâng cho...

Nỗi nhớ ngày mùa

Nỗi nhớ ngày mùa
2021-09-29 08:50:36

QTO - Bây giờ cuộc sống của nhiều người đã gắn với phố thị, với nhịp điệu sôi động, hối hả của phố phường nhưng vẫn không thể quên những năm tháng sống nơi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết