Cập nhật:  GMT+7
340x997x2fd9x331ex9a2x2550x37dcx26ccx46dxX7x6123x8be0x716dx1bd1x4495x9160xX5x558cxXax857x779fx3566x9116xX4xX3xX7xd95x3d12x4554xX3xX4x7badxX6xX3xXbxX1x2fb5xX3xX1ax758cxX3x26b8x5338xX3xXex5a83x9269xX3xX10x47b6xX3x4e38xX6x5ef9xX14xX5xX0x8c45xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4aa4xX10xX6x4bbexXaxX12x7ba2x85edxX1ax138cx2a11xXbxX2cxX10xX7xX7xc53xX3x92d9xX3x50b7x22e1xX1axX1xX3xX5x8d27xX1axX1bxX3xX28xX29xX3x19a6x4c4fxX1axX3xX7xX69x8eb9xX3xX68x389dxX3xX5xX29xX3xX1axX1xX26xX1axX1bxX3xX1bxX5cxX3xX4x814cxX4xX3xX34xX29xX3xX30x53aexX3xX28xX29xX3xX1axX1xX26xX1axX1bxX3xX68x95bexX6xX3xX4x903bxX1axX3xXex3f39xXdxX3xX28x43a4xX1axX1bxX3xX4xX1xXdx4eb3xX1axX3xX7x53ebxX3xX32xX6xX34xX14xX5xX3x48cxX3x20c2x5f83xX1bxX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX3xX68xX6xX1axX1bxX3xXexX2cx30fexXdxX3x33a5xX14xX6x3e2cxX0xX38xXbxX12xX0xXexX6xX34xX5xX10xX3xX7xXex6e54xX5xX10xX9xXaxX30xX6xX2cxX1bxXdxX1ax8103x65dfxXbxX51xX3xX6xX14xXexX97xXaxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX30xX1bxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXax7703xX2x1166xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x7693xXdxX4axXexX1xX9xXax5596x25c1x7832xXaxX3xX34xX97xX2cxX4axX10xX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe6xX38xX38xX112xX112xX112xXcdxX28xX1axX10xX51xXbxX2cxX10xX7xX7xXcdxX1axX10xXexX38x78c8xXdxX5xX10xX7xX38x3d56xX14xX34x44f8xX10xX4xXexX38xX106xX5bxX38xXb4xX2xX38xXe7xX2xX38xX119xX13xX38xX5xXdxXb5xX10xX2xXcdxX150xXbxX1bxXaxX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4axX12x833exX15xXexX3xXbxX1xX23xX3xX1axX26xX3xXb4xXb5xX1bxX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX3xX4xX9fxX1axX1bxX3xX4xX97xX1axX3xX1bxX80xXdxX3xX28x75adxX6xX3xX68xXdxX3xX28xX1a4xX6xX3x6f21xX1axX3x768dxX10xX30xX3xXexX9bxXdxX3xX32xX6xX34xX14xX5xX6exX3xX1x37d5xX30xX3x1ee8xX38xc93xXcdxX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX2cxX12xX0xX38xXexX6xX34xX5xX10xX12xX0xXexX6xX34xX5xX10xX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxX30xX6xX2cxX1bxXdxX1axXe6xXe7xXbxX51xX3xX6xX14xXexX97xXaxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX30xX1bxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX106xXe7xX108xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX112xXdxX4axXexX1xX9xXaxX119xX11axX11bxXaxX3xX34xX97xX2cxX4axX10xX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe6xX38xX38xX112xX112xX112xXcdxX28xX1axX10xX51xXbxX2cxX10xX7xX7xXcdxX1axX10xXexX38xX147xXdxX5xX10xX7xX38xX14dxX14xX34xX150xX10xX4xXexX38xX106xX5bxX38xXb4xX2xX38xXe7xX2xX38xX119xX13xX38xX5xXdxXb5xX10xXe7xXcdxX150xXbxX1bxXaxX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4axX12xXcxX2cxX2dxX3xX10xX30xX3xX1axX1bxX69xX3xX1axX1bxX80xX4xX3xX1axX1xX5cxX1axX3xX2cxX6xX3xX4x39c6xX6xXcdxX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX2cxX12xX0xX38xXexX6xX34xX5xX10xX12xX0xXexX6xX34xX5xX10xX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxX30xX6xX2cxX1bxXdxX1axXe6xXe7xXbxX51xX3xX6xX14xXexX97xXaxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX30xX1bxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxXe7xX108xX11bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX112xXdxX4axXexX1xX9xXaxX119xX11axX11bxXaxX3xX34xX97xX2cxX4axX10xX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe6xX38xX38xX112xX112xX112xXcdxX28xX1axX10xX51xXbxX2cxX10xX7xX7xXcdxX1axX10xXexX38xX147xXdxX5xX10xX7xX38xX14dxX14xX34xX150xX10xX4xXexX38xX106xX5bxX38xXb4xX2xX38xXe7xX2xX38xX119xX13xX38xX5xXdxXb5xX10xX106xXcdxX150xXbxX1bxXaxX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4axX12xX17fxX15xXexX3xX10xX30xX3xX34x397axX3xX68x2482x12dfxX4xX3xX30xX87xX3xX4xX1xX97xX3xX1aexX1axXcdxX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX2cxX12xX0xX38xXexX6xX34xX5xX10xX12xX0xXexX6xX34xX5xX10xX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxX30xX6xX2cxX1bxXdxX1axXe6xXe7xXbxX51xX3xX6xX14xXexX97xXaxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX30xX1bxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX106xX2xX11bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX112xXdxX4axXexX1xX9xXaxX119xX11axX11bxXaxX3xX34xX97xX2cxX4axX10xX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe6xX38xX38xX112xX112xX112xXcdxX28xX1axX10xX51xXbxX2cxX10xX7xX7xXcdxX1axX10xXexX38xX147xXdxX5xX10xX7xX38xX14dxX14xX34xX150xX10xX4xXexX38xX106xX5bxX38xXb4xX2xX38xXe7xX2xX38xX119xX13xX38xX5xXdxXb5xX10xX119xXcdxX150xXbxX1bxXaxX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4axX12xX13xX80xX4xX3xX34xX29xX3xX30xX87xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX10xX30xX3xX1axX1bx2f99xXdxX3xX4xX1x9f9xX3xX51xX10xX3xX34xX14x6bd4xXexXcdxX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX2cxX12xX0xX38xXexX6xX34xX5xX10xX12xX0xXexX6xX34xX5xX10xX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxX30xX6xX2cxX1bxXdxX1axXe6xXe7xXbxX51xX3xX6xX14xXexX97xXaxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX30xX1bxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX106xX11bxX11bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX112xXdxX4axXexX1xX9xXaxX119xX11axX11bxXaxX3xX34xX97xX2cxX4axX10xX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe6xX38xX38xX112xX112xX112xXcdxX28xX1axX10xX51xXbxX2cxX10xX7xX7xXcdxX1axX10xXexX38xX147xXdxX5xX10xX7xX38xX14dxX14xX34xX150xX10xX4xXexX38xX106xX5bxX38xXb4xX2xX38xXe7xX2xX38xX119xX13xX38xX5xXdxXb5xX10xX11axXcdxX150xXbxX1bxXaxX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4axX12xX17fxX15xXexX3xX4x6343xX14xX3xX34xX36axX3xX68xX93xX1axX1bxX3xX34x7a7cxX1axX3xXc7xX1axX1xX3xX4xX1exX6xX3xX93xX1axX1bxX3xX4xX2a0xX3xX28xXdxX52fxX1axX3xXex6e06xX1axX1bxX3xXexX1xX19xX1axX1bxX3xXb4xX7xX1xX2cxX6xXb5xX3x665fxX1xX6xX1axXdxX3xXb4xX1xX30xX6xX4ax7cc0xX6xXdxX3xXexX9bxXdxX3xX32xX6xX34xX14xX5xXcdxX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX2cxX12xX0xX38xXexX6xX34xX5xX10xX12xX0xXexX6xX34xX5xX10xX3xX7xXexXdbxX5xX10xX9xXaxX30xX6xX2cxX1bxXdxX1axXe6xXe7xXbxX51xX3xX6xX14xXexX97xXaxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX30xX1bxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX106x9242xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX112xXdxX4axXexX1xX9xXaxX119xX11axX11bxXaxX3xX34xX97xX2cxX4axX10xX2cxX9xXaxX2xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe6xX38xX38xX112xX112xX112xXcdxX28xX1axX10xX51xXbxX2cxX10xX7xX7xXcdxX1axX10xXexX38xX147xXdxX5xX10xX7xX38xX14dxX14xX34xX150xX10xX4xXexX38xX106xX5bxX38xXb4xX2xX38xXe7xX2xX38xX119xX13xX38xX5xXdxXb5xX10xX1c4xXcdxX150xXbxX1bxXaxX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4axX12xX17fxX15xXexX3xX34xX29xX3xX4xX23xX3xX4xX61xX30xX3xX4xX23xXdxX3xX51xX10xX3xX4xX1x61b6xXcdxX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX2cxX12xX0xX38xXexX6xX34xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX97xX4axXdbxXaxX12x3043xXdx568xX14xX3xX17fxXdxX1axX1xX3xX4dxXexX1xX10xX97xX3x296dxXdxX1axX1xX14xX6xX3xX57xX0xX38xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ác mộng chấn thương lại tìm đến Tomas Rosicky

Ác mộng chấn thương lại tìm đến Tomas Rosicky
2009-08-06 13:10:46

(VnExpress) - Mới trở lại sau một năm rưỡi, tiền vệ tấn công của Arsenal lại đối diện với nguy cơ phải xa sân cỏ ít lâu. Liverpool hiện cũng phấp phỏng với trường hợp của Albert Riera.

Liverpool tìm được người thay Xabi Alonso

Liverpool tìm được người thay Xabi Alonso
2009-08-06 13:10:29

(VnExpress) - Hai phần ba khoản tiền vừa thu về từ vụ bán tiền vệ người Tây Ban Nha cho Real Madrid được HLV Benitez chi vào bản hợp đồng mới với một tài năng đến từ Serie A.

Rooney lập công, MU đả bại Valencia

Rooney lập công, MU đả bại Valencia
2009-08-06 13:09:56

(VnExpress) - Chiến thắng 2-0 tối qua có thể xem như bước chạy đà đầy hứng khởi đối với thầy trò Alex Ferguson, trước trận tranh Siêu Cup Anh với Chelsea chủ nhật tuần này.

Dân tộc và hiện đại, khó bàn

Dân tộc và hiện đại, khó bàn
2009-08-06 09:57:53

(TPO) - 43 tham luận, hàng chục nhà nghiên cứu dự hội thảo “Tính dân tộc và hiện đại trong văn học nghệ thuật Việt Nam hiện nay”, diễn ra vào sáng 4/8.

Dựng phim về cuộc xung đột Nga - Gruzia

Dựng phim về cuộc xung đột Nga - Gruzia
2009-08-06 09:56:36

(TTO) - Cuộc chiến 5 ngày giữa Nga và Gruzia diễn ra vào hồi tháng 8-2008 sẽ được tái hiện trong bộ phim mới nhất của đạo diễn người Mỹ gốc Phần Lan Renny Harlin.

Sự sống trên cả sự tuyệt vọng

Sự sống trên cả sự tuyệt vọng
2009-08-05 18:26:03

(TTO) - Căn nhà nhỏ của họa sĩ Trịnh Long nằm khiêm tốn trong một ngõ nhỏ. Con ngõ ít ánh sáng. Căn nhà ít ánh sáng. Long nằm trên chiếc giường như chiếc băng ca của bệnh viện...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết