Cập nhật:  GMT+7
9743xf27fxe820xbd3dxf430x14b36x15092xa634x14a78xX7x112d2xfaccxae12xbb5exe422x13ba4xX5x1188axXax10853x154fdx111e7xfd97x1405exX3x13ab1xadf5xX3xX2x15317xX3xX7xa7a4xX3xe579xXdx15065xX15xX3xb0d7xaf2fxX3xX1x10692xf28exXexX3xc171xcb42xX15xX16xX3x12b91xea8fxX3xX15xX1xX2bxX4xX3xXexXdx10e7fx103eexX3xX18xXdx14680xX3exX3xX15x1429bxX34xX3x11ef9xX1cxX2xX49xX0x9e0exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa69bxX10xX6x11062xXaxX12xfd83x9a20x1319bxX65x12461xd443x9c9cxX3x1146fxX3xa4c7xX16xX27xa880xX3xX2x111aax127afxX2xX49x13338xX3xX13xX33xX3exX3xX5xX2bxX4xX3xX18xX2fxX3xX33xX34xX3xX15xX1xX2bxX4xX3xX26xX27xX3xX18xbdf1xX2axX3xX4xX1x13142xX3xXexX1xX3exX2fxX4xX3xX5dxX2fxXdxX3xX6dxX1xX2bxX4xX3xX7xdb4cxX3xd4b4xXdxX23xXexX3xX6dxX6xX34xX3xX2exa09axX3xX18xfb4dxX15xX1xX3xX4xX1x12bf3xX15xX3xX2xX1cxX3xX7xX1fxX3xX21xXdxX23xX15xX3xX26xX27xX3xX1xX2axX2bxXexX3xX2exX2fxX15xX16xX3xX33xX34xX3xX15xX1xX2bxX4xX3xXexXdxX3dxX3exX3xX18xXdxX42xX3exX3xX15xX46xX34xX3xX49xX1cxX2xX49xX69xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1162exX2axX60xX70xXaxX12xXcxba99xX2axX15xX16xX3xX2ex11fdfxX3xX15x11ee2xXdxX3xX18xad18xXexX3xX5xX27xX3xX4xX90xX4xX3xX7xX1fxX3xX21xXdxX23xX15xcad8xX3xX49xX3xX15xX1xX2bxX4xX3xX7xXa7xX3xX2ex14c0ex1364cxX4xX3xX16xXdx1169axXdxX3xXexX1xX133x135fcxX15xX16xX3xX5dx14011xX3xX13xX1xX95xX3xd970xXdxX15xX1xX77xX3xX49xX73xX3xX15xX1xX2bxX4xX3xX7xXa7xX3xX2exX133xX134xX4xX3xX16xXdxX139xXdxX3xXexX1xX133xX13fxX15xX16xX3xX6dxX1xX27xX3xX15xX133x15413xX4xX3xX4x1091bxX15xX16xX3xde0fxX3xX6dxX16xX1xX23xX3xX7xXa7xX3xX15xX1xX33xX15xX3xX60xX33xX15xX77xX3xX49x151acxX3xX6dxX16xX1xX23xX3xX7xXa7xX3xX133xX3exX3xXex9bf7xX3xX26xX27xX3xX17axX3xX6dxX1xX27xX3xX16xXdxX90xX2axX3xX133xX3exX3xXexX19dxX3xX4xX1xX2axX3xX4xX1xX3exX70xX3dxX15xX3xX15xX16xX27xX15xX1xX3xX33xX34xX3xX15xX1xX2bxX4x105d3xX3xX4xX1xX3exf722xXdxX3xX1xX2axX2bxXexX3xX2exX2fxX15xX16xX3xX33xX34xX3xX15xX1xX2bxX4xX3xX15xX1xX33xX15xX3xX21xb503xX3xX15xXdxX23xX34xX3xX17axX1cxX3xX15xX46xX34xX3xb058xX5dxX27xX3xX6dxX2fxXdxX3xaf17xXdxX23xX15xX3xX101xXdxX3dxX15xX3xX67xX1x13321xX3xXexX108xX3dxX15xX3xX21xX1xX14xX15xX16xa9dfxX3xX63xX2xX18fxX73xX49xX3xX74xX3xX49xX1cxX2xX49xX68xX3xX26xX172xXdxX3xX15xX1x1280exX15xX16xX3xX4xX1xX133xb4a3xX15xX16xX3xXexX108xXb6xX15xX1xX3xX5xX172xX15xX126xX3xX1f9xXa9xX6xX15xX16xX3xX34xXb3xXdxX3xX18xX139xX15xX3xX1xX176xX15xX16xX3xX4xX6xX219xX77xX3xX1f9xX5dxX27xX3xX6dxX2fxXdxX3xX74xX3xX201xXdxX23xX15xX3xX101xXdxX3dxX15xX3xX67xX1xX20dxX3xXexX108xX3dxX15xX3xX21xX1xX14xX15xX16xX219xX1cbxX3xX4xX1xX3exX1d0xXdxX3xX1xX2axX2bxXexX3xX2exX2fxX15xX16xX3xX4xX20dxX6xX3xX5dxX2fxXdxX3xX6dxX1xX2bxX4xX3xX7xXa7xX3xXa9xXdxX23xXexX3xX6dxX6xX34xX3xX15xX1xX33xX15xX3xX21xX1ebxX3xX15xXdxX23xX34xX3x111f5xX2b8xX3xX15xX46xX34xX3xXexX1xX27xX15xX1xX3xX5xX115xXbxX3xX1xX2fxXdxX3xX63xX2xX18fxX2b8xX73xX3xX74xX3xX49xX1cxX2xX49xX68xX3xX15xX1xX133xX3xXbxX1x116f7xX4xX3xX60xX1fxX15xX16xX3xX26xX27xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX60xXdx10b25xX15xX3xX26xX13fxX3xX15xX1xX2bxX4xX3xX21x1242cxX4xX1xX3xX13xX14xX3xX64xX6xX2axX3xX74xX3xX26xX13fxX3xX15xX1xX2bxX4xX3xX21xX2ffxX4xX1xX3xX2exbfb2xX3exX3xXexXdxX3dxX15xX3xX4xX20dxX6xX3xX33xX34xX3xX15xX1xX2bxX4xX3xX4xX90xX4xX1xX3xX34xX2bxX15xX16xX3xXa9xXdxX23xXexX3xX6dxX6xX34xX3xX74xX3xX4xX20dxX6xX3xX4xX19xX3xX15xX1xX2bxX4xX3xX7xXa7xX3xX201xX1d0xX3xX6dxX1xX3exX115xX15xX3xX63xX15xX1xX33xX15xX3xX15xX46xX34xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xc6d9xX3xX18fxX1cxX3xX4xX20dxX6xX3xX15xX1xX2bxX4xX3xX7xXa7xX68xX1cbxX3xXexX111xX3xX4xX1xX36cxX4xX3xXexX1xX27xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX3exX2fxX4xX3xXexX1xXdxX3xXbxXdxX6xX15xX2axX3xe481xX3exX19xX4xX3xXexf8f7xX3xX5xX31axX15xX3xXexX1xX36cxX3xX49xX3xXexX2bxXdxX3xX5dxX27xX3xX6dxX2fxXdxX1cbxX3xdc77xXdxX3dxX15xX3xX1xX2axX6xX15xX3xX26xX27xX3xX1xX2fxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX134xXbxX3xf6f3xX133xX172xX15xX16xX3xX3a1xX3exX19xX4xX3xXexX3a7xX3xXexX2bxXdxX3xXa9xXdxX23xXexX3xX6dxX6xX34xX3xX5xX31axX15xX3xXexX1xX36cxX3xX49xX77xX3xXexX111xX3xX4xX1xX36cxX4xX3xXexX2bxXdxX3xX5dxX3exX3a7xX3xX63xX2xX49xX74xX2xX49xX74xX49xX1cxX2xX49xX68xX3xX26xX172xXdxX3xX7xX1fxX3xXexX1xX6xX34xX3xX16xXdxX6xX3xX4xX20dxX6xX3xX4xX90xX4xX3xX15xX133xX172xX4xX3xX67xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7xX77xX3xX5dxX27xX15xX3x15363xX3exX19xX4xX77xX3xX14axX6xX5xX6xX70xX7xXdxX6xX77xX3x9ce9xX15xX60xX2axX15xX10xX7xXdxX6xX3xX26xX27xX3xXa9xXdxX23xXexX3xX6dxX6xX34xX1cbxX3xX14ax13780xX3xXcxX33xX34xX3xX2exX2axX2bxXexX3xX16xXdxX139xXdxX3xXexX1xX133xX13fxX15xX16xX3xX6dxX16xX1xX23xX3xX7xXa7xX3xX3d8xX3exed15xXexX3xX7x11473xX4xX3xX15xX1xX492xXexX3xXexX2bxXdxX3xX14axX15xX10xXexX3x13f3dxX7xXdxX6xX15xX3xX14axX3exX7xXdxX4xX3xX4a7x13226xX6xX108xX60xX7xX3xX63xX14axX4a7xX14axX4a7xX68xX77xX3xX16xXdxX139xXdxX3xXexX1xX133xX13fxX15xX16xX3xX60xX27xX15xX1xX3xX4xX1xX2axX3xX2xX1cxX3xX15xX16xX1xX23xX3xX7xXa7xX3xX4xX20dxX6xX3xX2xX1cxX3xX3a1xX3exX19xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX26xX27xX3xX26xX176xX15xX16xX3xX5xXb3xX15xX1xX3xXexX1xX111xX3xXexX111xX3xX4xX1xX36cxX4xX3xXexX2bxXdxX3xX5dxX27xX15xX3xX449xX3exX19xX4xX69xX69xX69xX3xXa9x11355xX6dxX5dxX3xee11xa689x107f5xX6dxX0xX4exXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vương nắng dã quỳ

Vương nắng dã quỳ
2023-09-23 14:51:00

QTO - Chiều nơi miền sơn cước hun hút gió. Mưa bụi nhẹ tênh vương trên những cánh hoa dã quỳ vàng ruộm. Mây bàng bạc cuối chân trời. Dừng chân bên khóm hoa...

Nhớ về cha !

Nhớ về cha !
2023-09-23 14:50:00

Tuổi thơ của cha trôi qua bên dòng Linh Giang êm đềm nhưng trăm bề thiếu thốn. Dưới nếp nhà tranh xiêu vẹo, cha đã lớn lên trong cơ hàn, đói rét, nhọc nhằn cùng những bữa cháo...

Nguyễn Minh Thành và Lời chưa nói

Nguyễn Minh Thành và Lời chưa nói
2012-12-18 07:23:33

TT - "Với tôi, lời chưa nói là lời muốn nói, cũng là lời còn lặng câm; lời, có thể chưa bao giờ và không bao giờ được nói" - đó là "lời phi lộ" của họa sĩ Nguyễn Minh Thành...

Đón mùa Giáng sinh cùng 5 ca sĩ hải ngoại

Đón mùa Giáng sinh cùng 5 ca sĩ hải ngoại
2012-12-18 07:23:03

(TNO) - Cùng nhau hưởng không khí Giáng sinh nơi quê nhà là tâm trạng chung của các ca sĩ hải ngoại Vũ Khanh, Ý Lan, Hương Lan, Thái Châu và Gia Huy. 5 giọng hát này sẽ đến với...

2 đội nam, nữ Vì cộng đồng vào bán kết

2 đội nam, nữ Vì cộng đồng vào bán kết
2012-12-17 08:07:24

(TNO) - Hôm qua, lượt trận thứ 3 nam, nữ và các trận tứ kết nam đã diễn ra sôi nổi trên sân Tao Đàn chính thức khép lại. Về nữ, không có bất ngờ nào xảy ra khi 4 đội vào bán...

Schalke sa thải HLV Huub Stevens

Schalke sa thải HLV Huub Stevens
2012-12-17 08:07:13

(TNO) - Huấn luyện viên (HLV) Huub Stevens đã chính thức bị CLB Schalke sa thải ít giờ sau thất bại 1-3 trên sân nhà trước đội yếu Freiburg, ở vòng 18 Bundesliga diễn ra rạng...

Liverpool gục ngã trên sân nhà

Liverpool gục ngã trên sân nhà
2012-12-17 08:06:40

(TNO) - Dù được chơi trên sân nhà Anfield nhưng Liverpool đã thất thủ trước Aston Villa 1-3. Đây cũng là trận thứ 6 trong 9 trận sân nhà mùa này, “Đoàn quân đỏ” không biết thắng.

Ấn tượng Phạm Minh Tuấn

Ấn tượng Phạm Minh Tuấn
2012-12-17 08:06:18

(TNO) - Trong ngày thi đấu thứ 2 giải quần vợt các tay vợt xuất sắc Cúp Vietravel 2012 (Master Cup) tại CLB Phú Thọ, tay vợt Phạm Minh Tuấn đến từ Đà Nẵng đã bất ngờ có chiến...

Phát sóng phim “Siêu thị tình yêu”

Phát sóng phim “Siêu thị tình yêu”
2012-12-17 07:38:09

(TNO) - Ca khúc chủ đề của bộ phim Siêu thị tình yêu - Nơi tình yêu bắt đầu lâu nay đã được khán giả biết đến nhiều, qua giọng ca của Bằng Kiều - Lam Anh và đặc biệt là từ khi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết