Cập nhật: 07/12/2014 11:41 GMT+7
79b6x8c6ax10fcfxdf27xd357xa9c9x10191x8701x866dxX7xea8exe08bxb250x8c82x944exd09dxX5xa545xXax11183x8da6xX1xa617x94d7xc6dfx102a8xX3xXex89aexX18xX1xX3xXcxfedcxX18xcf92xX3xXexX1xd677xX18xX22xX3x10614xf667xX6x9abbxX6xX3xX4xX1xX15xX16x8fa5xX18xX3xXexX1xX34xX3xXexX1xeec5xX18xX1xX3xXbxX1xXdxX2dxX0xcc55xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxed9cxX10xX6xb923xXaxX12xf7ddxXcxdc1fxX2axdafaxX3xc9d8xX3xX5dxX1xaae5xX18xX22xX3xX18xX22xX3dxX16xX3xa58ax9e06xX15xX3xXex9ddfxaf53xX18xX22xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX18xX1xX3xX5xcd3bxX18xX22xX3xX2dxff0axX18xX3xX4xf7e8xX6xX3xac04x10770xX3xX4xX1xab01xX18xX22xX3xXcxX20xX18xX22xX3xXexX1xX26xX18xX22xX3xc27bxddc8xX3xe0baxX6xX73xX6xX4xe73exX3xX2axX2bxX6xX2dxX6xX3xX7x82ecxX3xX6exa190xX92xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX34xX18xX3xXexX1xX34xX3xXexX1xX3dxX18xX1xX3xXbxX1xXdxX2dxX3xXexb3f4xX18xX3xc36cxX3xac61xX74xX15xXexX1xX7xXdxX58xX10xX3xba7dxXdxXexX1xX3x9a57xX74xX15xX3xd753xX3xX58xa6f0xX3xXadxXdx103cdxX18xX3xX2bxf572xX2dxX3xX2dx10698xX16xX3xf5d1xX3xX13xX1xXdxX4xX6xX22xX74xX3xX5bxXa5xXa6xX5fxX3xX91xX3dxX74xX3xX2dxf153xX6xX3xX1x9715xX3xbea9xfbd8xX2x8104xc9d7xX3xXexX1xX10xX74xX3xX5dxX10xb6a3xX3xXe8xX74xX73xXadxX3xeb22xX6xXdxX5xX16xX3xX5dxX10xX125xX7xX3xbf59xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX74xX58xX16xXaxX12xX0xXexX6xX2bxX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX2dxX6xX73xX22xXdxX18x8761xX118xXbxc817xX3xX6xX15xXexX74xXaxX12xX0xXexX73xX12xX0xXexX58xX12xX0xXdxX2dxX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX125xXdxX58xXexX1xX9xXaxd93cxX11bxX119xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxa5c4xX119xX119xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX161xX46xX46xX2bxX6xX74xd351xX15xX6xX18xX22xXexX73xXdxX137xX91xX18xX46xXbxX74xX73xXexX6xX5xX7xX46xX119xX46xXcxX73xX15xX74xX18xX22xX1a8xX15xX6xX18xX22xX1xXdxX10xXbxX46xX2axX2bxX6xX2dxX6xX125xXdxfa3dxX10xX61xX73xX10xX15xXexX10xX73xX7xX61xX11bxX119xX119xX137xfae5xXbxX22xXaxX46xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX73xX12xX0xXexX73xX12xX0xXexX58xX12xXcxX20xX18xX22xX3xXexX1xX26xX18xX22xX3xX2axX2bxX6xX2dxX6xX3xX91xX3dxX3xa552xX17xX3xX18xX1xXf7xXexX3xXbxX1xX15xX3xX18xX1x8bcaxX18xX3xXa5xXdxX4xX1xX10xX5xX5xX10xX3xX61xX3xc2b4xX18xX1xX161xX3x8338xX10xX15xXexX10xX73xX7xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX73xX12xX0xX46xXexX6xX2bxX5xX10xX12xXa8x991axX3xXbxX1xXdxX2dxX3xXd7xXd9xX74xX15xXexX1xX7xXdxX58xX10xX3xXe3xXdxXexX1xX3xXe8xX74xX15xXecxX3xX2dxXdxXd4xX15xX3xXexb8c3xX3xX5xX8axXdxX3xX18xX22xX3dxX16xX3xX1xf1b4xX18xX3xX1x10e38xX3xX6exX6fxX15xX3xXexXdxXd4xX18xX3xX4xX8exX6xX3xX4xceddxXbxX3xX91xX92xX3xX4xX1xX96xX18xX22xX3xX1a8xX15xX16xb9fdxX18xX3xX5xXefxX4xX3xX2axX2bxX6xX2dxX6xX11cxX3xX18xX65xX3xX58xXdx8764xX18xX3xX91xXdxXd4xX18xX3xXcxXdxXadxX6xX3xXd9xX15xX2dxXbxXexX10xX73xX3xX7xXb6xX3xXexX1xX8exX3xX91xX6xXdxX3xX210xX17xX3xX18xX1xXf7xXexX3xXbxX1xX15xX3xX18xX1xX21exX18xX3xXa5xXdxX4xX1xX10xX5xX5xX10xX11cxX3xX18xX22xXb9x8561xXdxX3xX6exX85xX3xXex10264xX18xX22xX3xXexX1xX3dxX18xX1xX3xX4xb0c4xX18xX22xX3xX91x90dbxXdxX3xX91xX6xXdxX3xX58xXdxX2afxX18xX3x10e92xX6xX2dxX10xX7xX3xXa8xX73xX74xX125xX18xX3xXexX73xX74xX18xX22xX3xX2bxX24bxX3xXbxX1xXdxX2dxX3xed51xX10xXexX3xX74xX18xX3xX15xXbxX3xX137xX3xXcxX73xX74xX18xX22xX3xXadxX1xXdxX3xX6ex7bf9xX11cxX3xX4xXfbxX4xX3xX18xX1xX3dxX3xX7xX26dxX18xX3xX164xX15xXf7xXexX3xX91x1003dxX18xX3xX6exX6xX18xX22xX3xXexX15xX16xX34xX18xX3xX58xXdxX2afxX18xX3xX91xXdxXd4xX18xX3xX4xX1xX74xX3xX91xX6xXdxX3xXa8xX6xX73xX6xX4xXadxX3xX2axX2bxX6xX2dxX6xX137xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX74xX58xX16xXaxX12x860axa97cxX4xX1xX3xX2bxX26dxX18xX3xXbxX1xXdxX2dxX3xX58xXefxX6xX3xXexX73xXd4xX18xX3xX5xX2edxXdxX3xXadxX34xX3xX4xX8exX6xX3xX4xX28dxXbxX3xX91xX92xX3xX4xX1xX96xX18xX22xX3xX2axX2bxX6xX2dxX6xX3xXexXdxXf3xXexX3xX5xX24bxX3xX18xX1xX65xX18xX22xX3xXexX1bxX18xX1xX3xXexXdxXf3xXexX3xXexX1xccb7xX3xX91xX399xX3xX4xXfbxX4xX1xX3xX2axX2bxX6xX2dxX6xX3xX58xX112xX18xX22xX3xXd7xX2dxX279xX74xXecxX3xX4xX1xXdxX18xX1xX3xXbxX1xa8a4xX4xX3xXa5xXdxX4xX1xX10xX5xX5xX10xX3xX18xX1xXb9xX3xXexX1xXf3xX3xX18xX3dxX74xX3xX91xX3dxX74xX3xX18xX22xX3dxX16xX3xX1xX279xX18xX3xX1xX27dxX3xX6exX6fxX15xX3xXexXdxXd4xX18xX11cxX3xXexX73xX74xX18xX22xX3xX91xXdxX58xX10xX74xX3xX1a8xX15xX26dxX18xX22xX3xX2bxXfbxX3xX4xX15xX24bxX4xX3xXexX1xXdxX3xX22xXdxX3dxX18xX1xX3xX7xX15xXf7xXexX3xd93axX18xX3xXexX26xXdxX3xX91xX304xXdxX3xXexX20xX18xX22xX3xXexX1xX26xX18xX22xX3xX91xX3dxX3xX6exX17xX3xX18xX1xXf7xXexX3xXbxX1xX15xX3xX18xX1xX21exX18xX3xX1xX96xXdxX3xXexX1xXfbxX18xX22xX3xe3abxX137xX118xX119xX2xX118xX137xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX74xX58xX16xXaxX12xXa8xX26xXdxX3xX4xX26dxX18xX1xX3xXbxX1xXdxX2dxX3xX6exXb9xX92xX4xX3xX6exX28dxXexX3xX91xX3dxX74xX3xX2dxX112xX6xX3xX1xX116xX3xXfexX3xX13xX1xXdxX4xX6xX22xX74xX3xX18xX465xX2dxX3xX2x8f47x101f7xX4e6xX11cxX3xXadxX1xXdxX3xX6exX341xX3xX2axX2bxX6xX2dxX6xX3xX5xX3dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX91xXdxXd4xX18xX3xX18xX465xX2dxX3xXexX1x9165xX3xX18xX1xXf7xXexX3xXexX73xXb9xX2edxX18xX22xX3xX55xX6xX73xX91xX6xX73xX58xX3xX4xX24bxX18xX22xX3xXexXfbxX4xX3xX4xX1xX74xX3xX4xX2ffxX18xX22xX3xXexX16xX3xX5xX15xaabexXexX3xX18x7e5cxXdxX3xXa5xXdxX4xX1xX10xX5xX5xX10xX3xX6exX6xX18xX22xX3xX5xX3dxX2dxX3xX91xXdxX17xX4xX137xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX74xX58xX16xXaxX12xX13xX15xX24bxX4xX3xX1xX279xX18xX3xX1xX27dxX3xX2bxdd59xXexX3xX6exX6fxX15xX3xXexX2f4xX3xfe09xXdxX17xX18xX3xX18xX22xX1xX17xX3xXexX1xX15xX538xXexX3xX13xX1xXdxX4xX6xX22xX74xX11cxX3xX18xX53cxXdxX3xX1xcd49xX3xX4xX112xX18xX22xX3xX465xX18xX3xXexX73xXb9xX6xX11cxX3xX7xX6xX15xX3xX6exX341xX3xX118xX3xX18xX22xXb9xX2edxXdxX3xXexX6xX16xX3xXexX73xX74xX18xX22xX3xXexX6xX16xX3xX164xX10xX2dxX3xX2bxX24bxX3xXbxX1xXdxX2dxX3xX2dxX304xXdxX3xX73xX6xX3xX2dxX578xXexX3xXd7xX12cxX74xX3xXexX1xX10xX3xX73xXdxX22xX1xXexX3xXexX1xXdxX18xX22xXecxX3xX91xX29cxX3xX4xX465xX18xX22xX3xXexX1xb27fxX18xX22xX3xX4xX1xX8exX18xX22xX3xXexX24bxX4xX3xX18xX1xX65xX18xX22xX3xX18xX465xX2dxX3xX2xX4e6xX4e7xX119xX3xXfexX3xX5dxX10xX125xX3xXe8xX74xX73xXadxX137xX3xX194xX3xX18xX465xX2dxX3xX7xX6xX15xX3xXexX1xX1bxX3xX1xX5a0xX3xXadxXf3xXexX3xX1xX2ffxX18xX11cxX3xXexX50bxX4xX3xX18xX465xX2dxX3xX2xX4e6xX4e6xX118xX137xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX74xX58xX16xXaxX12x106d4xX1xXdxX2dxX3xX58xX74xX3xX1xX85xX18xX22xX3xX55xX74xX2dxX10xX22xX73xX74xX125xX18xX3xX668xXdxX4xXexX15xX73xX10xX7xX3xX7xX26dxX18xX3xX164xX15xXf7xXexX3xX91xX3dxX3xX231xXdxX4xX1xX6xX73xX58xX3xXcxX6xX18xX18xX10xX3xX7xXb6xX3xX5xX3dxX3xX6exX8axX74xX3xX58xXdxX2afxX18xX3xXadxXdxXd4xX2dxX3xX2bxXdxXd4xX18xX3xXadxX399xX4xX1xX3xX4xX1xX74xX3xX2bxX24bxX3xXbxX1xXdxX2dxX3xX58xXefxX3xXadxXdxXf3xX18xX3xXadxX1xXfexXdxX3xX1a8xX15xX6xX16xX3xXfexX3xX13xX1xXdxX4xX6xX22xX74xX3xX91xX3dxX74xX3xX2dxX112xX6xX3xX1xX116xX3xX118xX119xX2xX11bxX137xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX74xX58xX16xXaxX12xXa5xX24bxX4xX3xX12cxXdxX0xX46xXbxX12


Các tin đã đưa

Fiorentina cắt mạch chiến thắng của Juventus

Fiorentina cắt mạch chiến thắng của Juventus
2014-12-06 16:09:44

(TTO) - Rạng sáng 6-12, Fiorentina đã có trận đấu xuất sắc trên sân nhà Franchi, cầm hòa Juventus 0-0 để chấm dứt mạch 7 trận thắng liên tiếp ở tất cả các mặt trận của Bà Đầm Già.

Đêm hòa nhạc Giáng sinh

Đêm hòa nhạc Giáng sinh
2014-12-06 16:09:00

(TT) - Đã thành thông lệ, tháng 12 hằng năm Viện Goethe lại tổ chức đêm hòa nhạc Giáng sinh với những tác phẩm âm nhạc của những nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới.

99% vận động viên điền kinh Nga dùng doping

99% vận động viên điền kinh Nga dùng doping
2014-12-05 07:13:41

(TTO) - Thông tin chấn động này đã được Hãng tin BBC đăng tải, dựa theo phóng sự của một đài truyền hình Đức. Phóng sự này đã gây chấn động trong giới thể thao và buộc Liên...

Cuối cùng, Đồng Tháp đã có tiền dự V-League

Cuối cùng, Đồng Tháp đã có tiền dự V-League
2014-12-05 07:13:22

(TTO) - Trao đổi với Tuổi Trẻ, ngày 4-12, ông Đặng Xuân Huy, chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Đồng Tháp, người được UBND tỉnh này chọn làm đầu tàu vận động các doanh nghiệp tỉnh,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết