Cập nhật:  GMT+7
d879xe6cbx169d0x14a27x15974x12c7ax1079ex19a08x103ecxX7x12497x155f0x1159cx196bcx1731bx16fd8xX5x119f2xXax15c27x16fc1xX6xXbxX10xX5xX5x1a426xX3xX4xX1x1597ax17695x1ad63xX3x18a71x152f4xX3xXbxX1x1aa97xXdxX3xXbxX1x188e4xX1dxX3xXexX1xX1dxf174xXexX0x198a0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx144cbxX10xX6x1920dxXaxX12x11d23x12dd2xX1fxea7dx14528xXbx16620xX10xX7xX7x130a5xX3x17749xX3x18c27xXdxX3xX4xX1x12df2xX1fx17737xX3xX4xX1x1225dxX1fxX3xXexX1x18710x1651bxX1fxX5exX3xXex14d91xX3xXexX1xe9f9xXdxX3xX4x17cccxX1fxX3xX5xeac5xX3xX4xee56xX1dxX3xXexX1x178acxX3xX21xX1dx1264fxX4xX3xX43x1a325xX4axX3xXexX4fxX67x15ee3xX1fxX5exX3xXexX1dx19166x1487fxX1fxX3x16cf4xX1fxX1xX3xXbxX1xX26xXdxX3xXexXdx12d4axX1fxX3xX1xX79xX1fxX1xX3xXbxX1xX2bxX1dxX3xXexX1xX1dxX31xXexX3x11526xX96xX3xX4xX1x114e0xX95xX3xX4xX1x110c2xX6xX3xX46xX5cxXexX3xXb7xXdxX96xf133x166ebxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10facxX19xX46xX95xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXexX71xX3x19400xX1dxX1fxX3x14f62xX3xX13xX6xXbxX10xX5xX5xX19xX3xX7x11c8cxX3xXexX4fxX8fxX3xe5f6x14e4exX3x16c61xXexX6xX5xX95xX3xXb7xX96xX3xXcbxf446xX3xXb7xX7cxX1dxX3xX5ex15804xXdxX3xXexX4fx1778bxXdxX3xXexX4fxX19xX1fxX5exX3xXexX1dxX7cxX1fxX3xX1fxX79xX95xXccxX3xX13xX6xX3xXcbxX10cxX3xXffxX79xX3x116d3xX1dxX118xX3xXexX4fxf43bxX1fxX1xX3xX1x134caxXdxX3xXbxX1x12420xX4xX3xX7xX6xX1dxX3xXb7x18928xX3xX7xXf9xX3x17d4fxX1xXdxXa4xX1fxX3xX1fxX1xX79xX3xX4xX7cxXcbxX3xX134xX1dx1abddxX1fxX3x176fbx14b80xX3xXexX1dxX10cxXdxX3xX1fxX79xX95xX3xXbxX1xX26xXdxX3xX4dxX6xX3xXb7xX71xXdxX3xX7xX113xX1fxX5exX3xX21xX14cxX1fxX5exX3xXb7xX118xX3xXexX4fxX19xX1fxX5exX3xX164xX3xXexX1dxX7cxX1fxX3xXffxX79xX3x11d54xX1fxX5exX3xX4xX1x18f1cxX3xX4xX14cxX3xXexX1xX96xX3xXexX4fxX8fxX3xX5xXbcxXdxX3xXffx11fcfxXdxX3xX4xX199xX1fxX5exX3xXffxXdx12479xX4xX3xXexX1xX67xX71xX1fxX5exX3xX1fxX1xX31xXexX3xXffxX79xX19xX3xX5exXdxXc1xX6xX3xXexX1xX118xX1fxX5exX3xf5caxXccxX0xX34xXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxXcbxX6xX4fxX5exXdxX1fx19d03xX1d9xXbxX4dxX3xX6xX1dxXexX19xXaxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxXcbxX5exX3xX1xX10xXdxX5exX1xXexX9xXaxX165xe7c0x15613xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xXbxX10xX5xX5xX19xX3xX49xX118xX19xX3xXb7xX10xX1fxX53xX3xX7xXf9xX3xX151xX1xX199xX1fxX5exX3xXexX1xX96xX3xXexX1xX10xX19xX3xX46x10138xXdxX3xX7xX118xXexX3xX7xX6xX19xX3xXbxX1xX19xX1fxX5exX3xXb7xX85xX3xX4xX81xX6xX3xX4xX118xX4xX3xXexX1dxX95xX96xX1fxX3xXexX1xX81xX3xX99xX1fxX1xX3xXexX4fxX19xX1fxX5exX3xX164xX3xXexX1dxX7cxX1fxX3xXexX1b1xXdxXccxX3x10341xX1fxX1xX1f3xX3xX99x18602xXccxXaxX3x186d3xXdxX46xXexX1xX9xXax13b8fxX215x1302cxXaxX3xX21xX19xX4fxX46xX10xX4fxX9xXaxX290xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1f3xX34xX34xX287xX287xX287xXccxXffxX1fxX10xX4dxXbxX4fxX10xX7xX7xXccxX1fxX10xXexX34x13397xXdxX5xX10xX7xX34xXeaxX1dxX21x17d07xX10xX4xXexX34xX165xXdcxX34xX99xX2xX34x19322xX164xX34xX99xX28exX34xX1d9xXccxX2c5xXbxX5exXaxX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX4fxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXexX46xX12xX13xX6xXbxX10xX5xX5xX19xX3xX49xX118xX19xX3xXb7xX10xX1fxX53xX3xX7xXf9xX3xX151xX1xX199xX1fxX5exX3xXexX1xX96xX3xXexX1xX10xX19xX3xX46xX241xXdxX3xX7xX118xXexX3xX7xX6xX19xX3xXbxX1xX19xX1fxX5exX3xXb7xX85xX3xX4xX81xX6xX3xX4xX118xX4xX3xX1x15d11xX4xX3xXexX4fxX75xX3xXexX4fxX19xX1fxX5exX3xX164xX3xXexX1dxX7cxX1fxX3xXexX1b1xXdxXccxX3xX27dxX1fxX1xX1f3xX3xX99xX283xX3xXccxX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX4fxX12xX0xX34xXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX19xX46xX95xXaxX12xX13xX1xX62xX1fxX3xXexX1xX67xX68xX1fxX5exX3xXb7xX7cxX1dxX3xX5exX113xXdxX3xX4xX14cxX3xXexX6dxX3xXexX1xX71xXdxX3xX13xX6xXbxX10xX5xX5xX19xX3xX4xX75xX1fxX3xX5xX79xX3xX4xX7cxX1dxX3xXexX1xX81xXeexX3xX5xX1dxX199xX1fxX3xX1xX79xX1fxX1xX3xX1xXbcxX3xX43xX89xX4axX3xX1fxX79xX95xX3xX1fxX1xXc1xX1fxX5exX3xX5x1134cxX4xX3xXexX1xX6xX95xX3xXb7xX10cxXdxX3xXexX1xX71xXdxX3xXexXdxXa4xXexX3xXffxX79xX3xXb7xX6xX1fxX5exX3xX4xX14cxX3xX46xX62xX1dxX3xX1xXdxX1bbxX1dxX3xX1fxX5exX1xXdx17c12xXcbxX3xXexX4fxX331xX1fxX5exX3xX1xX68xX1fxX3xX4x12a19xX1fxX5exX3xXexX1dxX10cxXdxX3xXexX118xX4xXccxX3x148e4xX85xXexX3xX4xX1dxX85xX4xX3xXbxX1xX2bxX1dxX3xXexX1xX1dxX31xXexX3xX7xXf9xX3xX4xX1xXc1xX6xX3xX46xX5cxXexX3xXb7xXdxX96xXcbxX3xXffxXa4xXexX3xXb7xX6xX1dxX3xX46xX6xXdxX3xX46x14475xX1fxX5exX3xXffxX79xX3xX5exXdxX3c9xXbxX3xX199xX1fxX5exX3xXffxX31xX1fxX3xXb7xX85xX1fxX5exX3xXexX113xXexX3xX1xX68xX1fxX3xX8fxX3xX151xX1xX1b1xXbxX3xX5exX113xXdxXccxX3x160e4xXa4xX1dxX3xX151xX1xX199xX1fxX5exX3xX4xX14cxX3xX5exX13axX3xX21xX62xXexX3xX1fxX5exX71xXeexX3xX13xX6xXbxX10xX5xX5xX19xX3xX7xXf9xX3xXb7xX67x189ecxX4xX3xXcbxX10cxX3xXffxX79xX19xX3xXexX1xX5cxX3xX1fx151daxXcbxX3xXexX1dxX7cxX1fxX3xX1fxX79xX95xXccxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX19xX46xX95xXaxX12xX13xX6xXbxX10xX5xX5xX19xX3xX4x103c4xX1fxX5exX3xXex125a1xX1fxX1xX3xXexX19xX118xX1fxX3xX4fxX62xXexX3xX151x168b2xX3xXexX1xX71xXdxX3xXb7xXdxX96xXcbxX3xXexX1x18065xX4xX3xX1xXdxX1bbxX1fxX3xXbxX1xX2bxX1dxX3xXexX1xX1dxX31xXexXccxX3xXcxX4fxX31xX1fxX3xXb7xX62xX1dxX3xX7x16d21xXbxX3xXexX1b1xXdxX3xX4xX81xX6xX3xXexX1dxX95xX96xX1fxX3xX99xX1fxX1xX3xX55xX3xX5exXdxX6xX19xX3xX1xXc1xX1dxX3xXffxX1b1xXdxX3xX99xXdxX3xX13xX31xXbxX3xX55xX3xX7xXf9xX3xX46xXdx187dexX1fxX3xX4fxX6xX3xXffxX79xX19xX3xX1fxX5exX79xX95xX3xX165xX34xX165xXccxX3xX4axX13axX3xXexX1xXa4xXeexX3xX134xX1dx13f36xX1fxX5exX3xX1fxX5exX1xX19fxX3xX5exX7cxX1fxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX118xX1fxX5exX3xX7xXf9xX3xX5exXdxX3c9xXbxX3xX199xX1fxX5exX3xX4xX14cxX3xXexX1xX3f7xXcbxX3xXexX1xX71xXdxX3xX5exXdxX6xX1fxX3xXb7xX96xX3xX21xX13axX1fxX1xX3xXbxX1xX144xX4xX3xXcbxX79xX3xX151xX1xX199xX1fxX5exX3xX26xX1fxX1xX3xX1xX67xX8fxX1fxX5exX3xX1fxX1xXdxX100xX1dxX3xXb7xXa4xX1fxX3xX4xX199xX1fxX5exX3xXexX118xX4xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX4xX1xX19xX3x15b7exX19xX4fxX5xX46xX3xX13xX1dxXbxX3xX1d9xX290xX2xX290xX3xX151xX1xX8fxXdxX3xXexX4fxX6xX1fxX1xX3xXffxX79xX19xX3xXexX1xX118xX1fxX5exX3xX164xXccxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX19xX46xX95xXaxX12x16f92xX1xXdxX3xX13xX6xXbxX10xX5xX5xX19xX3xXffxX510xX1fxX5exX3xXcbx11f93xXexXeexX3xX4xX199xX1fxX5exX3xXffxXdxX1bbxX4xX3xX134xX1dxX10xX1fxX3xXexX1xX1dxX85xX4xX3xX4xX81xX6xX3xX199xX1fxX5exX3xX8fxX3xXexX1dxX95xX96xX1fxX3xX99xX1fxX1xX3xXexX4fxX19xX1fxX5exX3xX4xX118xX4xX3xX46xX22xXbxX3xXb7xX85xXdxX3xX151xX1xX199xX1fxX5exX3xXexX31xXbxX3xXexX4fxX1dxX1fxX5exX3xX7xXf9xX3xXb7xX67xX498xX4xX3xXexX4fxX6xX19xX3xX4xX1xX19xX3xXexX4fxX498xX3xX5x13078xX3xXexXdxX1fxX3xX4xX1exX1fxX3xX2bcxX4fxX6xX1fxX4xX19xX3xXdcxX6xX5xX46xXdxX1fxXdxXccxX3x16a1dxX1fxX5exX3xX1fxX79xX95xX3xX7xXf9xX3xXb7xXdxX3xX151xX1xX510xXbxX3xX4xX118xX4xX3xX7xX161xX1fxX3xX4x155cfxX3xX1fxX67xX1b1xX4xX3xX99xX1fxX1xX3xXb7xX96xX3xXexX1xX10xX19xX3xX46xX241xXdxX3xXbxX1xX19xX1fxX5exX3xXb7xX85xX3xX4xX81xX6xX3xX4xX118xX4xX3xXexX1dxX95xX96xX1fxX3xXexX1xX81xX3xXffxX79xX3xX1fxXa4xX1dxX3xX4xX14cxX3xXexX1xX96xX3xXbxX1xX118xXexX3xX1xXdxX1bbxX1fxX3xXexX1xX3f7xXcbxX3xX4xX118xX4xX3xX1fxX1xX161xX1fxX3xXexX113xX3xXcbxX1b1xXdxX3xX4fxX13fxXdxX3xX21xX118xX19xX3xX4xX118xX19xX3xX5xXbcxXdxX3xX4xX1xX19xX3xX43xX89xX4axX3xXexX4fxX67xX8fxX1fxX5exXccxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX19xX46xX95xXaxX12xX283xX1xX67xX68xX1fxX5exX3xX413xXdxX1fxX1xX0xX34xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kiatisuk sẵn sàng để Thonglao rời khỏi HAGL

Kiatisuk sẵn sàng để Thonglao rời khỏi HAGL
2010-01-06 10:11:07

(VnExpress) - Nhiều khả năng Hoàng Anh Gia Lai sẽ mất Thonglao khi tiền vệ ngôi sao người Thái Lan có ý định trở về quê nhà thi đấu. HLV Kiatisuk cho biết sẽ chẳng tiếc nuối...

Mơ quê của ca sĩ Phạm Phương Thảo

Mơ quê của ca sĩ Phạm Phương Thảo
2010-01-05 09:39:25

(TTO) - “Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất” và giải 3 tại Sao Mai 2003 vừa ra mắt album gồm bộ ba sản phẩm: DVD, DVD karaoke, CD mang tên Mơ quê.

Avatar cán mốc 1 tỷ USD

Avatar cán mốc 1 tỷ USD
2010-01-05 09:39:00

(TPO) - Siêu phẩm điện ảnh của đạo diễn lừng danh James Cameron- Avatar đã cán đích doanh thu 1 tỷ USD sau hai tuần công chiếu, và lọt vào top 5 bộ phim đạt doanh thu ấn tượng này.

Nét đẹp Ninh Bình

Nét đẹp Ninh Bình
2010-01-05 09:38:48

(VnExpress) - Tại khu du lịch Tràng An (Ninh Bình), du khách có thể đi thuyền, ngắm cảnh núi non hùng vĩ, hoang sơ, thưởng thức món dê núi đặc trưng của một miền quê. Hình ảnh...

Núi non Tam Cốc

Núi non Tam Cốc
2010-01-05 09:38:36

(VnExpress) - Danh thắng Tam Cốc (tỉnh Ninh Bình) với những vách đá thẳng đứng hùng vĩ, khiến con người cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa thiên nhiên bao la. Hình ảnh do bạn Pham...

Ferguson nổi cáu vì cách MU thua Leeds

Ferguson nổi cáu vì cách MU thua Leeds
2010-01-05 09:38:24

(VnExpress) - HLV người Scotland rất tức giận trước cách các học trò nhận thất bại bẽ bàng dưới tay đối thủ đến từ giải hạng Nhì trong trận đấu thuộc vòng ba Cup FA hôm 3/1.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết