Cập nhật:  GMT+7
fc9bx13bb2x12c97x14277x159ccx18d53x18f3cx11848x18c26xX7x126ddx1011dx18541x11310x16895x17036xX5x1471bxXax1117bx1825dx15cb0xX4xX3xX4x148d6x17000xX3xXexX1xfd29xX3x116a1x16fa8xX3x18675xXdx12bf4xXexX3x103efxX6x1420dxX3xX5x159e3xX29xX3xX4xX6xX3xX7x145b5xX3xXexfeedx1849axX1fx13e67xX3xX1fxX39xX2cx15599xX3x1006cxXdxX14xX1fxX39xX3xX7xXdxX1fxX1xX0x1089bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14248xX10xX6x11f66xXaxX12x10ee8xX22xX1fx12f43x17d14xXbxX36xX10xX7xX7x19019xX3x14961xX3xX5ax12e75xX1fxX3xX29x13389xXexX3xXexX19xX18xX1fxX3xX7xX6xX19xX3x16c4fxX1xXdxX3xX39xXdxX2cxX1fxX1xX3xX1xX19xX3exX3xX4xX1x18ed1xX6fxX1fxX39xX3x18f6exX2cxX1fxX39xX3x15f13xX63x16f80xX3xX40xX6xX29xX10xX7xX3x14891x12452x18eb2xX3x117e6xX73xXdxX3xXexX19xX3ex14eb6xX1fxX3x18846x116d7xX1fxX39xX3xXa7xX14xX3xX1fxX20xX3xXa7x18790xX3xXa7xXb2xX1fxX3x1037ex11c51xX3xX40xXdxX14xX1fxX39xX3xX7xXdxX1fxX1xX3x1197dxX3xX1fxX39xX1xX33xX6xX3xX7fxX1xXdxX3xX4xXb2xX3xXb1xX19x138d7xXdxX3xX39xXdxX6xX37xX3xX5xX8fxX19xX3xX4xff76xX1fxX39xX3xX1xX6xXdxX3xX1fxX39x16830xXdxX3xX7xX6xX37xX3xX4xX6xX3xX1fxX1x10e59xX4xX3x11a14xX2cxX29xX3xX22xX33xX1fxX1xX3xX5axX8fxX1fxX39xX3xX94xX2cxX3xX5ax17c79xX1fxX39xX3xX27xX39x12cd5xX4x148cexX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xXb1xX5xX10xX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX29xX6xX36xX39xXdxX1fx161d0xXa3xXbxX64xX3xX6xX19xXexX37xXaxX12xX0xXexX36xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX29xX39xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX9xXax1335cx17b61x15a1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX108xX2cxX29xX3xX22xX33xX1fxX1xX3xX5axX8fxX1fxX39xX122xX3x10b3cxX1fxX1xX13bxX3xX9bxX1fxX3xX27xX1xX6fxX1fxX122xXaxX3x16942xXdxX5dxXexX1xX9xXax15b03x14100x10a91xXaxX3xXb1xX37xX36xX5dxX10xX36xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX4bxX4bxX183xX183xX183xX122xX94xX1fxX10xX64xXbxX36xX10xX7xX7xX122xX1fxX10xXexX4bx1649bxXdxX5xX10xX7xX4bxX99xX19xXb1x129d1xX10xX4xXexX4bxX15bx156bdxX4bxX9bxX2xX4bxX15dxX2xX4bxX2xX13xX4bx175d5xX6xX29xX94xXdxX1fxX1xfec3xXa3xX18cxX5axX19xX1fxX39xX122xX1c1xXbxX39xXaxX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX36xX12xX0xXexX36xX12xX0xXexX5dxX12xX13xX14xX4xX3xX1fxX20xX3xXexX19xX3exXaexX1fxX3xXexX1xX1dxX3xX7xX37xX1fxX39xX3xX4xX6xX3xX4xXefxX1fxX39xX3xX108xX2cxX29xX3xX22xX33xX1fxX1xX3xX5axX8fxX1fxX39xX122xX3xX174xX1fxX1xX13bxX3xX9bxX1fxX3xX27xX1xX6fxX1fxX122xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX36xX12xX0xX4bxXexX6xXb1xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX37xX5dxX3exXaxX12xX1d2xX37xX3xX29xX73xXexX3xX7x19028xX3xX4xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXb1x13612xX1fxX3xXexX1xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX29xXf9xX1fxX3xX1xX120xX4xX3xXexX105xXdxX3xX108xX105xXdxX3xX1xX120xX4xX3xXcxX1xXaexX3xX5dx125dbxX4xX3xXexX1xXaexX3xXexX1xX6xX37xXa5xX3xX4xX1x18bb0xX3xX4xXb2xX3xX2xX2xX3xXexX36xX37xX1fxX39xX3xXexXe2xX1fxX39xX3xX7xX25exX3xXa3xX18cxX3xXexX19xX3exXaexX1fxX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xXefxX1fxX39xX3xX5axXc3xX22xX3xXexX36xX8fx1046exX1fxX39xX3xXcxX36xX18xX1fxX3xX22x13254xX1fxX3x188cexX1xX14xXexX3xX94xX2cxX3xXb1xX6xX1fxX3xX1xX19x15190xX1fxX3xX5xX19xX3exX24xX1fxX3xX4xXb2xX3xX29x115b4xXexX3xXexX36xX37xX1fxX39xX3xXb1xX19xXe2xXdxX3xX39xXdxX6xX37xX3xX5xX8fxX19xX3xX4xX1xXdx149dfxX19xX3xX1fxX39xX2cxX3exX3xXa3xX18axX4bxX2xXa3xX3xXexX105xXdxX3xXcxX2dbxX3xX5axX13x18017xX122xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX37xX5dxX3exXaxX12xX13xX14xX4xX3xX4xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXex11af9xX3xX36xX6xX3xX7fxX1xX14xX3xX94xX19xXdxX3xX7fxX1xXdxX3xXa7xX8fx15f82xX4xX3xX1xX14xXexX3xX4xXefxX1fxX39xX3xX94x18de6xXdxX3xX108xX2cxX29xX3xX22xX33xX1fxX1xX3xX5axX8fxX1fxX39xX3xX94xX2cxX3xX5axX11axX1fxX39xX3xX27xX39xX120xX4xX122xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX37xX5dxX3exXaxX12xXcxX36xX8fxX2cexX1fxX39xX3xXa7xX37xX2cxX1fxX3xXb1xXb2xX1fxX39xX3xXa7xX14xX3xX1fxX20xX3xX22xXdxX24xXexX3xX27xX6xX29xXa5xX3xXcxX36xX8fxX6fxX1fxX39xX3xX5ax15c06xXdxX3xXcxXefxX1fxX39xXa5xX3xX4xX1xX37xX3xXb1xXdx154a3xXexX3xXexX36xX37xX1fxX39xX3xX7xX25exX3xXa3xX18cxX3xX4xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXexX1xX6xX29xX3xX5dx10243xX3xX99xX63xX9bxX3xX40xX6xX29xX10xX7xX3xXa3xXa4xX3xXexX1x12bdcxX3xX4xX1xX29cxX3xX29x130d9xXdxX3xXexX36xX19xX1fxX39xX3xX94xX24xX3xX1c7xXefxXdxX3xXcxX1x123b3xX3xXcxX19xX3exX3d9xXexX3xXa7xXbdxX3xX4xXb2xX3xX39xXdxX6xX3xXa7xX407xX1fxX1xX122xX3xX1c7xX6xX3xX4xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX7fxX1xX14xX4xX3xX7x13ea4xX3xX5x10c2exX1fxX3xX64xX10xX3xX1xX37xX6xX3xX94xX2cxX37xX3xX1fx127ddxX29xX3xXa3xX18cxX2xX18cxX3xX5xX2cxX3xXa7xX73xXdxX3xXexX36xX8fxX2cexX1fxX39xX3xX108xX2cxX37xX3xXcxX1xX420xX3xX327xXdxX24xX1fxXa5xX3xXexXdxX310xX1fxX3xX94xX24xX3xX22xX45bxX1fxX3xXcxX1xX420xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX94xX2cxX3xXexX36xX19xX1fxX39xX3xX94xX24xX3xX27xX39xX19xX3exXc4xX1fxX3xXcxX1xX420xX3xX27xX39xX6xX122xX3xX108xX6xX3xX7xX25exX3xX1fxX1xX20xX1fxX39xX3xX4xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX7fxX1xX14xX4xX3xX1xXdxX24xX1fxX3xXexX105xXdxX3xX7fxX1xXf9xX1fxX39xX3xX4xXb2xX3xXb1xX105xX1fxX3xXexX36xX6xXdxX122xX3xXaxX108xX2d8xX3exX3xX5xX2cxX3xXexX1xXdxX24xXexX3xXexX1x13ca0xXdxX3xX5xX36exX1fxX3xX4xX1xX37xX3xX4xX14xX4xX3xX1fxX20xX3xX4xX18xX19xX3xXexX1xX1dxXaxXa5xX3xXf9xX1fxX39xX3xXcxXefxX1fxX39xX3xX1fxXb2xXdxX122xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX37xX5dxX3exXaxX12xX13xX3f6xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX29xXf9xX1fxX3x15adcxXdxX29xX3xX5axX11axX1fxX39xX3xX4x13c1fxX1fxX39xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x18f0fxX13bxX3xXaxXc3xX2cxX3xX1fxX20xX3xX29xX2cxX3xX4xX1xX6fxXdxX3xXb1xXb2xX1fxX39xXa5xX3xX4xX1x16d39xX1fxX39xX3xXexXf9xXdxX3xXb1xX420xX3xX1fxX1xXdxX310xX19xX3xX1fxX39xX8fx16021xXdxX3xX1fxX1xX269xX1fxX3xX64x1041bxXexX3xX5xX2cxX3xX29xX2e9xXexX3xX1xX3d9xXexX3xX1fxX20xX3xXex13f36xX1fxX1xX122xX3xX27xX1xX8fxX1fxX39xX3xX7fxX1xXdxX3xXa7xXbdxX3xX4xX1xX120xX1fxXa5xX3xX4xX1xX56exX1fxX39xX3xXexXf9xXdxX3xX4xX1xX2e9xXbxX3xX1fxX1xX269xX1fxX3xX94xX407xX3xXa7xX2d8xX3exX3xX5xX2cxX3xX1fxXdxX310xX29xX3xXa7xX6xX29xX3xX29xX44cxX3xX4xX1dxX6xX3xX29xX407xX1fxX1xX122xX3xX327xX37xX1fxX39xX3xX7xX6xX37xX3xXa7xX8fxX361xX4xX3xX29xX120xXdxX3xX1fxX39xX8fxX582xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX554xXaxX122xX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xXb1xX5xX10xX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX29xX6xX36xX39xXdxX1fxX13bxXa3xXbxX64xX3xX6xX19xXexX37xXaxX12xX0xXexX36xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX29xX39xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX9xXaxX15bxX18cxXa3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX183xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX18axX18bxX18cxXaxX3xXb1xX37xX36xX5dxX10xX36xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX4bxX4bxX183xX183xX183xX122xX94xX1fxX10xX64xXbxX36xX10xX7xX7xX122xX1fxX10xXexX4bxX1b8xXdxX5xX10xX7xX4bxX99xX19xXb1xX1c1xX10xX4xXexX4bxX15bxX1c7xX4bxX9bxX2xX4bxX15dxX2xX4bxX2xX13xX4bxX1d2xX37xXdxX1d9xXa3xX18cxX1fxX19xX6xX1d9xXa3xX18cxX6cxX122xX1c1xXbxX39xXaxX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX36xX12xX0xXexX36xX12xX0xXexX5dxX12xX108xX73xXdxX3xXexX19xX3exXaexX1fxX3xX1fxX20xX3xX1xX14xXexX3xX4xXefxX1fxX39xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX6xX3xX7xX33xX3xX5axX11axX1fxX39xX3xX27xX39xX120xX4xX3xX94xX2cxX3xX108xX2cxX29xX3xX22xX33xX1fxX1xX3xX5axX8fxX1fxX39xX122xX3xX174xX1fxX1xX13bxX3xX9bxX1fxX3xX27xX1xX6fxX1fxX122xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX36xX12xX0xX4bxXexX6xXb1xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX37xX5dxX3exXaxX12xXcxX36xX37xX1fxX39xX3xXb1xX19xXe2xXdxX3xX39xXdxX6xX37xX3xX5xX8fxX19xX3xX1xXf9xX29xX3x10b32xX19xX6xXa5xX3xXb1xX14xX37xX3xX2dbxX1xX28dxX3xX27xX20xX3xXcxX2dbxX3xX5axX13xX327xX3xXa7xXbdxX3xXexX36xX6xX37xX3xXexX2f6xX1fxX39xX3xX4xX1xX37xX3xXa7xX73xXdxX3xXexX19xX3exXaexX1fxX3xX1fxX20xX3xXa4xX18cxX18cxX3xXexX36xXdxX24xX19xX3xXa7xX11axX1fxX39xX122xX3xX5axXf9xX29xX3xX1fxX6xX3exX3xXexX1xX18xX3exX3xXexX36xX4f6xX3xX5axXc3xX22xX3xXcxX36xX18xX1fxX3xX22xX2d8xX1fxX3xX2dbxX1xX14xXexX3xXexXdxX3d9xXbxX3xXexX28dxX4xX3xX1fxX1xX269xX1fxX3xX2xX3xXex15c85xX3xXa7xX11axX1fxX39xX3xXex1800fxX3x11027xX3exX3xXb1xX6xX1fxX3xX1fxX1xX2d8xX1fxX3xX5dxX2d8xX1fxX3xXcxX2dbxX3xX5axX13xX327xX122xX3xX327xX73xXexX3xX4xXf9xX1fxX39xX3xXexX3exX3xX7fxX1xX14xX4xX3xX4xX54axX1fxX39xX3xXexX36xX6xX37xX3xXexX2f6xX1fxX39xX3xX2xXa3xX122xXa4xX18cxX18cxX3x138f2xX99xX1d2xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX14xX4xX3xX4xXf9xX3xX39xX14xXdxX3xX94xX2cxX1fxX39xX3xX22xXdxX24xXexX3xX27xX6xX29xX122xX3xXcxX36xX8fxX36exX4xX3xXa7xXb2xXa5xX3xX13xXf9xX1fxX39xX3xXexX3exX3xX4xXe2xX3xXbxX1xX18xX1fxX3xX1fxX39xX1xX10xX3xX1fxX1xX407xX1fxX3xXexX37xX2cxX1fxX3xX4xX18xX19xX3xX9bxX22xX40xX3xXa7xXbdxX3xXexX36xX6xX37xX3xXa3xX3xXexX7c0xX3xXa7xX11axX1fxX39xX3xXexXdxX310xX1fxX3xXexX1xX8fxX2cexX1fxX39xX3xX4xX1xX37xX3xXa7xX73xXdxX122xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX37xX5dxX3exXaxX12xX9bxX1fxX3xX27xX1xX6fxX1fxX0xX4bxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Spice Girls tụ họp mừng năm mới

Spice Girls tụ họp mừng năm mới
2009-12-24 08:51:52

(TPO) - Vào mỗi dịp Giáng sinh, các cô gái của nhóm nhạc nữ lừng danh một thời Spice Girls lại tụ tập ở nhà của Victoria Beckham để cùng "chè chén" chào đón năm mới.

Công bố tài liệu bí mật về Michael Jackson

Công bố tài liệu bí mật về Michael Jackson
2009-12-24 08:24:38

(TTO) - Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa công bố hơn 300 trang tài liệu bí mật liên quan đến ông hoàng nhạc pop mới qua đời Michael Jackson, trong đó có những phần liên quan...

Lung linh ánh đèn giáng sinh

Lung linh ánh đèn giáng sinh
2009-12-24 08:17:39

(TPO) - Đêm giáng sinh sẽ trở nên ấm cúng và huyền hảo hơn với những ánh đèn. Những bức ảnh dưới đây là những ý tưởng độc đáo với đèn trên khắp thế giới.

Cảnh sắc cao nguyên Mộc Châu

Cảnh sắc cao nguyên Mộc Châu
2009-12-24 08:15:47

(VnExpress) - Vẻ đẹp bình dị, lãng mạn của vùng núi Mộc Châu được bạn đọc Mai Thế Tường ghi lại trong chuyến du lịch giữa tháng 12.

Sắc hoa rực rỡ tại Đà Lạt

Sắc hoa rực rỡ tại Đà Lạt
2009-12-24 08:15:34

(VnExpress) - Chuẩn bị cho Lễ hội hoa từ 1 đến 4/1/2010, kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, cao nguyên này đang rực rỡ sắc màu các loài hoa.

Cầu thủ Juventus tố HLV Ferrara bất tài

Cầu thủ Juventus tố HLV Ferrara bất tài
2009-12-24 01:12:23

(VnExpress) - Cuộc khủng hoảng ở sân Grande Torino đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng khi một trụ cột đem chuyện bất đồng với HLV trưởng lên thưa với những người đứng đầu CLB.

Torres bênh vực Benitez

Torres bênh vực Benitez
2009-12-24 01:12:09

(VnExpress) - Tiền đạo số một của Liverpool tin rằng việc sa thải HLV người Tây Ban Nha, nếu xảy ra, sẽ chỉ làm cho tình hình ở sân Anfield thêm tồi tệ.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết