Cập nhật:  GMT+7
f81ex12f61x10ea2x1241cx12c71x155b4x16a56x1494ex10890xX7x17e99x173d7x18d3cx1208dx12261x14493xX5x11343xXax15c70x1882bx1929fxX3x183d4x1812dxX4xX3x14c63xXdx15740xXdxX3x15f2cx1378fx131fax183b2xX3x18a29x16ba2xX3xX21xX6xX16xX3x12bc2xX3xX21xX22x14b3ex11a2bxXdxX3xX1x11e87x10d47x17affxX21xX3xXcx14a89xXdxX36xX34xX3x130edxX1x14121xX21xX22xX3xXexX3axX6xX21xX1xX3x16596xX34xXbxX3xXcxX1x13f96xX21xX22xX3xX3fxX1xX25xXexX3xX5x12f15xX21xX3xXexX1x15e24xX3x18dc4x128e1x11cfaxX3x18da5x178c2xX2x199bdx15420xX3x1170bx197d6xXdxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX24xX25xX3x19595x10285xX3xXcxX3axXdxX36xX34xX3xXcxX1xX2fx17b66xX21xX22xX3xX24xX41xX17xXexX3xX4bxX34xXbxX3x111cdxX51xX3xX24x19650xX4xX1xX0x12ce5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15adbxX10xX6x179f2xXaxX12x1710cx1081fxXcx16611xX3xX64xX3xX4bxX1xXdxfcb5xX34xX3xX21xX6xX35xX3xX66xX69x13053xX69xXc1xX66xX67xX2xX69x183efxX3xXcxX3axX34xX21xX22xX3xXex16834xX16xX3xXcx1206cxXcxXcxX3xX1xX34xX35xX36xX21xX3xXcxX3axXdxX36xX34xX3xX3fxX1xX41xX21xX22xX3xXex13426xX3xX4xX1xX60xX4xX3xX1fxX14xX3xX16xX17xX4xX3xX1axXdxX1cxXdxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX21xX6xX16xX3xX2bxX3xX21xX22xX2fxX30xXdxX3xX1xX34xX35xX36xX21xX3xXcxX3axXdxX36xX34xX3xX3fxX1xX41xX21xX22xX3xXexX3axX6xX21xX1xX3xX4bxX34xXbxX3xXcxX1xX51xX21xX22xX3xX3fxX1xX25xXexX3xX5xX5bxX21xX3xXexX1xX60xX3xX62xX63xX64xX3xX66xX67xX2xX69xXc1xX0xX99xXbxX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX16xX6xX3axX22xXdxX21xX6axX66xXbxX78xX3xX6xX34xXexX41xXaxX12xX0xXexX3axX12xX0xXexXabxX12xX0xXdxX16xX22xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX99xX99xX4xXc1xX1fxX6xX41x15337xX34xX6xX21xX22xXexX3axXdxXc1xX91xX21xX99xXabxX10xX7x11f84xXexX41xXbxX99xX21xX10x18c56xX7xX99xX2xX69x19416x1784axX99x19591xX69xXabxX66xX66xX66xX67xX66xX1a3xX69xXexX2xX1a2xX66x13194xX69xX2xX5xX2xXc1x151c2xXbxX22xXaxX3xX99xX12xX0xX99xXexXabxX12xX0xX99xXexX3axX12xX0xXexX3axX12xX0xXexXabxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX41xXabxX35xXaxX12xX13xX6xX21xX3xXexXecxX3xX4xX1xX60xX4xX3xXexX3axX6xX41xX3xX4bxX34xXbxX3xX91xX51xX3xX24xX95xX4xX1xX3xX4xX1xX41xX3xX24xX6dxXdxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX78xX79xX3xXcxX3axXdxX36xX34xX3xXcxX1xX2fxX84xX21xX22xX0xX99xXbxX12xX0xX99xXexXabxX12xX0xX99xXexX3axX12xX0xX99xXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX41xXabxX35xXaxX12xX1axXdxX1cxXdxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX21xX6xX16xX3xXabxXdx155a1xX21xX3xX3axX6xX3xXex11b54xX3xX21xX22x130bexX35xX3xX66xX1a5xX99xX69xX3x15b93xX3xX66xX69xX99xX69xX99xX66xX67xX2xX69xX3xXexX17xXdxX3xX7xXd1xX21xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX4x1545axX3xX21xX1xXd1xX21xX3xXexX17xX41xX3xXcx1262fxX2xX67xX3xXaexXexX1xX95xX3xXexX3ax12701xX21xX3x12aa0xXdxX3xXcx18565xXc8xX3xX1xX34xX35xX36xX21xX3xXcxX3axXdxX36xX34xX3xX3fxX1xX41xX21xX22xXb1xXc8xX3xX91x18a5exXdxX3xX7x12b50xX3xXexX1xX6xX16xX3xX22xXdxX6xX3xX4x14c88xX6xX3xX1x125cdxX21xX3xX2xX1a5xX67xX3xX4xX5bxX34xX3xXexX1xX2cfxX3xX24xX14xX21xX3xXexX260xX3xX2xX67xX3xX24xX6dxXdxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX1xX34xX6dxX4xX3xX4xX25xX4xX3xX78xX79xX6axX3xXcxX3axXdxX36xX34xX3xXcxX1xX264xX21xX1xXc8xX3xXcxX3axXdxX36xX34xX3xXcxX1xX2fxX84xX21xX22xXc8xX3xXcxX3axXdxX36xX34xX3xXcxX1xX34x155eaxX21xXc8xX3xXcxX3axXdxX36xX34xX3xX2a3xXdxXc8xX3xXcxX3axXdxX36xX34xX3xX1axXdxX6xX21xX22xXc8xX3xXcxX3axXdxX36xX34xX3x14d02xX21xXc8xX3xXcxX3axXdxX36xX34xX3x1093fxX41xX21xX22xXc8xX3xXcxX3axXdxX36xX34xX3xXcxX3axX17xX4xX1xXc8xX3xXcxX3axXdxX36xX34xX3xX6cxX17xXdxX3xX91xX264xX3xXexX1xX95xX3xXexX3axX2a0xX21xX3xX2a3xXdxX3xXcxX2a7xXc1xX3xX2xX67xX3xX24xX6dxXdxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX24xX2fxX84xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX264xX16xX3xX1a2xX3xX1fxX1cxX21xX22xX3xX348xXc8xX3xX13xX3xX91xX264xX3xX4bx14d5cxX3xXexX1xXdxX3xX24xX2a0xX34xX3xX91x17c36xX21xX22xX3xXexX3axX3b7xX21xX3xXex19d41xX21xX1xX3xX24xXdx11642xX16xX3x18f15xX3xX16x15ea3xXdxX3xX1fxX1cxX21xX22xXc8xX3xX4xX1x159dexX21xX3xX3axX6xX3xX1a2xX3xX24xX6dxXdxX3xX4xX20xX3xX7x19dfdxX3xX24xXdxX3c7xX16xX3xX4xX6xX41xX3x113a6xX1xX2a0xXexX3xX3caxX3xX1a2xX3xX1fxX1cxX21xX22xX3xX91xX264xX3xX24xX6dxXdxX3xX3f3xX1x1341bxX3xX3caxX3xX1fxX1cxX21xX22xX3xX348xX3xX91xX264xX41xX3xXexX1xXdxX3xX24xX2a0xX34xX3xX91xX3b7xX21xX22xX3xX1fxX25xX21xX3xX196xX14xXexXc8xX3xX4xX1xX34xX21xX22xX3xX196xX14xXexXc1xX0xX99xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX41xXabxX35xXaxX12x19471xX14xXexX3xXexX1x17ddbxX4xX3xX22xXdxX1cxXdxXc8xX3xX13xX6xX21xX3xXexXecxX3xX4xX1xX60xX4xX3xXexX3axX6xX41xX3xX4bxX34xXbxX3xX91xX51xX3xX24xX95xX4xX1xX3xX4xX1xX41xX3xX24xX6dxXdxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX78xX79xX3xXcxX3axXdxX36xX34xX3xXcxX1xX2fxX84xX21xX22xX3acxX3xX22xXdxX1cxXdxX3xX3f3xX1xX40axX3xX4xX1xX41xX3xX24xX6dxXdxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXexX1xX95xX3xXexX3axX2a0xX21xX3xX2a3xXdxX3xXcxX2a7xX3xX91xX264xX3xX22xXdxX1cxXdxX3xX13xX6xX3xX4xX1xX41xX3xX24xX6dxXdxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX78xX79xX3xXcxX3axXdxX36xX34xX3xX2a3xXdxXc1xX3xXcxX3axX2fxX2bfxX4xX3xX24xX20xXc8xX3xX13xX6xX21xX3xXexXecxX3xX4xX1xX60xX4xX3xXexXdxX14xX21xX3xX1xX264xX21xX1xX3xXexX3axX6xX41xX3xX22xXdxX1cxXdxX3xXcxX1xX2cfxX3xX16xX51xX21xX3xX78xX34xX2a0xXexX3xX7x169eexX4xX3xX21xX1xX2a0xXexX3xX22xXdxX1cxXdxX3xX4xX1xX41xX3xXexX1xX2cfxX3xX16xX51xX21xX3xX3fxX1xX6xX21xX3xX3f3xX22xX3d8xX4xX3xXa8xXdxX14xX34xX3xXaexXcxX3axXdxX36xX34xX3xX2a3xXdxXb1xX3xX91xX264xX3xX22xXdxX1cxXdxX3xX4bxX5bxX34xX3xXexX1xX2cfxX3xX22xX1xXdxX3xX21xX1xXdxXb8xX34xX3xX1fxX264xX21xX3xXexX1xX51dxX21xX22xX3xX21xX1xX2a0xXexX3xX22xXdxX1cxXdxX3xX4xX1xX41xX3xX4xX5bxX34xX3xXexX1xX2cfxX3xX3fxX1xX6xX21xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xXafxX34xX3e8xX4xX3xXaexXcxX3axXdxX36xX34xX3xXcxX1xX2fxX84xX21xX22xXb1xXc1xX0xX99xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX41xXabxX35xXaxX12x181ccxXdxX21xX1xX3xX6cxX60xX4xX0xX99xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

U23 Việt Nam vs U23 Syria: Vé bán kết lịch sử?

U23 Việt Nam vs U23 Syria: Vé bán kết lịch sử?
2018-08-27 06:19:51

U23 Việt Nam trở thành đội bóng duy nhất của Đông Nam Á vào tứ kết Asiad, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo còn muốn làm nhiều hơn thế nữa, với niềm tin đánh bại U23 Syria tối...

Sẵn sàng cho năm học mới

Sẵn sàng cho năm học mới
2018-08-27 05:51:40

(QT) - Thành phố Đông Hà hiện có 24 trường mầm non, 14 trường tiểu học và 9 trường trung học cơ sở (THCS). Để chuẩn bị tốt cho năm học mới 2018 - 2019, địa phương đã tích cực,...

Tiền vệ tài hoa của bóng phủi, phong trào

Tiền vệ tài hoa của bóng phủi, phong trào
2018-08-25 06:20:14

(QT) - Cầu thủ Trần Hoàng Anh, sinh năm 1989, được biết đến là tiền vệ tài hoa trong bóng đá phủi, phong trào ở miền Trung khi chinh phục nhiều danh hiệu cao quý trong các giải...

Chùa Sắc Tứ và ngụ ngôn khỉ đá

Chùa Sắc Tứ và ngụ ngôn khỉ đá
2018-08-25 05:57:52

(QT) - Nằm cạnh đường thiên lý Bắc Nam, chùa Sắc Tứ Tịnh Quang thuộc thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, một địa danh đã được nhiều người biết đến bởi hai câu ca gắn liền với...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết