Cập nhật:  GMT+7
d96bx110aexefefx10569x10dbex13701x14ba3x12a9bxe9ddxX7x15fe6x15524x16e89x101dax103aex125e0xX5xf490xXax13dbdx16978x173ecxX3x16521x1627axX4xX3x164ffxXdx1388dxXdxX3x14079x118dcx11347xX1axX3xX4xX1xffd4xee94xde02xX21xX3xX1x1071axXdxX3xf4f3xX1ax12c8bxfb78xXdxX3xX4xX6x1226exX3xXexX26x11573xXdxX3xXbxX1xX31xX32xX21xX1axX3x16ef2x1653cxX3xXexX1x1779dxX3x176e2xe3d2xX3xe96cxX26xX1cxX21xX1axX3xXcx12bd6xX4axX0x10e32xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13c28xX10xX6x15b3fxXaxX12x15259xX4fxXcx1475exX3xfe47xX3xX68x120e3xX16xX3xX21xX6xX27xX3xX2x112e1x111a0xecbfxX7fxX45x15a0fxX2x17b0axX46xX3xX68x17923xXdxX3xX2fxX1axX31xX32xXdxX3xX4xX6xX37xX3xXexX26xX3bxXdxX3xXex16480xX21xX1xX3xXbxX1x17f4axXdxX3xX1x15cb3xXbxX3xf31ax16babxXdxX3xX68xX89xXdxX3xX2fxX1axX31xX32xXdxX3xX4xX6xX37xX3xXexX26xX3bxXdxX3xXbxX1xX31xX32xX21xX1axX3xX45xX46xX3xXexX1xX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX26xX1cxX21xX1axX3xXcxX56xX4axX3xXexX3bxX3xX4xX1x13f71xX4xX3xX1fxX14xX3xX16xX17xX4xX3xX1axXdxX1cxXdxX3xX13xX20xX21xX1axX3xX4xX1xX26xX27xX28xX21xX3xX1xX2cxXdxX3xX21xX1axX31xX32xXdxX3xX4xX6xX37xX3xXexX26xX3bxXdxX3xXbxX1xX31xX32xX21xX1axX3xX45xX46xX3xXexX1xX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX26xX1cxX21xX1axX3xXcxX56xX4axX3xX5x11062xX21xX3xXexX1xXe0xX3xX45xX3xX21x1548axX16xX3xX45xX83xX2xX85xX7fxX0xX59xXbxX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX16xX6xX56xX1axXdxX21x1356dxX45xXbxX4cxX3xX6xX26xXexX37xXaxX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX6bxX12xX0xXdxX16xX1axX3xX7xX56xX4xX9xXaxX59xX59xX4xX7fxX1fxX6xX37x13484xX26xX6xX21xX1axXexX56xXdxX7fxXa9xX21xX59xX6bxX10xX7x100d1xXexX37xXbxX59xX21xX10x16da3xX7xX59xX2xX85x17563x10d0fxX59x176dexX85xX6bxX83xX2xX85xX83xX80x15997xX83xXexX2xX193xX193xX2xX85xX45xX5xX2xX7fx1330fxXbxX1axXaxX3xX59xX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX37xX6bxX27xXaxX12x12db0xXdxX1cxXdxX3xX1fxX20xX21xX1axX3xX4xX1xX26xX27xX28xX21xX3xX1xX2cxXdxX3xX21xX1axX31xX32xXdxX3xX4xX6xX37xX3xXexX26xX3bxXdxX3xXbxX1xX31xX32xX21xX1axX3xX45xX46xX3xXexX1xX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX26xX1cxX21xX1axX3xXcxX56xX4axX3xXexX1xX26xX3xX1x15f28xXexX3xX194xX45xX3x10a2exf858xX21exX3xXexX1xX6xX16xX3xX1axXdxX6xX3xXexX56xX6xX21xX1xX3xXex1120bxXdxX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX56xX12xX0xX59xXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX37xX6bxX27xXaxX12x12fe6xX6xX26xX3xX45xX3xX21xX1axX232xX27xX3xXexX56xX6xX21xX1xX3xXexX232xXdxX3xX7xX76xXdxX3xX21xX3bxXdxX46xX3xX1axX6xX27xX3xX4x1084exX21xX3xXa9xXaaxXdxX3xX7x10c9dxX3xXexX1xX6xX16xX3xX1axXdxX6xX3xX4x12dd5xX6xX3xX194xX45xX3xXa9x13737xX21xX3x16b76xX89xX21xX1axX3xXa9xXdx15255xX21xX3xXexX1xX26xX89xX4xX3xX80xX3xX29cxX89xXdxX3xX1fxX20xX21xX1axX46xX3xXexX56xX37xX21xX1axX3xX29cxX20xX3xX4xX20xX3xX19exX3xX29cxX89xXdxX3xXexX26xX27xf78fxX21xX3xX21xX6xX16xX3xXa9xX232xX3xX196xX3xX29cxX89xXdxX3xXexX26xX27xX2cdxX21xX3xX21xff69xX3xX4xX292xX6xX3xX19exX3xX4x14981xX26xX3xX5xX17xX4xX3xX1fxX89xX3xX29cxX14xX21xX3xXexfca1xX3xX4x14cefxX4xX3xXbxX1xX31xX32xX21xX1axX46xX3xX4cxX4dxX3xXexX56xX2a3xX21xX3xX29cxX4axX6xX3xX1fxX232xX21xX3xXexX9cxX21xX1xX46xX3xX1ax1377axX16xX154xX3xX4cxX4dxX3xX68xX1cxXdxX3x1123axX1xX218xX46xX3xX1xX26xX27x15c4cxX21xX3xX68xX1cxXdxX3xea8cxX134xX21xX1ax12ea9xX3xXbxX1xX31xX32xX21xX1axX3xX19exX46xX3xXcxX32cxX7fxX3xX21fxX76xX21xX1axX3xX68xX232xX33fxX3xXbxX1xX31xX32xX21xX1axX3xX2xX3xXa9xX232xX3xXbxX1xX31xX32xX21xX1axX3xX45xX46xX3xXexX1xX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX26xX1cxX21xX1axX3xXcxX56xX4axX46xX3xX13xX6xX21xX3xXexX3bxX3xX4xX1xXe0xX4xX3xX29cxX4dxX3xXexX56xX6xX37xX3xX2xX3xX1axXdxX1cxXdxX3xX21xX1xX27exXexX46xX3xX2xX3xX1axXdxX1cxXdxX3xX21xX1x11568xX46xX3xX2xX3xX1axXdxX1cxXdxX3xX1fxX6xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX2ffxX4xX3xX29cxX89xXdxX3xX1fxX20xX21xX1axX3xX4xX1xX26xX27xX28xX21xX3xX1xX2cxXdxX3xX21xX2e4xX3xX29cxX14xX21xX3xXexX2fcxX3xX4xX2ffxX4xX3xX4xX2edxX26xX3xX5xX17xX4xX3xX1fxX89xX154xX3xXbxX1xX31xX32xX21xX1axX3xX19exX46xX3xXcxX32cxX7fxX21fxX76xX21xX1axX3xX68xX232xX33fxX3xXbxX1xX31xX32xX21xX1axX3xX45xX46xX3xXexX1xX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX26xX1cxX21xX1axX3xXcxX56xX4axX33fxX3xX187xX1xX26xX3xXbxX1xXa2xX3xX45xX46xX3xXbxX1xX31xX32xX21xX1axX3xX45xX46xX3xXexX1xX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX26xX1cxX21xX1axX3xXcxX56xX4axX7fxX3xX13xX6xX21xX3xXexX3bxX3xX4xX1xXe0xX4xX3xX1axXdxX1cxXdxX3xX4xed31xX21xX1axX3xX29cxX4dxX3xXexX56xX6xX37xX3xX2xX3xX1axXdxX1cxXdxX3xX21xX1xX27exXexX46xX3xX2xX3xX1axXdxX1cxXdxX3xX21xX1xX3aaxX46xX3xX2xX3xX1axXdxX1cxXdxX3xX1fxX6xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX2ffxX4xX3xX29cxX89xXdxX3xX1fxX20xX21xX1axX3xX4xX1xX26xX27xX28xX21xX3xX1xX2cxXdxX3xX21xX6xX16xX3xX29cxX14xX21xX3xXexX2fcxX3xX4xX2ffxX4xX3xX4xX2edxX26xX3xX5xX17xX4xX3xX1fxX89xX154xX3xXbxX1xX31xX32xX21xX1axX3xX19exX46xX3xXcxX32cxX7fxX3xX21fxX76xX21xX1axX3xX68xX232xX33fxX3xXbxX1xX31xX32xX21xX1axX3xX45xX46xX3xXexX1xX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX26xX1cxX21xX1axX3xXcxX56xX4axX3xXa9xX232xX3xXbxX1xX31xX32xX21xX1axX3xX2xX46xX3xXexX1xX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX26xX1cxX21xX1axX3xXcxX56xX4axX7fxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX37xX6bxX27xXaxX12xX1d4xXdxX1cxXdxX3xX29cxX27exX26xX3xX5xX12axX21xX3xX21xX232xX27xX3xX21xfb2cxX16xX3xXexX56xX37xX21xX1axX3xX4xX1xX26x13ff0xXdxX3xX4xX2ffxX4xX3xX1xX37xX17xXexX3xX29cxX89xX21xX1axX3xXexX1xXdxX3xX29cxX26xX6xX3xX4xX1xX232xX37xX3xX16xX2fcxX21xX1axX3xX187x11720xX3xX21xXdxX334xX16xX3xX45xX80xX3xX21xX134xX16xX3xX21xX1axX232xX27xX3xX5xX299xXbxX3xX5xX17xXdxX3xXexX1xX4axX3xX4cxX4dxX3xX4fxX26xX1cxX21xX1axX3xXcxX56xX4axX3xX2xX7exX59xX80xX3xX6exX2xX80xX85xX80xX73xX45xX83xX2xX85xX71xX46xX3xX45xX194xX3xX21xX134xX16xX3xX2fxX1axX232xX27xX3xX4fxX26xXa2xX4xX3xXexX14xX3xX2fxX1axX31xX32xXdxX3xX4xX6xX37xX3xXexX26xX3bxXdxX3xX2xX59xX2xX83xX3xXa9xX232xX3xXexX56xXdxX2cdxX21xX3xX187xX1xX6xXdxX3xXexX1xX286xX4xX3xX1xXdxX334xX21xX3x11aecxXcxX1xX2ffxX21xX1axX3xX1xX232xX21xX1xX3xX29cxX89xX21xX1axX3xXa9xX3aaxX3xX21xX1axX31xX32xXdxX3xX4xX6xX37xX3xXexX26xX3bxXdxX3xX21exXdxX334xXexX3xX2fxX6xX16x177f1xX7fxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX37xX6bxX27xXaxX12xXcxX1xX26xX3xX68xX17xX0xX59xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bóng đá Quảng Trị giữa lòng thành phố sông Hàn

Bóng đá Quảng Trị giữa lòng thành phố sông Hàn
2018-09-15 06:16:33

(QT) - Qua 3 mùa giải tổ chức thành công, Giải Bóng đá Đồng hương Quảng Trị tại TP. Đã Nẵng đã tạo dựng được “thương hiệu” trong lòng thành phố sông Hàn với cách tổ chức khá...

Giải Billiard tranh cúp CLB Ken mở rộng

Giải Billiard tranh cúp CLB Ken mở rộng
2018-09-09 16:19:29

(QT) - Trong 2 ngày 8 – 9.9.2018, tại TP. Đông Hà, CLB Billiard Ken tổ chức Giải Billiard tranh Cúp CLB Ken mở rộng năm 2018. Tham dự giải đấu lần này có gần 70 cơ thủ đến từ...

Khám phá miền di sản Bình-Trị-Thiên

Khám phá miền di sản Bình-Trị-Thiên
2018-09-05 18:24:43

Miền di sản Bình Trị Thiên, nay là 3 tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị và Quảng Bình, mang trong mình nhiều câu chuyện lịch sử và văn hóa thú vị chờ du khách khám phá.

Cảm nghĩ về trường

Cảm nghĩ về trường
2018-09-03 14:08:02

(QT) - Vui mừng, ngỡ ngàng và hy vọng ...đó là những cảm xúc đầu tiên mà hầu như ai cũng có khi trở lại mái trường THPT Đông Hà sau nhiều năm đi xa. Vui...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết