Cập nhật: 22/01/2019 07:23 GMT+7
beex40f0x66cex12f6x55bex5e7ex97bbx3ba3x6d39xX7x8cf3x6f77x4bb2x51b6xa19dx233cxX5x4720xXax2859x59cdxX7xXdxX6x10dfxX3x7076x4ebbxXbxX3x4e78x5d45xX2x104fx8dc9xX3x1f13x93a9xX3xX5x8a11xX3x8d3exb666xX3xa15cxXcxX3xa54cxXdx61dbxXexX3x4e3cxX6x4048xX3xX4x1e38xX3xXexX1x94f1xX3xXexXdx39c1xX17xX3xXex6ea3xXdxb7d6xX47xX47xX3xXex70ccx3225xX17xX3xX4xX1xX1axX17x935cxX3x5dc8xX41xXexX0x3721xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5010xX10xX6xX29xXaxX12x56e0x4c47x5bf9xX17xX3xX2fxXdxX31xXexa4dbxX3x217bxX3xXcxX4cx7700xX45xX4xX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX36xa26dxX3xX1xX6xXdxX3x1f5bxX24xXdxX3xX54x6be2xX17xX3xX17xX1x95a1xXexX3xXexX1xaf58xX17xX54xX3xXexX4cxX4dxX17xX3xX90xX95xX1axX3xXexXdx29f8xX17xX3xXex9117xXdxX3x7dcbx2d59xX17xX54xX3xX5xX2axXb2xXdxX3xXexX4cx2adfxX4xX3xXexXdxX41xXbxX3xX13xX7xXdxX6xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX90x9110xX1axX3xX5x542axXexX3xXexX45xXdxX3xX4xX1xX1axX17xX54xX3xX56xX41xXexX3xX4x5a6fxX6xX3xX54xXdx435exXdxX3xX90xX9axX1axX3xX17x836bx7cbcxX47xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx881exX2axX29xXf8xXaxX12xX19xX1xXdxX41xX17xX3xXexX1xX9fxX17xX54xX3xXexX4cxX7exX45xX4xX3xX90x9c96xXdxX3xXexX1xXeaxX3x275cxX2axX4cxX29xX6xX17xX3x6836xX3xXb5xXb6xX17xX54xX3xX2xX5ax7d45xX3xX13xX7xXdxX6xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX2xX20xX3xX4xX39xX3xXexX1xX3dxX3xX4xX1xX7exX6xX3xXbxX1xXefxXdxX3xX5xXf7xX3xX90xXdxXd4xX1axX3x9e11xX9axXexX3xX17xX54x1e3dxX3xX4xX1axX122xXdxX3xX4x5c19xX17xX54xX3xX2cxXcxX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX36xX3xX36xX6xX17xX54xX3xX90xX41xX17xX3xX4xX1xX2axX3xX4xb036xX4xX3xX56xX1xX18fxX17xX3xX54xXdxXefxX3xXexXb2xXdxX3xX54xXdxXefxXdxX3xX90xX9axX1axX3xX5xX45xX17xX3xX17xX1xX9axXexX3xX4xX1xX71xX1axX3xX5x23e0xX4xX47xX3xX109xX130xXdxX8axX3xXexXdxX41xX17xX54xX3xX54xXd8xXdxX3xX5x8d02xX4xX1xX3xX7x5f0axX3xX4x8490xX17xX54xX3xX90xX6xX17xX54xX3xXeaxX17xX54xX3xX1xX24xX3xXexX1xX95xXf8xX3xXexX4cxXb6xX3xX69xX23xX2fxX3x973axX6xX4cxX56xX3xX69xX6xX17xX54xX7axX7xX10xX2axX47xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX2axX29xXf8xXaxX12xXcxX1xX122xX17xX54xX3xX56xXaexX3xX4xX1xX2axX3xXexX1xX9axXf8xX8axX3xX1dxX3xX90xX24xXdxX3xX54xX95xX17xX3xX17xX1xX9axXexX3xX54xXdxXf7xX17xX1xX3xX4xX1xXdxX41xX17xX3xXexX1xX9fxX17xX54xX3xXexXb2xXdxX3xXexX4cxX4dxX17xX3xX90xX95xX1axX3xXexXdxXaexX17xX3xXexXb2xXdxX3xXb5xXb6xX17xX54xX3xX5xX2axXb2xXdxX3xXexX4cxXc1xX4xX3xXexXdxX41xXbxX3xX90xXd4xX1axX3xX5xXd8xXexX3xXb5xXf7xX2axX3xX90xX41xX17xX3xXexX4cxX4dxX17xX3xX4xX1xX1axX17xX54xX3xX56xX41xXexX3xX13xX7xXdxX6xX17xX3xX19xX1axXbxX47xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX2axX29xXf8xXaxX12xX0xXdxX36xX54xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX7xXdxX6xX17xX3xX4xX1axXbxX3xX1dxX1exX2xX20xX21xX3xX5xX2axX3xX5xXf8xX3xX29xX2axX3xX29xXexX3xXb5xXdxX10xXexX3xX17xX6xX36xX3xX4xX2axX3xXexX1xX10xX3xXexXdxX10xX17xX3xXexX2axXdxX47xX47xX47xX3xXexX4cxX6xX17xX3xX4xX1xX1axX17xX54xX3xX56xX10xXexX3xX1xXdxX17xX1xX3xX6xX17xX1xX3xX2xXaxX3xX2axX17xX4xX5xXdxX4xX56xX9xXaxX4cxX10xXexX1axX4cxX17xX3xX2axXbxX10xX17xX34xX10xa32dx1b97xX36xX6xX54xX10xX6fxXexX1xXdxX7xX8axX3xXaxXaxX78xXaxX3xX2axX17xX36xX2axX1axX7xX10xX2axXb5xX10xX4cxX9xXaxX29xXdxX7xXbxX5xX6xXf8x50a8xXdxX4xX2axX17xX348xX7xX2axX4xX6xXdxX5xX348xXdxX36xX6xX54xX10xX6fxXaxX7xX1xX6xX4cxX10xX323xX36xX6xX54xX10xX7axX1exXaxX8axX3xXexX1xXdxX7xX78x64a6xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX5axX5axX4xX47xX163xX6xX2ax8880xX1axX6xX17xX54xXexX4cxXdxX47xXb5xX17xX5axX29xX10xX7xX56xXexX2axXbxX5axX1axXbxX5xX2axX6xX29xX5axX2xX7axX1dxX1exX2xX20xX5axXdxX36xX6xX54xX10xX7xX5axX1dxX1exX2xX20xX7axX1exX2xX7axX1dxX2xX5axX13xX7xXdxX6xX17xX7axX19xX1axXbxX7axX1dxX1exX2xX20xX7axX23xX2axX7axX5xXf8xX7axX29xX2axX7axX29xXcxX7axX2fxXdxX10xXexX7axX34xX6xX36xX7axX4xX2axX7axXexX1xX10xX7axXexXdxX10xX17xX7axXexX2axXdxX7axXexX4cxX6xX17xX7axX4xX1xX1axX17xX54xX7axX56xX10xXexX7axX1dxX7axX2xadc3x83e0xX139xX1exX139xX1dxX20xX1dx532dxX7axX322xXdxX29xXexX1xX401xX3faxX1exX1xX10xXdxX54xX1xXexX3fax58faxX3faxX47x51b4xXbxX54xXaxX3xX7xXexXf8xX5xX10xX9xXaxX322xXdxX29xXexX1xX21xX3xX139xX1exX1exXbx5fc9xX370xX3xX1xX10xXdxX54xX1xXexX21xX3xX3f9xX3faxX412xXbxX42cxX370xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6xX7xXdxX6xX17xX3xX4xX1axXbxX3xX1dxX1exX2xX20xX21xX3xX5xX2axX3xX5xXf8xX3xX29xX2axX3xX29xXexX3xXb5xXdxX10xXexX3xX17xX6xX36xX3xX4xX2axX3xXexX1xX10xX3xXexXdxX10xX17xX3xXexX2axXdxX47xX47xX47xX3xXexX4cxX6xX17xX3xX4xX1xX1axX17xX54xX3xX56xX10xXexX3xX1xXdxX17xX1xX3xX6xX17xX1xX3xX2xXaxX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX2axX29xXf8xXaxX12xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX36xX3xX4xXf7xX17xX54xX3xX4xX1x9dcexXdxX3xX4xXf7xX17xX54xX3xX1xX6xXf8xX3xXexXb2xXdxX3xX13xX7xXdxX6xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX2xX20xX47xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX2axX29xXf8xXaxX12xX19xX1b7xX3xXexX1xX3dxX8axX3xX3faxX3xX17xdfcxX36xX3xXexX4cxX7exX45xX4xX3xXexXb2xXdxX3xX13xX7xXdxX6xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX2xX3f9xX8axX3xX2cxXcxX3xX69xXf7xX17xX3x5560xX1axX122xX4xX3xX90x976cxX3xX36xX130xX3xX36xXf7xX17xX3xXb5xXb6xX17xX54xX3xXex1378xX3xX56xX41xXexX3xX6fxX3faxX3xX17xX4fexX36xX3xXexX4cxX7exX45xX4xX8axX3xX54xXdxXefxXdxX3xX90xX9axX1axX3xXb5x706exX17xX3xX4xX1x33f5xX3xX4xX39xX3xX2xX401xX3xX90xX24xXdxX3xX17xXaexX17xX3xX4xX1xX7exX6xX3xX4xX39xX3xXb5xXb6xX17xX54xX3xX2xX5axX139xX78xX3xX163x4ec6xX17xX54xX3xXb5xXdxX31xX4xX3xX90xX18fxX17xX1xX3xX163xXb2xXdxX3xf5fxa0edxX163xX10xX56xXdxX7xXexX6xX17xX3xX1dxX7axX1exX3xX90xX3dxX3xX4cx5f2exXdxX3xX7xX6xX1axX3xX90xX39xX3xX4xX1xXb2xX36xX3xXexX4cxX18fxX17xX3xX4xX1xXeaxX3xX17xX1xXf7xX3xX13xX1axX7xXexX4cxX6xX5xXdxX6xX3xX130xX3xXexX4cxX4dxX17xX3xX90xX9axX1axX3xX4xX1axX122xXdxX3xX4xX171xX17xX54xX47xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX2axX29xXf8xXaxX12xX19xXb6xX17xX3xXexXb2xXdxX3xX13xX7xXdxX6xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX2xX2xX8axX3xX34xX1xX4dxXexX3xX109xXefxX17xX3xXexX1xX4dxX36xX3xX4xX1x6e68xX3xX4xXb6xX17xX3xX5xXf7xX36xX3xXexX122xXexX3xX1xX4bfxX17xX3xX17xX54xX7exX169xXdxX3xX69xXf7xX17xX3xX522xX1axX122xX4xX47xX3xab57xX6xX1axX3xX56xX1xXdxX3xX54xXdxXf7xX17xX1xX3xX4xX1xXdxX41xX17xX3xXexX1xX9fxX17xX54xX3xX130xX3xXexX4cxX4dxX17xX3xX36xX130xX3xX36xXf7xX17xX3xXb5xXb6xX17xX54xX3xX5xX2axXb2xXdxX3xXexX4cxXc1xX4xX3xXexXdxX41xXbxX3xXexX4cxX7exX45xX4xX3xX522xX6xXexX6xX4cxX8axX3xXexX1xX95xXf8xX3xXexX4cxXb6xX3xX69xX23xX2fxX3xX13xX5xX163xX10xX4cxXexX2axX3x433dxX6xX4xX4xX1xX10xX4cxX2axX17xXdxX3xXexXdxX41xXbxX3xXexX1b7xX4xX3xX29xX1axXf8xX3xXexX4cx34cfxX3xXbxX1xX2axX17xX54xX3xX90xX24xX3xX4xX6xX2axX3xXb5xXf7xX3xX1xXb2xX3xX13xX1axX7xXexX4cxX6xX5xXdxX6xX3xX2xX7axX1exX3xX90xX3dxX3xX5xX95xX17xX3xXexX1xX537xX3xX3faxX3xX5xXaexX17xX3xX17xX54x960bxXdxX3xX130xX3xX13xX7xXdxX6xX17xX3xX19xX1axXbxX47xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX2axX29xXf8xXaxX12xX34xX54xX2axXf7xXdxX3xX4cxX6xX8axX3xX4xXb6xX17xX3xX4xX39xX3xX36xX24xXexX3xXexX1xX122xX17xX54xX3xX56xXaexX3xX90xX18fxX17xX54xX3xX4xX1x3f0dxX3xX27xX3xX56xX1xX18fxX4xX3xX5xXf7xX3xX163xX6xX3xX90xX24xXdxX3xX54xX95xX17xX3xX17xX1xX9axXexX3xX5xXaexX17xX3xX17xX54xX6eaxXdxX3xX130xX3xX13xX7xXdxX6xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX90xXd4xX1axX3xXexX1xXdxX3xX90xX9axX1axX3xXexX4cxX2axX17xX54xX3xX17xX54xXf7xXf8xX3xX90xX95xX1axX3xXexXdxXaexX17xX3xXb5xXb6xX17xX54xX3xX56xX17xX2axX4xX56xX7axX2axX1axXexX3xX29xXdx9204xX17xX3xX4cxX6xX47xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX2axX29xXf8xXaxX12xX34xX1x4bb8xX17xX54xX3xXexX1xX122xX17xX54xX3xX56xXaexX3xX9axXf8xX3xXexX9axXexX3xX17xX1xXdxXaexX17xX3xX4xX1xX55axX3xX36xX6xX17xX54xX3xXexX61axX17xX1xX3xX4xX1xX9axXexX3xXexX1xX6xX36xX3xX56xX1xXefxX2ax3824xX3xX4xX1xX2axX3xXb5xX1axXdxX47xX3xX19xXb6xX17xX3xXexX1xXc1xX4xX3xXexX41xX8axX3xXb5xX45xXdxX3xXb5xXdxX31xX4xX3xX90xX7ex96f1xX4xX3xX90xX18fxX3xX7xX45xX36xX3xX17xX1xX9axXexX3xX130xX3xXb5xXb6xX17xX54xX3xX5xX2axXb2xXdxX3xXexX4cxXc1xX4xX3xXexXdxX41xXbxX3xX4xX1d3xX17xX54xX3xX90xX528xX3xX36xX6xX17xX54xX3xX5xXb2xXdxX3xX17xX1xX7b2xX17xX54xX3xX5xX80bxXdxX3xXexX1xX41xX3xX17xX1xX9axXexX3xX90xX1cbxX17xX1xX3xX4xX1xX2axX3xX2cxXcxX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX36xX47xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX2axX29xXf8xXaxX12xX19xX1b7xX3xXexX1xX3dxX8axX3xX4xX1xX733xX17xX54xX3xXexX6xX3xX7x1e4fxX3xX4xX39xX3xX1xX4bfxX17xX3xX36xX24xXexX3xX17xX54xXf7xXf8xX3xX17xX54xX1xX55axX3xX7xX2axX3xXb5xX45xXdxX3xX34xX1xX4dxXexX3xX109xXefxX17xX8axX3xX90xX122xXdxX3xXexX1xXeaxX3xX130xX3xXexX4cxX4dxX17xX3xXexX537xX3xX56xX41xXexX3xX29xXdxX795xX17xX3xX4cxX6xX3xX17xX54xXf7xXf8xX3xX1dxX3faxX47xX2xX47xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX2axX29xXf8xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xX69xX2axXf7xXdxX3xXcxX1xX1axX4dxX17xX3xX6fx2e22xX2axX6xX5xX5axX2fxX34xX78xX0xX5axXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thắng Yemen để giành vé đi tiếp?

Thắng Yemen để giành vé đi tiếp?
2019-01-14 07:05:34

TP - Nằm ở bảng D khó khăn tại Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu đánh bại Yemen ở lượt trận cuối.

ĐT Việt Nam - ĐT Iran: Giấc mơ có thật?

ĐT Việt Nam - ĐT Iran: Giấc mơ có thật?
2019-01-12 07:46:13

VOV.VN - ĐT Iran rất mạnh, là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Asian Cup 2019, nhưng ĐT Việt Nam cần phải có niềm tin và dám mơ ước để làm nên điều kỳ diệu.

Dành trọn tình yêu cho võ cổ truyền

Dành trọn tình yêu cho võ cổ truyền
2019-01-12 07:31:20

(QT) - Đối với võ sư Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1971), ở khu phố 8, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tình yêu dành cho võ thuật chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Anh vượt qua...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết