Cập nhật:  GMT+7
d684xec84xde06x14925x1214fxe672xef1ax120cdx11655xX7x13ff1x10a3fxea07xe6d7x12782x10435xX5x13f11xXax12edaxX2x155e7xX3x10253x142a1x15343xf5f7xXdxX3x11f31xdbf1xXbxX3xXexX1xXdxX3xXaxe508x140b6xe7c1xe440xX16xX3x1144bx111cdxX16xX17xX3xXex12097xX26xX27xf0e1xX16xX3xX1x11b3cxX16xX1xX3x11fb5xX7xX10xX6xX16xXaxX0x13726xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe017xX10xX6xX2bxXaxX12x111e8x10e30xX16x15050x10c2bxXbxX31xX10xX7xX7x115fdxX3x1018fxX3x153c4xe7dfxX16xX3xX1cxX67xX26xX3xXexXdxX28xX16x10407xX3xX4xX26x11394xX4xX3xXexX1xXdxX3xX2bxf5dbxX16xX1xX3xX4xX1xd834xX3xX4xX2cxX4xX3xX17xX18x12bf0xX16xX17xX3x149f5xe3f6xXexX3xXexX31xX26xX27xX34xX16xX3xX1xX38xX16xX1xX3xX2bxX84xX3x131eexX7exXdxX3xXexX31xX26xX27xX34xX16xX3xX1xX38xX16xX1xX3xXcxef6bxX3xX52xe4afxf121xX3xXex1166exX3xX4xX1xe941xX4xX3xX1cxX18x123f4xX4xX3xX90x123a4xX3xX31xX76xX16xX17xX3xX31xX6xX3xecaexX1xX26xX3x1267ex128d5xX4x1528dxX3xXa3x15121xXdxX3xX2bxXdxda52xX16xX3xX4xX1xf793xX3xX16xX1xX7exX3xX5xX7exX3xX16xX17xX1xXe1xX3xX7x148b5xX3xX4x10442xXdxX3xX5xX18xX8cxX16xX17xX3xdef6xX26xe280xX3xXcxX31xd81cxX16xX3xXd6xX7exX3xXbxX1xX2cxXexX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXd6xXdxX28xX16xX3xX101xX26x114b1xX16xX1xX3xXb8xX6xXdxXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12328xX84xX2bxX27xXaxX12xX52xX67xX26xX3xX1xX103xXexX3xXexX1xfc4cxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX2bxXd7xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX34xX26xX3xX5xX7exX3xX4xX6xX3xX7xXf5xX72xX3xX2bxXdx150fexX16xX3xXd6xXdxX28xX16xX72xX3xX16xX17xX18xX19xXdxX3xX90x141d8xX26x13b13xX3xX1cxfb0exX3xXd6xX7exX3xX1cxX6xX16xX17xX3xXexX1xX6xX90xX3xX17xXdxX6xX3xX4xf25fxX16xX17xX3xXexX2cxX4xX3xXexX31xX26xX27xX34xX16xX3xX1xX38xX16xX1xX3xXexXdcxXdxX3xX1cx12691xXexX3xX16xX18x12ec6xX4xX3xX4xXe6xX6xX3xX1xf8a3xXd9xX3x1441axX1xX18dxX16xX17xX3xX1cxX91xXexX3xX16xX91xX16xX17xX3xXd6xX1a6xX16xX3xX1cxX34xX3xX17xXdxXf8xXdxX3xXexX1xX18xXc8xX16xX17xX72xX3xX4xX2cxX4xX3xX16xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxXbxX3xX1cxX34xX26xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x14e99xX3xX4xXf8xX90xX3xX17xXdxX2cxX4xX3xX1xXdcxX16xX1xX3xXbxX1x13fc6xX4xX3xXd2xX1xXdxX3xX1cxX103xX16xX3xXcxXb4xX3xX52xXb7xXb8xX72xX3xXd6xX7exX3xX4xX84xXdxX3xX1cxX107xX27xX3xX5xX7exX3xX2bx1144dxXbxX3xX1cx142fexX3xX17xXdxX6xX84xX3xX5xX18xX26xX3xXd6xd812xX16xX3xX1x14739xX6xX3xXd6xX1abxXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX16xX18xX1abxX4xX3x10c53xXdcxX16xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXexX6xX249xX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX90xX6xX31xX17xXdxX16x1376ex10955xXbxX5cxX3xX6xX26xXexX84xXaxX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXdxX90xX17xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXax12530xX2xe000xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXb7xX2cxX4xX3xXexX1xX146xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX31xX84xX16xX17xX3xX249xX26xXbbxXdxX3xX17xXdxX1abxXdxX3xXexX1xXdxXe1xX26xX3xX4xX26xX76xX4xX3xXexX1xXdxXd9xX3xf8c5xX16xX1xX265xX3xXb4xXd9xXb7xXd9xXaxX3x1395bxXdxX2bxXexX1xX9xXax11020xf891x103c1xXaxX3xX249xX84xX31xX2bxX10xX31xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX265xX43xX43xX2c7xX2xX285xXd9xXd6xX16xX10xX5cxXbxX31xX10xX7xX7xXd9xX16xX10xXexX43x1471axXdxX5xX10xX7xX43x11e9dxX26xX249x10ffexX10xX4xXexX43xX285xX136xX43xX3cxX2xX43x10de0xXb7xX43xX2cfxX285xX43xX2bxX26xX27xX2bxX6xX16xX17xXd9xX305xXbxX17xXaxX43xX12xX0xX43xXexX2bxX12xX0xX43xXexX31xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX2bxX12xXb7xX2cxX4xX3xXexX1xX146xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX31xX84xX16xX17xX3xX249xX26xXbbxXdxX3xX17xXdxX1abxXdxX3xXexX1xXdxXe1xX26xX3xX4xX26xX76xX4xX3xXexX1xXdxXd9xX3xX2bcxX16xX1xX265xX3xXb4xXd9xXb7xXd9xX0xX43xXexX2bxX12xX0xX43xXexX31xX12xX0xX43xXexX6xX249xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX84xX2bxX27xXaxX12xXa3xXdcxXdxX3xX2bxXdxXe1xX16xX3xXexX1xX146xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX16xX18xX1abxX4xX3xX4xX1xXe6xX3xX16xX1xX7exX72xX3xXb7xX18dxX16xX17xX3xX2bxX107xX16xX3xXexXdxX28xX26xX3xX249xXdxX229xX26xX3xXcxXb4xX3xX52xXb7xXb8xX3xX266xX2d0xX2d0xX310xX3xf6fdxX17xX26xX27xX164xX16xX3xX3cexX17xX1b3xX4xX3xX101xX26xX103xX3xXcxX31xX107xX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1f1xX265xX3xXaxXcxX18dxXdxX3xXexX1xX1a6xX27xX3xX249xX1a6xXexX3xX16xX17xX19xX3xXd6xX7exX3xX90xX6xX27xX3xX90x15487xX16xX3xXd2xX1xXdxX3xX1cxX18xXc4xX4xX3xX4xX1xX1b3xX16xX3xX1cxX229xX3xXexX1xX6xX90xX3xX2bxXd7xX3xX4x13075xX16xX17xX3xX4xX2cxX4xX3xX16xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxXbxX3xXd2xX1xX2cxX4xXd9xX3x13278xX3xX4xX26xX76xX4xX3xXexX1xXdxX3xX16xX7exX27xX72xX3xXexX18dxXdxX3xX7xdee7xX3xX4x14e78xX3xX17xX406xX16xX17xX3xXexX1xX229xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xX90xX38xX16xX1xX72xX3xX17xXdxX1abxXdxX3xXexX1xXdxXe1xX26xX3xX16xfde8xXexX3xX1cxX1dxXbxX3xX4xXe6xX6xX3xX16xX34xX16xX3xXd6xX235xX16xX3xX1xX239xX6xX3xX16xX17xX1xXe1xX3xXexX1xX26x10e24xXexX3xXexX31xX26xX27xX34xX16xX3xXexX1xX453xX16xX17xX3xX59xXdxXe1xXexX3xX3cexX6xX90xX3xXd6xX1abxXdxX3xX249xXdcxX16xX3xX249x131b4xX3xXexX31xX84xX16xX17xX3xXd2xX1xX26xX3xXd6xXd7xX4xXaxXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX84xX2bxX27xXaxX12xX3cexX17xX84xX7exXdxX3xX2bxX6xX16xX1xX3xX1xXdxXe1xX26xX3xXb7xX18dxX16xX17xX3xX2bxX107xX16xX3xXexXdxX28xX26xX3xX249xXdxX229xX26xX72xX3xX101xX26xX103xX3xXcxX31xX107xX16xX3xX1cxX18xXc4xX4xX3xX4xX1xX1b3xX16xX3xX249xXc8xXdxX3xX4xX18dxX3xXex102e2xX16xX17xX3xX16xX1xXdxXe1xXexX3xXexX38xX16xX1xX3xXexX1xX6xX90xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX18dxX16xX17xX3xXexX2cxX4xX3xX4xXe6xX6xX3xX1cxX7exXdxX3xXd6xX1abxXdxX3xX4xX18xX8cxX16xX17xX3xXd6xX225xX3xX16xX17xX18xX19xXdxX3xX2bxX174xX16xX3xX4xX1xX18xX8cxX16xX17xX3xXexX31xX38xX16xX1xXd9xX3xXa3xXdcxXdxX3xX2bxXdxXe1xX16xX3xX4x12faexX16xX3xX5xXdcxXdxX3xX4xXe6xX6xX3xX59xXdxXe1xXexX3xX3cexX6xX90xX3xX5xX7exX3xX101xX26xX11fxX16xX1xX3xXb8xX6xXdxX72xX3xX16xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxXdcxXexX3xX17xXdxXf8xXdxX3xX16xX1xX38xX3xXc8xX3xX4xX26xX76xX4xX3xXexX1xXdxX3xX25xX26xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX16xX17xX3xXexX31xX26xX27xX34xX16xX3xX1xX38xX16xX1xX3xXexX84xX7exX16xX3x11765xX26xX453xX4xX3xXexX31xX84xX16xX17xX3xX16xX235xX90xX3xX5d3xX26xX6xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX84xX2bxX27xXaxX12xX25xX26xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX16xX17xX3xXexX31xX26xX27xX34xX16xX3xX1xX38xX16xX1xX3xX3cxX7xX10xX6xX16xX3xX5xX67xX16xX3xXexX1xXbfxX3xX16xX1xX1a6xXexX3xX2bxX84xX3xXa3xX7exXdxX3xXexX31xX26xX27xX34xX16xX3xX1xX38xX16xX1xX3xXcxXb4xX3xX52xXb7xXb8xX3xXbxX1xX453xXdxX3xX1xXc4xXbxX3xXd6xX1abxXdxX3xX4xX18dxX16xX17xX3xXexX27xX3xXb7xX2cxXexX3xXcxXdxX28xX16xX3xX302xX6xX3xXexXbbxX3xX4xX1xXbfxX4xX72xX3xX16xX1xe6b7xX90xX3xX4xX1xX7exX84xX3xX90xX51bxX16xX17xX3xX4xX2cxX4xX3xX7xXd7xX3xXd2xXdxXe1xX16xX3xX5xX1abxX16xX3xX4xXe6xX6xX3xX3cxX7xX10xX6xX16xX3xX4xf935xX16xX17xX3xX16xX1xX18xX3xXexX1xX406xXexX3xX4xX1xX91xXexX3xXexX38xX16xX1xX3xX1cxX84xX7exX16xX3xXd2xX103xXexX72xX3xX1xf318xX26xX3xX16xX17xX1xX225xX3xX17xXdxX6b5xX6xX3xX4xX2cxX4xX3xX16xX18xX1abxX4xX3xXexX31xX84xX16xX17xX3xXd2xX1xX453xXdxXd9xX3xX59xX1abxXdxX3xX7xXd7xX3xX17xX239xXbxX3xX90xX91xXexX3xX4xXe6xX6xX3xX2xX14xX3xX1cxXdcxXdxX3xX2bxXdxXe1xX16xX3xX1cxX103xX16xX3xXexX51bxX3xXcxX1xX2cxXdxX3xX66xX6xX16xX72xX3xXb4xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX16xX10xX7xX72xX3xX302xXdxX16xX17xX6xXbxX84xX31xX10xX176xX72xX3xX136xX6xX16xX3xXexXbbxX3xX4xX1xXbfxX4xX3xX1xX27xX3xXd6xX1b3xX16xX17xX3xX4xX26xX76xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX450xX3xX5xX7exX3xX90xX76xXexX3xX7xX107xX16xX3xX4xX1xX8cxXdxX3xX249xXbbxX3xX146xX4xX1xX3xX4xX1xX84xX3xX16xX1xX6b5xX16xX17xX3xX16xX17xX18xX19xXdxX3xX5xX7exX90xX3xXexX31xX26xX27xX34xX16xX3xX1xX38xX16xX1xX72xX3xX17xX239xXbxX3xXbxX1xX67xX16xX3xXexX1xX203xX4xX3xX1cx149cfxX27xX3xX7xXd7xX3xXbxX1xX2cxXexX3xXexX31xXdxX229xX16xX3xX16xX17xX1xX34xX3xX4xX693xX16xX17xX3xX16xX1xX18xX3xX17xXdxX1abxXdxX3xXexX1xXdxXe1xX26xX3xX1cxX103xX16xX3xXd2xX1xX2cxX16xX3xX17xXdxXf8xX3xX16xX1xX6b5xX16xX17xX3xX16xX475xXexX3xX1cxX91xX4xX3xX7xX406xX4xX3xX4xXe6xX6xX3xX2bxX107xX16xX3xXexX76xX4xX3xX90xf7bfxXdxX3xX16xX18xX1abxX4xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX84xX2bxX27xXaxX12xX25xXdxX164xX16xX3xX31xX6xX3xXexX31xX84xX16xX17xX3xX285xX3xX1cxX28xX90xX3xXexX51bxX3xX2xX287xX3xX1cxX103xX16xX3xX266xX285xX43xX285xX3xXexXdcxXdxX3xX3cexX1xX7exX3xX1xX2cxXexX3xXa3xX7exXdxX3xXexX31xX26xX27xX34xX16xX3xX1xX38xX16xX1xX3xXcxXb4xX3xX52xXb7xXb8xX72xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX1xX146xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX7xX450xX3xXexX31xXf8xXdxX3xX5d3xX26xX6xX3xXbxX1xX67xX16xX3xXexX1xXdxX265xX3xXcxX31xX38xX16xX1xX3xX2bxXdxX164xX16xX3xXexX31xX6xX16xX17xX3xXbxX1xd74axX4xX3xX2bxX107xX16xX3xXexX76xX4xX72xX3xXcxX31xX6xX16xX17xX3xXbxX1xX876xX4xX3xX2cxX84xX3xX2bxX7exXdxX3xX59xXdxXe1xXexX3xX3cexX6xX90xX72xX3xXcxX31xX6xX16xX17xX3xXbxX1xX876xX4xX3xX2bxXdcxX3xX1xX76xXdxX3xXd6xX7exX3xXcxX7exXdxX3xX16xX235xX16xX17xX3xX1cxX229xX3xX4xX1xX1b3xX16xX3xX31xX6xX3xX4xX2cxX4xX3xX16xX17xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxXbxX3xXexX1xX406xX16xX17xX3xX17xXdxXf8xXdxXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX84xX2bxX27xXaxX12xXb7xX2cxX4xX3xX1cxX28xX90xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX34xX26xX3xX1cxX18xXc4xX4xX3xXexX31xX26xX27xX34xX16xX3xX1xX38xX16xX1xX3xXexX31xXd7xX4xX3xXexXdxX103xXbxX3xXexX31xX28xX16xX3xXd2xX28xX16xX1xX3xX52xXcxX59xX310xXd9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX84xX2bxX27xXaxX12xX52xX84xX7exX16xX17xX3x14e3exXdxX6xX0xX43xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bắn pháo hoa tầm cao dịp giỗ tổ Hùng Vương

Bắn pháo hoa tầm cao dịp giỗ tổ Hùng Vương
2010-03-18 07:05:40

(VnExpress) - Tối 22/4, một ngày trước lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ) sẽ diễn ra lễ bắn pháo hoa tầm cao. Nhiều hoạt động văn hóa đặc...

Đúc trống đồng mừng Thủ đô nghìn tuổi

Đúc trống đồng mừng Thủ đô nghìn tuổi
2010-03-18 07:05:24

(TPO) - Ban Chỉ đạo Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Hội Di sản và Cổ vật Thanh Hoa (tỉnh Thanh Hóa) vừa họp báo ra mắt...

Việt Nam có thể không tổ chức Miss World 2010

Việt Nam có thể không tổ chức Miss World 2010
2010-03-17 11:16:49

(VnExpress) - Cục Nghệ thuật Biểu diễn vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đề nghị không tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại Việt Nam năm 2010.

ABBA được vinh danh tại Bảo tàng Rock and Roll

ABBA được vinh danh tại Bảo tàng Rock and Roll
2010-03-17 11:16:29

(VnExpress) - Một ban nhạc chơi dòng pop nhẹ với sự nổi tiếng bất tử của mình, hoàn toàn có thể sánh ngang với những quyền lực nhạc rock trong thế giới âm nhạc.

Tưởng niệm 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

Tưởng niệm 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát
2010-03-17 11:16:21

(TTO) - Sáng 16-3, tại khu chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh và xã Tịnh Khê đã tổ...

Marion Cotillard được vinh danh tại quê nhà

Marion Cotillard được vinh danh tại quê nhà
2010-03-17 11:15:59

(TTO) - Nữ diễn viên đoạt giải Oscar Marion Cotillard được tôn vinh bằng tấm huân chương cao quý nhất về văn hóa của Pháp trong buổi lễ diễn ra tại Paris ngày 15-3.

Viện Goethe chiếu phim gây sốc

Viện Goethe chiếu phim gây sốc
2010-03-17 11:15:03

(TPO) - Những bộ phim Đức sản xuất trong thời kỳ 1959 - 1968 được Viện Goethe tuyển chọn giới thiệu tại phòng chiếu 56 - 58 Nguyễn Thái Học - Hà Nội từ 15 đến 21-3.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết