Cập nhật:  GMT+7
2a7dx5ac8x981dx4dc5x553bx6ed0x7ff6x4ca3x4d3axX7x54a2x4822x4bc0x7afex89e3x885exX5x9329xXax837cxb383x7b16x2f6axX2xX3x99b0xc534xX3xbae3xX10xa3f0xX3x7ad4xac69xX3xX13xX14xX2x2aa7xX0x2f5bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx707bxX10xX6xac51xXaxX12x761fxXcx8918xbef3x3443xX3x6362xX3xX36x404exa14bxX3x2cbcx490fxX6xb490xX3xc31exX1x9fc6xX1dx3288xX3xXcxX1xXdxX3xX18x77ddxX49xX3x3be4x4c1dxX5cxX3xX18x4f06xX3xX4xX45xX1dxX51xX3x5491x5d60xX3xX39x3e53xX3xX1fxXdx9dcbxX1dxX3xX5x6c59xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX18xX58xX49xX3xX4xX19xX4xX3xX51xXdx721axXdxX3xX67x8be7xX1dxX51xX3xX18xX19xX3xX1dxX51xb07axaee6xXdxX3xX1x8d23xX3xXexX1xX68xX1dxX51xX3xX67xX89xX1dxX51xX3xX18xX19xX3xX4xX1xX49x8d2dx5b1axX1dxX3xX1dxX51xX1xXdxX97xXbxX3xX1dx7bccxX46xX3xX15x3e3exX2xb842xX14xX0xX27xXbxX12xX0xXexX6xX67xX5xX10xX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxX46xX6xbffbxX51xXdxX1dxb589xX15xXbxX1bxX3xX6xX49xXexX92xXaxX12xX0xXexXd2xX12xX0xXexX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb62fxX92xX39xXaaxXaxX12xX0xXdxX46xX51xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXd6xX27xX27xXexX1xX10xXexX1xX6xX92xX14xXexX1xX6xX1dxX1xX1dxXdxX10xX1dxX14xX4xX92xX46xX14x794fxX1dxX27xX4dxXdxX4xXexX49xXd2xX10xX7xX15xXbaxX2x9310xX2xX2xX27x3b9exX13x4267xX3exX27xX2xX27xX4xX6xX49xXexX1xX49xX14x7c4axXbxX51xXaxX27xX12xX5bxX4fxX1dxX51xX3xX4xX1xX49xX1dxX51xX3xX1fxX6fxXexX3xX51xXdxX85xXdxX3xX13xX14xX15xX2xX3xXf4xX19xX92xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX3exXdxXabxX1dxX3xX7xX20xX3xX39xXdx5040xX1dxX3xXd2xX6xX3xXexb2adxXdxX3x7eb2x88a7xX1dxX3xXcxX1x38d0xX3xX1dxXb6xX46xX3xX15xXbaxX2xXbcxX3xX42xX3x9a16xX1dxX1xXd6xX3x740fxX1xX85xX3xX36xX4fxX6xX0xX27xXbxX12xX0xX27xXexX39xX12xX0xX27xXexXd2xX12xX0xX27xXexX6xX67xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX92xX39xXaaxXaxX12xXcxX1xX10xX92xX3xX18xX89xX3xX128xX4fxX1dxX51xX3xX5xX92xX182xXdxX3xX128xX93xX3xX128xX4fxX1dxX51xX3xX4xX1xX49xX1dxX51xX3xX1fxX6fxXexX3xX51xXdxX85xXdxX3xX13xX14xX15xX2xX3xXf4xX19xX92xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX3exXdxXabxX1dxX3xX5xX186xX1dxX3xXexX1x4836xX3xX2x70a5xX3xX128x62b2xX1dxX3xXexX1xXdxX3xX18xX58xX49xX3xXexXd2xX92xX1dxX51xX3xXexX1xX19xX1dxX51xX3xX25xX3xX128xX93xX3xX18xX186xX49xX3xXexX1xX19xX1dxX51xX3xX2xXbaxX14xX3xX185xc1edxX3xXexX1x2be2xX4bxX3xX128xX4fxX1dxX51xX3xX5xX92xX182xXdxX3xX7xX20xX3xXexXdxX6fxX1dxX3xX1xX93xX1dxX1xX3x2ffbxX3xXbcxX3xX67xX85xX1dxX51xX3xXex7941xX3x7e15xX3xX42xX3xX2xX211xX14xX25xX3xX128xX93xX3xX128xX4fxX1dxX51xX3xX4xX1xX49xX1dxX51xX3xX1fxX6fxXexX3xX39xX6bxX3xX1fxXdxX6fxX1dxX3xXexX182xXdxX3xX185xX186xX1dxX3xXcxX1xX18bxX3xXexX267xX3xX1dxX51xX93xXaaxX3xX15x6eaexX14xX25xX3xX42xX3xX2a1xX14xX2xXbaxX14xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX92xX39xXaaxXaxX12xXcxXd2xX92xX1dxX51xX3xXexX1x5df6xXdxX3xX51xXdxX6xX1dxX3xX128xX4fxX1dxX51xX3xX5xX92xX182xXdxX3xX13xX14xX15xX2xX3xX39xXdxX17bxX1dxX3xXd2xX6xX3xX7xX20xX3xX5xX93xX3xX51xXdxX85xXdxX3xX13xX14xX2xX25xX3x61cexX45xX1dxX51xX3xX3exX6xX46xX3x4040xX3xX46xX25dxX3xXd2x3df6xX1dxX51xX3xX3cxX39xX6bxX3xX1fxXdxX6fxX1dxX3xXex85e1xX3xX4xX1xX20exX4xX3xXexX182xXdxX3xX36xX93xX3xX3exX307xXdxX40xX3xXexX267xX3xX1dxX51xX93xXaaxX3x6e8exX3xX42xX3xX2xX136xX14xX25xX14xX3xX5bxX4fxX1dxX51xX3xX4xX1xX49xX1dxX51xX3xX1fxX6fxXexX3xX13xX14xX15xX2xX3xX39xXdxX17bxX1dxX3xXd2xX6xX3xXexX267xX3xX15xX2a1xX14xX25xX4bxX3xX39xX6bxX3xX1fxXdxX6fxX1dxX3xXf4xX6xX1dxX3xXexX315xX3xX4xX1xX20exX4xX3xX7xX20xX3xX4xX1xX92xX3xXbxX1x56edxXbxX3xX4xX19xX4xX3xX18xX307xXdxX3xX128xX93xX92xX3xX5bxX185xX19dxX3xXexXb6xX1dxX51xX3xX4xbfd1xX2c9xX1dxX51xX3xX5xX6bxX4xX3xX5xX395x33d1xX1dxX51xX3xX4xX4fxX1dxX3xXexXd2xX92xX1dxX51xX3xX18xX307xX3xXexX49xX315xXdxX3xXexX1xXdxX3xX18xX58xX49xX3xXexXd2xX92xX1dxX51xX3xX18xX307xXdxX3xXexX49xXaaxX243xX1dxX3xX13xX14xX15xX136xaef7xX136xX3xXexX182xXdxX3xX13cxX7xXdxX6xX39xX3x8e7cxX1dxX4xX1xX10xX92xX1dxX3xX3cxX36xX93xX1dxX3x486exX49xX68xX4xX40xX3xXexXd2xX25dxX3xX128x81d5xX3xX3cxX46xX45xX1dxX3xX67xX89xX1dxX51xX3xX18xX19xX3xX13cxX7xXdxX6xX39xX3xX7xX20xX3xX1fxX1xX25dxXdxX3xXexXd2xX6xX1dxX1xX3xXexX267xX3xX2xXbcxX14xX25xX4bxX3xX128xX4fxX1dxX51xX3xX5xX92xX182xXdxX3xX18xX6fxX1dxX3xX15xX330xX14xX25xX4bxX3xXexX20exX3xX1fxX6fxXexX3xX1dxX51xX93xXaaxX3xX15xX211xX3xX128xX93xX3xX15xX25xX14xX25xX4bxX3xX67xX19xX1dxX3xX1fxX6fxXexX3xX1dxX51xX93xXaaxX3xX15xX3xX128xX93xX3xX4xX1xX49xX1dxX51xX3xX1fxX6fxXexX3xXbcxX14xX2xXbaxX40xX14xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX92xX39xXaaxXaxX12x5275xXdxXabxX1dxX51xX3xX51xXdxX85xXdxX3xX13xX14xX15xX2xX3xX48xX49xX68xX4xX3xXexX6fxX3xXf4xX19xX92xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX3exXdxXabxX1dxX3xX7xX20xX3xX1fxX1xX25dxXdxX3xXexXd2xX6xX1dxX1xX3xX7xX6xX49xX3xX1fxX1xXdxX3xX18xX307xXdxX3xX13xX14xX2xX25xX3xX5bxX3exX3xXexX1xX6xX46xX3xX39xX6bxX3xX128xX4fxX1dxX51xX3xX67xX85xX1dxX51xX3xX128xX4fxX1dxX51xX3xX4xX1xX49xX1dxX51xX3xX1fxX6fxXexX3xX51xXdxX85xXdxX3xX13xX14xX2xX25xX3xX4xX1x7979xX49xX3xX301xX3xXexX182xXdxX3x2e05xXaaxX6xX1dxX46xX6xXd2xX3xX3cxXexX267xX3xX25xX3xX42xX3xX15xX136xX14xX2xXbaxX40xX14xX3xX185xX23fxX3xXexX1xX243xX3xX51xXdxX85xXdxX3xX13xX14xX15xX2xX3xX48xX49xX68xX4xX3xXexX6fxX3xX7xX20xX3xX1fxX1xX25dxXdxX3xXexXd2xX6xX1dxX1xX3xXexX267xX3xX2xX25xX3xX42xX3xX15xX25xX14xX2xXbaxX14xX3xX3exX1xX395xX3xX128x6571xXaaxX3xX15xX3xX51xXdxX85xXdxX3xX13xX14xX15xX2xX3xX1dxXb6xX46xX3xX15xXbaxX2xXbcxX3xX51xX186xX1dxX3xX1dxX1xX395xX3xX67x814cxXexX3xX67xX49xX307xX4xX3xX7xX20xX3xXbxX1xX85xXdxX3xXexX1xXdxX3xX18xX58xX49xX3xX1bxX10xX1dxX3xX1fxX20xX3xX128xb783xXdxX3xX15xX3xX51xXdxX85xXdxX3xX13xX14xX2xX25xX14xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX92xX39xXaaxXaxX12xXf4xX25dxXdxX3xXexXd2xX49xX1dxX51xX3xXexX49xX186xX1dxX3xXexX1xX19xX1dxX51xX3xX2xX2xX3xX5xX93xX3xX7xX6bxX3xX1fxXdxX97xX1dxX3xX5bxX3exX3xX18xXb6xX1dxX51xX3xX4xX6xXdxX3xX13cxX5cxX5cxX3x979exX49x3151xX49xX1fxXdxX3xX185xX49xXbxX3xX128xX93xX3xX7xX6xX49xX3xX18xX89xX3xXexX1xX19xX1dxX51xX3xX2xX15xX3xX5xX93xX3xX2f8xX182xXdxX3xX1xX307xXdxX3xXcx8a8bxXcxXcxX3xXexX92xX93xX1dxX3xX48xX49xX68xX4xX3xXexX182xXdxX3xX3exX6xX46xX3xX2f8xX73xX1dxX1xX14xX3xX61axX6bxX3xX1fxXdxX6fxX1dxX3xXbcxX3xX18xX307xXdxX3xX128xX93xX92xX3xX67xX19xX1dxX3xX1fxX6fxXexX3xX13xX14xX15xX2xX3xX7xX20xX3xXexX1xXdxX3xX18xX58xX49xX3xX5bxX185xX19dxX3xX46xX45xX1dxX3xX67xX89xX1dxX51xX3xX18xX19xX3xX18xX182xXdxX3xX1xX307xXdxX3xXexX182xXdxX3xX3exXdxX1dxX1xX3xXf4x72acxX1dxX1xX3xX128xX93xX3xX3exX6xX46xX3xX2f8xX73xX1dxX1xX14xX3xX36xX14xX2f8xX20exX4xX3xX42xX3xXcxX14xX19dxX0xX27xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phát triển điện ảnh, không nên “dàn hàng ngang”

Phát triển điện ảnh, không nên “dàn hàng ngang”
2013-11-29 08:14:42

(SGGP) - Quy hoạch phát triển ngành điện ảnh theo kiểu “dàn hàng ngang” để tiến sẽ lãng phí và không hiệu quả. Đó là vấn đề được mổ xẻ nhiều nhất trong Hội nghị trực tuyến tại...

Những phát hiện mới về Đức Phật

Những phát hiện mới về Đức Phật
2013-11-29 08:14:10

(TNO) - Nghiên cứu mới đã cung cấp chứng cứ khảo cổ đầu tiên về sinh quán của Đức Phật, được xác định vào thế kỷ thứ 6 trước CN.

Lệ Quyên hát ả đào

Lệ Quyên hát ả đào
2013-11-28 02:32:12

(TNO) - Những ngày này, tìm gặp Lệ Quyên rất khó. Cô đang ráo riết chuẩn bị cho liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát của mình. Càng bất ngờ hơn khi nữ ca sĩ gốc Hà thành này đang bí...

Cổng làng hay cổng chào?

Cổng làng hay cổng chào?
2013-11-28 02:31:23

(TNO) - Cổng làng là công trình kiến trúc cổ của người Việt Nam, ngăn cách nơi ở của dân làng với đồng ruộng, phân biệt làng này với làng khác…

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết