Cập nhật:  GMT+7
af9axe226xb00cx11b66xd77bxfde0xdc76xda5axb904xX7x122ffxb094x12c1cxd751xffbexfa28xX5x107e2xXaxe101xe4dbx119c4xX2xd286xX3xd50axeedfxX3x12900xXdxbcaexXexX3x10cebxX6xca5fxX3xf9edxXdxb9d4xX18xX1xX3xX7xcf54xf719xXexX3x11586xc6bfxX3xb7e5xe946xX18xX24xX3xX4xX1xX2bxX18xX24xX3x129b9x103d5xXexX3xX13xX14xX2xX16xX3xX4xX1xff88xX2bxX3xbcd4xX0xd761xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf8d5xX10xX6xX2fxXaxX12xdb4excf48xfb52xX64x13304x120e5x109b2xX14xd468xX3xXcxX1x11303xafb3xX3xXexf3f6xX33xX3xX5cxc50dxX1bxX3xc9d8xX6xXdxX3xd75bxeab7xX4xX3x12450xX1xX2bxX18xX24xX3xd098xbadbxX3xX4x10e39xX3xX4xX1xXdxX3exX18xX3xXexX1xe65axX18xX24xX3xX87xe4e4xX18xX24xX3xX3dxc95dxX3xXexX72xd3dax10381xX4xX3xX13xX14xX2xX16xX3xX18xX19xX3x104dfxX72xX6xX18xX3x11267xX2bxX6xX3xX87xX8bxX3xX24xXdxX26xX18xX1xX3xXexX2cxX22xX3xX32xdb64xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX18xX24xX3xX4xX1xX2bxX18xX24xX3xX3dxX3exXexX3xX4xX1xX48xX2bxX3xX4bxX3xdb74x11eb2xX2x12fd1xX3xXexX72x11185xX18xX24xX3xX4xX1xXdxbbe6xX2bxX3xXexX1xXdxX3xX87xX2cxX2bxX3xf2f2x116adxX2xX2xX3xXexc74axXdxX3xX79xc3acxX3xX7dxd88exX18xX1xX3xX62xX5cxX26xX3xX20xf96dxXdxX68xX14xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX6xX22xX3xX5xX26xX3xX4xX1xeddexX3xX18xX1xX26xX3xcdd5xcd62xX18xX24xX3xdbcexX3xX4xX123xX6xX3xX32xX33xX18xX24xX3xX5xXe8xX100xXdxX3xX24xXdxX12axXdxX3xX13xX14xX2xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX1xX48xX2bxX3xX4bxX3xXe1xXe2xX2xXe4xX14xX3xXcxX1xX10xXe8xX3xXb4xX2bxX6fxX3xX87x1094dxX18xX1x11f3bxX3xX4xX1xc6b1xX3xX4xX8bxX3xX87xX110xXdxX3x11d91xX3exXbxX3xX87xX6exX2bxX3xX22xXa4xXdxX3xX24xXdxX26xX18xX1xX3xX7xX2bxX2cxXexX3xX4xX1xf578xX18xX1xX3xXexX1xX7exX4xX3xX87xXdxX3xX24xXdxX12axXdxX3xX4xX1xX48xX2bxX3xX4bxX3xX18xb210xX22xX3xX7xX6xX2bxX14xX3xX5cxX76xX1bxX3xX79xX6xXdxX3xX7dxX7exX4xX3xX81xX1xX2bxX18xX24xX3xX4xX123xX6xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX6xX22xX3xX87xX88xX3xX87xX9axX18xX1xX3xX24xXdxX9axX3xX72xX2cxXexX3xX4xX6xXe8xX3xX4xX6exX2bxX3xXexX1xX123xX3xX13xX14xX2xX16xX3xX18xX19xX3xXafxX72xX6xX18xX14xX3xX1bxX162xX3xX5cxX76xX1bxX3xX5xX88xXe8xX3xX5xX2bxX6fxX1dxX18xX3xX4xX123xX6xX3xX129xX8bxX18xX24xX3xX87xX9axX3xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX6xX22xX3xX87xX88xX3xX4xX1xXe8xX3xX72x10659xX18xX24xX165xX3xX87xX48xX6fxX3xX5xX26xX3xX87xX110xXdxX3xX18xX1xXdxXefxX2bxX3xX4xfbffxX3xX1xX110xXdxX3xX18xX1xX2cxXexX3xX24xXdxX26xX18xX1xX3xX7xX2bxX2cxXexX3xX87xX7exX18xX24xX3xX87xX6exX2bxX3xX7xX6xX2bxX3xX32xX33xX18xX24xX3xX129xX12axX18xX24xX14xX3xX81xX1xXdxXefxX2bxX3xXexf85bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX87xX2cxX2bxX3xXfaxXfbxX2xX2xX3xXexX72xb224xX18xX3xX7xX48xX18xX3xXcxX72xX2bxX18xX24xX3xXexX48xX22xX3xX87xX26xXe8xX3xXexX100xXe8xX3xX129xX8bxX18xX24xX3xX87xX9axX3xXexX72xc962xX3xX1bxf07dxX2aaxX165xX3xX22x125bexXdxX3xX4xX1xX2bxX6fxX1dxX18xX3xX3dxX1x104c8xX18xX24xX3xX18xX1xXa3xX3xX2bbxX18xX24xX3xX81xX1xX2bxX18xX24xX3xXex11f41xX18xX24xX3xX10xX3xX18xX24xX100xXdxX14xX3xX13xX14xX2xX16xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX6xX22xX3xX24xX1xXdxX3xXe1xX3xX129xX26xX18xX3xXexX1xX95xX18xX24xX3xXexX72xXe8xX18xX24xX3xX4xX9axX4xX3xXbxX1x11020xXexX3x10d0cxX2xX3xX62xX20xX24xX2bxX6fxe37fxX18xX3xXcxX1xX162xX3xX20xbe1fxX68xX3xX32xX26xX3xXbxX1xX304xXexX3xX129x10eb6xX3xX24xXdx113d6xX3xXexX1xX7exX3x126a1xX3xX1xXdxX1dxXbxX3xXe1xX3xX62xX20xX24xX2bxX6fxX30fxX18xX3xXcxX1xX162xX3xXcxX2bxX6fxX3exXexX3xX20xX24xX48xX18xX68xX3xX87xX9fxX3xXexX1xX95xX18xX24xX3xX13xX14xX2xX16xX3xX18xX19xX3xXafxX72xX6xX18xX3xXe1xXfbxXe2xX14xX3xXcxX1xX95xX18xX24xX3xX4xX12axX3xfbdcxX18xX3xX7dxX110xX3xX32xX26xX3xXafxX72xX6xX18xX165xX3xX87xX110xXdxX3xX13xX14xX2xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX6xX22xX3xX87xX7exX18xX24xX3xX87xX6exX2bxX3xX129xX12axX18xX24xX3xX12exX3xXb4xX2bxX6xX3xX87xX8bxX3xX24xXdxX26xX18xX1xX3xX32xXc6xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX18xX24xX3xX4xX1xX2bxX18xX24xX3xX3dxX3exXexX3xX24xXdxX12axXdxX3xX13xX14xX2xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX1xX48xX2bxX3xX4bxX3xXe1xXe2xX2xXe4xX14xX3xX64xXdxX12axXdxX3xX18xX1a4xX22xX3xX7xX6xX2bxX3xXexX1xXdxX3xX87xX2cxX2bxX3xXexX72xXe8xX18xX24xX3xXexX1xX9axX18xX24xX3xX2xXe2xX3xec9bxX3xXcxX72xX2bxX18xX24xX3xd6f0xX2bxX272xX4xX14xX0xXexX6xX129xX5xX10xX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX22xX6xX72xX24xXdxX18xfaa9xXe1xXbxX172xX3xX6xX2bxXexXe8xXaxX12xX0xXexX72xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXdxX22xX24xX3xX129xXe8xX72xX2fxX10xX72xX9xXaxXe2xXaxX3xX18xX6xX22xX10xX9xXaxXdxX22xX6xX24xX10xX66xX1xXe8xXexXe8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x10bbexXdxX2fxXexX1xX9xXaxX307xf92axXe2xXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX427xX4dxX4dxX463xX463xX463xX14xX7xX24xX24xXbxX14xXe8xX72xX24xX14xX32xX18xX4dxX2fxX6xXexX6xXdxX22xX6xX24xX10xX7xX4dxXe8xX72xXdxX24xXdxX18xX6xX5xX4dxXe1xXe2xX2xXfaxX4dxX2xX2xX4dxXdxX22xX6xX24xX10xX7xXfaxXe4xda36xXe1xXe2xXfax11235xf446xbf3axX46bxX4b4xX4afxXe1xX2xXe1xX14x11a93xXbxX24xXaxX4dxX12xX0xX4dxXexX2fxX12xX0xX4dxXexX72xX12xX0xXexX72xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXdxX22xX24xX3xX129xXe8xX72xX2fxX10xX72xX9xXaxXe2xXaxX3xX18xX6xX22xX10xX9xXaxXdxX22xX6xX24xX10xX66xX1xXe8xXexXe8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX463xXdxX2fxXexX1xX9xXaxX307xX46bxXe2xXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX427xX4dxX4dxX463xX463xX463xX14xX7xX24xX24xXbxX14xXe8xX72xX24xX14xX32xX18xX4dxX2fxX6xXexX6xXdxX22xX6xX24xX10xX7xX4dxXe8xX72xXdxX24xXdxX18xX6xX5xX4dxXe1xXe2xX2xXfaxX4dxX2xX2xX4dxXdxX22xX6xX24xX10xX7xXfaxXe4xX4afxXe1xX2xXe2xX4b3xX6xX18xX1xXfbxXcxXcxX14xX4bdxXbxX24xXaxX4dxX12xX0xX4dxXexX2fxX12xX0xX4dxXexX72xX12xX0xXexX72xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXbxX12xX81xX6exX2bxX3xXexX1xX123xX3xX13xX14xX2xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX6xX22xX3xXexX72xXe8xX18xX24xX3xX4xX1xXdxX3exX18xX3xXexX1xX95xX18xX24xX3xX87xX272xXdxX3xXexX1xX123xX3xXafxX72xX6xX18xX14xX3xd53axX18xX1xX427xX3xX1bxX2aaxX2aaxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX2fxX12xX0xX4dxXexX72xX12xX0xX4dxXexX6xX129xX5xX10xX12xX79xXafxX20xX5cxX3xX81xX5cxXafxf874xX20xX0xX4dxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Việt Nam thắng Indonesia 3-2

Việt Nam thắng Indonesia 3-2
2016-11-09 11:48:28

(SGGPO).- HLV Hữu Thắng cho học trò đá chắc ở phần sân nhà và lập tức đẩy ra hai biên để tấn công. Văn Toàn bên trái và Thanh Trung bên phải luôn tìm cách tạt bổng vào trong...

Barcelona trên đôi chân Messi

Barcelona trên đôi chân Messi
2016-11-09 11:43:41

(SGGP) - Khi Lionel Messi thể hiện được phẩm chất tốt nhất thì đội bóng của anh tìm thấy ánh sáng chỉ đường. Ở Pizjuan Sanchez, chiến thắng 2-1 của Barca trước chủ nhà Sevilla...

Chính thức công bố Ngày Tem Việt Nam

Chính thức công bố Ngày Tem Việt Nam
2016-11-09 08:37:36

(SGGP).- Ngày 8-11, tại Hà Nội, Bộ TT-TT phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Hội Tem Việt Nam công bố Ngày Tem Việt Nam.

CLB TPHCM - Nhân tố bí ẩn mùa bóng 2017

CLB TPHCM - Nhân tố bí ẩn mùa bóng 2017
2016-11-08 10:20:56

(SGGP) - Như lệ thường, những đội tân binh luôn bị bắt nạt ngay từ mùa đầu tiên tham dự V-League và trong bối cảnh hiện nay, CLB TPHCM cũng không ngoại lệ. Xác định mục tiêu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết