Cập nhật:  GMT+7
4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZe+G7gMWp4bq+4bqo4bujYuG6qsOV4bujYuG6quG7qeG7gOG7o8OA4buc4buj4buO4bqqQuG7o3vhu4Dhu6Xhu6Phuqrhu7XDleG7oyPhuqp5w5Xhu6Phu6bhu6Ni4bqq4bunQuG7o0BE4bq+4bqq4bujPeG7lsSo4bq+4bqo4bujcOG7n+G7oXThu5Mv4bqq4buh4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU974bqi4bulw4Dhu53hu5nDtOG6qz4+4bqnNuG7keG7jy3hu6N74buAxanhur7huqjhu6Ni4bqqw5Xhu6Ni4bqq4bup4buA4bujLeG7o+G7puG7o+G6quG7gMWp4bq+4bqo4buj4buh4bujNeG7nuG7o+G6quG7gMWp4bq+4bqo4bujYsOS4bul4bq+4bqo4buj4buMxqDDgeG7o+G7g0LDguG7juG7ozXhu6XDiuG7o3Dhu5/hu6Fz4buj4bqg4bur4buj4bqg4buWTMOB4bujI+G7ksOB4bujNeG6qOG6qsOC4buj4buO4bqqw5Xhu7Xhu47hu6NAQuG6pMOV4bujw4BC4bqm4bq+4bujw4HDvU/hu6NP4bqqw4NP4buj4buO4bqq4bulw4rhu6PhuqhC4bul4bujw4HDlcOMw4Hhu6Phu47huqpC4buje+G7gOG7peG7o+G6quG7tcOV4bujI+G6qnnDleG7o+G7puG7o2Lhuqrhu6dC4bujQEThur7huqrhu6M94buWxKjhur7huqjhu6PDtDRC4buM4buM4buj4buk4buMQuG7peG7o+G6p+G7pcOBQuG6rELDgeG7o33hur7hu47huqLDkuG6vuG7peG7jkLhu4Dhur7hu6Xhurzhu5Hhu6Nw4buf4buhdOG7j+G7oyNI4buj4buM4bqw4buj4bq84bq24bq+4buj4bqg4buWS+G6vuG6qOG7o+G7jOG7peG6vuG6qOG7o+G6p+G6qkLhurxCT0Lhur7huqLhu4zhu6Phu6DFqeG7gOG7o+G6vuG6qMWpUuG7o+G7oXIt4buh4buh4buj4buOSkLhu4/hu5Phu47hu6VB4bq84bqi4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu53DiuG7pcOS4bqoQuG6vsOzcE9R4buj4bulw5Xhu47hu4Dhu53hu5nhu5Phu47DkuG7meG7k+G7jsOA4buZ4buTQsOK4bqo4bujQeG7gMOSw4DhuqLDkmrhu53hu5/hu53hu6Phur7hu6XDiuG6omrhu51Cw4rhu6XhuqjhuqLhuqfhuqrhu4Dhu47hu4Dhu53hu6Phu6Xhurzhu45q4bud4bud4bujUELDgOG7juG6qmrhu51zcuG7n+G7neG7o+G7jMOSw4Fq4bud4bqq4buO4buOT8OzLy9QUFDhu4/hu4zhuqjhuqhP4buP4buAw5Lhuqjhu4/hu6Dhur4vw4Dhu6Xhu47hu6VCw4rhu6XhuqjhuqLhu4wv4buAw5JC4bqoQuG6vuG7peG6vC9w4buf4buhdC/hu6Hhu6EvQsOK4bul4bqo4bqi4buMdHXDunTDunBfYuG6quG7peG7gC1z4buP4bq4T+G6qOG7nS/hu5nhu5Mv4buOw4Dhu5nhu5Mv4buOw5Lhu5nhu5Phu47DkuG7meG7k+G7jsOA4buZ4buTT+G7mTXhuqjhu5ZLQuG7o+G6oMSCT+G7o3vhu4DFqeG6vuG6qOG7o2LhuqrDleG7o2Lhuqrhu6nhu4Dhu5MvT+G7meG7ky/hu47DgOG7meG7ky/hu47DkuG7meG7ky/hu47hu6VB4bq84bqi4buZPeG7muG6vuG6qOG7o+G7juG7iuG7o8OB4bqqxqDDgeG7o+G7oMWp4buA4buj4bq+4buxw4rhu6Nw4buf4bufdOG7jeG7o+G6oOG6suG6vuG7o+G6vuG7pVLhu43hu6Phu4zhu6XDleG7o+G7oeG7n+G7o+G6vuG7scOK4buN4bujw4HDlcOMw4Hhu6Phu47huqpC4buje+G7gOG7peG7o+G6quG7tcOV4bujI+G6qnnDleG7o+G7puG7o2Lhuqrhu6dC4bujQEThur7huqrhu6M94buWxKjhur7huqjhu6PhuqDhu6vhu6PDk8OV4bulUuG7o+G7jsOSTeG7o+G6vMawQuG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZJMawQuG7o8OAQsOC4bq+4buj4buDQsOC4buO4bujNeG7pcOK4bujLeG7o3vhu4DFqeG6vuG6qOG7o2LhuqrDleG7o2Lhuqrhu6nhu4Dhu6Phu4xC4bq+4bqq4buj4bq+4buxw4rhu6Phu6HDucO5cuG7jeG7o+G7jknhu47hu6Phur7huqjhuqpCw4JP4bujJMawQuG7o+G6quG7hMOB4buje8Wp4bq+4bqo4buj4bqq4bupQuG7o+G7g0LDguG7juG7ozXhu6XDiuG7jeG7o+G7jE3hu6Phuqrhu57DleG7o8OB4bqqQuG6tMOV4bujw4Hhu6Xhu4Dhu6Phu6Hhu411cMOK4buN4buj4bq+duG6vuG6qOG7o3Nw4bq64bqo4buN4buj4buMSeG7o+G6oOG7gOG7o3Hhu6Phu6Dhu4Lhur7huqjhu6PDunUtdOG7ny3DuXDhu4/hu6N74buAxanhur7huqjhu6Ni4bqqw5Xhu6Ni4bqq4bup4buA4buj4bqg4bur4buj4bqoQsWp4bq+4bqq4buj4bqoQuG7qULhu6Phu47huqrhu5ZN4bq+4bqo4buj4bum4buj4bqq4buAxanhur7huqjhu6Phu6Hhu6M14bue4buj4bqq4buAxanhur7huqjhu6Niw5Lhu6Xhur7huqjhu6Phu4zGoMOB4buj4buDQsOC4buO4bujNeG7pcOK4bujcOG7n+G7oXPhu4/hu6MjSOG7o+G7jOG6sOG7o+G6oOG6suG6vuG7o+G6p+G6qkLhurxCT0Lhur7huqLhu4zhu6Phu47huqrhu6XDiuG7o+G6qELhu6Xhu6PDgcOVw4zDgeG7o+G7juG6qkLhu6N74buA4bul4buj4bqq4bu1w5Xhu6Mj4bqqecOV4buj4bum4bujYuG6quG7p0Lhu6NAROG6vuG6quG7oz3hu5bEqOG6vuG6qOG7o3Dhu5/hu6F04buN4bujw4BC4bqm4bq+4bujw5Lhu6Xhu6NB4but4buO4buj4bqg4buzw5Xhu6Phu47hu5rhu6Phur7huqjFqVLhu6Phu6FyLeG7oeG7oeG7o+G6oOG6suG6vuG7o+G6vuG6qMWpUuG7o3BzLeG7oeG7oeG7j+G7k+G7juG7pUHhurzhuqLhu6Phu4zhu45S4bq84bqiauG7ncOK4bulw5LhuqhC4bq+w7NwT1Hhu6Phu6XDleG7juG7gOG7neG7meG7k+G7jsOS4buZ4buT4buOw4Dhu5nhu5NCw4rhuqjhu6NB4buAw5LDgOG6osOSauG7neG7n+G7neG7o+G6vuG7pcOK4bqiauG7nULDiuG7peG6qOG6ouG6p+G6quG7gOG7juG7gOG7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu53hu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7nXNy4buf4bud4buj4buMw5LDgWrhu53huqrhu47hu45Pw7MvL1BQUOG7j+G7jOG6qOG6qE/hu4/hu4DDkuG6qOG7j+G7oOG6vi/DgOG7peG7juG7pULDiuG7peG6qOG6ouG7jC/hu4DDkkLhuqhC4bq+4bul4bq8L3Dhu5/hu6F0L+G7oeG7oS9Cw4rhu6XhuqjhuqLhu4x0dcO6dMO64bufX2Lhuqrhu6Xhu4AtdeG7j+G6uE/huqjhu50v4buZ4buTL+G7jsOA4buZ4buTL+G7jsOS4buZ4buT4buOw5Lhu5nhu5Phu47DgOG7mXvhu4DFqeG6vuG6qOG7o2LhuqrDleG7o2Lhuqrhu6nhu4Dhu6Phu4xC4bq+4bqq4buj4bq+4buxw4rhu6Phu6HDucO5cuG7jeG7o+G7jknhu47hu6Phur7huqjhuqpCw4JP4bujJMawQuG7o+G6quG7hMOB4buje8Wp4bq+4bqo4buj4bqq4bupQuG7o+G7g0LDguG7juG7ozXhu6XDiuG7ky9P4buZ4buTL+G7jsOA4buZ4buTL+G7jsOS4buZ4buTL+G7juG7pUHhurzhuqLhu5li4bua4buj4bq64bqqQuG7o0FC4bqy4buO4buj4buOQuG6vuG7o+G6oOG7lkzDgeG7o+G7jsOSTeG7o+G7juG6qsWp4bq+4bqq4buj4bqgxrBC4bujw4BCw4Lhur7hu6PDgeG7mOG7peG7o+G7g0LDguG7juG7ozXhu6XDiuG7o+G7jsawQuG7o8OBw5XDjMOB4buj4buO4bqqQuG7jeG7o+G6qsSo4bq+4bujw4rDjOG7juG7o+G7juG6quG7p+G6vuG6qOG7o8OTw5Xhu6Xhu43hu6N74buAxanhur7huqjhu6Ni4bqqw5Xhu6Ni4bqq4bup4buA4buj4bqg4bur4buj4bq8w5VSw4Lhur7hu6Phu47hu7VP4buj4bq+4bqqQuG6tMOV4buj4bq6w5nhu6Phur7hu7Hhur7huqjhu6Phu6DFqeG7o0Hhu4rhu6Phu4zDleG6vuG6qOG7o+G6ukLhurLhur7hu6Phu47huqrGoMOB4buj4bqg4bqk4buj4bq84bq24bq+4buj4bqg4buWS+G6vuG6qOG7o+G7jsOS4bul4bq+4bqq4buj4buOxalC4buP4bujI0jhu6PDgeG7lOG6vuG6qOG7o8OB4bqqw5Xhu7fhur7hu6NBxJDhu6Phu45C4bqy4buO4bujw4rhu5LDgeG7o8OKw5Thu6Xhu6PDgOG7gOG7o+G6oMaw4buA4bujw4BC4bqm4bq+4bujJHbhur7huqjhu6NiQuG6suG6vuG7o2LhuqrDleG7teG6vuG7o8OAxanhur7hu6PDgOG7nOG6vuG6qOG7o+G6oOG6pOG7o8OA4buc4buj4buO4bqqQuG7o0/huqrhu7Phur7hu6Phu47FqULhu6Phur7hu7Hhur7huqjhu43hu6Phu47DkuG7peG6vuG6qOG7o0/huqrhu5LDgeG7o8OBSOG7o+G7jOG6sOG7o8OKdsOB4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6NP4bqq4buz4bq+4buj4buO4bqqQuG7o+G7jsWpQuG7o+G6vuG7seG6vuG6qOG7o+G6vMWp4buj4bun4buA4buj4buOxqDhu6Phu47huqp54bq+4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nhu4PhurThu6Phu47DkuG7peG6vuG6qOG7o0/huqrhu5LDgeG7o8OAeeG6vuG7o+G7jsOMw4Hhu43hu6N74buAxanhur7huqjhu6Ni4bqqw5Xhu6Ni4bqq4bup4buA4buj4bqg4buWTMOB4bujNWIy4bujYsOVw73hur7hu6N74bupQuG7o8OB4bqqw5Xhu7fhur7hu6NBxJDhu6PhuqhCw5RP4bujQcOM4buj4bun4buA4bujw4DFqULhu6PDiuG7peG6vuG6qOG7o+G6quG7pULhu6Phu45I4bq+4bqo4bujw4rFqcOV4bujw4Hhuqrhu5jhu6PhuqDGsOG7gOG7o+G6oEbhu6Phu6DFqeG7o+G7oMWp4bq+4bqo4buj4bugSkLhu6Phuqrhu4Thu6Xhu6Phu45C4bqy4buO4buj4buO4bqq4bqk4buj4bqqQsOC4bq+4buj4buOQuG6vuG6quG7o+G7juG6quG7s+G6vuG7o+G7oMWp4buj4bq+w4Phu47hu6Phu6Dhu7Hhur7hu6Phuqrhu4bhu6Xhu6Phu47DksOVUuG6tOG6vuG7o+G7juG6qknhur7huqjhu6PDgeG7mOG7peG7o8OB4buA4bq+4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6Phu4NCw4Lhu47hu6M14bulw4rhu4/hu6Niw5Lhu6Xhur7huqjhu6NP4bqq4buSw4Hhu6PDgMaw4buj4bqqw4xC4buj4bqg4buWTMOB4bujNWIy4bujNELDgeG7peG6ouG7o+G7g+G7lOG7o+G7juG6qkLhurLhu47hu6PhurrhurLhu4/hu6Niw5Lhu6Xhur7huqjhu6NP4bqq4buSw4Hhu6PDisWp4bujw4FI4bujw4p2w4Hhu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o8OB4bunw4Hhu6Phuqrhu4DGsOG7juG7o+G6oMOM4bq+4bqo4buj4bq64bqq4bunw4Hhu6Phu4zDlUnhu47hu6Phur7hu6Lhu6Xhu6Phu47huqrhu6fhur7huqjhu6PDgeG7mOG7peG7o8OBw5XDjMOB4buj4buO4bqqQuG7o+G7jOG6sOG7o8OA4buA4bujNWIy4buj4buDeeG6vuG7o+G7pOG6vuG6quG7o+G6q8OB4bulw5LhurzhuqLhu47hu6Phuqrhu4jhu6Phu47Dkkzhu4/hu6Mye+G7rCPhu6Nie33hu6Mt4buj4buo4bq+4bqqw7Phu6N7fSg14bujMntjw51i4buTL0/hu5k=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

CLB TPHCM - Nhân tố bí ẩn mùa bóng 2017

CLB TPHCM - Nhân tố bí ẩn mùa bóng 2017
2016-11-08 10:20:56

(SGGP) - Như lệ thường, những đội tân binh luôn bị bắt nạt ngay từ mùa đầu tiên tham dự V-League và trong bối cảnh hiện nay, CLB TPHCM cũng không ngoại lệ. Xác định mục tiêu...

Giữa 2 đầu cảm xúc

Giữa 2 đầu cảm xúc
2016-11-08 10:20:14

(SGGP) - Wenger bực tức vì Arsenal bị mất 2 điểm. Pochettino hài lòng vì Tottenham bảo vệ được thành tích bất bại. Giới truyền thông thì thất vọng với cả 2...Wenger bực bội...

Mourinho đi tìm chiến binh

Mourinho đi tìm chiến binh
2016-11-08 10:14:39

(SGGP) - Ngay sau chiến thắng 3-1 tại Swansea, cũng là chiến thắng đầu tiên của Man.United sau 5 vòng đấu, HLV Jose Mourinho đã đưa ra những cảnh báo đến các ngôi sao.HLV Jose...

Murray vô địch Paris Masters

Murray vô địch Paris Masters
2016-11-08 10:06:09

(SGGP) - Andy Murray đang thưởng thức mùa giải tột đỉnh vinh quang trong sự nghiệp khi đánh bại John “lớn” Isner (Mỹ) với điểm số 6/3, 6/7 (4-7), 6/4 trong trận chung kết Paris...

Bài học nhân quả từ phim “Lời nguyền”

Bài học nhân quả từ phim “Lời nguyền”
2016-11-08 07:52:59

(SGGP) - Dựa trên câu chuyện có thật được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Văn Mỹ Lan, Lời nguyền thuộc thể loại phim xưa - dòng phim vốn được coi như “mảnh đất...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết