Cập nhật:  GMT+7
4buiMcOaVDph4bus4bq54bq5w5JTxJHhuroy4bq7YS5T4bue4bq6w6nhu4Vjw6AwVHDhu6zDoFThurrhur3EqT7DoFQwMuG7ruG6oVThuro2w6AxVOG7h8SpVHbhurVUc1cyVMOA4busw6FU4bq7McOdw6FUw6xWVOG6u+G7tsOgMFRl4bq9VlQ6MeG6oVQ64buuOlQwMuG7rFQsNMOgMVQ6MTPDoDFU4bq54buuOjFUY1Qx4bq9xKlbw6BUw4w3w6AxVEEyw6Ax4buiLzHDmuG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJF2LuG7rDtT4bue4buaReG6uuG7nFQtVMOAMSPDoFQ5bVTDoDJbw6FU4buow5pUw6DDncOhVMOAMFbEqVThurox4buF4bqtw6AwVD8yw6AxVOKAk1RBMlvhurtU4bq5N1TDmeG7qC/hu6hU4buaw5rhu7Dhu6bhu6hU4oCTVMOZVcOa4buq4buc4buUVDHhurfDoVTDoOG7rMSpVMOZw5nhu5bhu6jhu5bDmVXDmuG7quG7lFThurzDjOG6usOM4bq64bq84buUVOG6usOp4buFY8OgMFRw4busw6BU4bq64bq9xKk+w6BUMDLhu67huqFU4bq6NsOgMVThu4fEqVR24bq1VHNXMlTDgOG7rMOhVCxZVCx7w6BU4bq7McOdw6FUMeG6rzLhu5RULMOiw6AwVMOsMj7DoFTDrFZU4bq74bu2w6AwVGXhur1WVDox4bqhVDrhu646VDAy4busVCw0w6AxVDoxM8OgMVThurnhu646MVThurvDqT7DoFQsNeG7rFQ/VsOgVDHhur3EqVvDoFTDjDfDoDFUQTLDoDHhu5bhu6IvxJHhu57hu6Lhurvhu6w/YS5U4bq54bq7xKlhLsOSU8Oh4busw6kwMsOg4buSw5nEkeG7iVThu6zhur3hurvhuqFT4bue4bui4bq7w6nhu57hu6Lhurs74bue4buiMsOhMFThurnDqTrDklMvLzrhu5Y/4bus4bqhZeG6veG7rMOgMOG6u8OpMuG7lsOsw6AvOy7hurk54bq74bqhxJEvw6Au4buL4bq5L8Oa4buqw5nhu7Av4bum4buqO1XDmuG7psWoxq/FqMOZ4bq7w5rhu6TDmuG7qOG7pOG7pGHDmuG7ljjEkTBTVC/hu57hu6Iv4bq7O+G7nuG7oi/hurvDqeG7nuG7ouG6u8Op4bue4bui4bq7O+G7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nuG6usOp4buFY8OgMFRw4busw6BU4bq64bq9xKk+w6BUMDLhu67huqFU4bq6NsOgMVThu4fEqVR24bq1VHNXMlTDgOG7rMOhVOG6uzHDncOhVMOsVlThurvhu7bDoDBUZeG6vVZUOjHhuqFU4bq3w6AwVEE+VHHhurfDoDBUcDTDoDHhu5RUY1Thursx4bq3w6BUdjJ9w6BUQeG7heG6rcOgMOG7lFTDjDfDoDFU4bq6MVbDoDHhu5RUw4w3w6AxVEEyw6Ax4buiL8SR4bue4buiL+G6uzvhu57hu6Iv4bq7w6nhu57hu6Iv4bq74busP2Eu4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4buecjXEkVTDoFbEqeG7lFThurrDqeG7hWPDoDBUcOG7rMOgVOG6uuG6vcSpPsOgVDAy4buu4bqhVOG6ujbDoDFU4buHxKlUduG6tVRzVzJUw4Dhu6zDoVQsWVQse8OgVOG6uzHDncOhVDHhuq8yVMOsVlThurvhu7bDoDBUZeG6vVZUOjHhuqFUMDLhu6xULDTDoDFU4bq3w6AwVEE+VHHhurfDoDBUcDTDoDHhu5RU4bq7MeG7heG6rcOgMFQ/MsOgMVQxV8OgMFTDmi/hu6bhu5RU4bq7w6nDqlThurtXMlThursx4bq3w6BUdjJ9w6BUQeG7heG6rcOgMOG7lFThu4lZVMOMN8OgMVThuroxVsOgMeG7lFQx4bq9xKlbw6BUw4w3w6AxVEEyw6AxVMOsVlQwMuG7rFQsNMOgMVThurfDoDBUw4Aw4bq9xKkiw6BUduG6tcOgMFTDjMOdw6Dhu5RU4bq7MeG7heG6rcOgMFQ/MsOgMVQxV8OgMFTDmS/hu6ZU4buUVOG6u8Opw6pU4bq7VzJU4bq7MeG6t8OgVHbDo+G7rFRwNMOgMeG7lFThu4lZVMOMN8OgMVR2w6Phu6zhu5RUMeG6vcSpW8OgVMOMN8OgMVRBMsOgMeG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nuG6ulcyVDrhu646VMOg4bqtMlQse8OgVOG6uzHDncOh4buUVOG6usOp4buFY8OgMFRw4busw6BU4bq64bq9xKk+w6BUMDLhu67huqFU4bq6NsOgMVThu4fEqVQsWVQjw6BUOiTDoFThursxw53DoVQx4bqvMlThurs0w6AxVDE0w6AxVOG6uWY6VDkx4bqvLuG7lFQs4bqrMlThurnhurPDoDBUw6wl4bq7VDoxPeG6u+G7lFThursyw6AxVOG6uzEkw6BUOuG7h+G7rFQ64buuOlQwMuG7rFQsNMOgMeG7llRz4bq1w6AwVDoxM1Q/VsSpVOG6u+G6r1Rhw6PDoDBUPzJ74bq7VOG6rcOgVOG6uSPhur1U4bq54buyOlQse8OgVDrhu646VCzhurMyVOG6u+G7hWLDoDBUOjEzw6AxVOG6ueG7rjoxVMOsNFQsWVQ64bqjVMOgMTJ94bq9VDrhurPDoDBUMTJ7w6Dhu5RUMcSpVOG6uTLDoDFUOjHhuqFU4bq64bqlVGXhur3hurM64buYVCzhurXDoDBU4bq7MeG6qzJUw6HhuqHDoDBUw6Hhur3hurPDoFQ64buuOlQwMuG7rFQsNMOgMVThursye8SRVOG6u+G7gTpUxJEx4buu4bq7VDHhur3EqVThurvDqeG6vcSpfcOgVOG6uzHhurPDoDBUOuG7rjoxVMOhV8OgMOG7lFQsw6LDoDBUw6wyPsOgVDrhuqHDoFQ6MeG7ruG6vVTDoOG6p1RhaDpUMcSDOlThurslxJHhu5RUYeG7rOG6oVQsw6LDoDBULF1UOuG6s8OgMFQxMnvDoFTDoDEyfeG6vVQx4bqtw6BUOjHhuqFU4bq5aFTDoDAxMlvEkVThu4kjxKlUO2jDoDBUw6xWVMSRMeG7ruG6u1ThurvDqTJdw6BUZeG6vT5UMeG7heG6rcOgMOG7lFQsPeG6u1TDoOG7heG6qTrhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu552VlThurrDqeG7rMOgMOG7oi/EkeG7ng==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024
2024-07-18 10:58:00

QTO - Sáng nay 18/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác báo...

Đại lễ cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sĩ

Đại lễ cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sĩ
2018-07-21 13:50:05

(QT) – Hôm nay 21.7.2018, Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Quảng Trị tổ chức đại lễ cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sĩ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết