Cập nhật:  GMT+7
4buQPuG7nuG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG6qnvhuqsyJOG7muG7kuG6quG6rXshNOG7nDLhu6gz4buc4bqr4bqtw5k0PuG7nOG6qeG6rzThu5wz4bume+G7nOG7muG7lcOZ4buc4bu4ezs04buc4bqrPiHhu5rhu5xAZcOZ4bucPjjDmeG7nOG6qSDhu5zhu4Zh4buc4buEYlg04buc4bunYmbhu5AvPuG7nuG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7pyTDmSPhu5rhu5Lhu5DhuqvDmeG7uDIk4buc4bqp4bqrZjIkxKjhu5ozw5nhuq08ezRP4bug4bql4buF4bucw5li4bqrNeG7muG7kuG7kOG6q+G6reG7kuG7kOG6qyPhu5Lhu5B7Mzzhu5w+JHs8PuG6q8So4bua4bugUuG7ouG7muG7nMOZMuG6q8So4bua4bua4bucPuG6qeG6pcOZQCTEqOG7muG7ouG7muG7nOG7g3sj4bqrPsSo4bua4bugUuG7ouG7muG7nMOZMns8NMSo4buaMiQp4bqr4bua4buc4bu4NeG6rSMk4bqtxKjhu5rhu6Lhu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5o+4bqr4bqr4bqlTy8v4bu4w5k14bqnYsOZNDzhuqvhuq174buM4buHNC/huqU14bqt4bqrw5ky4bqpL+G7oi/huqo+w5k0Pi/hu57hu54t4bue4buiLeG7oOG7ouG7olVfIz4w4bugUOG7ouG7oFDhu4ww4bqlPOG7mi/hu5Lhu5Av4bqrI+G7kuG7kC/huqvhuq3hu5Lhu5Dhuqvhuq3hu5Lhu5Dhuqsj4buS4buQ4bql4buSeOG6o+G6q+G7nOG6q+G7pEDhu5zhuqU+4bu0M+G7nEBlw5nhu5w+OMOZ4buc4bqpIOG7nOG7hmHhu5zhu4RiWDThu5zhu6diZuG7kC/huqXhu5Lhu5Av4bqrI+G7kuG7kC/huqvhuq3hu5Lhu5Av4bqrw5nhu7gyJOG7knk84bumZuG7nOG7nuG7ni/hu57hu6Iv4bug4bui4buiVcOS4buc4bqrxah74buc4bqpw6Dhu5xR4buc4bunNeG7pjQ84buc4bunNcOZ4buc4bqqPuG7pDPDkuG7nOG6qz7hu6Y0PuG7nOG6pT7DoOG7nOG7p2I7w5Lhu5w+OMOZ4buc4bqpIOG7nOG7hmHhu5zhu4RiWDThu5zhu6diZuG7nOG6qT/hu5zhuqvDo+G7nEA+4bq7QOG7nOG6q+G6rXshNOG7nDLhu6gz4buc4bqr4bqtw5k0PuG7nOG6qeG6rzThu5wz4bume+G7nOG7h+G6sXvhu5xAPmXhu5w9LE/hu5zhu5rhu5XDmeG7nOG7uHs7NOG7nOG6qz4h4bua4buc4bunOMOZ4buc4bqpIOG7nOG7hmHhu5zhu4RiWDThu5zhu6diZsOS4buc4bqpezQ+4bucNOG7qjPhu5zhu57DmlThu6LDkuG7nOG6p2I64buc4bqnYuG7pDThu5zhu4YgND7hu5x3ezQ+w5Lhu5zhuqZixq80POG7nOG6quG6rV3DkuG7nEDDoTQ84buc4bqr4bukQOG7nOG6q8Woe+G7nHY+NcOZ4buc4bub4bqh4bucPjjDmS3hu5x44bqq4bq4xqHDkuG7nOG6quG6reG6ueG6tzQ84buc4bubxah74bucPjhA4buceMOs4buc4bqrPmLhu7Lhuqvhu5zhu6diO8OS4bucPuG6o3vhu5zhu4d7OjThu5zhu6fhuqN74buceMOs4buc4bqrPmLhu7Lhuqvhu5zhu4Z7LuG6q+G7nHnDmTPhu5w94buo4buc4bqrw6Phu5xAPuG6u0Dhu5zhuqvhuq17ITThu5wy4buoM+G7nEDhu6Thu5w0Plg04buc4buH4bum4buc4bqrPsOZM+G7nDx7w5nhu5zhuqvhuq06NOG7nOG7oFHhu5xAYuG6o0Dhu5zhuqvhuq17ITThu5wy4buoM+G7nOG6q+G6rTU0POG7nOG7h+G7puG7nDQ8NeG7pnvhu5w04bq54bqxQOG7nOG6q+G6veG7nDThu6oz4buc4buew5rDmlHhu5w9OzThu5w0w5lm4buM4buc4bqq4bqtNTQ84bucQGLhuqNA4buc4bqr4bqteyE04bucMuG7qDPhu5zhu5rhu5XDmeG7nOG7uHs7NOG7nOG6qz4h4bua4bucMsOdNOG7nDThu6Zmw5Lhu5zhu4fhurF74bucQD5Z4bqr4bucMnsuYuG7nOG6qeG6rzThu5wz4bume8OS4buc4bqrPiQ14bucPjjDmeG7nOG6qSDhu5zhu4Zh4buc4buEYlg04buc4bunYmbDkuG7nOG7uHs7NOG7nOG6qz4h4buc4bueT+G7nOG7hj/hu5w0JeG6q8OS4buc4bqrw6Hhu5wzxq80PMOS4bucQFhm4bucQDnDkuG7nD41w5nhu5wy4bukw5Lhu5w0POG6ueG6t3vhu4zhu4zhu4zhuqtZ4bqr4bucQMav4bucPSxi4bucQDbhu5zhuqs+YuG6o0Dhu5zhuqt9ND7hu5zhuq17OjQ8w5Lhu5wj4bukNDzhu5zhu4cm4buc4bqtezo0PMOS4bucQDbhu5zhuqvDquG7nOG6q+G7pDQ+4buc4bqtezo0POG7nOG7uHsu4bqr4buM4buc4buVezs04buc4bqrPiHhu5zhu6BP4buc4bqkPmXhu5zhuqnhuq804bucQOG7pDQ+4bucPHvhu6Q04bucMjo04bucM+G7ruG6q+G7nOG6q+G6rcOZND7hu4zhu5x4OHvhu5zhuqnDquG7nOG7h+G7suG6q+G7nD43w5nhu5wy4bu2NOG7nOG7h+G7pjXhu5w0PsOZYsOS4buc4bqr4bqt4bq14buc4buHLOG7nDPhuqPhuqvDkuG7nOG6q+G6reG6teG7nOG7hyzhu5xA4buke+G7nEA+YjQ8w5Lhu5wzYsOhNOG7nDPhu6bhu5wz4bqj4bqrw5Lhu5zhu4fFqDThu5zhu4fhu7Lhuqvhu5w0Plnhuqvhu5zhuqs+IeG7jOG7nOG7lXs7NOG7nOG6qz4h4bucUE/hu5x44bume+G7nOG6q+G6rcOZND7DkuG7nOG6qcOq4buc4buH4buy4bqr4bucPnsuNOG7nOG6q+G6ueG6szQ84buc4bqr4bqt4bq14buc4buHLOG7nOG7h+G6sXvhu5xiZjo04bucNDxiZjo0w5Lhu5w0PuG6uTQ84bucM8OZNDzhu5wz4bqj4bqr4bucI+G7pDQ84buc4buHJuG7nDPhurF7w5Lhu5wz4bumYuG7nOG6qeG7sEDhu5wz4bqxe+G7jOG7nOG6quG6reG6teG7nOG7hyzhu5wyxah74buc4buH4bqxe+G7nOG6q8Oq4buc4bqr4bukND7hu5zhuq17OjQ84buc4bu4ey7huqvhu4zhu5zhu5tZZuG7nDLhu6bhu5zhu7jDmeG7nOG7uHs7NOG7nOG6qz4hw5Lhu5xAw6k0POG7nDLhu6bhu5zhu7jDmeG7nEBiNDzhu5w9NcWoNOG7nOG6q+G6rTg0POG7nGY7YuG7nEBlw5nhu5wxw6zhu5zhuqs+YuG7suG6q+G7nOG6qeG6rzThu5wz4bume+G7jOG7nOG6quG6rXshNOG7nDLhu6gz4bucMSU14bucI+G7pnvhu5w9OzThu5w+O+G6q+G7nDQ84bumZuG7nOG7nlUv4bue4buiL+G7oOG7ouG7olXhu5zhuqThu4bhu5Av4bql4buS


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Miên man nỗi nhớ

Miên man nỗi nhớ
2024-05-26 09:30:00

QTO - Nhân đọc tập thơ “MIỀN NHỚ” của Nguyễn Văn Dùng

Muốn ăn bánh ít lá gai...

Muốn ăn bánh ít lá gai...
2008-10-10 09:09:53

Tôi thường nghe bà nội mắng yêu những đứa cháu khi chúng tham ăn rằng “miếng ăn là miếng xấu”, lại có câu tục ngữ “miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”. Cái ăn cái uống chỉ là...

Mẹ

Mẹ
2008-10-10 08:53:06

Ngọc Tuấn Mẹ cần mẫn như đồng đất làng ta Đỡ từng hạt sương sợi nắng Khắc khoải từng giọt sữa mầm cây Mùa tách vỏ, bước đầu con lẫm chẫm. Ru hồn quê những ngày giông gió ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết