Cập nhật:  GMT+7

Tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023

Sáng nay 6/10, tại TP. Đông Hà, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng đến dự.

Tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại hội nghị - Ảnh: MĐ

Với quan điểm đoàn kết là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 1/8/2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Nghị quyết 04/NQ/ĐCT-MTTW lấy ngày 18/11 hằng năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận của cư dân trong cộng đồng; phát huy quyền làm chủ, sự gắn bó, chia sẻ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân trong cộng đồng; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Nhân dân trong củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương và là dịp để người dân tự đánh giá kết quả tự quản của cộng đồng. Suy tôn, biểu dương các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

20 năm qua, việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở Quảng Trị luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Trên 98% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội; riêng 2 năm 2020 và 2021 do thiên tai, dịch bệnh nên chỉ tổ chức phần lễ. Đã biểu dương, khen thưởng 16.300 tập thể, 75.200 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho địa phương.

Thông qua “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong đó, nổi bật như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn; Nhân dân tham gia đóng góp trên 110 triệu ngày công, 459 tỉ đồng xây dựng NTM; hiến trên 771.913 m2 đất...

Tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 2 tập thể và 1 cá nhân - Ảnh: MĐ

Đến nay, toàn tỉnh có 63/101 xã đạt chuẩn NTM. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” triển khai thực hiện có hiệu quả cao. Giai đoạn 2003 - 2023, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ” các cấp trong tỉnh đã huy động trên 490,6 tỉ đồng, qua đó hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 13.198 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất cho 2.011 người, hỗ trợ 10.165 học sinh nghèo, hỗ trợ khám chữa bệnh 5.039 người... Hưởng ứng chủ trương vận động nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, từ tháng 1/2022 đến nay, đã hỗ trợ xây mới 638 nhà ở cho hộ nghèo, trị giá 42,2 tỉ đồng.

Tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang tặng quà cho các tập thể - Ảnh: MĐ

Tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tặng bằng khen cho các tập thể - Ảnh: MĐ

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhân đạo từ thiện”, chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công được quan tâm.

Toàn tỉnh đã vận động được 180,45 tỉ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách; khoảng 41.425 hộ chính sách có mức sống trung bình trở lên ở khu dân cư, đời sống vật chất của các đối tượng chính sách ngày càng được cải thiện.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt kết quả tích cực; toàn tỉnh có 98/125 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn; có 772/800 làng, bản, khu phố có nhà văn hóa - khu thể thao, góp phần làm cho đời sống văn hóa tinh thần ở các khu dân cư được nâng lên.

Tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tặng bằng khen và quà cho các tập thể - Ảnh: MĐ

Tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân - Ảnh: MĐ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức trong 20 năm qua thực sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng, là một nét đẹp văn hóa truyền thống trên tất cả các địa bàn dân cư, là dịp để lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp gần gũi, tiếp xúc với Nhân dân; có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tình làng nghĩa xóm, động viên Nhân dân phát huy tình đoàn kết, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 20 năm qua, trong đó, có nhiều dấu ấn nổi bật về vai trò của Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở trong việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; sự tham gia có trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và Nhân dân.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị thông qua hội nghị tổng kết lần này, cần nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá những mặt được, chưa được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra những giải pháp mang tính đồng bộ, thống nhất cao để áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhằm tạo sự quan tâm, chú ý và nâng cao nhận thức cho Nhân dân. Phát huy tính sáng tạo, chủ động và tự quản của Nhân dân ở cộng đồng, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất và tự giác tham gia các hoạt động “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” của toàn dân trên địa bàn khu dân cư.

Hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam từ cấp tỉnh đến Ban công tác Mặt trận khu dân cư tập trung làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đồng thời phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện.

Duy trì việc tổ chức sơ kết, tổng kết hằng năm, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến và kịp thời tuyên dương, khen thưởng, động viên các tập thể, gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Quan tâm đến nguồn kinh phí hỗ trợ cho việc tổ chức ngày hội để các hoạt động được triển khai ngày càng đa dạng, phong phú, có quy mô hơn nhằm đem lại hiệu quả cao, thiết thực.

Tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Hồng Sơn tiếp nhận bảng tượng trưng số tiền ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên từ các đơn vị - Ảnh: MĐ

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể và 30 cá nhân đã có nhiều thành tích trong 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023.

Hưởng ứng Chương trình vận động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện: Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa và thị xã Quảng Trị, TP. Đông Hà đã ủng hộ khoảng 600 triệu đồng.

Minh Đức

Tin liên quan:
  • Tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023
    Dấu ấn 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở Cam Lộ

    Trong 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tập hợp động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện Cam Lộ phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, cả hệ thống chính trị vào cuộc, trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, thật sự là ngày hội của toàn dân.

  • Tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023
    Dấu ấn 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Gio Linh

    Trong 20 năm qua, huyện Gio Linh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đạt nhiều kết quả ấn tượng.


Minh Đức

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị

Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị
2023-10-05 14:12:00

QTO - Hôm nay 5/10, tại TP. Đông Hà, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị năm 2023 với chủ đề “Khai thác...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết