Cập nhật:  GMT+7

Tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Kết thúc năm 2023, HĐND tỉnh đã trải qua nửa nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian này, mặc dù tình hình chính trị, kinh tế thế giới và COVID-19, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, ảnh hưởng bất lợi đến môi trường phát triển của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng, nhưng hoạt động của HĐND tỉnh luôn tuân thủ quy định của pháp luật, các kỳ họp HĐND được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, tổ chức kỳ họp đạt chất lượng cao, HĐND tỉnh đã quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng triển khai vào thực tiễn, từng bước đưa nền KT-XH của tỉnh tiếp tục phát triển.

Tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Chính sách về kiên cố hóa kênh mương do HĐND tỉnh thông qua tại các nghị quyết đã thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển - Ảnh: V.T.H

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh tổ chức 22 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường lệ và 12 kỳ họp chuyên đề để quyết định những vấn đề quan trọng, kiện toàn nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ theo luật định. Xác định công tác chuẩn bị kỳ họp là nhiệm vụ trọng tâm, ngoài việc thực hiện các quy trình theo quy định, Thường trực HĐND tỉnh đã có nhiều cải tiến, đổi mới thiết thực và hiệu quả, chất lượng chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp được nâng cao.

Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các phiên họp liên tịch với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh và các ngành liên quan để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian; ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ tổ chức kỳ họp, chỉ đạo phối hợp xây dựng báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng quy định.

Đối với những nội dung quan trọng, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, Thường trực HĐND tỉnh định hướng để các ban HĐND tỉnh thẩm tra, chuyển đến UBND tỉnh chuẩn bị giải trình, đồng thời xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc rà soát công tác chuẩn bị trước kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành nền nếp, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Để có cơ sở điều hành, kết luận các nội dung thông qua tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức làm việc với UBND tỉnh và các ngành về tình hình KT-XH, thu chi ngân sách, phân bổ vốn xây dựng cơ bản, chủ trương đầu tư và thu hồi đất các dự án, công tác quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực...

Tại các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua chương trình và điều hành theo hướng giảm thời gian trình bày báo cáo để dành thời gian thảo luận và chất vấn, trả lời chất vấn, giải trình, tiếp thu. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng thảo luận tổ, đồng thời tiết kiệm thời gian trực tiếp của mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các tổ đại biểu làm việc với lãnh đạo địa phương; tổ chức thảo luận, tham gia các nội dung trình kỳ họp và chất vấn tại hội trường.

Chủ tọa điều hành kỳ họp đúng luật, khoa học, dân chủ, công khai, thẳng thắn, linh hoạt, nêu rõ nội dung vấn đề, cung cấp thông tin và gợi ý thảo luận, kết luận ngắn gọn, rõ ràng, khách quan, có sức thuyết phục và thực hiện đúng chương trình, nội dung đã thông qua. Việc bố trí chương trình hợp lý, chặt chẽ, khoa học đã tạo không khí cởi mở, thẳng thắn trao đổi, phát huy trí tuệ của đại biểu.

Sau phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tọa kỳ họp đánh giá kết luận các nội dung, đồng thời điều chỉnh và thống nhất trước khi biểu quyết thông qua nghị quyết. Phương pháp tổ chức, điều hành kỳ họp có nhiều đổi mới, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức “kỳ họp không giấy”.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các ban HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra hơn 450 dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trình kỳ họp. Các ban HĐND tỉnh đã xem xét tính đầy đủ, sự phù hợp của dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương Đảng, chính sách của Nhà nước, tình hình phát triển KT-XH ở địa phương; gợi mở những vấn đề cần làm rõ, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để cung cấp thông tin cho đại biểu thảo luận; đặc biệt là thể hiện rõ quan điểm, chính kiến làm cơ sở để HĐND tỉnh quyết nghị.

Đối với những nội dung chưa được chuẩn bị chu đáo hoặc chưa đảm bảo cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn, các ban HĐND tỉnh đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tạm dừng trình kỳ họp để hoàn thiện bổ sung và trình kỳ họp sau. Hầu hết nội dung thẩm tra của các ban HĐND tỉnh đều được UBND tỉnh tiếp thu, nhiều đề xuất, kiến nghị được đưa vào nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tại các kỳ họp, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy vai trò trách nhiệm, đôn đốc đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu kỳ họp, tham gia thảo luận tại tổ và hội trường, tham gia hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp kiến nghị của cử tri và thảo luận tổ gửi đến HĐND tỉnh. Đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy vai trò người đại biểu dân cử, nắm vững và vận dụng tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn đời sống; đồng thời tích cực tham gia xây dựng, biểu quyết thông qua các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Các đại biểu cũng gần gũi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và phản ánh trung thực với HĐND tỉnh tại kỳ họp. Các đại biểu tích cực đóng góp ý kiến để HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát. Bình quân có từ 10 - 30 lượt đại biểu phát biểu ý kiến, chất vấn trực tiếp tại mỗi kỳ họp.

Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh. Trang thông tin điện tử của cơ quan HĐND tỉnh thường xuyên cập nhật, phản ánh các hoạt động của HĐND tỉnh. Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh kịp thời cung cấp thông tin về chương trình, nội dung, thời gian kỳ họp, phản ánh hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, hoạt động tiếp xúc cử tri.

Hằng tháng, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh đã xây dựng 2 chuyên mục “Hội đồng nhân dân với cuộc sống” trên Báo Quảng Trị và chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” trên Đài PTTH tỉnh phản ánh toàn diện các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và tình hình triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh trong thực tiễn.

Các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh được thông tin kịp thời trên báo Quảng Trị online và truyền hình trực tiếp, góp phần tuyên truyền đến cử tri và Nhân dân về nội dung, diễn biến kỳ họp, giúp cử tri nắm bắt thông tin về tình hình KT-XH, nghe giải trình về những vấn đề bức xúc nổi cộm, những tâm tư, nguyện vọng đã được giải quyết.

Việc chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh đã góp phần quan trọng giúp HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, thúc đẩy nền KTXH của tỉnh không ngừng phát triển.

Võ Thái Hòa

Tin liên quan:
 • Tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
  Hội đồng nhân dân tỉnh: Tổ chức kỳ họp chuyên đề để thông qua chủ trương đầu tư ...

  Chiều nay 22/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến chủ trì phiên họp thứ 20 của Thường trực HĐND tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng tham dự phiên họp.

 • Tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
  Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 55

  Hôm nay 28/4/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 55 để rà soát các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VII. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cùng tham dự.

 • Tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
  Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 31

  Chiều nay 1/8, Thường trực HĐND tỉnh khóa VIII tổ chức phiên họp thứ 31 để giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Hồ Thị Thu Hằng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tham dự phiên họp.


Võ Thái Hòa

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người luôn “đi trước” ở Bản Chùa

Người luôn “đi trước” ở Bản Chùa
2024-07-18 05:19:00

QTO - Gặp nhau tại trụ sở UBND xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, sau khi nghe tôi chia sẻ cảm xúc vừa đi qua những làng quê thanh bình, xe bon bon như trôi trên...

Tầm nhìn mới, kỳ vọng mới

Tầm nhìn mới, kỳ vọng mới
2024-01-16 13:02:00

Ngày 16/11/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1386/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đặc biệt, tại Lễ...

“Tròn khâu” trong tuyển quân

“Tròn khâu” trong tuyển quân
2024-01-15 05:35:00

QTO - Vào thời điểm này, không khí mùa tuyển quân 2024 tại Quảng Trị đang diễn ra rất khẩn trương, các địa phương đang tập trung cao độ để hoàn thành các...

Thành lập chi bộ quân sự cấp xã

Thành lập chi bộ quân sự cấp xã
2024-01-15 05:23:00

QTO - Những ngày cuối năm 2023, Đảng ủy xã Gio Quang, huyện Gio Linh tổ chức lễ công bố Quyết định số 74-QĐ/ĐU, ngày 12/12/2023 về thành lập Chi bộ Quân sự...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết