Cập nhật:  GMT+7

Tỉnh ủy Quảng Trị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Hôm nay 17/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận số 01); biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021- 2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì hội nghị. Các ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực miền Trung - Tây Nguyên dự hội nghị.

Tỉnh ủy Quảng Trị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân nỗ lực hơn nữa trong học tập và làm theo Bác để làm tốt nhiệm vụ được giao- Ảnh: NV

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện Kết luận số 01

Báo cáo của Tỉnh ủy cho biết, thực hiện Kết luận số 01; Hướng dẫn số 16 ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" ; Kế hoạch số 58 ngày 27/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận 01-KL/TW, BTV Tỉnh ủy ban hành kế hoạch để thực hiện, đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kết luận số 01.

Trên cơ sở kế hoạch của BTV Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ở cấp mình và chỉ đạo triển khai thực hiện ở cấp cơ sở. Năm 2021, 15/15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã triển khai quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh.

BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững” đến 115 điểm cầu trong tỉnh; năm 2023 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” đến 136 điểm cầu trong tỉnh; năm 2024 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” đến 149 điểm cầu trong tỉnh.

Tỉnh ủy Quảng Trị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: NV

Nhiều đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm sát với nội dung của chuyên đề toàn khóa, chủ đề hằng năm, qua đó giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân, đưa các khâu đột phá vào trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính cũng như rà soát những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của bộ máy chính quyền, từ đó kịp thời chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp.

Việc xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ở các cấp đã gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đưa nội dung thực hiện Kết luận số 01 vào chương trình hành động của cấp ủy

Trên cơ sở các quy định của trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm cao trong công việc.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, qua đó nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân, kịp thời xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà Nhân dân phản ánh.

Các địa phương, đơn vị đã nỗ lực quan tâm chăm lo phát triển KT-XH, thực hiện công khai, minh bạch những thông tin cần thiết và lấy ý kiến góp ý của Nhân dân về chế độ, chính sách, dự án... theo quy định pháp luật, phát huy vai trò của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.

Năm 2021, Quảng Trị có 21/24 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 6 chỉ tiêu quan trọng vượt cao. Trong năm, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 70 dự án với tổng vốn đăng ký trên 72 nghìn tỉ đồng. Có 17 dự án điện gió đưa vào vận hành thương mại, đưa tổng công suất nguồn điện trên địa bàn tỉnh đến nay đạt 965,6 MW.

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 6,5% và 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Năm 2023, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi, tăng trưởng. Trong 9 chỉ tiêu chủ yếu đề ra có 7 chỉ tiêu đạt và vượt, tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt 6,68%...

Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đổi mới, đẩy mạnh tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Việc tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng cũng như kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Tỉnh ủy Quảng Trị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể- Ảnh: NV

Tại hội nghị, có 6 đại biểu tham luận nêu lên những kinh nghiệm của cơ quan, đơn vị mình, trong đó có tham luận Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đến cán bộ, đảng viên của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng chương trình, dự án ở huyện Hải Lăng; Thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, hành trang của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ của Công an tỉnh...

Tỉnh ủy Quảng Trị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân- Ảnh: NV

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang ghi nhận, biểu dương các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và Nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đề ra, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phân tích và nêu lên những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn cuộc sống đòi hỏi mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân nỗ lực hơn nữa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giải quyết, thúc đẩy KT-XH phát triển, đảm bảo QP-AN, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến.

Để đạt được kết quả đó, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01, Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề 2024 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực”, Kế hoạch của Tỉnh ủy gắn với Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định của trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định những điều đảng viên không được làm.

Cùng với đó kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác; xác định đúng và lựa chọn các khâu đột phá sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong Nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, trong đó chú ý tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Chú trọng xây dựng mô hình, điển hình thiết thực, kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng như phổ biến nhân rộng cách làm hay, hiệu quả, thiết thực trong học tập và làm theo Bác nhằm tạo sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01, Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Kết luận 21 ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...

Ghi nhận thành tích đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 27 tập thể, 36 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021- 2024.

Nguyễn Vinh

Tin liên quan:
 • Tỉnh ủy Quảng Trị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị
  Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số ...

  Sáng nay 23/4, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận 01) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chị thị 05) và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đến dự.

 • Tỉnh ủy Quảng Trị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị
  Tập trung hơn nữa vào 3 nội dung: học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác

  (QTO) - Chiều nay 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận 01). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự tại điểm cầu Quảng Trị.

 • Tỉnh ủy Quảng Trị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị
  Tăng cường công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, ...

  Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW (Kết luận số 01) của Bộ Chính trị ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và Nhân dân.

 • Tỉnh ủy Quảng Trị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị
  Học tập và làm theo Bác Hồ bằng những việc làm thường xuyên, thiết thực

  Thời gian qua, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2024 một cách đồng bộ, xem đây là việc làm thường xuyên, liên tục của các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động (CCVC, NLĐ). Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, CCVC, NLĐ trong hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.


Nguyễn Vinh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội nghị báo cáo viên trung ương tháng 5/2024

Hội nghị báo cáo viên trung ương tháng 5/2024
2024-05-16 11:14:00

QTO - Sáng nay 16/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trung ương tháng 5/2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết