Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6tSbhu6Hhu5nDgOG6q+G7p+G7n2vhu6fhuqvDuuG7n8Wp4bqrxILhuqThuqvDueG7oeG7l+G6ruG6q8SC4bqud+G7p+G7o+G6q2954bqr4bqg4bquw4nhuqvhu6Phu6Hhu4HhurMv4bufY+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgOG7nuG7jeG6v8Oz4bqp4bq14bqxJuG7psWo4bq34bqrLeG6q+G7puG7o+G7h0Xhuqtkw6rEg2XDo+G6q+G7o+G7oeG6v+G6q8OyceG7p+G7n+G6q2924bqr4bui4buh4buBxanhuqvDg+G6pOG6q+G7nsWp4buH4bun4buj4bqrT+G7n+G7ieG6ruG6q8Oaw4nhuqvEguG6ouG6v8Wp4bqrxILDreG7p+G7o+G6q+G7puG7n+G7h+G6q+G7n+G7gcSC4bqrxILhuq534bun4buj4bqr4bum4buj4bquReG7m+G7p+G6q+G7nuG7ocah4bun4bqrw5N04bun4buf4bqrJj3Eg8OS4buH4bqr4bum4buL4bun4buj4bqrZMSRYuG6q8OyauG6ruG6q8OD4buBb+G7n8Oj4bqrxILhu4fhu6HhuqvDueG7oeG7l+G6ruG6q+G6oOG6rsOJ4bqr4buj4buh4buB4bqrQ+G7leG6q+G7p+G7o+G7n+G7l+G6q8SC4buf4bqua8SC4bqrxILhuq534bun4bujxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhurPEguG6v27DueG7jeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqp4bul4bq/4bqi4buj4buh4bun4bqhZMOAxJDhuqvhur/huq7EgsWp4bqp4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqz4buh4bul4buj4bqr4bq/w7nEgjfhuqnhuqnhuqtE4buhw7PEguG7nzfhuqllw6li4bqp4bqr4buf4buN4buh4buj4bufxII34bqpxJHEkeG6veG6qeG6q8OD4bqibzfhuqnhu5/EgsSCw4DhuqEvL27hur/FqeG6oOG6ruG6v+G7p+G7o8SC4bqi4buhxIND4bunL8OAxanhuqLEguG6v8O5w4MvYi8m4bqi4bquxanhu6fhu6PhuqDhuq7hur/hu6fhu6Phu5/hu6Hhu43DgC/EguG6v+G7p+G7oy3Dg+G6v2/hu5/Ds8Ozw7PDs8Ozw7PDs8Ozw7PDs+G6v+G6v8SDdcOA4buj4bqpL+G6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq1w5Lhu4Phu6HhuqvDs+G7oeG7l+G7p+G6q+G7o+G7oeG6v+G6q8OyceG7p+G7n+G6q+G7oirhuqvhu57FqeG7h+G7p+G7o+G6q0/hu5/hu4nhuq7huqvDmsOJ4bqr4bqxxILhuqLhu4Hhu6HhurfhuqvEgsOt4bun4buj4bqrw4Phu4Fv4buf4bqrb+G7n8Wp4bqr4bum4buf4buH4bqr4buf4buBxILhuqvEguG6rnfhu6fhu6PhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6sy/EguG6v27DueG7jeG6teG6sy/DgOG6tcOS4buJReG6q8O54buH4bqr4bufxanhu4PEguG6q8OyeOG7p+G7o+G6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q8OzcsOA4bqr4bum4buf4buH4bqr4buf4buBxILhuqvEguG6rnfhu6fhu6Phuqvhu6bhu6Phuq5F4bub4bun4bqr4bue4buhxqHhu6fhuqvDk3Thu6fhu5/huqvDuuG7n+G6v+G7oeG6q8SC4bqi4bqk4buz4bun4buj4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvDsuG7q2/huqvDg+G7gW/hu5/huqvhu6fhu59p4bul4bqr4buj4buh4bqww4Dhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqvDs+G7ieG7p8Oj4bqrw7Phuq7huqvDuuG7n+G7gW/hu5/huqtvxrDhuqtv4buz4bqr4bufeOG7oeG6q8SCceG7peG6q+G7n+G7ocah4bquw6PhuqvEguG7oeG7mcOA4bqrb2vhu6fhuqtD4bu14buh4bqrb+G7gW/huqvEguG6pOG6q8O54buh4buX4bqu4bqr4bun4buj4buf4buX4bqrxILhu5/huq5rxILhuqvDg+G7ieG7p+G6q8O64bufxKnhuq7Eg+G6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSbhuqLFqeG7p+G7o+G6q2TEkWLhuqvDsmrhuq7huqvDg+G7gW/hu5/huqvhu6Phu6Hhur/huqvDsnHhu6fhu5/huqtvduG6q+G7ouG7oeG7gcWp4bqrw4PhuqThuqvhu57FqeG7h+G7p+G7o+G6q0/hu5/hu4nhuq7huqvDmsOJ4bqrxILhuqLhur/FqeG6q8SCw63hu6fhu6PhuqtvxrDhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Xhuq7huqvDg+G6quG6q8O54buh4buX4bqu4bqr4bqg4bquw4nhuqvhu6Phu6Hhu4HDo+G6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqtu4buH4buh4bqrQ+G7oeG7mcSCw6Phuqtv4buv4bun4buj4bqrxILhuqJx4bun4buf4bqr4bun4buj4buf4buh4buT4bun4bqrb+G6puG6ruG6q+G7peG7h+G6q+G7o+G7oeG7gcWp4bqrw4PhuqThuqtv4buf4bqk4bq/4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q252xIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhu6Lhu6Hhu4HFqeG6q8OD4bqk4bqr4buexanhu4fhu6fhu6PhuqtP4buf4buJ4bqu4bqrw5rDieG6q8O54buH4bqrxIJ54bun4buj4bqrxILhu5/huqThuqvDusOJ4bqrw7Jq4bqu4bqrxILhu6Hhu5Phu6fhuqtv4bq04bq/4bqr4bueeOG7oeG6q+G7puG7o+G7n+G7l+G6q8ODdOG6q8OD4buJ4bun4bqrw7rhu5/EqeG6ruG6q1vhu6Hhu5fEguG6q+G7puG6v+G7pcOj4bqr4bun4buj4bquReG7k+G7p+G6q0Phu6Hhu5fhu6fhuqvEguG6ouG6pEHhu6fhu6Phuqtb4buh4buX4bun4bqrKuG7ieG7p+G6q8O64bufxKnhuq7huqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6XDo+G6q8O54buH4bul4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7LGsOG7p+G7o+G6q+G7o8aww4Dhuqtv4buv4bun4buj4bqrw4PhuqZv4bqr4bqixKnEguG6q8O54bu14bun4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8OD4bqk4bqu4bqrxIJq4bulw6Phuqtv4bufc+G7p+G7n+G6q8O5w4nDo+G6q2/hu4Xhu6Hhuqtu4buh4buT4bun4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q8SC4bqud+G7p+G7o+G6q2954bqrw7rhu6Hhu6fhu5/huqvDsuG7ocah4bun4bqrw7J34bun4buj4bqrxILhu5/hu7fhu6HhuqtvxrDhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7k+G7p+G6q2/huqbhuq7huqvhu6Phu6Hhu4HhuqvEguG6onLhuqtD4buV4bqrw4Phu4nhu6fhuqvDuuG7n8Sp4bqu4bqrQ+G7h+G6q8SC4bqud+G7p+G7o+G6q295xIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUm4buh4bunw6Phuqvhu4Xhu6fhu5/huqHhuqvhu6bhu6Phuq5F4bub4bun4bqrJuG6sOG6sy/DgOG6tQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

SEA Games 28 có 36 môn thi đấu

SEA Games 28 có 36 môn thi đấu
2014-04-30 10:33:28

(SGGP) - Tại phiên họp Hội đồng thể thao Đông Nam Á tổ chức ở Singapore, nước chủ nhà SEA Games 28 vừa chính thức gút danh sách 36 môn thi đấu với 402 bộ huy chương, trong đó...

Vòng chung kết Futsal Châu Á 2014: Anh tài hội ngộ

Vòng chung kết Futsal Châu Á 2014: Anh tài hội ngộ
2014-04-29 00:36:30

(SGGP) - Ngày 30-4, VCK Futsal châu Á 2014 với sự tham dự của 16 đội tuyển xuất sắc nhất châu lục sẽ khởi tranh tại Nhà thi đấu Phú Thọ và Nhà thi đấu Tôn Đức Thắng (Quận 7 -TPHCM).

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết