Cập nhật:  GMT+7
ĂƠẬẤKSẸ##xÂỶớỚ=SNÂẮớỜKƠẤK!KẤ=@ỚỒUẤRƠẸỚẤ#ẾUẤ{$Í=ẤUỨUỖẤUỖƠỚỐỶẤUỆTẤẨẦẬĐĂ/ƠẬẮĂỶẤKSẸ##xÂỶẽNẸLÂẮẢổớÃẤ-ẤíỆTẤẨẦẬDÁẤLỚỐUẤ=ỜKƠẤ#ẾUẤ{$Í=ẤUỨUỖẤUỖƠỚỐỶẤK?ẸẤ=ƠẼUƠẤỶƠỪẤâỨUỖẤẽẼẤẢổ$ẾUỖẤớ@ỞÃẤMÊ=ẤẨÀBẨBÁẬẤƠẸÁẤ=ỆUỖẤẨÁẪẬýẤ#ÚẤ#/ẬDCẨ/BELBẬẦẨCCẦ=ẬẬĐBEDSẬÀQỶỖÂẤ/ẮĂ/=LẮĂ/=@ẮĂ=@ẮĂ=LẮĂỶẮíỨUỖẤLIUẤ=ƠẼUƠẤỶƠỪẤâỨUỖẤẽẼẤ=Ơ$ẤƠÚÊKƠẤS%ẸẤ<&ẤƠèẤ=Ơ$ẤẨẦẬDĂ/ỶẮĂ/=LẮĂ/=@ẮĂ/=ẸJSNẮâỪỚẤ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước
2016-12-29 10:19:28

(QT) - Năm 2016, trong bối cảnh tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn gặp không ít khó khăn, Chi cục thuế thành phố Đông Hà (Quảng...

Nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện

Nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện
2016-12-29 07:29:00

(QT) - Năm 2016, ngành nông nghiệp huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã vượt qua nhiều khó khăn do điều kiện khách quan, đạt được kết quả khá toàn diện. Theo định hướng tái cơ cấu...

Xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao

Xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao
2016-12-28 09:02:58

(QT) - Hợp tác xã (HTX) Bích La, xã Triệu Đông được đánh giá là đơn vị dẫn đầu huyện Triệu Phong (Quảng Trị) về sản xuất lúa đạt năng suất, sản lượng và chất lượng cao. Năm...

Trồng hoa đón tết

Trồng hoa đón tết
2016-12-28 08:53:56

(QT) - Tận dụng diện tích vườn tạp, đất trồng màu kém hiệu quả và đất bãi bồi ven sông, từ khoảng 5-6 năm nay, nhiều hộ gia đình ở thôn Gia Độ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong...

Phát triển cây nghệ ở Tân Liên

Phát triển cây nghệ ở Tân Liên
2016-12-25 23:15:17

(QT) - Những năm qua, Hội Nông dân xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã định hướng cho người dân trên địa bàn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng, lợi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết